КАФЕДРА ТВАРИННИЦТВА ТА ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ФОРМУВАННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 

Презентація – інкубація
Відкрита лекція – 12.10.2020
Відео ролик – розвиток зародиша куриці
Відео ролик – Дослідження технології сепарування регулювання масової частки жиру вершків

НАУКОВІ СТУДЕНТСЬКІ ГУРТКИ

На кафедрі тваринництва та харчових технологій працюють наукові студентські гуртки зі спеціальностей:
204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва,
181 Харчові технології

 


СКЛАД КАФЕДРИ ТВАРИННИЦТВА ТА ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

МОГУТОВА Валентина Федорівна

завідувачка кафедри

Вища освіта: Сумський національний аграрний університет, спеціальність – технологія зберігання, консервування та переробки молока, кваліфікація – інженер-технолог.

Луганський національний аграрний університет, спеціальність – якість, стандартизація та сертифікація, кваліфікація – магістр з управління якістю.

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

Наукові інтереси: Харчові технології та інженерія, Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, Розробка технологій виробництва харчових продуктів оздоровчого призначення з використанням молочної сировини.

Дисципліни: Технології харчових виробництв, Технологія молока, Контроль якості та безпека продукції галузі, Вступ до спеціальності, Гігієна переробки продукції тваринництва.

Види і результати професійної за спеціальністю, яка застосовується до визнання кваліфікації, відповідної спеціальності згідно П. 30 Ліцензійних умов:

п. 1.

1)  L. Pusik, V. Pusik, O. Postnova, I. Safronska, V. Chervonyi, V. Mohutova, A. Kaluzhnij (2020). Preservation of winter garlic depending on the elements of postharvest treatment. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies Technology and equipment of food production, 2/11 (104)-2020, p.24-32 DOI: https://doi.org/10.15587/2312-8372.2020.197959 http://journals.uran.ua/tarp/issue/archive Scopus

2) K.O. Rodionova, A.P. Paliy, A.P. Palii, I.V. Yatsenko, T.I. Fotina, N.M. Bogatko, V.F. Mohutova, L.I. Nalyvayko, O.V. Ivleva, T.A. Odyntsova Effect of ultraviolet irradiation on beef carcass yield Ukrainian Journal of Ecology, 2020, 10(2), 410-415, DOI: 10.15421/2020_118 Web of Science
3) K. Kasabova, S. Sabadash, V. Mohutova, V. Volokh, A. Poliakov, T. Lazarieva, O. Blahyi, O. Radchuk,V. Lavruk Improvement of a scraper heat exchanger for pre- heating plant-based raw materials before concentration Technology and equipment of food production 3/11 (105) 2020 Р.6-12 DOI: 10.15587/1729-4061.2020.200842 Scopus

4) Development of technology for preparing the thermostable milk-containing filling and study of infrared spectra of its components /F. Pertsevoy, O. Koshel, S. Sabadash, M. Mashkin, V. Mohutova, V. Volokh / Technology and equipment of food production 5/11 (107) 2020 Р. 25-31 DOI: DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.214903 Scopus

5) A. Paliy, E. Aliiev, A. Paliy, K. О. Shkromada, R. Dubin, V. Mohutova Development of a device for cleansing cow udder teats and testing it under industrial conditions Engineering technological systems Vol. 1 No. 1 (109) (2021) Р. 43-53  DOI: 10.15587/1729-4061.2021.224927 Фахове  видання. Scopus

п. 2.

1) Активація закваски електромагнітним полем при виробництві кисломолочного продукту – ряженки / М. І. Машкін, В. Ф. Могутова, В. В. Бредихин та ін. // Вісник Харківського технологічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка «Сучасні напрямки технології та механізації процесів переробних і харчових виробництв» випуск 194, Харків.-2018. – С. 61-68.

2) Технологічний процес температурної підготовки кормової суміші в холодну пору року // В. О. Волох, М. В. Логвиненко, В. Ф. Могутова / Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН №122/ Нац. акад. аграр. наук України, Інститут тваринництва. Харків, 2019. – С.74-83.

3) Pusik L., Pusik V., Postnova O., Safronska I., Chervonyi V., Mohutova V., Kaluzhnij A. Research of winter garlic storage depending on the elements of the post-harvest refinement Technology audit and hroduction reserves Chemical engineering.  VOL 1, NO 3(51) P. 31 – 37. DOI: https://doi.org/10.15587/2312-8372.2020.197959  http://journals.uran.ua/tarp/issue/archive

4) Основні підходи до впровадження дуальної форми навчання / Кирпичова І.В., Березенко К.С., Могутова В.Ф, Афукова Н.О.// Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути [зб. наук. пр.]: матеріали III міжнародної науково- практичної інтернет-конференції (Київ, 15 квітня 2020 р.). Київ, 2020. C.147-152. https://openscilab.org/ua/konferenczii/

5) Koshel, O., Pertsevoy, F., Sabadash, S., Mashkin , M., Mohutova , V., & Volokh, V. (2020). Research of rheological properties of components of the developed milk-containing thermostable fillings. EUREKA: Life Sciences, (5), 59-66. https://doi.org/10.21303/2504-5695.2020.001437

п. 7.

Голова експертної комісії по акредитації молодших спеціалістів зі спеціальності “Виробництво харчової продукції” у ДНЗ Красногорівське ВПУ 6-8.02.2017 року.

п. 8.

Науковий керівник теми: “Розробка технологій виробництва харчових продуктів оздоровчого призначення з використанням молочної сировини” (УДК 664:637.1,5).

п. 10.

завідувачка кафедри тваринництва та харчових технологій.

п. 13.

1) Процеси і апарати харчових виробництв: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення навчальної дисципліни для студентів спец. 181 Харчові технології (ступінь вищої освіти – бакалавр) / Г. М. Постнов, В. Ф. Могутова, Н. О. Афукова, К. П. Сільченко; Луган. нац. аграрн. ун-т. – Старобільськ: [ЛНАУ], 2019. – 100 с.

2) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Основи виробництва продуктів оздоровчого призначення” / Луган. нац. аграр. ун-т; [уклад.: Могутова В.Ф., Афукова Н.О., Сільченко К.П.]. – Слов’янськ: [Папірус], 2020. – 27 с.

3) Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни “Технології харчових виробництв” / Луган. нац. аграр. ун-т; [уклад.: Могутова В.Ф., Афукова Н.О., Сільченко К.П.]. – Слов’янськ: [Папірус], 2020. – 41 с.

4) Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи / Луган. нац. аграр. ун-т; [уклад.: Могутова В.Ф., Афукова Н.О., Сільченко К.П.]. – Слов’янськ: [Папірус], 2020. – 61 с.

5) Конспект лекцій з дисципліни “Міжнародна стандартизація та сертифікація” / Луган. нац. аграр. ун-т; [уклад.: Могутова В.Ф., Афукова Н.О.]. – Слов’янськ: [Папірус], 2020. – 61 с.

п. 14.

1) Член галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук з напряму “Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції” 7 квітня 2016 року Харківський державний університет харчування та торгівлі.

2) Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук з напряму “Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції” 7 квітня 2016 року Голофіївська А.А., (нагороджена подякою голови галузевої конкурсної комісії)

3) Підготовка наукової роботи для участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних робіт з напряму підготовки “Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції” 6 квітня 2017 року Харків : ХДУХТ (Шевченко К.С. відзначена грамотою)

4) Шевченко Катерина, переможець XI Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з актуальних проблем пакувальної індустрії «Золотий каштан» у номінації «Конструювання та дизайн упаковки» (08.11.2016 року, Національний університет харчових технологій, м.Київ).

5) Должних Ганна переможець 1 етапу Всеукраїнського студентського конкурсу «Харчові технології 2019» Фонду Бориса Колесникова (29.11.2018 року Національний університет харчових технологій, м. Київ).

п.15.

1) Могутова В.Ф., Бабенко Н.М. Сучасні тенденції у виробництві йогурту з використанням бджолиного меду Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність: Міжнародна науково-практична конференція, 18 травня 2017 р.: [тези у 2-х ч.] / редкол.: О.І. Черевко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2017. – С.101–102

2) Могутова В.Ф., Машкін М.І. Аналіз ситуації на молочному ринку в Україні Технологии ХХІ века: Сборник тезисов по материалам 23-й международной научно-практической конференции (11-16 сентября 2017 г.) Ч.2 Сумы: СНАУ, 2017.  – С. 46-48

3) Могутова В.Ф., Машкін М.І. Дослідження спеціального обладнання та технологічних ліній для виробництва твердих сирів Збірник тез  за матеріалами 24-ої Міжнародної науково-практичної конференції (10-15 вересня 2018 року) Ч. І. Суми, Одеса-2018, -С.64-67

4) Постнов Г.М., Афукова Н.О., Могутова В.Ф. Современные информационно-коммуникационные технологии в образовании Перспективы развития высшей школы: материалы ХII Международной науч-метод. конф. / редкол.: В.К. Пестис [и др.]. – Гродно: ГГАУ, 2019. – С. 367-369 Фахове закордоне видання

5) Розробка нової технології кисломолочних напоїв / Могутова В.Ф., Лютова Г.Р. / Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв: матеріали I Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. – Прага: OktanPrints.r.o., 2020. С.47

п.18.

надання консультаційних послуг спеціалістам СФГ «Олімп» Золочівського району Харківської області згідно до відповідного договору між ЛНАУ і зазначеним господарством (з 2018 року)


АФУКОВА Наталія Олександрівна

доцент

Вища освіта: Харківський інститут  громадського харчування, спеціальність – технологія і організація громадського харчування, кваліфікація – інженер-технолог. 

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, доцент.

Наукові інтереси: розробка технологій виробництва харчових продуктів оздоровчого призначення з використанням молочної  сировини.

Дисципліни: Технологія продукції та організація ресторанного господарства, Стандартизація, метрологія та сертифікація, Теоретичні основи харчових виробництв, Товарознавство харчових продуктів, Міжнародна стандартизація та сертифікація, Товарознавство, стандартизація та сертифікація.

Види і результати професійної за спеціальністю, яка застосовується до визнання кваліфікації, відповідної спеціальності згідно П. 30 Ліцензійних умов:

п. 2.

1) Дейниченко Г.В.,Терешкін О.Г., Афукова Н.О., Горєлков Д.В., Дмитревський Д.В. Обгрунтування раціональних технічних характеристик апарата для очищення цибулі ріпчастої // Вібрації в техніці та технологіях: наук. журнал. – 2016. –  №6 (86). – С.21-30.

2) Афукова Н.А. Пасты с использованием дикорастущего сырья // Переработка и управление качеством сельскохозяйственной продукции: зб. статей Міжнар. наук.-практ. конф. – Минськ: УО «Білоруський державний аграрний технічний університет, 2017. – С. 57-59.

3) Дейниченко Г.В., Афукова Н.О., Шабельська І.І. Дослідження масообмінних процесів під час виробництва цукатів з дикорослої сировини // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2017. – Вип. 17, Т.1. – С. 19-24.

4) Афукова Н.А., Шабельская И.И. Технология паст с использованием дикорастущего сырья // Технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции: зб. наук. статей за матер. XX  Міжнар. наук.-практ. конф. «Современные технологии сельскохозяйственного производства» (до 10-річчя інженерно-технологічного факультету). – Гродно: УО «Гродненський державний аграрний університет», 2017. – С. 9-10.

5) Дейниченко Г.В., Терешкін О.Г., Афукова Н.О., Горєлков Д.В., Дмитревський Д.В. Обгрунтування раціональних технічних характеристик апарата для очищення цибулі ріпчастої // Вібрації в техніці та технологіях: наук. журнал. – 2017. –  №1(84). – С. 122-128.

п. 13.

1) Дейниченко Г.В., Постнов Г.М., Афукова Н.О., Червоний В.М.  Практичне  впровадження  інноваційних   розробок:   навч.-метод. посібник для самостійного вивчення навчальної дисципліни  для студентів спец. 133 «Галузеве машинобудування», ступінь підготовки –  магістр. –  Х.: ХДУХТ, 2017. – 138 с.

2) Дейниченко Г.В., Афукова Н.О., Постнов Г.М., Горєлков Д.В., Дмитревський Д.В., Дуб В.В., Солончук Л.М., Червоний В.М., Чаговець В.В. Наскрізна програма практик студентів: навч.-метод. посібник  для організації, проведення і підведення підсумків усіх видів практики студентів ФОТС спец. 131 «Прикладна механіка» та 133 «Галузеве машинобудування». – Х.: ХДУХТ, 2017. – 74 с.

3) Процеси і апарати харчових виробництв: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення навчальної дисципліни для студентів спец. 181 Харчові технології (ступінь вищої освіти – бакалавр) / Г. М. Постнов, В. Ф. Могутова, Н. О. Афукова, К. П. Сільченко; Луган. нац. аграрн. ун-т. – Старобільськ: [ЛНАУ], 2019. – 100 с.

4) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Основи виробництва продуктів оздоровчого призначення” / Луган. нац. аграр. ун-т; [уклад.: Могутова В.Ф., Афукова Н.О., Сільченко К.П.]. – Слов’янськ: [Папірус], 2020. – 27 с.

5) Конспект лекцій з дисципліни “Міжнародна стандартизація та сертифікація” / Луган. нац. аграр. ун-т; [уклад.: Могутова В.Ф., Афукова Н.О.]. – Слов’янськ: [Папірус], 2020. – 61 с.

п.15.

1) Афукова Н.О., Могутова В.Ф., Сільченко К.П. Технологія йогурту з використанням бджолиного меду // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини: Матер. IX Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (23 жовтня 2020 р.). – ДонНУЕТ ім. М.Туган-Барановського (м. Кривий Ріг).  – Прага: Oktan- Print s.r.o., 2020. – С. 100-101.  – DOI:10.46489/FAHM-01 (Чехія);

2) Афукова Н.О., Могутова В.Ф., Березенко К.С., Сільченко К.П. Дуальна освіта – запорука стабільності в підготовці сучасних кадрів // II Шкловські читання «Проблеми сучасних природничо-математичних наук та методик їх викладання»: Збірник тез II Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. на базі фак-ту природничої і фізико-математичної освіти  Глухівського національного педагогічного ун-ту ім. О. Довженка (28-29 жовтня 2020 р.). – Глухів, 2020. – С. 48.

3) Афукова Н.О., Могутова В.Ф. Особливості конструкцій сучасних фритюрниць // Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності: Матер. третьої міжнар. наук.-практ. конф. ( 4-6 вересня 2019). – Харків-Кирилівка: ХДУХТ, 2019. – С. 100-101;

4) Кирпичова І.В., Березенко К.С., Могутова В.Ф., Афукова Н.О. Основні підходи до впровадження дуальної форми навчання// Сучасні виклики та актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути: матер. III Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (15 квітня 2020). – Наукова платформа Open Science Laboratory. – Київ, 2020. – С. 147-152;

5) Афукова Н.О., Желук А.Є. Технологія муссових тортів // Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових вироб-ництв: матер. I Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (24 квітня 2020).  – Навч.-наук. інст-т рестор.-готельного бізнесу та туризму ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського (м. Кривий Ріг). – Прага: Oktan Print S.R.O., 2020. – С. 18 (Чеська республ.).


БЕРЕСТОВА Людмила Євгенівна

доцент

Вища освіта: Ворошиловградський сільськогосподарський інститут, спеціальність – зоотехнія, кваліфікація – зооінженер.

Науковий ступінь, вчене звання: Кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник зі спеціальності годівля тварин і технологія кормів.

Наукові інтереси. Інноваційні технології в годівлі. Сучасні способи приготування і збереження кормів. Комбікормове виробництво.

Дисципліни. Годівля тварин і технологія кормів, Технологія виробництва рослинних кормів, Гігієна тварин, Технологія виробництва кормів і кормових добавок, Годівля тварин і технологія кормів, Інноваційні технології виробництва продукції тваринництва.

Види і результати професійної за спеціальністю, яка застосовується до визнання кваліфікації, відповідної спеціальності згідно П. 30 Ліцензійних умов:

п. 3.

1) Фізіологічні основи оптимізації фізичних параметрів кормосумішей для молочної худоби // М. В Василевский, Т. О. Єлецька, Л. Є. Берестова Л.Г Гребень. – Міністерство аграрної політики та продовольства України, Національна академія аграрних наук, Інститут тваринництва, Харків, 2016. – с.68.

2) Шабля В. П., Германенко О. М., Шахова Ю. Ю., Ткачова І. В., Берестова Л. Є., Василець В. Г., Золотарьова С. А. Технологія виробництва продукції тваринництва. Навчально-методичний посібник / за загальною редакцією доктора сільськогосподарських наук В.П. Шаблі. – Харків: ФОП Панов А.М., 2019. – 240 с. ISВN  978-617-7722-41-9.

п. 8.

Відповідальний виконавець держбюджетної науково-дослідної роботи Луганського національного аграрного університету на тему: «Встановити вплив технологічних рішень на господарсько-корисні ознаки та ефективність тваринництва», № Держреєстрації  0117U004383 (2017 рік – до цього часу);

п. 11.

1) член спецради спеціалізованої вченої ради К 64.070.02 у Харківській державній зооветеринарній академії 2014р- по 2016 р.

п. 13.

1) Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Годівля тварин і технологія кормів» з напряму підготовки 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» за освітнім рівнем «бакалавр» / укл. Берестова Л.Є. – Харків: ЛНАУ, 2017. – 59 с.
2) Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «Годівля тварин» з напряму підготовки  211 «Ветеринарна медицина» за освітнім рівнем «бакалавр» / укл. Берестова Л.Є. – Харків: ЛНАУ, 2017. – 16 с.

3) Методичні рекомендації для загальнотехнологічної та переддипломної практик зі спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» за освітнім рівнем «бакалавр» / укл. Шабля В. П., Германенко О.М., Берестова Л.Є., Василець В. Г., Шахова Ю.Ю., Золотарьова С.А., Шпота Н. О. – Старобільськ: ЛНАУ, 2019. – 33.

4) Методичні рекомендації по проходженню виробничої практики зі спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва за освітнім ступенем бакалавр / укл. Шабля В. П., Германенко О.М., Берестова Л.Є., Василець В. Г., Шахова Ю.Ю., Золотарьова С.А., Шпота Н. О. – Старобільськ: ЛНАУ, 2019. – 32 с.

п.15.

Берестова Л.Є. Єлецька Т О, Василевський М.В. Зміни перетравності поживних речовин у складному шлунку жуйних в залежності від способу згодовування раціону Тези доповідей звітної науково-практичної конференції Луганського НАУ. –Х.: ЛНАУ, 2016. – С. 21-12.

Берестова Л.Є. Дрогін Є.О. Повнозмішані раціоні: переваги та недоліки Тези доповідей звітної науково-практичної конференції Луганського НАУ. –Х.: ЛНАУ, 2017. – С. 24-26.

Берестова Л.Є. Дрогін Є.О. Досвід застосування повнозмішаних раціонів в годівлі корів у СГ «Крот» Старобільського району Луганської області Тези доповідей звітної науково-практичної конференції Луганського НАУ. –Х.: ЛНАУ, 2017. – С. 21-22.

Єлецька Т О, Василевський М.В. , Берестова Л.Є. Взаємозвязок структурних параметрів кормових компонентів із особливостями травлення в шлунково кишковому тракті молочної худоби

Тези доповідей звітної науково-практичної конференції Луганського НАУ. –Х.: ЛНАУ, 2018. – С. 43-44.

Берестова Л.Є. Методична схема розрахунку якісних характеристик і рецепта балансуючих добавок Тези доповідей звітної науково-практичної конференції Луганського НАУ. –Х.: ЛНАУ, 2019 – С. 79-80.

Василець В.Г., Золотарьова С.А. Берестова Л.Є. Збереження генофонду великої рогатої худоби в Україні. Тези доповідей звітної науково-практичної конференції Луганського НАУ. –Х.: ЛНАУ, 2019 – С. 83-85.

п.17.

Досвід практичної роботи за спеціальністю в Інституті тваринництва НААН – 31 рік


ВАСИЛЕЦЬ Валентина Григорівна

доцент

Вища освіта: Харківський зооветеринарний інститут, спеціальність – Зоотехнія, кваліфікація – вчений зоотехнік.

Науковий ступінь, вчене звання: Кандидат сільськогосподарських наук, спеціальність 06.02. 01. «розведення та селекція сільськогосподарських тварин».

Старший науковий співробітник зі спеціальності «розведення та селекція сільськогосподарських тварин».

Наукові інтереси: розведення, селекція та відтворення сільськогосподарських тварин.

Дисципліни: Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин, Тваринництво, Технологія продуктів забою тварин, Фізіологія тварин, Технології виробництва продукції тваринництва, Технологія переробки продукції тваринництва, Технологія виробництва молока і яловичини.

Види і результати професійної за спеціальністю, яка застосовується до визнання кваліфікації, відповідної спеціальності згідно П. 30 Ліцензійних умов:

п. 2

1) Раціональне використання генетичних ресурсів на прикладі симентальської породи великої рогатої худоби Мирось В.В., Золотарьова С.А., Василець В.Г., Берестова Л.С., Ковтун С.Б. Науково-технічний бюлетень 121 Інституту тваринництва НААН. 2019 р. 163 -170 с

2) Раціональне використання генетичних ресурсів наприкладі сіментальської породи великої рогатої худоби. Мирось В. В., Золотарьова С. А., Василець В. Г. Берестова Л. Є., Ковтун С. Б. Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН No 121 / Нац. акад. аграр. Наук України, Інститут тваринництва. Харків, 2019, 156-163.

3) М'ясна продуктивність молодняку від схрещування. Мирось В. В., Золотарьова С. А., Василець В. Г., Машкин Н.І. – Вісник Сумського НАУ, випуск 3 (81)2019 с. 53 – 67.

4) Вплив способу утримання на співвідношея статті потомства у молочному скотарстві

п. 3.

Шабля В. П., Германенко О. М., Шахова Ю. Ю., Ткачова І. В., Берестова Л. Є., Василець В. Г., Золотарьова С. А. Технологія виробництва продукції тваринництва. Навчально-методичний посібник / за загальною редакцією доктора сільськогосподарських наук В.П. Шаблі. – Харків: ФОП Панов А.М., 2019. – 240 с.

п. 10.

2017-2018 р.р. завідуюча кафедри біології тварин Луганський НАУ

п. 13.

1) Методичні рекомендації для загально-технологічної та переддипломної практик зі спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» за освітнім рівнем «бакалавр» / укл. Шабля В. П., Германенко О.М., Берестова Л.Є., Василець В. Г., Шахова Ю.Ю., Золотарьова С.А., Шпота Н. О. – Старобільськ: ЛНАУ, 2019. – 33.

2) Методичні рекомендації по проходженню виробничої практики зі спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва за освітнім ступенем бакалавр / укл. Шабля В. П., Германенко О.М., Берестова Л.Є., Василець В. Г., Шахова Ю.Ю., Золотарьова С.А., Шпота Н. О. – Старобільськ: ЛНАУ, 2019. – 32 с.

3) Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни Морфологія сільськогосподарських тварин» зі студентами спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» за освітнім рівнем «бакалавр» / укл. Василець В.Г. – Харків: ЛНАУ, 2018. – 64 с.

4) Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни Фізіологія сільськогосподарських тварин» зі студентами спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» за освітнім рівнем «бакалавр» / укл. Василець В.Г. – Харків: ЛНАУ, 2018. – 64 с.

5) Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Біологія продуктивності» зі студентами спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» за освітнім рівнем «бакалавр» / укл. Василець В.Г. – Харків: ЛНАУ, 2018. – 64 с.

6) Практикум з технології виробництва продукції тваринництва / В.В. Мирось, В.Г. Василець, С.Б. Ковтун, С.А, Золотарьова/ ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2020 – 175 с.

п. 17.

Досвід практичної роботи за спеціальністю в Інституті тваринництва НААН не менше п’яти років


СІЛЬЧЕНКО Катерина Петрівна

старший викладач

Вища освіта:  Харківська державна зооветеринарна академія,  спеціальність – технології виробництва і переробки продукції тваринництва, кваліфікація – технолог-дослідник з виробництва і переробки продукції тваринництва.

Луганський національний аграрний університет, спеціальність лісове господарство, кваліфікація – бакалавр лісове господарство.

Наукові інтереси: розробка технологій виробництва харчових продуктів оздоровчого призначення з використанням молочної  сировини.

Дисципліни: Процеси і апарати харчових виробництв, Технологія м’яса,  Основи виробництва продуктів оздоровчого призначення, Фізіологія та гігієна харчування, Технологічне обладнання.

Види і результати професійної за спеціальністю, яка застосовується до визнання кваліфікації, відповідної спеціальності згідно П. 30 Ліцензійних умов:

п 13.

1) Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни “Основи виробництва продуктів оздоровчого призначення” для студентів зі спеціальності 181 Харчові технології за освітнім рівнем «бакалавр»/ укл. Могутова В.Ф., Постнов Г.М., Афукова Н.О., Сільченко К.П. – Старобільск: ЛНАУ, 2019. – 27 с.

2) Процеси і апарати харчових виробництв: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. навч. дисц. для студ. спец. 181 Харчові технології/Г.М. Постнов, В.Ф. Могутова, Н.О. Афукова, К.П. Сільченко; Луган. нац. аграр. ун-т. Старобільськ: [ЛНАУ], 2019. – 100.

3) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Основи виробництва продуктів оздоровчого призначення” / Луган. нац. аграр. ун-т; [уклад.: Могутова В.Ф., Афукова Н.О., Сільченко К.П.]. – Слов’янськ: [Папірус], 2020. – 27 с.

4) Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни “Технології харчових виробництв” / Луган. нац. аграр. ун-т; [уклад.: Могутова В.Ф., Афукова Н.О., Сільченко К.П.]. – Слов’янськ: [Папірус], 2020. – 41 с.

5) Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи / Луган. нац. аграр. ун-т; [уклад.: Могутова В.Ф., Афукова Н.О., Сільченко К.П.]. – Слов’янськ: [Папірус], 2020. – 61 с.

п.15

1) Сильченко Е.П. Влияние биостимуляторов растительного происхождения на молочную продуктивность коров ./Современные технологии сельскохозяйственного производства: сборник научных статей по материалам ХХII международной научно- практической конференции.– Гродно:ГГФУ,2019.– 210 с.ISBN 978-985-537-136-7,(181-183)

2) Дюкарева Г.І.,Рижкова Т.М., Сильченко Е.П.,Гейда І.М.,Розроблення технології органічної продукції – натуральних сирів із козиного молока. /Акуальні проблеми розвитку ресторанного, готельно туристичного бізнесу в умовах світової інтеграції:досягнення та перспективи:IIМіжнародна науково-практична конференція.19-20 вересня 2019 р. :[тези доп.]/редкол.:О.І.Черевкота [та ін.].– Харків:ХДУХТ,2019.–287.[XXVIII] .ISBN978-966-405-486-4.,(110-113)

3) Мормуль А.А. Сільченко К.П. Нові напрямки технології соусів. Актуальні проблеми та наукові звершення молоді на початку Третього тисячоліття : зб. матеріалів ІV Наук.-практ. конф. студентів, магістрантів та аспірантів, 14 листоп. 2019 р., Докучаєвське : Старобільськ [та ін..]Луган. нац.. аграр. ун-т. – Харків : ФОПБровін О.В., 2019. с. 83 -85.

4) Сільченко К.П., Коберник Н.Ю. Сучасні методи зберігання продуктів на підприємствах громадського харчування. Збірник матеріалів Звітної науково-практичної конференції Луганського НПУ (26 лют. 2020 р) Луган. нац.. агр..ун-т. – [Харків : ФОПБровін О.В., 2020]. с. 131 – 135.

5) Сильченко Е.П. Использование биостимуляторов в технологической цепочке производства молока – Техническое и кадровое обеспечение инновационных технологий в сельском хозяйстве: материалы Международной научно-практической конференции (Минск, 24–25 октября 2019 года) : в 2 ч. / редкол.: И. Н. Шило [и др.]. – Минск : БГАТУ, 2019. – Ч. 1. с.62-64 : ил., схемы. – ISBN 978-985-25-0009-8 (ч. 1).

п.17.

– 01.03.1995 р. – 06.10. 2005 р. – технік штучного запліднення ВАТ «Промінь» Золочівського району Харківської області,

– 06.10.2005 р. – 15.06.2008 р. – завідувачка МТФ №3 ВАТ «Промінь» Золочівського району Харківської області.

п.18.

– надання консультаційних послуг спеціалістам СФГ «Олімп» Золочівського району Харківської області згідно до відповідного договору між ЛНАУ і зазначеним господарством (з 2018 року).


СТРИЖАК Тетяна Анатоліївна

доцент

Вища освіта: Полтавський сільськогосподарський інститут, спеціальність «зоотехнія», диплом з відзнакою.

Науковий ступінь, вчене звання: Кандидат сільськогосподарських наук, спеціальність  06.02. 01. «розведення та селекція сільськогосподарських тварин».

Старший науковий співробітник зі спеціальності «розведення та селекція сільськогосподарських тварин».

Наукові інтереси: розведення, селекція та відтворення сільськогосподарських тварин.

Дисципліни: Генетика з біометрією, Технологія виробництва продукції свинарства, Технологія виробництва продукції кролівництва та звірівництва, Технологія продукції вівчарства і козівництва.

Види і результати професійної за спеціальністю, яка застосовується до визнання кваліфікації, відповідної спеціальності згідно П. 30 Ліцензійних умов:

п. 1.

1) Paliy A., Stryzhak T., Pliekhova G., Ukhovskyi V., Rodionova K. (2019). Investigation of the entry process of high yielding cows to the milking parlour with the optimization of their relocation. Animal Biology & Animal Husbandry – International Journal of the Bioflux Society. Vol. 11,  Issue 1. – P. 26–35. Web of Science (опубліковано у березні 2019)

п. 2.

1) Стрижак Т. А. Вплив препотентності кнурів-плідників при визначенні їх племінної цінності / Т. А. Стрижак, А. А. Гетя, М. А. Хватова, В. М. Бочков, А. В. Стрижак // Аграр. віст. причорном. збр. наук. праць. – Одеса, – 2018. Вип. 87-2. – С. 100 – 105.

2) Стрижак Т. А. Генетичний потенціал та степінь реалізації відтворювальних якостей свиноматок основних родин у породах ландрас та уельська. / Т. А. Стрижак, О. М. Церенюк, А. А. Гетя, О. В. Акімов, А. В. Стрижак / Вісник аграрної науки Причорномор’я.- Науковий журнал.-Випуск 2(98).-Т.2.-м. Миколаїв, 2018. – С. 78 – 83.

3) Стрижак Т. А. Біотехнологія вирощування ейхорнії – перспективи застосування в органічному свинарстві / С. О. Сідашова, Т. А. Стрижак, С. С. Мкртчян, Я. Д. Карталянц, Т. М. Конкс // Свинарство. міжвід. темат. наук. зб. / Інститут свинарства і АПВ НААН. – Полтава, – 2018. Вип. 71 – С. 169 – 177.

4) Стрижак Т. А. Біологічні показники сперми кнурів та їх вплив на кількість отриманих спермодоз / І. М. Мартинюк, О.М. Церенюк, О. В. Акімов, Т. А. Стрижак, Ю. В. Череута / Науково-технічний бюлетень ІТ НААН №120, м. Харків, 2018.- С. 63-69.(. Стрижак Т. А. Еколого-токсілогічний скринінг нетрадиційних кормових культур: зелена маса ейхорнії / С. О. Сідашова, Л. Г. Перетятько, А.О. Онищенко, О. Ф. Сагло, О. О. Горобей, Т. А. Стрижак // Свинарство. міжвід. темат. наук. зб. / Інститут свинарства і АПВ НААН. – Полтава, – 2019. Вип. 72 – С. 114 – 124

5) Стрижак Т. А., Сидашова С. О., Петруша В. Г., Стрижак Т. А. Оптимизация схем синхронизации половых циклов ремонтных телок по физиологическим и экономическим критериям / Т. А. Стрижак, С. О. Сидашова, В. П. Петруша, А. В. Стрижак // Зерновые культуры. Міжвід. темат. наук. зб. / Інститут зерновых культур НААН. – Дніпро, – 2019. Том 2 №2. – С. 370-381

п. 8.

 1) № Держреєстрації  0117U004383 про науково-дослідну роботу за темою «Встановити вплив технологічних рішень на господарсько-корисні ознаки та ефективність тваринництва».
з виконання завдання 28.00.02.03.Ф «Виявити біологічні (фізіолого-онтогенетичні) закономірності формування відтворювальної функції продуктивних тварин» № Держреєстрації  0116U002302 

п. 10. завідувач аспірантури ЛНАУ

п. 11.

1) офіційний опонент, захист дисертації Кодак Т. С. на тему «Ефективність використання кнурів зарубіжної та вітчизняної селекції у поєднанні з чистопородними та помісними свиноматками в умовах товарного репродуктора» у спец. Раді К 44. 351. 01 при Інституті свинарства і агропромислового розвитку, 2015.

п.12.

1) Патент на корисну модель № 128273 «Спосіб пробіотичного захисту молодняку свиней» / С.О. Сідашова, Л. Г. Перетятько, А.О. Онищенко, Т. А. Стрижак, О. Г. Гуменний //   Опубл. 10.09.2018, бюл. № 17.

2) Патент на корисну модель № 132942 «Спосіб профілактики засобами пробіотичного захисту мікротравм слизових статевих шляхів свиноматок під час проведення штучного осіменіння» / С. О. Сідашова, А. О. Оніщенко, Т. А. Стрижак, Л. Г. Перетятько // Опубл. 25. 03. 2019, бюл. № 6.

п. 16.

1) Голова комітету ( з 18 грудня 2018 року) з питань тваринництва при ГО «АФЗУ ХО» (Громадська організація Асоціація фермерів і землевласників Харківської області).
Член правління ГО «Харківський обласний центр дорадництва».

п.17.

1) Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років – Інститут тваринництва НААН – 37 років


ШАХОВА Юлія Юріївна

доцент

Вища освіта: Харківський зооветеринарний інститут, спеціальність – Ветеринарна медицина, кваліфікація  – лікар ветеринарної медицини.

Луганський національний аграрний університет спеціальність – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, кваліфікація – магістр технолог-дослідник з технології виробництва і переробки продукції тваринництва.

Науковий ступінь, вчене звання: Кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

Наукові інтереси: відтворення сільськогосподарських тварин, технології виробництва і переробки продукції тваринництва.

Дисципліни: Технологія виробництва продукції птахівництва, Технології з відтворення сільськогосподарських тварин, Інноваційні технології виробництва продукції тваринництва, Інноваційні технології переробки продукції тваринництва, Переробка продукції тваринництва, Технології у тваринництві, Технологія виробництва молока і яловичини, Технологія переробки продукції тваринництва.

Види і результати професійної за спеціальністю, яка застосовується до визнання кваліфікації, відповідної спеціальності згідно П. 30 Ліцензійних умов:

п. 1

Ю.Ю. Шахова 1,*, А.П. Палій 2, А.П. Палій 3, В.О. Шигимага 3, В.М. Кісь 3, В.І. Іванов 3 Використання багатокомпонентних кріозахисних середовищ під час кріоконсервування ембріонів миші методом вітрифікації/проблеми кріобіології і кріомедицини problems of cryobiology and cryomedicine том/volume 30, №/issue 2, 2020 Фахове видання. (Scopus)

п. 2

1) ткачов а. в., шахова ю. ю. Добова динаміка прояву ознак статевої охоти корів та телиць парувального молочного стада за безприв’язного утримання / Науково-технічний бюлетень / УААН, Ін-т тваринництва. – Х., 2020. – № 123 – С. 176 – 184

2) Шахова Ю.Ю., Фурда І.В. Відтворювальна здатність кобил чистокровної верхової породи / Науково-технічний бюлетень / НААН, Ін-т тваринництва. – Х., 2018. – № 119. – С. 192-196

3) шахова ю. зависимость продолжительности жеребости от возраста кобыл чистокровной верховой породы. Сборник докладов научно-практической конференции  «достижения молодых ученых – зоотехнической науке и практике» дивово, 15 мая 2018 г. всероссийский научно-исследовательский институт коневодства российской с. 296-300

4) Шахова Ю.Ю., к.с.-г.н., Лісіна К.Г. к.б.н., Хмельков В.М. Закономірності успадкування статі нащадками у молочному стаді великої рогатої худоби / Науково-технічний бюлетень / НААН, Ін-т тваринництва. – Х., 2017. – № 117. – С. 244 – 248

5) Бугров О.Д. Відтворювальна здатність телиць одержаних у різностатевих двійнях О.Д. Бугров Ю.Ю. Шахова О.Ф. Гончар Зб. наук. праць / Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини / зб. наук. праць. – ХДЗВА. – Х., 2015. вип. 31, ч 1. – С. 202 – 207.

п. 3.

Шабля В. П., Германенко О. М., Шахова Ю. Ю., Ткачова І. В., Берестова Л. Є., Василець В. Г., Золотарьова С. А. Технологія виробництва продукції тваринництва. Навчально-методичний посібник / за загальною редакцією доктора сільськогосподарських наук В.П. Шаблі. – Харків: ФОП Панов А.М., 2019. – 240 с.

п. 8

здійснювала керівництво науковими тематиками

2014-2015 роки 23.02.01.06.Ф Встановити закономірності дії біотехнологічних чинників на оо- та ембріогенез, корекцію відтворювальної функції і кріоконсервування ембріонів корів та овець № держреєстрації 0111U003444

2016-2018 28.00.02.02.Ф Встановити механізми впливу біо- та абіотичних факторів на біологічні характеристики статевих клітин і ембріонів для підвищення відтворювальної функції високопродуктивних тварин № деpжpеєстpацiї 0116U002301

п. 10

2015-2016 рр. завідуюча лабораторії трансплантології Інституту тваринництва НААН України;

2019 заступник відповідального секретаря приймальної комісії

п. 12

1) Шахова Ю.Ю., Бугров О. Д. Пристрій для ректальних маніпуляцій «Наручій» / Пат. На кор. мод.  24207 Україна, A 61 D 19/00. – заявник та патентовласник Ін-т тваринництва УААН. – № U 2007 00577; заявл. 22.01.2007; опубл. 25.06.2007. Бюл. № 9.

2) Шахова Ю.Ю., О. В. Шахов, О. Д. Бугров Спосіб підвищення чутливості організму самиць до дії «естрофану» / пат. на кор. мод.  33407 Україна, A 61 D 19/00. – заявник та патентовласник Ін-т тваринництва УААН. – № U 2008 00672; заяв. 21.01.2008; опубл. 25.06.2008. Бюл. № 12.

п. 13 

1) Методичні рекомендації до виконання практичних занять з дисципліни: «технологія виробництва продукції птахівництва» зі спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» за освітнім рівнем «бакалавр» / укл. Шахова Ю.Ю. – Старобільськ: ЛНАУ, 2020. – 22 с.

2) Методичні рекомендації до виконання практичних занять з дисципліни: «технологія виробництва продукції аквакультури» зі спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» за освітнім рівнем «бакалавр» / укл. Шахова Ю.Ю. – Старобільськ: ЛНАУ, 2020. – 18 с.

3) Технологія відтворення тварин: Методичні вказівки для дистанційного навчання для студентів зі спеціальності 204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. / Ю.Ю. Шахова // Луганський національний аграрний університет, кафедра тваринництва та харчових технологій. – Старобільськ.: ЛНАУ, 2020. – 204 с.

4) Методичні вказівки для практичної роботи та виконання контрольних завдань з дисципліни «Технологія відтворення сільськогосподарських тварин» для підготовки студентів напряму 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Ю.Ю. Шахова // Луганський національний аграрний університет, кафедра тваринництва та харчових технологій. – Старобільськ.: ЛНАУ, 2020. – 22 с.

5) Методичні вказівки для самостійної роботи та виконання контрольних завдань з дисципліни «Технологія відтворення сільськогосподарських тварин» для підготовки студентів напряму 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Ю.Ю. Шахова // Луганський національний аграрний університет, кафедра тваринництва та харчових технологій. – Старобільськ.: ЛНАУ, 2020. – 95 с.

п.15

1) звітна науково-практична конференція Луганського національного аграрного університету 26 лютого 2020 року.  

2) The 7th International scientific and practical conference “Scientific achievements of modern society” (March 4-6, 2020) Liverpool, United Kingdom. 2020. 

3) Міжнародна науково-практична конференція «інноваційне, технічне та технологічне забезпечення галузі тваринництва» (25-26 травня 2020 р.)  Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка Навчально-науковий інститут технічного сервісу Кафедра технічних систем і технологій тваринництва імені Б.П. Шабельника Харків – Україна 

4) міжнародна наукова конференція здобутки та досягнення прикладних та фундаментальних наук xxi століття – 7 серпня 2020, м Черкаси 

5) хіv всеукраїнської наук-практ конф молодих вчених. присвячена  90-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Бугрова Олексія Дмитровича м. Харків, 16-17 вересня,2020 р 

6) міжнародна наукова конференція «Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації» 2 жовтня, 2020 рік. м Харків 

п. 17 

Досвід практичної роботи за спеціальністю в Інституті тваринництва НААН – 10 років

п. 18 

З 2015 по 2018 ДГ «ДГ «Гонтарівка» ІТ НААН; ПП „Агроекологія”; С ТОВ ім. Ватутіна; ДП ДГ «Кутузівка» НААНУ та ін..

Організація та участь у мамологічній диспансеризації стада молочних корів і впровадження сучасної технології їх запуску.

Підвищення кваліфікації техніків штучного осіменіння шляхом індивідуального тренінгу  та періодичний контроль їх роботи.

Послуги по відтворенню з використанням кріоконсервованої спермо продукції. Впровадження технології штучного осіменіння телиць сексованою спермою

2018 р. Представництво Норвезької Ради у справах біженців в Україні (NRC)

В рамках дорадництва проведено:

Оцінку фермерських методик та технологій, що використовуються у теперішній час;

Ґрунтуючись на спостереженнях та нюансах, виявлених під час виїзних консультацій, надано тренінги з рекомендаціями/консультаціями;

Представлено кращі методики та сучасні рішення;

Надано інші види допомоги бенефіціарам, такі як зв'язок з потенційними постачальниками та покупцями, проінформовано про законодавчу базу, екологічні аспекти діяльності і виробництва.


ЛОЙКО Юлія Сергіївна

Методист

Вища освіта: Луганський національний аграрний університет, спеціальність – Технологія зберігання, консервування та переробки молока, кваліфікація – інженер-технолог

Спеціальність – Якість, стандартизація та сертифікація, кваліфікація – магістр з управління якістю

Спеціальність – Технології виробництва і переробки продукції тваринництва, кваліфікація – технолог-дослідник з виробництва та переробки продукції тваринництва


СИДОРЕНКО Лідія Павлівна

Завідувачка лабораторією харчових технологій

Вища освіта: Луганський національний аграрний університет спеціальність – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва кваліфікація магістр технолог-дослідник з технології виробництва і переробки продукції тв%

Ми переїжджаємо на новий сайт 😃

Ми переходимо на новий сайт! Робимо його більш зрозумілим і зручними у використанні. Цей процес не швидкий і може зайнятий багато часу. Актуальна інформація вже знаходится на нашому новому порталі. lgnau.edu.ua

English EN Ukrainian UK
Догори