Факультет агрономії

Агрофак

Кафедри на агрономічному Луганському сільськогосподарському інституті були засновані у 1921 році, а саме такі: агрохімії, ґрунтознавства, рослинництва. У 1930 р. був створений факультет «Плодоовочівництво», але у зв’язку з відкриттям на факультеті спеціальності «Лісове господарство» з лютого 2005 року кафедра плодівництва і овочівництва була перейменована на кафедру плодоовочівництва і лісівництва.

З жовтня 2014 року навчальний заклад тимчасово евакуйовано до м. Харків. Навчальний процес агрономічного факультету територіально проводиться на базі одного з найстаріших вузів України – Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва.

На сьогодні факультет об`єднує 3 кафедри:

Селекції, рослинництва та захисту рослин – очолює кандидат сільськогосподарських наук Чугаєв С.В.

Лісівництва, плодоовочівництва та біології рослин – очолює доцент, кандидат сільськогосподарських наук Ткач Л.І.

Агрохімії, ґрунтознавства та землеробства – очолює кандидат біологічних наук Корчашкіна Л.А.

Обов'язки декана агрономічного факультету виконує кандидат сільськогосподарських наук Чугаєв С.В.

У відповідності до вимог державного замовлення та навчального плану, факультет готує фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст і магістр зі спеціальностей: «Агрономія» та «Лісове господарство».

На агрономічному факультеті здійснюють підготовку студентів на високому професійному рівні, оскільки університет забезпечено відповідною матеріально-технічною базою для проведення сучасних досліджень та навчання, яка включає в себе комп'ютерні класи з виходом в мережу Інтернет, лекційні аудиторії, навчально-дослідні спеціалізовані лабораторії, науково-дослідне поле, дендрологічний парк. Для закріплення отриманих теоретичних знань та одержання необхідного практичного досвіду роботи студенти проходять навчальні та виробничі практики в умовах науково-дослідного поля та дендрологічному парку ХНАУ. Укладено договори для проходження практики з такими авторитетними науковими установами як: Інститут рослинництва імені В.Я. Юр’єва, Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», ДП «Харківська лісова науково-дослідна станція». Також студенти мають змогу ознайомитись зі світовим досвідом ведення сільського господарства у зарубіжних країнах: США, Великої Британії, Німеччини, Швеції, Данії, Нідерландів, Ірландії, Польщі.

Студенти забезпечуються гуртожитками, що розташовані на території студмістечка, у безпосередній близькості до університету в екологічно-чистих умовах, що дозволяє успішно поєднувати як умови для навчання, так і для активного дозвілля.

За умов жорсткої конкуренції на ринку праці, у абітурієнтів може виникнути слушне запитання: “Ким я зможу працювати після закінчення навчання?”. Перелік дуже великий.

Ким працює фахівець з агрономії?

Головний агроном, овочівник, виноградар, агроном закритого ґрунту, агроном із захисту рослин, агрохімік, агроном-консультант фермерських господарств і різного роду орендних підприємств, керівник фермерського господарства, керівник сервісного аграрного підприємства, фахівець в районних управліннях сільського господарства та райдержадміністраціях, фахівець в міністерствах і відомствах, вчений-дослідник тощо.

Ким працює фахівець з лісового господарства?

Головний лісничий, помічник лісничого, старший майстер лісу, старший майстер зеленого господарства, начальник лісорозсадника, технічний керівник дільниці з підсочування лісу, технічний керівник виробничої дільниці, технічний керівник лісобіржі, інспектор з контролю якості та використання лісоматеріалів, інспектор з охорони природи, технік-лісопатолог; технік-мисливствознавець, технік-таксатор тощо.

У наш час залишається не вирішеною проблема забезпечення населення планети якісною, доступною сільськогосподарською продукцією. Для цього необхідні не лише якісне насіння, добрива, родючі ґрунти, сприятливі погодні умови, а насамперед знання та вміння спеціалістів!

Саме таких – небайдужих, працьовитих, завжди потрібних, відкритих всьому новому фахівців готує агрономічний факультет Луганського національного аграрного університету.

Контакти:

agro-dekanat@mail.ua +38(050)722-70-82
+38(096)703-08-25
+38(099)060-30-65