ННІ ветеринарної медицини

Ветфак

У Луганському національному аграрному університеті спеціальність «Ветеринарна медицина» була відкрита у 1997 році при зооветеринарному факультеті. У 2000 році був створений факультет ветеринарної медицини.

У зв’язку із складною політичною ситуацією, що склалася на територіях Луганської і Донецької областей і становила загрозу для життя здобувачів вищої освіти та викладачів, у жовтні 2014 року, на виконання наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 408 від 20.10.2014 року, факультет ветеринарної медицини разом з іншими підрозділами ЛНАУ був переміщений із непідконтрольної Україні території до міста Харків. Це стало поштовхом для нових змін, до вироблення нових інноваційних форм роботи.

Освітній процес факультету ветеринарної медицини у м. Харків було організовано на базі Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка.

Першим деканом факультету у найскладніший етап його відродження став кандидат ветеринарних наук, доцент Бабенко Олексій Петрович. Саме під його керівництвом було відновлено усю нормативну документацію для становлення освітнього процесу на новому місці.

У 2018 році факультет був перетворений у навчально-науковий інститут ветеринарної медицини (далі – ННІ ветеринарної медицини). Зараз його очолює кандидат ветеринарних наук, доцент Родіонова Катерина Олександрівна.

На даний час підготовка фахівців проводиться зі спеціальності                   211 «Ветеринарна медицина» за ОС «Магістр» та ОС «Бакалавр» зі скороченим терміном навчання. Навчання зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» здійснюється виключно за денною формою.

Випускники шкіл на базі повної загальної середньої освіти (ПЗСО) можуть вступити на навчання зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» за ОС «Магістр» з терміном навчання 5 років 10 місяців.

Для випускників коледжів є можливість продовжити навчання за ОС «Бакалавр» зі скороченим терміном навчання – 2 роки.

На базі диплома ОР «Бакалавр» та ОКР «Спеціаліст» є можливість продовжити навчання за ОС «Магістр» з терміном навчання 1 рік 4 місяці.

Держзамовлення у 2018 році за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина» склало 48 місць:

–       ОС «Магістр» на базі ПЗСО – 18 осіб,

–       ОС «Магістр» на базі ОР «Бакалавр» – 20 осіб,

–       ОС «Бакалавр» зі скороченим терміном – 10 осіб.

Слід зазначити, що абітурієнтам, які були зараховані на навчання за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина» через освітній центр «Донбас-Україна» Міністерство освіти та науки України додатково надало 4 бюджетних місця (100 % від додаткового замовлення).

Сьогодні ННІ «Ветеринарної медицини» складається з двох кафедр:

1)    кафедра ветеринарної хірургії, внутрішніх хвороб тварин, акушерства, фізіології та мікробіології (завідувач кафедри – Пархоменко Л.І., кандидат ветеринарних наук, доцент, почесний професор Луганського НАУ).

2)    кафедра інфектології, якості та безпеки продукції агропромислового комплексу (завідувач кафедри – Дубін Р.А., кандидат ветеринарних наук).

Навчальний процес у ННІ ветеринарної медицини забезпечує 17 науково-педагогічних працівників, з них: доктори наук, професори – 4, кандидати наук, доценти – 7.

З метою ефективної організації навчального процесу сучасний ННІ ветеринарної медицини співпрацює з провідними науковими установами України: Інститут тваринництва Національної академії аграрних наук України, ННЦ «Інститутом експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», Державною дослідною станцією птахівництва Національної академії аграрних наук та ін. Відкрито філії кафедр на базі кращих приватних та державних ветеринарних клінік у Київській, Харківській та Луганській областях.

Завдяки співпраці з найсучаснішими ветеринарними клініками міста Харкова практичні заняття для здобувачів вищої освіти з ветеринарної хірургії проходять у спеціально обладнаних хірургічних класах:

1)    ветеринарна клініка «ВетЛідер» – під керівництвом Юрченко Д.А., одного з кращих фахівців у галузі оперативної хірургії;

2)    ветеринарна клініка «ВетЕксперт» – під керівництвом Білецького Д.І., одного з кращих фахівців у галузі клінічної діагностики та внутрішні незаразних хвороб тварин.

Контакти:

nni_vetmed@lnau.in.ua +38(066)248-68-56
Ми переїжджаємо на новий сайт 😃

Ми переходимо на новий сайт! Робимо його більш зрозумілим і зручними у використанні. Цей процес не швидкий і може зайнятий багато часу. Актуальна інформація вже знаходится на нашому новому порталі. lgnau.edu.ua

English EN Ukrainian UK
Догори