071 Облік і оподаткування

 

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»

Освітній рівень: Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» є професійно спрямованою на отримання знань і навичок обліково-аналітичної, контрольно-ревізійної, податкової та аудиторської діяльності, забезпечення фінансово-інвестиційної стабільності на підприємствах в установах та організаціях усіх форм власності та видів економічної діяльності. В основі підготовки фахівців за спеціальністю лежить комплексний підхід, який дає можливість працювати у двох напрямах: бухгалтерському обліку та оподаткуванні. 

Бухгалтер – найбільш затребувана професія в Україні. Відповідальність, організованість, уважність, вміння працювати з числами і розбиратись у вимогах законодавства, а також диплом зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» дозволять досягти успіху на посадах головний бухгалтер, заступник директора з фінансово-економічних питань, фінансовий аналітик, аудитор, експерт-консультант. На початку кар’єри бухгалтери, обліковці, помічники бухгалтера працюють за напрямками: каса, основні засоби, валютні операції, розрахунок зарплати, склад. Освітня програма за цією спеціальністю також надає знання та навички для роботи на посадах у державному секторі: державний податковий інспектор, податковий ревізор-інспектор, технік з обліку, інспектор-ревізор, інспектор з інвентаризації, оцінювач.

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» – це найбільш приваблива економічна спеціальність для тих, хто хоче зрозуміти загальні принципи формування економічної інформації, яка використовується для управління підприємствами, організаціями, установами.

Основні професійні компетенції: 

  • знання та застосування національної та міжнародної нормативно-правової бази у сфері бухгалтерського обліку
  • організація первинного обліку, облікових регістрів, складання і подання звітності підприємств із використанням сучасних інформаційних систем і технологій
  • використання сучасних методів математичного моделювання та обробки економічної інформації
  • розробка та впровадження сучасних методів організації обліку, аналізу і аудиту підприємницької діяльності
  •  дослідження тенденцій розвитку економіки та узагальнення економічних процесів для прийняття управлінських рішень з чітким обґрунтуванням напрямів їх реалізації

По закінченню навчання присвоюється кваліфікація: 

Бакалавр обліку і оподаткування

Умови вступу: 

  • на базі повної загальної середньої освіти 
  • на базі молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра) 

Термін навчання: 

  • на базі повної загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців
  • на базі молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра) – 1 рік 10 місяців

Форма навчання: денна, заочна.

Подальше навчання: Бакалавр може продовжувати навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти.

Підготовка фахівців освітнього рівня «Бакалавр» та «Магістр» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» здійснюється на кафедрі обліку, фінансів та інформаційних технологій. 

Завідує кафедрою – Кукса Ігор Миколайович, доктор економічних наук, професор

Ми переїжджаємо на новий сайт 😃

Ми переходимо на новий сайт! Робимо його більш зрозумілим і зручними у використанні. Цей процес не швидкий і може зайнятий багато часу. Актуальна інформація вже знаходится на нашому новому порталі. lgnau.edu.ua

English EN Ukrainian UK
Догори