051 Економіка

 

Галузь знань: 05 “Соціальні та поведінкові науки”
Освітній рівень: Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Фахівці зі спеціальності 051 «Економіка» – універсальні спеціалісти, які потрібні скрізь, де необхідно планувати і розраховувати економічні ресурси, контролювати витрати коштів, аналізувати результати роботи підприємства. За спеціальністю 051 «Економіка» здійснюється підготовка фахівців, діяльність яких передбачає сприяння економічному розвитку підприємств, установ та організацій усіх форм власності та видів економічної діяльності – від підготовки та оформлення необхідних документів до ефективного функціонування та удосконалювання. Акцент робиться на отриманні комплексу знань, набутті умінь та навичок у сфері економіки із широким застосуванням математичних методів та інформаційних технологій, що надає доступ до працевлаштування і подальшого професійного зростання. 
Диплом з цієї спеціальності може стати першою сходинкою до посади економічного радника; заступника директора з економічних питань; директора підприємства; начальника планово-економічного відділу або навіть Міністра економіки. На початковому етапі кар’єри випускник може працювати економістом, плановиком, аналітиком або фахівцем в сфері збуту, міжнародної торгівлі, податків та зборів, фінансової роботи, ціноутворення, нормування праці, матеріально-технічного забезпечення, раціоналізації виробництва, фінансово-економічної безпеки, інвестицій, ефективності підприємства тощо.
Основні професійні компетенції: 

  • аналіз процесів державного та ринкового регулювання соціально-економічних і трудових відносин для прийняття управлінських рішень 
  • визначення стратегічних рішень та розробка поточних та оперативних планів з подальшою реалізацією їх у практиці суб’єктів господарювання
  • планування, прогнозування, облік і контроль господарської діяльності 
  • реалізація прийомів аналізу, пошуку та використання науково-технічної інформації із застосуванням сучасних методів та технологій збору та обробки інформації
  • проведення наукових досліджень та розробка пропозицій для розвитку підприємства

По закінченню навчання присвоюється кваліфікація: Бакалавр економіки
Умови вступу: 

  • на базі повної загальної середньої освіти 
  • на базі молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра) 

Термін навчання: 

  • на базі повної загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців
  • на базі молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра) – 1 рік 10 місяців

Форма навчання: денна, заочна.
Подальше навчання: Бакалавр може продовжувати навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти.
Підготовка фахівців освітнього рівня «Бакалавр» за спеціальністю 051 «Економіка» здійснюється на кафедрі обліку, фінансів та інформаційних технологій.
Завідує кафедрою – Кукса Ігор Миколайович, доктор економічних наук, професор

Ми переїжджаємо на новий сайт 😃

Ми переходимо на новий сайт! Робимо його більш зрозумілим і зручними у використанні. Цей процес не швидкий і може зайнятий багато часу. Актуальна інформація вже знаходится на нашому новому порталі. lgnau.edu.ua

English EN Ukrainian UK
Догори