076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»

Освітній рівень: Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Підготовка висококваліфікованих фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності передбачає оволодіння сучасними теоретичними знаннями, вміннями та практичними навичками для розробки і практичного застосування механізмів підвищення ефективності діяльності суб'єкта підприємництва з урахуванням кон’юнктури ринку. 

Фахівець зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» підготовлений до працевлаштування на промислових та торговельних підприємствах, у митних органах, органах галузевого і регіонального управління, а також до діяльності в сфері  приватного підприємництва.

Типові посади, які він може обіймати: комерційний директор, керівник торговельного підприємства, фахівець з розвитку торговельної мережі, логіст, товарознавець, фахівець з торгівлі цінними паперами, фахівець електронної комерції, фахівець з інтернет-трейдингу, керуючий активами, професійний учасник фондового ринку, фахівець у сфері депозитарної діяльності, фахівець з клірингу, фахівець з оцінювання майна, антикризовий менеджер, керівник підприємства, консультант з ефективності, державний службовець з регулювання та контролю підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, митник, експерт в митній справі тощо. 

Головна перевага цієї спеціальності в тому, що вона спрямована на підготовку фахівців з організації та моделювання власного бізнесу, започаткування та розвитку стартапів, ведення ефективної  підприємницької діяльності в різних сферах економіки, зокрема в торгівлі та біржовій діяльності.

Основні професійні компетенції:

 • обирання та використовування відповідних методів, інструментарію для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур;
 • здійснення діяльності у взаємодії суб’єктів ринкових відносин;
 • застосовування інноваційних підходів в діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур;
 • визначення та оцінювання характеристики товарів і послуг в підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності;
 • здійснення діяльності з дотриманням вимог нормативно-правових документів у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності;
 • визначення і виконування професійних завдань з організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур;
 • застосовування основи обліку та оподаткування в підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності;
 • організація зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур;
 • бізнес-планування, оцінювання кон'юнктури ринків і результатів діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та біржової практики з урахуванням ризиків.

По закінченню навчання присвоюється кваліфікація: 

Бакалавр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Умови вступу: 

 • на базі повної загальної середньої освіти 
 • на базі молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра) 

Термін навчання: 

 • на базі повної загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців
 • на базі молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра) – 1 рік 10 місяців

Форма навчання: денна, заочна.

Подальше навчання: Бакалавр може продовжувати навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти.

Підготовка фахівців освітнього рівня «Бакалавр» за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» здійснюється на кафедрі економіки підприємства, маркетингу та економічної теорії. 

Завідує кафедрою – Кислюк Любов Вікторівна, кандидат наук із соціальних комунікацій.

Ми переїжджаємо на новий сайт 😃

Ми переходимо на новий сайт! Робимо його більш зрозумілим і зручними у використанні. Цей процес не швидкий і може зайнятий багато часу. Актуальна інформація вже знаходится на нашому новому порталі. lgnau.edu.ua

English EN Ukrainian UK
Догори