072 Фінанси, банківська справа та страхування

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»

Освітній рівень: Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Основна мета спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»  – підготовка висококваліфікованих фахівців вищої і середньої ланки фінансового управління підприємствами усіх форм власності з фінансів, банківської та страхової справи. Отримання набутих знань, вмінь та навичок в процесі навчання по спеціальності передбачає ефективне здійснення економічної, організаційно-управлінської, аналітичної, аудиторської, науково-дослідної роботи майбутнім фахівцем. 

Спеціальність приваблює широтою кар’єрних напрямків в межах однієї кваліфікації. Випускник може знайти себе у фінансово-управлінській, фінансово-кредитній, банківській, інвестиційній, страховій, податково-бюджетній, нормативно-методичній, зовнішньо-економічній сферах. Відповідна кваліфікація дозволяє працювати в установах Державного казначейства, фіскальних органах, органах Міністерства фінансів України, пенсійних та страхових фондах, регіональних фінансових управліннях, установах Національного банку України та комерційних банках, на підприємствах і об'єднаннях різних галузей економіки та форм власності і організаційно-правових форм, інвестиційних фондах і компаніях. 

Неможливо перелічити весь широченний перелік посад для фахівців цієї спеціальності, назвемо лише кілька основних: фінансовий директор, фінансовий менеджер, аналітик,  консультант, фахівець фінансового департаменту, фінансовий контролер, податковий інспектор, брокер.

Основні професійні компетенції:

  • аналіз фінансових звітів та комплексна оцінка фінансового стану підприємства
  • використання системного підходу до управління прибутком, капіталом та інвестиціями суб’єктів господарювання
  • раціональне управління грошовими потоками підприємств 
  • застосування інструментів антикризового управління підприємством
  • використання сучасних методів математичного моделювання та інформаційних систем і технологій обробки економічної інформації
  • проведення наукових досліджень сучасних фінансово-економічних процесів для організації внутрішньофірмового прогнозування та прийняття управлінських рішень

По закінченню навчання присвоюється кваліфікація: 

Бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування

Умови вступу: 

  • на базі повної загальної середньої освіти 
  • на базі молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра) 

Термін навчання: 

  • на базі повної загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців
  • на базі молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра) – 1 рік 10 місяців

Форма навчання: денна, заочна.

Подальше навчання: Бакалавр може продовжувати навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти.

Підготовка фахівців освітнього рівня «Бакалавр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» здійснюється на кафедрі обліку, фінансів та інформаційних технологій. 

Завідує кафедрою – Кукса Ігор Миколайович, доктор економічних наук, професор

Ми переїжджаємо на новий сайт 😃

Ми переходимо на новий сайт! Робимо його більш зрозумілим і зручними у використанні. Цей процес не швидкий і може зайнятий багато часу. Актуальна інформація вже знаходится на нашому новому порталі. lgnau.edu.ua

English EN Ukrainian UK
Догори