СКЛАД КАФЕДРИ ЕПІЗООТОЛОГІЇ, ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ ТВАРИН І ВЕТЕРИНАРНО – САНІТАРНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

 

ПІБ П. 30. ЛУ Види і результати професійної діяльності особи за спеціальністю, яка застосовується до визнання кваліфікації  відповідної спеціальності

Івлева Оксана Вікторівна, завідувач кафедри  епізоотології, внутрішніх хвороб тварин і ветеринарно – санітарної експертизи, к.в.н.

 

Викладає дисципліни:

1.Глобальна паразитологія,

2· Організація та економіка ветеринарної справи,

3.Паразитологія та інвазійні хвороби тварин

4. Патологічна анатомія та розтин,

5.Ветеринарне законодавство України та міжнаро-дне ветеринарне право.

 

 

 

 

 

Періодичні видання, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:.

1) Rodionova К.О., Paliy А.Р., Palii А.Р., Yatsenko І.V., Fotina Т.І., Bogatko N.M., Mohutova V.F., Nalyvayko L.I., Ivleva O.V., Odyntsova T.A. Effect of ultraviolet irradiation on beef carcass yield. Ukrainian Journal of Ecology. 2020. 10(2). Р. 410-415 

Наукові здобутки:

1)  Наливайко Л. І., Пархоменко Л. І., Івлева О. В. Вітчизняний метод діагностики при метапневмовірусній інфекції птиці. Вісн. Сум. нац. аграр. ун ту. Сер. Вет. медицина. 2016. Вип. 11(39). С. 122–126.

2) Ivleva O. V., Nalyvaiko L. I. Epizootological study concerning associative (mixed) metapneumoviral infection with viral-bacterial microflora in private poultry farms. Journal for Veterinary Medicine, Biotechnology and Biosafety. 2017. Vol. 3, iss. 4. P. 10–12.

3) Івлева О., Наливайко Л. І. Вивчення асоційованого перебігу метапневмовірусної інфекції у сільськогосподарської птиці. Проблеми зооінженерії та вет. медицини : зб. наук. праць. 2017. Вип. 34, ч. 2: Вет. науки. С. 219–222.

4) Ivleva O. V., Nalyvaiko L. I., Ryabinin S. V. ЕLISA diagnostic of Metapneumovirus and Reovirus infections in poultry. Journal for Veterinary Medicine, Biotechnology and Biosafety. 2018. Vol. 4, iss. 3. P. 17–19.

5) Івлева О. Удосконалення серологічної діагностики метапневмовірусної інфекції птиці. Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. 2018. №1-2 (47). С.178-182…

    Монографії та науково-методична робота:

1.  Наливайко Л.І., Палій А.П., Євстафьєва В.О., Родіонова К.О., Івлева О.В. Посібник для магістрів ветеринарної медицини «Інфекційні хвороби хутрових тварин», Київ, 2019, 420 с.

 2. Мурчаки (утримання, догляд, лікування): навчально-методичний посібник/Л.І. Наливайко, К.О. Родіонова, О.В. Івлева, Г.В. Овчаренко. – Харків.: «Міськ друк», 2020. 187с

3.  Наливайко Л., Палій А., Пархоменко Л., Родіонова К, Івлева О. Папуги в нашій оселі : науково-методичний посібник. Харків : ФОП Бровін О.В., 2020. – 162 с.

Методичні видання :

1.  Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Патологічна анатомія» зі студентами 211 – Ветеринарна медицина за освітнім рівнем «магістр» / укл. Івлева О.В., Дубін Р. А. – Старобільськ: ЛНАУ, 2019. –68 с.

2.  Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять і самостійної роботи з дисципліни «Глобальна паразитологія» зі студентами спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» за освітнім рівнем «магістр»/ Івлева О.В., Дубін Р.А.– Старобільськ: ЛНАУ, 2019. – 61 с. 

3.  Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять і самостійної роботи з дисципліни «Паразитологія та інвазійні хвороби тварин» зі студентами спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» за освітнім рівнем «бакалавр» / Івлева О.В., Наливайко Л.І.– Старобільськ: ЛНАУ, 2019. – 48 с.

Стажування:

1.ННЦ НАН України «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», м. Харків, свідоцтво про підвищення кваліфікації з: ветеринарна, мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія №24/16, 18-22.04.2016р.- ветеринарна фармакологія та токсикологія, якість та безпечність с-г продукції №31/16 18-22.04.2016р

2. ННЦ НАН України «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», м. Харків, свідоцтво про підвищення кваліфікації з ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза з 16 – 25 травня 2019 р.

3. Інститут підвищення Інститут підвищення кваліфікації, передпідготовки, удосконалення керівних працівників і спеціалістів Сумського національного аграрного університету за програмою: Інноваційна спря-мованість педагогічної діяльності; свідоцтво № НПП 18004 з 11 травня по 09 червня 2018 р.

Участь у конференції:

1.Al Rawasdah Mustafa, Ivleva O., Nalyvaiko L., Ryabinin S., Ovcharenko A.  Prevalence and diagnostic of associated poultry infections in Ukraine. Abstract proceeding. The eight scientific agricultural conferenct ESAC 2018, Karak, Jordan (October 15-17, 2018), 2018. Р. 152.

2.Івлева О., Наливайко Л.І., Родіонова К.О. Епізоотологічне обстеження приватних птахогосподарств Харківської області щодо поширення метепневмовірусної інфекції на фоні вірусо-бактеріозів. Щорічна науково-практична конференція молодих вчених «Актуальні проблеми ветеринарної біотехнології та інфекційної патології і тварин» (19 липня 2018 р.) Київ, 2018. С. 40-41.

3.Івлева О.В., Наливайко Л.І., Родіонова К.О. Епізоотологічне обстеження приватних птахогосподарств Харківської області щодо поширення метепневмовірусної інфекції на фоні вірусо-бактеріозів. Щорічна науково-практична конференція молодих вчених «Актуальні проблеми ветеринарної біотехнології та інфекційної патології і тварин» (19 липня 2018 р.) Київ, 2018. С. 40-41.

 Стаж роботи 12 років

 Наливайко Людмила Іванівна

д. в. н, професор.

 

Викладає дисципліни:

1.Епізоотологія та інфекційні хвороби тварин

2. Спеціальна епізоотологія

3. Інфекційфні хвороби тварин

Періодичні видання, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:.

1 Nalyvaiko L.I.; Ivleva O.V., Ryabinin S.V. Serological diagnostics of reovirus and metapneumovirus  infection of  farm poultry. Norwegian Journal of development of the International Science. Oslo, 2018. P.123-133.

2. Sanitary-hygienic evaluation of meat processing enterprises productions and their sanation /A.P. Paliy, K.O. Rodionova, M.V. Braginec, A.P. Paliy, L.I. Nalivayko / Ukrainian Journal of Ecology № 8 (2). P. 81–88 DOI: 10.15421/2018_313 Фахове  видання  (Web of Science).

3. Ivleva O.V., Nalyvaiko L.I., Ryabinin S.V. ЕLISA diagnostic of metapneumovirus ans reovirus infections in poultry – Journal for veterinary medicine, biotechnology and biosafety.  2018. Vol. 4. iss. 3. P. 17-19 . Фахове  видання.

4. A.P. Paliy , S.O. Gujvinska , L.P. Livoshchenko , L.I. Nalivayko , Ye.M. Livoshchenko , V.I. Risovaniy , R.A. Dubin, N.V. Berezhna, A.P. Palii, R.V. Petrov (2020) Specific composition of indigenous microflora (Lactobacillus spp., Bifidobacterium spp., Lactococcus spp.) in farm animals. Ukrainian Journal of Ecology, 2020, 10 (1), 43-48, doi: 10.15421/2020_7. (Web of Science).

5. K.О.Rodionova, A.P.Paliy, A.P.Palii, І.V.Yatsenko, T.I.Fotina, N.M.Bogatko, V.F. Mohutova, L.I. Nalyvayko , O.V. Ivleva , T.A. Odyntsova  (2020) Effect of ultraviolet irradiation on beef carcass yield. Ukrainian Journal of Ecology, 2020, 10(2), 410-415, doi: 6.15421/2020_118. UDC 619.5:6616-085.636.5 (Web of Science).

7. A.P. Paliy, N.V.Sumakova,  K.О.Rodionova, L.I. Nalyvayko ,V. S. Boyko, T.M. Ihnatieva, O.Ye. Zhigalova, T.V.Dudus, M.V. Anforova, M.V. Kazakov (2020)  Disinvasive action of aldehyde and chlorine disinfectants on the test-culture of Toxocara canis eggs. Ukrainian Journal of Ecology, 2020, 10(4), 175-183, doi: 10.15421/2020_185. UDC 619:576.895.1:631.311.86.   ISSN 2520-2138  (Web of Science).

8. O.V. Kolchyk1 ⃰, A.I. Buzun , A.P. Paliy , L.I. Nalivayko , O.M. Chekan , N.P. Grebenik , I.V. Bondarenko , H.I. Rebenko , V.Yu. Kushnir, N.I. Todorov (2020). Biofilms of pathogenic bacteria in pig industry. Ukrainian Journal of Ecology, 2020, 10(4), 202-209, doi: 10.15421/2020_189. UDC 619:579:636.4.085.34   (Web of Science).

9. K.O. Rodionova , A.P. Paliy, A.P. Palii , I.V. Yatsenko , N.M. Bogatko , Y.V. Vashchyk, S.A. Zolotaryova, L.I. Nalyvayko, A.P. Zolotarev, H.V. Ovcharenko (2020). Improvement of storage resistance of sausage products to micellar mushrooms by synthetic protective shrinks. Ukrainian Journal of Ecology, 2020, 10(4), 242-249, doi: 10.15421/2020_194.  UDC 664.941.002.6  (Web of Science).

10. Lyudmyla Nalyvayko, Kateryna Rodionova, Svitlana Pankova, Natalia Shomina, Oleg Katerynych, Mariia Khimych (2021). Comparative characteristics of eggs of chickens of domestic and foreign selection in their diverse age. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences vol. 15, 2021, p. 245-253 https://doi.org/10.5219/1501,  ISSN 1337-0960 (online) (Scopus)

Публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

1. Наливайко Л.І. Вітчизняний метод діагностики при метапневмовірусній інфекції птиці / Л.І. Наливайко, Л.І. Пархоменко, О.В.Івлева // Вісник Сумськогог НАУ № 11(39).- 2016.- С.122-126.

2. Вивчення асоційованого перебігу метапневмовірусної інфекції у сільськогосподарської птиці /О.В. Івлева, Л.І. Наливайко // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини. Збірник наукових праць Харківської держаної зооветеринарної академії. – Х.: РВВ ХДЗВА, «Ветеринарні науки»,  2017. 34, 2 С.219-222 .

3. Epizootological study concerning associative (mixed) metapneumoviral infection with viral-bacterial microflora in private poultry farms /О. Ivleva, L. Nalyvaiko. Journal for veterinary medicine, biotechnology and biosafety. – Kharkiv, 2017. V. 3. Issue 4. P. 10-12.

 4. Nalyvayko L.I., Parkhomenko L.I., Nikolainko Yu.Yu., Pankova 0. Poultry reovirus infection and development of its specific prevention in hens. Journal for veterinary medicine, biotechnology and biosafety.Kharkiv ,2017.V.3 Issue2. P. 19 25.http://jvmbbs.kharkov.ua/archive/2017/volume3/issue2/oJVMBBS_2017032_019-025.pdf Index Copernicus.

5. Наливайко Л. I; Iвлева O.В, Рябінін С.В. Поширення змішаних інфекцій у приватних господарствах України – Ветеринарна медицина. Вип. 95: мiжвiд. тем. наук. зб. Харкiв, 2018. С.175-179.

6. Ivleva O.V., Nalyvaiko L.I., Ryabinin S.V. Еlisa diagnostic of metapneumovirus ans reovirus infections in poultry – Journal for veterinary medicine, biotechnology and biosafety.  Kharkiv, 2018. V. 4. Issue 3. – P.  17-19

 7. Наливайко Л., Родіонова К.О., Авдос’єва І.К., Івлева О.В. (2019) Розповсюдження бактеріальної інфекції через корми та продукти тваринного походження. Аграрний вісник Причорномор’я. Ветеринарні науки. Одеса, 2019. Вип. 93. С. 154-159. Фахове  видання.

 

 Монографії та науково-методична робота:

1. Інфекційні хвороби птиці [Текст] : навч. посіб. / Л. Є. Корнієнко, Л. І. Наливайко, В. В. Недосєков [та ін.] ; ред. Л. Є. Корнієнко. – Херсон : Олді-плюс  2017. 528 с. + іл. – Бібліогр.: с. 511-525. – ISBN 978-966-2393-79-8 (2-ге вид. доповнене)

2.Родіонова К.О., Палій А.П., Наливайко Л.І. Термінологічний словник «Ветеринарна санітарія та дезінфектологія». Харків, 2019. С.123

3. Наливайко Л.І., Палій А.П., Євстафьєва В.О., Родіонова К.О., Івлева О.В. Посібник для магістрів ветеринарної медицини «Інфекційні хвороби хутрових тварин», Київ, 2019, 420 с.

 4. Мурчаки (утримання, догляд, лікування): навчально-методичний посібник/Л.І. Наливайко, К.О. Родіонова, О.В. Івлева, Г.В. Овчаренко. – Харків.: «Міськ друк», 2020. 187с.

5. Папуги в нашій оселі: навчально-методичний посібник / Л.І. Наливайко, А.П. Палій, Л.І. Пархоменко, К.О. Родіонова, О.В. Івлева. – Харків.: «Міськ друк», 2020. 160 с.

6. Особливості вирощування та переробки перепелів : науково-методичний посібник. / Палій А.П. Наливайко Л.І. Палій А.П. Родіонова К.О. Іщенко К.В. Дубін Р.А. – Харків ФОП Бровін О.В., 2021р. 188с.

 Під керівництвом Наливайко Л.І. захищено 2 дисертаційні роботи:

1. Ніколаєнко, Юлія Юріївна.

 Епізоотологічний моніторинг реовірусної інфекції птиці та розробка специфічної профілактики у курей [Текст] : автореф. дис. … канд. вет. наук, спец. 16.00.03 / Ю. Ю. Ніколаєнко ; наук. кер. Л. І. Наливайко; Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ “Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини”. – Харків : [б. в.], 2016. – 19 с. – Бібліогр.: с. 14-17. – б. ц. Номер диплому кандидата ветеринарних наук ДК № 040807 від 28 лютого 2017 р.

2. Івлева, Оксана Вікторівна. Асоційований перебіг метапневмовірусної інфекції птиці та удосконалення її лабораторної діагностики [Текст] : автореф. дис. … канд. вет. наук, спец. 16.00.03 / О.В. Івлева, наук. кер. Л.І. Наливайко; Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ ін-т експерим. і клініч. вет. медицини. – Харків : [б. в.], 2019. – 23 с. – Бібліогр.: с. 18-19. – б. ц. Номер диплому кандидата ветеринарних наук ДК № 055921 від 26.02 2020 р.

3. Наливайко Л, Бойко В, Телятнiков А. Розробка і використання засобів дезінфекції  у ветеринарній медицині (Development and use of disinfectants in veterinary medicine). Role of science and education for sustainable development. Series of  monographs Faculty of Architecture,  Civil Engineering and Applied Arts University of Technology, Katowice. 2021.Monograph 44. Р- 106-111

ISBN 978 – 83 – 960717 – 0 – 5

Наукова робота:

1. Науково-дослідна робота за темою: «Розробити ефективну схему діагностики та профілактики при асоційованих інфекціях сільськогосподарських тварин з використанням сучасних дезінфікуючих препаратів» №  Держреєстрації 0116U000974 (2016–2020 рр.)

Етап 3. З 1.01.2019-31.12.2019 р. «Провести порівняльну оцінку діагностичної цінності серологічних (РНГА та ІФА) методів діагностики при метапневмовірусній інфекції в моноваріанті та на фоні колібактеріозу. Розробити комплекс заходів щодо підвищення санітарної якості та безпеки м'ясопродуктів»

Виконавці: Наливайко Л.І., Івлева О.В. Родіонова К.О., Палій А.П.

2. Наукова тематика із держфінансуванням «Розробити ефективну схему профілактики асоційованих інфекцій птиці з використанням імуномодулюючих препаратів тріазолінового ряду нового синтезу та лазерного ви­промінювання». Номер державної реєстрації – 0117U004840. Терміни виконання: 1.01.2017 рік – 31.12.2018 рік.

3. Член редакційної колегії журналу «Птахівництво» Інституту птахівництва (Державна дослідна станція птахівництва) НААН України  .включеного до переліку наукових фахових видань України

 Член спеціалізованоній вченій ради ННЦ ІЕКВМ УААН (м. Харків) зі спеціальності 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія

 Член Координаційно-методичної ради НМЦ «Ветеринарна медицина», який функціонує на базі ННІ «Інститут експериментальної та клінічної ветеринарної медицини».

 Охоронні документи:

1. Циновий О.В., Наливайко Л.І., Рябінін С.В., Шомін О.А., Ніколаєнко Ю.Ю., Бондаренко А.Л. Спосіб визначення антитіл  до антигену метапневмовірусу курей: пат.102773 Україна; № u   2015 02688; заяв. 24.03.2015; опубл. 25.11.2015, бюл. № 22, 2 с.

2. Наливайко Л. І., Івлева О.В. Штам PVT-09/В метапневмовірусу індиків: пат.131017 Україна. №u2018 05228; заявл.11.05.18 ; опубл.10.01.19, бюл. №1. 4с.

3. Патент України на корисну модель «Імуноферментна тест-система для серологічної діагностики метапневмовірусної інфекції курей та індиків» /Л.І. Наливайко,  О. В. Івлева /№ 141590 України, № u 2019 02777; заяв.21.03.2019; опубл. 27.04.2020,  бюл. № 8. 4 с.

Методичні видання:

1. Наливайко Л. І., Дубін Р. А., Пархоменко Л. І., Івлева О. В.,  Ніколаєнко Ю.Ю. Методичні рекомендації. «Лабораторна діагностика та профілактика метапневмовірусної інфекції птиці при змішаних вірусо-бактеріальних патогенах». 2018. 23 с. Затверджено на НМК ЛНАУ, протокол № 7 від 23.05.2018.

2. Івлева О. В., Наливайко Л. І., Рябінін С. В. Методичні рекомендації «Діагностика метапневмовірусної інфекції птиці методом імуноферментного аналізу». 2018. 24 с. Затверджено на НМК ЛНАУ, протокол  № 8 від 23.06.2018.

 3. Наливайко  Л.І., Івлева  О.В. Методичні вказівки для проведення лабораторних та самостійних занять з дисципліни “Біотехнологія у ветеринарній медицині” – для студентів ОКР «бакалавр» з напряму підготовки 211  «Ветеринарна медицина». Рекомендовано для бакалаврів та магістрантів ННІ ветеринарної медицини зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина. Затверджені на засіданні науково-методичної комісії навчально-наукового інституту ветеринарної медицини ЛНАУ (протокол № 7 від 29.10.2019 р.). Старобільськ, 2019.– 73 с.    

4. Наливайко Л. І., Дубін Р.А., Родіонова К.О., Івлева О. В. Методичні рекомендації і вказівки до практичних занять з дисципліни «Біотехнологія у ветеринарній медицині» Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» ОКР «Бакалавр». (Ч.1) – Старобільськ, 2019.  13 с.  

5.  Наливайко Л. І., Дубін Р.А., Родіонова К.О., Івлева О. В. Методичні рекомендації і вказівки до практичних занять Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» ОКР «Бакалавр». (Ч.2) – Старобільськ, 2019.  15 с.  

 Консультації :

Науково-практичні консультації птахофабрикам України: Агрофірми «Шахтар» (м. Слав’янськ), «Просяне» та «Охоче» Ново- Водолажського р-ну

Стажування :

1.ННЦ НАН України «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», м. Харків, свідоцтво про підвищення кваліфікації з:ветеринарна,мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія №24/16, 18-22.04.2016р.- ветеринарна фармакологія та токсикологія, якість та безпечність с-г продукції №31/16 18-22.04.2016р

2. ННЦ НАН України «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», м. Харків, свідоцтво про підвищення кваліфікації з ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза з 16 – 25 травня 2019 р.

3. Інститут підвищення Інститут підвищення кваліфікації, передпідготовки, удосконалення керівних працівників і спеціалістів Сумського національного аграрного університету за програмою: Інноваційна спряованість педагогічної діяльності; свідоцтво № НПП 18004 з 11 травня по 09 червня 2018 р.

4. Academy of Management and Administration in Opole for participating at the online Scientific and Methodical Seminar Theory and Practice of Individualized Learning 5 hours for participation Оctober 1, 2020 Opole, Poland.

Участь у конференції:

1.Al Rawasdah Mustafa, Ivleva O., Nalyvaiko L., Ryabinin S., Ovcharenko A.  Prevalence and diagnostic of associated poultry infections in Ukraine. Abstract proceeding. The eight scientific agricultural conferenct ESAC 2018, Karak, Jordan (October 15-17, 2018), 2018. Р. 152.

2.Івлева О.В., Наливайко Л.І., Родіонова К.О. Епізоотологічне обстеження приватних птахогосподарств Харківської області щодо поширення метепневмовірусної інфекції на фоні вірусо-бактеріозів. Щорічна науково-практична конференція молодих вчених «Актуальні проблеми ветеринарної біотехнології та інфекційної патології і тварин» (19 липня 2018 р.) Київ, 2018. С. 40-41.

3.Івлева О.В., Наливайко Л.І., Родіонова К.О. Епізоотологічне обстеження приватних птахогосподарств Харківської області щодо поширення метепневмовірусної інфекції на фоні вірусо-бактеріозів. Щорічна науково-практична конференція молодих вчених «Актуальні проблеми ветеринарної біотехнології та інфекційної патології і тварин» (19 липня 2018 р.) Київ, 2018. С. 40-41.

4. Наливайко Л.I.; Рябінін С.В. Діагностика реовірусної інфекці курей при змішаних інфекціях. The international research and practical conference  “The development of nature sciences: problems and solutions” (Brno, the Czech Republic, April 27-28, 2018). P. 111-115.  

5. Nalyvaiko L.I., Parkhomenko L.I., Ivleva O.V. Associated viral-bacterial pathogens of agricultural poultry 3th Annual BTRP Ukraine Regional One Health Research Symposium (Kyiv, Ukrain, 16-20 April 2018) : abstr. Kyiv, 2018. P. 200.

6. Івлева О.В., Наливайко Л.І., Родіонова К.О. (2019). Розробка ІФА – тест-системи для виявлення антитіл до збудника метапневмовірусної інфекції птиці. Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні епідемічні виклики в концепції ″Єдине здоров’я″». Тернопіль (15-17 квітня 2019). С. 24.

7. Liudmyla Nalyvaiko for participating at the International Scientific Conference

The role of information and technology  in the construction of the post-coronavirus world. September 28 – 29, 2020 Katowice, Poland

8. Наливайко Л.І.,  Івлева О.В., Родіонова К.О. Conference Proceedings of the 3nd International Scientific Conference November 17-18, 2020 Bratislava 2020

9. Наливайко Л.І. Бойко В.С. Засоби дезінфекції на озброєнні ветеринарної медицини.1 Міжнародна науково-практична конференція НПП та молодих науковців «Актуальні аспекти розвитку науки і освіти» 13-14 квітня 2021 року, Одеський ГАУ.

Стаж наукової роботи – 40 років, педагогічної – 4 роки 11 місяців

 

Овчаренко

Ганна Василівна

старший викладач, к.м.н.

 

Викладає дисципліни:

1.Фізіологія тварин

2. Фармакологія

 

Періодичні видання, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:.

1. Paliy А. P., Stegniy B. T., Palii A. P., Rodionova K.О., Bogatko N. M., Vashchyk Ye.V., Sakhniuk N. I. , Ovcharenko H. V., Dudus T. V., Ihnatieva T. M.. Monitoring of sausage products by veterinary and sanitary quality indicators with the application of microstructural analysis. Ukrainian Journal of Ecology. 2020 14 (2). P. 281–285.

 Навчально-методична робота

1.Мурчаки (утримання, догляд, лікування): навчально-методичний посібник / Л.І. Наливайко, К.О. Родіонова, О.В. Івлева, Г. Овчаренко. – Харків.: «Міськ друк», 2020. – 187 с

2. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів факультету ветеринарної медицини «Основи ветеринарної рецептури та технології виготовлення ліків» /Овчаренко Г.В., Пархоменко Л.І., Масс А.О. – Х.: ЛНАУ, 2016. – 84 с.

3. Навчально-методичні вказівки до лабораторних занять та самостійної роботи студентів з курсу «Лікарські рослини» /Овчаренко Г.В. – Х.: ЛНАУ, 2016. – 84 с.

Методичні видання

1. Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Методологія наукових досліджень» зі студентами спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» за освітнім рівнем «магістр» // Пархоменко Л.І., Дубін Р. А. Овчаренко Г. В. – Харків: ЛНАУ, 2017. – 92 с.

2.Методичні рекомендації до виконання самостійних завдань з патологічної фізіології зі студентами спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» за освітнім рівнем «магістр» // Пархоменко Л.І., Дубін Р. А. Овчаренко Г. В. – Харків, 2018. – 14 с.

3.Методичні рекомендації до виконання лабораторно-практичних робіт з патологічної фізіології зі студентами спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» за освітнім рівнем «магістр» // Пархоменко Л.І., Дубін Р. А. Овчаренко Г. В. – Харків, 2018. – 16 с.

4. Методичні рекомендації до виконання практичних та самостійної роботи з історії ветеринарної медицини зі студентами спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» за освітнім рівнем «магістр» // Пархоменко Л.І., Дубін Р. А. Овчаренко Г. В. – Харків, 2018. -81с.

 Секретар стипендіальної комісії факультету

 

Васецька

Анастасія Ігоревна,

к.в.н., доцент.

 

Викладає дисципліни:

1.       1. Акушерство,

гінекологія та біотехнологія відтворення тварин

2· Практичне акушерство, гінекологія та штучне осіменіння сільськогосподарсь-ких тварин

3·Хірургічні хвороби з анестезіологією

4·Ветеринарна ортопедія

5·Ветеринарна рентгенологія

6.Ветеринарна стоматологія

7.Спеціальна пропедевтика, терапія і профілак-тика внутрішніх хвороб тварин

8.Ветеринарна токсикологія

9.Латинська мова

10·Ветеринарна клінічна біохімія

 

 Періодичні видання, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:.

А.Vasetska Emergency contraception using progestin drugs in domestic cats. Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences. 2020 Volume 3. Number 2. p. 3- 6.  DOI https://doi.org/10.32718/ujvas3-2.01

Публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

1. Васецька А. І. Сонографічна діагностика змін у статевих органах та молочній залозі собак після застосування контрацептивів. Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: Збірник наукових праць Харківської державної зооветеринарної академії. Харків. 2016. Вип. 32. Ч. 2, С. 52 – 53.

2. Vasetska А. І. Сontraception of cats with the  preparations based on Megestrol acetate. Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: збірник наукових праць Харківської державної зооветеринарної академії. Харків. 2017. Вип. 32. Ч. 2, С. 47–50

3. Васецька А. І., Масс А. О. Рівень прогестерону у крові кішок під час пригнічення статевої функції гормональними контрацептивами. Вiсник Сумського національного аграрного університету. Суми. 2016. Вип. 11(39). С. 185–188.

4. Васецька А. І. Негативний вплив прогестагенних препаратів на статеву систему кішок. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. Львів. 2016. Том 18, № 1, (65). Ч. 1. С. 8–13.

5. Vasetska А. І., Mass A. O. The use of hormone containing contraceptive drugs and their effects  on the  reproductive system of dogs and cats. Journal for Veterinary Medicine, Biotechnology and Biosafety. NSC «Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine» Kharkiv. Volume 3, Issue 1, 2017. P. 21–25.

6. Vasetska А. І. The use of GnRH agonist for suppression of cats reproductive function. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. Львів. 2017. Том 19, № 73. C. 25–27.

7. Васецька А. І., Стефаник В. Ю. Спосіб комплексної медикаментозної контрацепції самок домашніх тварин. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. Львів. 2018. Том 20, №83. С. 352–356.

 Монографії :

Vasetska Anastasiia. (2019). Monography. Suppression of reproductive system and contraception of females domestic animals (Version 2.0.0). Пригнічення статевої функції та контрацепція в самок свійських тварин : монографія (p. 232). Харків: ТОВ «Видавництво «Лідер». http://doi.org/10.5281/zenodo.3560612

Наукова діяльність:

1.стипендія ім. Prof. Stanislawa Tolpу (13.03.2017 – 14.04.2017 рр.)

Стажування:

2.Visegrad scholarship (01.10.2017 – 01.03.2018 рр.) на кафедрі репродукції і клініка сільськогосподарських тварин Природничого університету м. Вроцлав, Республіки Польща.

Охоронні документи:

1.      1.Спосіб комплексної медикаментозної контрацепції самок домашніх тварин: пат. 122511 Україна. № u 2017 08066; заяв. 02.08.2017; опубл. 10.01.2018,  Бюл. № 1, 3 с.

2.      2.Спосіб медикаментозної контрацепції самок котів: пат. 122925 Україна № u 2017 09703; заяв. 04.10.2017; опубл. 25.01.2018,  Бюл. № 2, 2 с.

3.      3.Спосіб пригнічення статевої функції свинок: пат. 118637 Україна. № а 2017 01100; заяв. 06.02.2017; опубл. 28.08.2017, Бюл. № 16, 2 с.

4.      4.Хірургічний спосіб механічної контрацепції самок свійських тварин: пат. 116627 Україна № u 2016 13249; заяв. 23.12.2016; опубл. 25.05.2017,  Бюл. № 10, 2 с.

5.      5.Механічний спосіб пригнічення статевої функції свинок: пат. 118637 Україна № а 2017 02202; заяв. 09.03.2017; опубл. 25.10.2017, Бюл. № 20. 2 с.

6.      6.Нехірургічний спосіб механічної контрацепції самок свійських тварин: пат. 117727 Україна № а 2016 13253; заяв. 23.12.2016; опубл. 12.06.2017, Бюл. № 11, 2 с.

7.      7.Інструмент для механічної контрацепції самок свійських тварин: пат. 117727 Україна № u 2016 13252; заяв. 23.12.2016; опубл. 10.07.2017, Бюл. № 13, 3с.

Методичні видання:

1.  Методичні рекомендації «Пригнічення статевої функції у самок свійських тварин» Масс А.О., Васецька А.І. Луганський національний аграрний університет. Кафедра ветеринарної хірургії, терапії та акушерства Харків. ЛНАУ, 2018.

2.  Методичні рекомендації «Хвороби репродуктивних органів» Васецька А.І., Масс А.О. Луганський національний аграрний університет. Кафедра ветеринарної хірургії, терапії та акушерства. Харків. ЛНАУ, 2018.

3.  Методичні рекомендації «Фізіологія, ендокринологія, в'язка та штучне осіменіння у собак» Васецька А.І., Масс А.О. Луганський національний аграрний університет. Кафедра ветеринарної хірургії, терапії та акушерства Харків: ЛНАУ, 2017

 

Пархоменко Людмила Іванівна

декан факультету ветеринарної медицини біологічних і харчових технологій,

к. в. н., доцент; почесний професор ЛугНАУ.

 

Викладає дисципліни:

1.Ветеринарна вірусологія,·

2 Хвороби птахів

3.Методи мікробі-ологічних і вірусологічних досліджень

4.Ветеринарна мікробіологія з

імунологією,

5.Методологія наукових досліджень

6 Керıвник

студентського наукового товариства «Еклıпс».

 

 

 Періодичні видання, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН

1) Nalyvayko L.I., Parkhomenko L.I., Nikolainko Yu.Yu., Pankova 0. Poultry reovirus infection and development of its specific prevention in hens. Journal for veterinary medicine, biotechnology and biosafety.Kharkiv ,2017.V.3 Issue2. P. 19  25.http://jvmbbs.kharkov.ua/archive/2017/volume3/issue2/oJVMBBS_2017032_019-025.pdf Index Copernicus.

Публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

1)                 Наливайко Л. I., Пархоменко JI.І., Івлева 0. В. Вітчизняний метод діагностики при метапневмовірусній інфекції птиці. Вісн. Сум. нац. аграр. ун-ту. Сер. Вет. медицина. 2016. Вип. 11(39).

С. 122-126.

2)                 Визначення ембріотоксичної дії сполуки триазолінового ряду БКП-116 у різних концентраціях Вет. медицина : Дубін Р. А., Л. І. Пархоменко, О.І. Панасенко, А. Г. Каплаушенко міжвідом. темат. наук. зб. —Харків, 2017. —Вип. 103. —С. 259-263.

3)                 Лисиченко М.Л., Пархоменко Л. І., Міленін Д. М. Визначення впливу лазерного випромінювання та сполуки ПКР -125 на якість інкубації яєць Вісник ХНТУСГ ім. Петра Василенка. – Технічні науки. Вип. 195 « Проблеми енергосбереження в АПК України»,- Харків- 2018,-С. 145-146.

4)                 Дубін Р. А. Д. М. Міленін, М. Л. Лисиченко, Л. І. Пархоменко, Р. А. Дубін, Обада Аль Саяснех Залежність розвитку внутрішніх органів птахів під впливом лазерного випромінення різних діапазонів (2019) Вісник Харків, нац. техн, ун-ту сіл. госп-ва ім. П. Василенка. Техн, науки. – Харків : ХНТУСГ, 2019. – Вип. 203: Проблеми енергозабезп. та енергозбереження в АПК України. – С. 127-129. Фахове видання.

Навчально-методична робота:

1.Навчальний посібник для самостійної роботи студентів факультету ветеринарної медицини снови ветеринарної рецептури та технології виготовлення ліків» /Овчаренко Г.В., Пархоменко Л.І., Масс А.О. – X.: ЛНАУ, 2016. – 84 с.

2.Наливайко Л., Палій А., Пархоменко Л., Родіонова К, Івлева О. Папуги в нашій оселі: науково-методичний посібник. Харків : ФОП Бровін О.В., 2020. – 162 с.

3.Практичний посібник для слухачів курсу « Школа фермерства», для фахівців сільського господарства, студентів та викладачів професійно – технічних та вищих навчальних закладів , та усіх, хто зацікавлений темою фермерства/ Дубін Р.А., Пархоменко Л.І., Марков Р.В. та ін.,-2020,- 277с.

 

Під керівництвом захищено 7 дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора філософії з ветеринарної медицини: Пономаренко Д.О., Пащенко О.О., Нестерова Л.Ю., Аль Равашдех Мустафа, Ільіна О.В., Дубін Р.А., Кононенко І.О., м. Харків ННЦ Інститут експериментальної і клі-нічної ветеринарної медицини НААН України. 16.00.03- ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія у період 2015-2018рр.

Офıцıйний опонент 8 дисертацıйних робıт на здобуття наукового ступеня кандидат ветеринарних наук.

Наукова робота:

Керівник наукової тематики із держфінансуванням «Розробити ефективну схему профілактики асоційованих інфекцій птиці з використанням імуномодулюючих препаратів тріазолінового ряду нового синтезу та лазерного ви­промінювання». Номер державної реєстрації – 0117U004840. Терміни виконання: 1.01.2017 рік – 31.12.2018 рік.

Проректор Луганського національного аграрного університету 2015 рік.

Завідувач кафедри ветеринарної мікробіології та фізіології та об’єднаної кафедри ветеринарної хірургії, внутрішніх хвороб тварин, акушерства, фізіології та мікробіології з 2015 по 2020 рік. В.о. декана факультету ветеринарної медицини, біологічних і харчових технологій з 16.09.2020 року.

Член Вченої ради університету.

Охоронні документи:

1.      Патенти на корисну модель, усього за період з 1999 по 2014 рр. – 14 штук.

ТУУ – Тест- система для діагностики метапневмовірусної інфекції птиці у РІД -2015 рік.

2.Реєстраційне посвідчення на ветеринарний препарат Трифузол 1% 2016 рік.

 Методичні видання:

1.Наливайко Л. І., Дубін Р. А., Пархоменко Л. І., Івлева О. В., Ніколаєнко Ю.Ю. Методичні рекомендації. «Лабораторна діагностика та профілактика метапневмовірусної інфекції птиці при змішаних вірусо- бактеріальних патогенах». 2018. 23 с. Затверджено на НМК ЛНАУ, протокол № 7 від 23.05.2018.

2.Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Методологія наукових досліджень» зі студентами спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» за освітнім рівнем «магістр» // Пархоменко Л.І., Дубін Р. А. Овчаренко Г. В. – Харків: ЛНАУ, 2017. – 92 с.

3.Методичні рекомендації до виконання самостійних завдань з патологічної фізіології зі студентами спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» за освітнім рівнем «магістр» // Пархоменко Л.І., Дубін Р. А. Овчаренко Г. В. – Харків, 2018. – 14 с.

4.Методичні рекомендації до виконання лабораторно-практичних робіт з патологічної фізіології зі студентами спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» за освітнім рівнем «магістр» // Пархоменко Л.І., Дубін Р. А. Овчаренко Г. В. – Харків, 2018. – 16 с.

5.Методичні рекомендації до виконання практичних та самостійної роботи з історії ветеринарної медицини зі студентами спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» за освітнім рівнем «магістр» // Пархоменко Л.І., Дубін Р. А. Овчаренко Г. В. – Харків, 2018. -81с.

6.Методичні рекомендації «Дослідження крові у тварин» для самостійної роботи здобувані в вищої освіти ОР «магістр» з дисципліни «Клінічна діагностика хвороб тварин» / [Родіонова К.О., Скрипова К.В., Тимошенко О.П., Пархоменко Л.І., Казаков М.В. ]. – Старобільськ, 2019.

7.Методичні рекомендації «Показники обміну ліпідів у діагностиці внутрішніх хвороб тварин» для самостійної роботи здобувачів вищої освіти ОР «магістр» з дисципліни «Клінічна діагностика хвороб тварин» / [Родіонова К.О., Тимошенко О.П., Землянський А.О., Скрипова К.В., Пархоменко Л.І., Вікуліна Г.В., Казаков М.В. ] – Старобільськ, 2019.

8.Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Ветеринарна вірусологія» для студентів спеціальності 211 «ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА» за освітнім рівнем «бакалавр» [ Пархоменко Л.І., Стегній Б.Т., Герілович А.П., Дубін Р.А.] – Старобільськ, 2019.

9. Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Ветеринарна імунологія» для студентів спеціальності 211 «ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА» за освітнім рівнем «бакалавр» [Пархоменко Л.І., Стегній Б.Т., Герілович А.П., Дубін Р.А.] – Старобільськ, 2019.

10.Методичні рекомендації «Використання зародків курей у вірусологічних дослідженнях» для студентів спеціальності 211 «ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА» за освітнім рівнем «бакалавр» [Пархоменко Л.І., Стегній Б.Т., Герілович А.П., Дубін Р.А.] .

11.Методичні рекомендації «Полімеразна ланцюгова реакція» для студентів спеціальності 211 “Ветеринарна медицина” за освітнім рівнем «магістр» [Пархоменко Л.І., Стегній Б.Т., Герілович А.П., Дубін Р.А.] . – Старобільськ, 2019.

12.Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Інфекційні хвороби птиці» для студентів напряму підготовки 211 «ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА» за освітнім рівнем «магістр» Пархоменко Л.І., Стегній Б.Т., Герілович А.П., Дубін Р.А.] – Старобільськ, 2019. Рецензент Музика Н.М. к. вет. н., ДДСП птахівництва, с Бірки, Солодянкін О.С., к. біол. н., ст. н. сп. ННЦ ІЕКВМ.

13.Методичні рекомендації «Корекція рівня поствакцинального імунітету птиці низько інтенсивним лазерним випромінюванням» для студентів напряму підготовки 211 «Ветеринарна медицина» за освітнім рівнем «магістр» [Пархоменко Л.І., Дубін Р.А., Аль Саяснєх Обада, Міленін Д.М.] – Старобільськ, 2019.

10)              Методичні рекомендації «Емерджентні інфекції птиці» для студентів напряму підготовки 211 «Ветеринарна медицина» за освітнім рівнем «магістр» [Пархоменко Л.І., Дубін Р.А., Казаков М.В.] . – Старобільськ, 2019.

Участь у конференціях:

–   Сертифікований учасник міжнародної конференції з птахівництва,Університт Аль Баат, м. Хама, Сирія, квітень 2009 р.

–   Сертифікований учасник міжнародної наукової конференції Університет Мута, Аль Карак, Йорданія, жовтень 2018 р.

–   Підвищення кваліфікації University of Alaska Anchorage (USA),8 вересня 2020 р.,

–   Учасник Міжнародної науково-практичної конференції «Використання інформаційних технологій для оптимізації процесів виробництва сільськогосподарської продукції та управління підприємствами», в рамках проєкту USAID «Економічна підтримка Східної України»11-12 березня 2021 р.

–   Закінчила курс «Online studyng as latest forn of modern edukation on the example of Google meet and Googl classroom platforms». 15-22 березня 2021р.

Стажування:

–         ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» НААН України,м. Харків, квітень 2016 рік;

–        Державна дослідна станція птахівництва НААН України , СМТ Бірки, 2019 рік (Селекційно-технологічне та ветеринарне забезпечення ведення птахівництва);

–        Інститут ветеринарної медицини НААН України, м. Київ, червень 2019 рік ( Актуальні питання емерджентних хвороб в Україні);

–        Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України. Курси по підвищенню кваліфікації спеціалістів в області аграрного дорадництва та управлінців ОТГ – ( Сучасні підходи до організації аграрного дорадництва, актуальні проблеми в Україні) липень 2019 рік;

–        Сертифікований учасник Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми біологічної безпеки та контролю транскордонних емерджентних інфекційних захворювань (африканської чуми свиней, нодулярного дерматиту великої рогатої худоби, ящуру, бруцельозу, високопатогенного грипу птиці тощо)»м. Харків 17-19 вересня 2018р.

–        Сертифікований учасник дводенного навчального заходу «ІТ-рішення в агробізнесі», Проєкт USAID «Економічна підтримка Східної України» (2021);

–        Сертифікований учасник I Міжнародної науково-практичної конференції НПП та молодих науковців «Актуальні аспекти розвитку науки і освіти»,13-14 квітня 2021р.м. Одеса.

–        Сертифікований учасник I Міжнародної науково-практичної конференції                            «АГРАРНА ГАЛУЗЬ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» 14-15 травня 2021 р.

 Керівник постійно діючого наукового студентського гуртка факультету ветеринарної медицини, біологічних і харчових технологій « Екліпс»

 Загальний стаж практичної роботи лікаря ветеринарної медицини у період з 1985 по 1993 рік

Консультації:

 Експерт з птахівництва у «Школі фермерства» Агенції регіонального розвитку Луганської області та німецького фонду G1Z. Науково- практичний супровід діяльності Держпродспоживслужби Луганської та Донецької областей України 2019-2020 роки.

Співрозробник рекомендацій для покращення ветеринарної освіти на національному рівні в рамках проєкту « Вдосконалення законодавства, контролю та поінформованості у сфері безпечності харчових продуктів, здоров’я та благополуччя тварин в Україні» ( EU4SaferFood),який фінансується Європейским Союзом.

Сертифікований учасник семінару (8 акад. год.) «Діагностичний пошук: натхнення чи рутина» 20.03.2021р., м. Слов’янськ.

Стаж викладання 22 роки

Ільїна

Оксана Валеріївна

ст. викладач, к.в.н.

 

Викладає дисципліни:

1.Ветеринарна 

імунологія

2.Клінічна діагностика

хвороб тварин

3.Ветеринарна мікробіологія

4. Дієтологія та

утримання дрібних домашніх тварин

5. Хвороби декора-тивних птахів

6. Гігієна переробки харчових продуктів

7. Гігієна переробки продукції тваринництва

Періодичні видання, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:.

–                   Study of bactericidal properties of disinfectants against Campylobacter spp. at sub-zero temperatures / Paliy A.P.  [et al.] // Ukrainian Journal of Ecology – 2021. – Vol. 11 (1). – P. 391-398. 

Публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

1. Ільіна О.В. Індикація ізолятів парвовірусу та вірусу чуми за допомогою електронної мікроскопії та полімеразно-ланцюгової реакції // Збірник наукових праць Луганського НАУ: ветеринарні науки.- Луганськ.- 2014.- № 53.- С.52-55. 

2. Ільіна О.В. Оцінка епізоотичної ситуації щодо парвовірусного ентериту та чуми собак  // Збірник наукових праць Луганського НАУ: ветеринарні науки.- Луганськ.- 2014.- № 49.- С.63-68 

3. Сравнительная оценка гемагглютинирующей активности парвовируса и вируса чумы собак:  материалы международной научно-практической  конференции», 

«Инфекционные болезни животных и антибактериальные средства, 5 ноября 2016 г./ ФГБНУ”Саратовский научно-исследовательский вет.институт»,

 2016.-С.15-19 

Охоронні документи:

1.     Патент на корисну модель № 36330 Україна, МПК (2006) С07D 249/00, А61К 31/41. Похідні 1,2,4-триазолу, що виявляють противірусну активність по відношенню до вірусів курячих ембріонів [Текст] /Книш Є. Г., Парченко В. В., Панасенко О. І., Каплаушенко А. Г., Каплаушенко Т. М., Гоцуля Т. С., Пархоменко Л. І., Іздепський В. Й., Ільіна О. В., Погорлюк А. Ю. (Україна) ; заявник та правовласник Запорізький держ. мед. ун–т.  – № u 200805244 ; заявл. 22.04.08 ; опубл. 27.10.08, Бюл. № 20. — 4 с. 

2.     Патент на корисну модель № 44402 Україна, МПК (2006) C12N 1/00. Ізолят ЄН5/2 , як продуцент антигену парвовірусу собак (родина Parvoviridae, рід Parvovirus) [Текст]/ Пархоменко Л. І., ІльінаО. В., Стегній Б. Т., Келеберда М. І. (Україна) ; заявник та правовласник Луганський нац. аграр. ун–т. - № u 200813172 ; заявл. 13.11.08 ; опубл. 12.10.09, Бюл. № 19. — 4 с. 

Методичні видання: 

1.     Робочий зошит для написання курсової роботи з дисципліни «Внутрішні хвороби тварин» для студентів і магістрантів / О.П.Тимошенко, П.В. Шарандак, О.В. Ільіна, С.М. Тресницький. Луганськ: вид-во ЛНАУ, 2013.- 33 с. 

2.     Методичні рекомендації щодо виконання і оформлення історії хвороби з внутрішніх хвороб тварин / О.П.Тимошенко, П.В. Шарандак, О.В. Ільіна, А.А. Руденко. –  Луганськ: вид-во ЛНАУ, 2013.- 25 с. 

3.    Фітотерапія захворювань нервової та серцево-судинної системи: методичні рекомендації до лабораторних занять з навчальної дисципліни “Лікарські рослини” для бакалаврів напряму підготовки 6.110101 «Ветеринарна медицина» / О.П.Тимошенко, О.В. Ільіна, Л.Ю. Нестерова, П.В. Шарандак, Д.О.Пономаренко. – Луганськ: ЛНАУ, 2014. –    40 с. 

4.    Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов и магистрантов факультета ветеринарной медицины «Лекарственные формы и технология их приготовления» / О.П.Тимошенко, Л.Ю. Нестерова, С.Н. Тресницкий, О.В. Ильина – Луганск: изд-во ЛНАУ, 2013.- 53 с. 

5.    Методичні вказівки для виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Гігієна переробки продукції тваринництва» для студентів спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» за освітнім рівнем «Бакалавр» / укл. Пархоменко Л.І., Ільіна О.В. – Старобільск: ЛНАУ, 2021. – 53 с. 

Участь у конферкнціях: 

1.     Пархоменко Л.І., Іл%

English EN Ukrainian UK
Догори