073 Менеджмент

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»

Освітній рівень: Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Навчання за спеціальністю 073 “Менеджмент” дає можливість сформувати розуміння та оволодіти навиками сучасного управління окремими ланками підприємств різних форм власності: планування, організації, контролю, аналізу та координації їх роботи. Менеджер відповідає за успішність організації, слідкує за ефективністю роботи всієї команди, певної групи чи напрямку діяльності.

Диплом за спеціальністю 073 «Менеджмент» дає чудову можливість професійної самореалізації та кар’єрного зростання. Сучасні компанії відчувають потребу у кваліфікованих топ-менеджерах, менеджерах середньої ланки, менеджерах з персоналу, адміністраторах практично у всіх сферах діяльності. Випускники цієї спеціальності можуть працювати в якості керівників всіх рівнів управління, спеціалістів виробничих, логістичних, економічних, маркетингових, кадрових та інших функціональних підрозділів підприємств, консультантів з управління персоналом. 

Відповідальний, орієнтований на результат, енергійний менеджер з фаховою освітою має можливість швидко просуватись по кар’єрній сходам. Спеціальність 073 «Менеджмент» приваблива для тих, хто мріє керувати підприємством або його підрозділами, стати авторитетним спеціалістом державної установи чи створити свій власний бізнес і управляти ним.

Основні професійні компетенції:

 • аналіз стану та динаміки попиту на споживчих та ресурсних ринках
 • розробка тактичних та оперативних планів поточної діяльності підприємства;
 • організація процесів розвитку організації та її конкурентоспроможності; 
 • планування потреби у ресурсах (матеріальних, фінансових, трудових) підприємства (підрозділу);
 • планування особистої роботи;
 • використання ефективних систем мотивації, комунікаційної взаємодії та оплати праці персоналу
 • формування корпоративної свідомості та культури
 • моніторинг і впровадження нововведень 

По закінченню навчання присвоюється кваліфікація: 

Бакалавр менеджменту

Умови вступу: 

 • на базі повної загальної середньої освіти 
 • на базі молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра) 

Термін навчання: 

 • на базі повної загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців
 • на базі молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра) – 1 рік 10 місяців

Форма навчання: денна, заочна.

Подальше навчання: Бакалавр може продовжувати навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти з терміном навчання 1 рік 4 місяці.

На економічному факультеті здійснюється підготовка докторів філософії (PhD) за спеціальністю 073 “Менеджмент”. Термін навчання в аспірантурі за очною (денною, вечірньою) або заочною формою становить 4 роки. Навчання в аспірантурі проводиться з відривом (очна) і без відриву від виробництва (заочна, вечірня). 

Підготовка фахівців освітнього рівня «Бакалавр» та «Магістр» за спеціальністю 073 «Менеджмент» здійснюється на кафедрі менеджменту, права, статистики та економічного аналізу. 

Завідує кафедрою – Кочетков Олексій Васильович, кандидат економічних наук, професор

Ми переїжджаємо на новий сайт 😃

Ми переходимо на новий сайт! Робимо його більш зрозумілим і зручними у використанні. Цей процес не швидкий і може зайнятий багато часу. Актуальна інформація вже знаходится на нашому новому порталі. lgnau.edu.ua

English EN Ukrainian UK
Догори