Факультет агрономії

Агрофак

Навчально-науковий інститут агрономії є ровесником Луганського національного аграрного університету.

Історичне коріння ЛНАУ сягає углиб ХІХ сторіччя, із відкриттям у 1826 році Луганської зразкової казенної сільськогосподарської ферми – першого науково-методичного та аграрного центру Донбаського регіону.

У 1840 році Луганська зразкова казенна ферма була перетворена на Катеринославську навчальну ферму для губерній Новоросійського краю (Катеринославської, Херсонської, Таврійської губерній, земель Війська Донського та Кавказу).

У 1914 році на території земського дослідного поля було засновано Луганське сільськогосподарське училище, а у 1920 році, за ініціативою Донецького Губернського відділу народної освіти, ухвалили рішення про створення Луганського технікуму рільництва – першого вищого навчального закладу (ВНЗ) Донбасу сільськогосподарського профілю.

У 1928 році Луганський технікум рільництва був перетворений на  інститут рільництва Народного Комісаріату освіти УРСР.

У 1930 році Луганський інститут рільництва був реорганізований у овочевий інститут Городнього тресту Наркомату землеробства УРСР.

У 1936 році у зв’язку із загальною трансформацією агрономічних ВНЗ СРСР, Ворошиловградський плодоовочевий інститут був перейменований на сільськогосподарський інститут (ВСГІ).

Колектив інституту визначав основні перспективні напрями розвитку землеробства Донбасу, створивши базу озеленення, як фактор зміни кліматичних особливостей Донбаського регіону.

У 1938 році ВСГІ перетворився на справжній агрономічний центр Донбасу з підготовки агрономів вищої кваліфікації, директорів МТС, голів колгоспів і керівників для сільськогосподарського виробництва. В інституті навчалося 500 студентів і працювало 42 викладача.

З жовтня 2014 року, навчальний заклад тимчасово евакуйовано до м. Харків.

З 2019 року навчання студентів буде здійснюватися в Луганській та Донецькій областях.

ННІ агрономії здійснює підготовку фахівців за спеціальностями: «Агрономія» та «Лісове господарство». Форма навчання – денна та заочна.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ – 201 «АГРОНОМІЯ»

Обсяг теоретичного навчання для студентів – бакалаврів за спеціальністю 201 «Агрономія» передбачає нормативну складову – 189,5 кредитів ECTS, для  магістрів – 78,0 кредитів ECTS.

Під час навчання, з нормативних дисциплін професійної підготовки студентами будуть вивчатися: Агрометеорологія, Гербологія, Ґрунтознавство з основами геології, Основи наукових досліджень, Тваринництво, Плодівництво, Овочівництво, Землеробство, Ентомологія, Фітопатологія, Агрохімія, Рослинництво, Економіка підприємства, Менеджмент, Селекція та насінництво польових культур, Агрофармакологія, Стандартизація та управління якістю продукції рослинництва, Насіннєзнавство, Кормовиробництво та луківництво, Адаптивні системи землеробства, Методи і організація досліджень в агрономії, Системи сучасних інтенсивних технологій, Прогноз і програмування врожаїв с.-г. культур, Світові агротехнології, Сучасні проблеми агроекології, Спеціальна генетика, Біотехнології в рослинництві.

Здобувачі вищої освіти перший (бакалаврський) рівень зі спеціальності 201 «Агрономія» отримують кваліфікацію технолога з агрономії, який повністю підготовлений до виконання функціональних професійних, організаційних, управлінських обов'язків на виробництві.

Здобувачі вищої освіти другий (магістерський) рівень зі спеціальності 201 «Агрономія» кваліфікації агроном-дослідник, має розширену наукову і педагогічну підготовку, що дає можливість працювати у освітній сфері, науково-дослідних установах та займати керівні посади в органах управління.

За умов жорсткої конкуренції на ринку праці, у абітурієнтів може виникнути слушне запитання: “Ким я зможу працювати після закінчення навчання?”, перелік дуже великий.

 

Ким працює фахівець з агрономії?

Головний агроном, овочівник, виноградар, агроном закритого ґрунту, агроном із захисту рослин, агрохімік,  агроном-консультант фермерських господарств і різного роду орендних підприємств, керівник фермерського господарства, керівник сервісного аграрного підприємства, фахівець в районних управліннях сільського господарства та райдержадміністраціях, фахівець в міністерствах і відомствах,  вчений-дослідник тощо.

 

Де зможу працювати?

 

Фермерські господарства, сільськогосподарські підприємства та наукові організації різної форми власності, державні установи, лабораторії.

Закріплення отриманих теоретичних знань та одержання необхідного практичного досвіду роботи, студенти набувають на навчальній та виробничій практиках в умовах науково-дослідного поля університету, дендрологічному парку.

 Укладено договори для проходження практики з такими авторитетними науковими установами як: Інститут рослинництва імені В.Я. Юр'єва, Національний науковий центр “Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського”, фермерськими господарствами та сільськогосподарськими підприємствами в Луганській та Донецькій областях. Також студенти мають змогу ознайомитися зі світовим досвідом ведення сільського господарства у: США, Великій Британії, Німеччині, Швеції, Данії, Нідерландах, Ірландії, Польщі, Фінляндії.

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ – 205 «ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»

Обсяг теоретичного навчання для студентів – бакалаврів –209,0 кредитів ECTS,  магістрів за спеціальністю 205 «Лісове господарство» передбачає нормативну складову – 78,0 кредитів ECTS.

Під час навчання, з нормативних дисциплін професійної підготовки студентами будуть вивчатися: Метеорологія, Геодезія, Фізіологія рослини, Грунтознавство, Лісові розсадники, Технічна механіка, Лісознавство, Лісова фітопатологія, Лісові культури, Ентомологія, Лісова таксація, Реакреаційне лісівництво, Лісівництво, Економіка ЛГ виробництва, Зоологія тварин лісу, Основи охорони праці, Світове лісове господарство, Стратегія сталого розвитку природокористування, Міжнародна стандартизація та сертифікація, Управління лісогосподарським виробництвом, Регулювання продуктивності лісів, Організація і планування лісового господарства, Лісопатологічна експертиза та захист лісу, Лісова політика.

Здобувачі вищої освіти перший (бакалаврський) рівень зі спеціальності 205 «Лісове господарство» отримують кваліфікацію фахівець в галузі лісового господарства, який повністю підготовлений до виконання функціональних професійних, організаційних, управлінських обов'язків на виробництві.

Здобувачі вищої освіти другий (магістерський) рівень зі спеціальності 205 «Лісове господарство» кваліфікації інженер-дослідник лісового господарства, має розширену наукову і педагогічну підготовку, що дає можливість працювати у освітній сфері, науково-дослідних установах та займати керівні посади в органах управління.

 

Ким працює фахівець з лісового господарства?

Головний лісничий, помічник лісничого, старший майстер лісу, старший майстер зеленого господарства, начальник лісорозсадника, технічний керівник дільниці з підсочування лісу, технічний керівник виробничої дільниці, технічний керівник лісобіржі, інспектор з контролю якості  та використання лісоматеріалів, інспектор з охорони природи, технік – лісопатолог; технік – мисливствознавець, технік – таксатор тощо.

Де зможу працювати?

 

Державні підприємства лісового господарства, сільськогосподарські підприємства та наукові організації різної форми власності, державні установи, лабораторії, ландшафтні фірми.

Контакти:

.

  nni_agro@lnau.in.ua +38(050)722-70-82
+38(096)703-08-25
+38(099)060-30-65
В. о. директора навчально-наукового інституту агрономії:
к. с.-г. н., Чугаєв Сергій Вікторович
nni_agro@lnau.in.ua +38(050)722-70-82
Секретар ННІ агрономії: Богатир Віра Миколаївна nni_agro@lnau.in.ua +38(099)036-73-69
Голова науково-методичної комісії ННІ агрономії:
к. б. н., Корчашкіна Любов Анатоліївна
sciences_forest.kaf@lnau.in.ua +38(096)703-08-25
Секретар вченої ради ННІ агрономії:
Бубнікович Аліна Володимирівна
Alina_Bubnikovich2017@ukr.net <+38(066)39-70-220
Ми переїжджаємо на новий сайт 😃

Ми переходимо на новий сайт! Робимо його більш зрозумілим і зручними у використанні. Цей процес не швидкий і може зайнятий багато часу. Актуальна інформація вже знаходится на нашому новому порталі. lgnau.edu.ua

English EN Ukrainian UK
Догори