075 Маркетинг

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»

Освітній рівень: Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Навчання за спеціальністю 075 «Маркетинг» передбачає підготовку висококваліфікованих і креативних спеціалістів, що зможуть розробляти й впроваджувати ефективні маркетингові рішення та сприяти позитивному іміджу і підвищенню конкурентоспроможності суб’єктів господарювання. На ринку праці стрімко зростає затребуваність фахівців зі спеціальності 075 «Маркетинг», оскільки сьогодні маркетингова діяльність стає ключовим елементом будь-якого бізнесу, запорука отримання стабільного високого прибутку. 

Реалізуючи себе у комерційній, логістичній сферах або у напрямку комунікацій та реклами випускник може претендувати на посади: маркетолога, бренд-менеджера, менеджера зі збуту, менеджера з реклами, PR- менеджера, директора з маркетингу, керівника рекламного агентства, керівника відділу маркетингу підприємства та інших. 

Перевагами цієї спеціальності є велика затребуваність на сучасному ринку праці, приваблива заробітна плата та широкі можливості самореалізації: випускник з аналітичними навичками і вмінням працювати із  статистичними даними може стати видатним маркетологом-аналітиком, а якщо в душі горить творчий вогник, а голова повниться цікавими ідеями може стати успішним піарником, фахівцем з реклами чи бренд-менеджером.

Основні професійні компетенції:

 • провадження маркетингової діяльності на основі розуміння сутності та змісту теорії маркетингу і функціональних зав’язків між її складовими;
 • організація та проведення маркетингових досліджень у різних сферах маркетингової діяльності;
 • визначення впливу функціональних областей маркетингу на результати господарської діяльності ринкових суб’єктів;
 •  розробка маркетингового забезпечення розвитку бізнесу в умовах невизначеності;
 • використовування маркетингових інформаційних системи в ухваленні маркетингових рішень і розроблення рекомендацій щодо підвищення їх ефективності;
 • аналіз поведінки ринкових суб’єктів та визначення особливостей функціонування ринків;
 • обґрунтування, презентація та впровадження результатів досліджень у сфері маркетингу;
 • використання інструментарію маркетингу в інноваційної діяльності;
 •  планування і провадження ефективної маркетингової діяльності ринкового суб’єкта в кросфункціональному розрізі;
 • пропонування вдосконалення щодо функцій маркетингової діяльності.

По закінченню навчання присвоюється кваліфікація: 

Бакалавр маркетингу

Умови вступу: 

 • на базі повної загальної середньої освіти 
 • на базі молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра) 

Термін навчання: 

 • на базі повної загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців
 • на базі молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра) – 1 рік 10 місяців

Форма навчання: денна, заочна.

Подальше навчання: Бакалавр з маркетингу має можливість продовжувати навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів як за спеціальністю «Маркетинг» та і за широким спектром суміжних спеціальностей з терміном навчання 1 рік 4 місяці.

Підготовка фахівців освітнього рівня «Бакалавр» та «Магістр» за спеціальністю 075 «Маркетинг» здійснюється на кафедрі економіки підприємства, маркетингу та економічної теорії. 

Завідує кафедрою – Кислюк Любов Вікторівна, кандидат наук із соціальних комунікацій.

Ми переїжджаємо на новий сайт 😃

Ми переходимо на новий сайт! Робимо його більш зрозумілим і зручними у використанні. Цей процес не швидкий і може зайнятий багато часу. Актуальна інформація вже знаходится на нашому новому порталі. lgnau.edu.ua

English EN Ukrainian UK
Догори