Перелік науково-педагогічних працівників які викладають за освітньою програмою “Агроінженерія” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

ФАКУЛЬТЕТ АГРОНОМІЇ ТА БУДІВНИЦТВА

 

КАРПІЦЬКИЙ МИКОЛАЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Дисципліни, що викладаються:

Філософія

Академічна кваліфікація:

 • Диплом спеціаліста, Томський державний універитет ім. В.В. Куйбешева, Рік закінчення: 1990, Спеціальність: Філософія, Кваліфікація: Філосов, викладач філософії
 • Диплом кандидата наук KT012830, виданий 21.06.1995,
 • Диплом доктора наук ДK 027241, виданий 23.09.2005 38д/49,
 • Атестат доцента ДЦ034685, виданий 16.03.2005

Відповідність ліцензійним вимогам

ЛУ п.30 пп. 3

 • http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui
 • Карпіцький М. М. Введення в філософію : навч. посіб. / М. М. Карпіцький. – Харків : ЛНАУ, 2016. – Ч. 1: Поняття філософії. Філософія та наука. – 40 с.
 • Borysova O. Development of Individuality in Higher Education System / Olha Borysova, Nikolai Kapritskyi, Tetiana Odyntsova // Problem Space of Modern Society: Philosophical-Communicative and Pedagogical Interpretations : Collective Monograph / Institute of European Integration. – Warsaw, 2019. – P. 532-545.
 • Борисова О. В. Міжкультурне спілкування в аграрних закладах вищої освіти: методологічний аспект [О. В. Борисова, М. М. Карпіцький] // Аграрна освіта і наука: соціально-філософське осмислення : монографія / Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва ; [за заг. ред. О. І. Заздравнової]. – Харків, 2020. – Розд. 9. – С. 260–283.
 • Борисова О. В. Філософія науки в освітньому просторі аграрних закладів освіти / [О. В. Борисова, М. М. Карпіцький] // Аграрна освіта і наука: соціально-філософське осмислення : монографія / Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва ; [за заг. ред. О. І. Заздравнової]. – Харків, 2020. – Розд. 8. – С. 247–259.

ЛУ п.30 пп.8.

 • Українські духовно-культурні традиції на їх значення у протидії агресії проти України та в інтеграції тимчасово окупованих територій (2018–2020 рр.).
 • Методологія викладання дисциплін історичного та філософського напряму в аграрному ЗВО (2017–2019 рр.).

ЛУ п.30 пп.14

 • керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком “Методологія наукової творчості” з жовтня 2020.
 • https://lgnau-my.sharepoint.com/personal/m_karpitskyi_lgnau_edu_ua/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fm%5Fkarpitskyi%5Flgnau%5Fedu%5Fua%2FDocuments%2F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%2F%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%8F%D0%B3%20%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83%20%E2%84%96%201%20%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%822%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fm%5Fkarpitskyi%5Flgnau%5Fedu%5Fua%2FDocuments%2F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8&originalPath=aHR0cHM6Ly9sZ25hdS1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86YjovZy9wZXJzb25hbC9tX2thcnBpdHNreWlfbGduYXVfZWR1X3VhL0VUUUNfSTJ1Sk1aRGtjaTRLNUY5dUlNQm9vMHpnZWp4Y0Q2WUt4ckx1UVBfS0E_cnRpbWU9TjQ1eWdqejQyRWc

ЛУ п.30 пп.13.

 • http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui
 • Філософія : метод. рек. для аспірантів зі складання канд. мінімуму / авт-укл. проф. О. В. Борисова, М. М. Карпіцький. – Харків : ЛНАУ, 2016. – 24 с.
 • Методичні рекомендації для проведення практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Філософія» зі студентами за освітнім рівнем «бакалавр» спеціальностей 051 Економіка, 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 193 Геодезія та землеустрій, 101 Екологія, 181 Харчові технології, 208 Агроінженерія, 211 Ветеринарна медицина / укл. Карпіцький М.М. – Харків : ЛНАУ, 2017. – 16 с.
 • Методичні рекомендації для проведення практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Філософія науки» зі студентами за освітнім рівнем «магістр» спеціальностей 101 Екологія, 192 Будівництво та цивільна інженерія, 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва, 201 Агрономія, 205 Лісове господарство. / укл. Карпіцький М.М. – Харків : ЛНАУ, 2018. – 21 с.
 • Методичні рекомендації для проведення практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Філософія» з аспірантами за освітнім рівнем «доктор філософії» спеціальностей 073 Менеджмент, 133 Галузеве машинобудування, 211 Ветеринарна медицина / укл. Карпіцький М.М. – Харків : ЛНАУ, 2018. – 23 с.

ЛУ п.30 пп.15

 • http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui
 • Карпіцький М. М. Шріла Прабгупада як учитель в універсальному сенсі // Вайшнавська традиція крізь століття : зб. матеріалів IV та V Міжнар. рілегієзнавчої школи «Вайшнавська традиція крізь віки», 2014–2015 рр. / Філос. Ф-т Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Вип. 2. – С. 183–187.
 • Карпицкий Н.Н. Уникальность религиозного опыта в вайшнавизме ISKCON // Вайшнавська традиція крізь століття : зб. матеріалів IV та V Міжнар. рілегієзнавчої школи «Вайшнавська традиція крізь віки», 2014–2015 рр. / Філос. Ф-т Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Вип. 2. – С. 93–115.
 • Карпицкий Н. Н. Особенности правового сознания в Украине и в России // Матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 95-річ. ювілею Луган. нац. аграр. ун-ту. / Луган. нац. аграр. ун-т. – Харків, 2016. – С. 74–76.
 • Карпицкий Н. Н. Историческое поведение человека / Карпицкий Н. Н., Тарнапольськая Г. М. // Zbiór artykułów naukowych «Priorytetowe obszary badawcze: od teorii do praktyki» (30.05.2016 – 31.05.2016). – Warszawa, 2016. – Cz. 6. – C. 61–64.
 • Карпіцький М. М. Архетип метафізичного ворога і тоталітарна свідомість // Зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. Луган. нац. аграр. ун-ту, 29 січ. 2016 р. / Луган. нац. аграр. ун-т. – Харків, 2016. – С. 73–76.
 • Карпицкий Н. Н. Архетип первозданной женщины в концепции К. П. Эстес // Zbiór artykułów naukowych. “Aktualne naukowe problemy. Rozpatrzenie, decyzja, praktyka” (30.03.2016 – 31.03.2016). – Warszawa, 2016. – Cz. 6. – С. 112–115.
 • Крпицкий Н. Н. Соотношение мифологического и рационального отношения к жизни / Карпицкий Н. Н., Тарнапольская, Г. М. // Zbiór artykułów naukowych. “Współczesne problemy i perspektywy rozwoju”. (29.04.2016 – 30.04.2016. Kraków). – Warszawa, 2016. – С. 80-83.
 • Карпіцький М. М. Екзистенційний контекст української філософської мови // Україна на шляху державотворення:історія та сучасність : Всеукр. наук.-практ. конф, 26 трав. 2016 р. : [до 25-ї річниці незалежності України] / Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2016. – С. 29–30.
 • Карпицкий Н. Н. Историческое сознание и понимания спасения человека в христианстве // Zbiór artykułów naukowych. “Współczesne problemy i perspektywy rozwoju”. (29.04.2016 – 30.04.2016. Kraków). –Warszawa, 2016. – С. 53–56.
 • Карпицкий Н. Н. Прифронтовое богословие и служение христиан на востоке Украины / Н. Н. Карпицкий // Целлостная миссия в условиях войны. Пакет идей : [сб.] / Исслед. инициатива «Rev-Vision» ; под ред. Михаила Черенкова. – [Киев], 2017. – Ч. 5: Миссия Евразии: опыт и новые инициативы евангельских церквей. – С. 43–65.
 • Карпіцький М. М. Онтологічна та функціональна парадигма розуміння життя // Тези доп. звіт. наук.-практ. конф. Луган. нац. аграр. ун-ту, м. Харків, 21–23 лют. 2017 р. – Харків, 2017. – С. 80–82.
 • Карпицкий Н. Н. Феноменология памяти: фантазии и воспоминания // Zbiór artykułów naukowych. «Badania podstawowe i stosowane: wyzwania i wyniki» (30.05.2017 – 31.05.2017 Gdańsk). – Warszawa, 2017. – Cz. 6. – C. 76–78.
 • Карпіцький М М. Уточнення понять “монотеїзм і “пантеїзм” щодо веданти // Ідеологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези , доповіді, промови, статті) : зб. наук. пр. / НАН України, Всеукр. асоц. індологів. – Київ, 2018. – С. 228-229.
 • Карпіцький М. М. Інтенційна та факторологічна брехня у феноменології суспільної свідомості // Зб. матеріалів звіт. наук.-практ. конф. Луган. нац. аграр. ун-ту, (Харків, 20-23 лют. 2018 р.) / Луган. нац. аграр. ун-т. – Харків, 2018. – С. 107-109.
 • Карпцький М. М. Різниця в розумінні істини і брехні українськими і російськими протестантами // Зб. матеріалів Звіт. наук.-практ. конф. Луган. нац. аграр. ун-ту, (м. Харків, 28 лют. – 1 берез. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 136-137.
 • Карпіцький М. М. Проблематизація апріорної смислової структури й сутність трансцендентального передчуття // Зб. матеріалів Звіт. наук.-практ. конф. Луган. нац. аграр. ун-ту, (26 лют. 2020 р.). – [Харків], 2020. – С. 159–161.
 • Моравецький Є. Зміна соціальної позиції євангельських християн Слов’янська під час війни на Сході України / Моравецький Є., Карпіцький М. М. // Зб. матеріалів Звіт. наук.-практ. конф. Луган. нац. аграр. ун-ту, (26 лют. 2020 р.). – [Харків], 2020. – С. 157–159.
 • Карпіцький М. М. Старобільськ в період початку війни на Сході України у 2014 р. / Карпіцький М. М. // Зб. матеріалів Звіт. наук.-практ. конф. Луган. нац. аграр. ун-ту, (26 лют. 2020 р.). – [Харків], 2020. – С. 155–156.

ЛУ п.30 пп.17

 • Досвід роботи за фахом на посаді асистента, старшого викладача. доцента і професора 26 років.

Підвищення кваліфікації

 • Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва, тема «Філософські аспекти розуміння соціальних проблем України» Свідоцтво 12СПК 971605, від 25.03.2019 р.

 

ЛУГОВА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

Дисципліни, що викладаються:

Іноземна мова

Академічна кваліфікація:

 • Диплом спеціаліста видано закладом: Горлівський педагогічний інститут іноземних мов, Рік закінчення: 1997, Спеціальність: Вчитель англійської мови та української мови і літератури
 • Кандидат філологічних наук (2013), спеціальність 10.01.06 – теорія літератури, тема дисертації: «Теоретико-методологічні аспекти літературознавчої концепції М. С. Грушевського»

Відповідність ліцензійним вимогам

ЛУ п.30 пп.2

 • Лугова Т.М. Концепт словесності і проблема її періодизації в літературознавчій праці М. Грушевського / Т.М. Лугова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (філологічні науки) / Гол. ред. проф. В.С. Курило. – Луганськ : Вид-во Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». – 2013. – № 12 (271) червень. – Частина ІІ. – С. 90-98.
 • Лугова Т.М. Концепт національної історії в художньому осмисленні Михайла Грушевського та Андріана Кащенка : порівняльний аспект / Т.М. Лугова // Актуальні проблеми української літератури та фольклористики : Наук. зб. / Редкол. : В.А. Просалова (відп. ред.) та ін. – Донецьк : ДонНУ, 2013. – Вип. № 20. – С. 112-121.
 • Лугова Т.М. Дискурс сучасних концепцій історії української літератури / Т.М. Лугова // Східнослов’янська філологія: зб. наук. пр. / ДВНЗ «Донбаський держ. пед. ун-т» Горлівський ін-т іноземних мов ; Донецький нац. ун-т / Редкол. : С.О. Кочетова та ін. – Вип. 23. Літературознавство. – Горлівка : Вид-во ГІІМ ДВНЗ «Донбаський держ. пед. ун-т», 2013. – С. 79-88.
 • Лугова Т.М. Понятійний апарат М.С. Грушевського-літературознавця / Т.М. Лугова // Східнослов’янська філологія: зб. наук. пр. / ДВНЗ «Донбаський держ. пед. ун-т» Горлівський ін-т іноземних мов ; Донецький нац. ун-т / Редкол. : С.О. Кочетова та ін. – Вип. 24. Літературознавство. – Горлівка : Вид-во ГІІМ ДВНЗ «Донбаський держ. пед. ун-т», 2014. – С. 94-1055.
 • Сопова Н.В., Сопов Д.В., Хайнус Д.Д., Бузіна І.М., Кирпичова І.В., Лугова Т.М. Перспективи екологічної оптимізації сільськогосподарського землекористування в Луганській області / Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. Том 32 (71). № 1, 2021http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui
 • Загородня О.Ф., Лугова Т.М., Михайлюк М. І. Автентичний текст – невід’ємний компонент формування комунікативної іншомовної компетенції студентів закладів вищої освіти / Збірник наукових праць «Сучасні дослідження з іноземної філології» (м. Ужгород). № 19, 2021 (подано до друку, виходить у травні 2021 р.)

ЛУ п.30 пп.13

 • Методичні рекомендації до вивчення курсу „Історія української літератури І половини ХІХ століття” для студентів ІІІ курсу денного відділення / Уклад. старш. викл. Лугова Т.М. – Горлівка, 2006. – 69 с.
 • Методичні рекомендації до вивчення курсу „Сучасна українська література ІІ половини ХХ століття” для студентів неспеціальних факультетів / Уклад. старш. викл. Лугова Т.М., старш. викл. Муратова О.В. – Горлівка, 2006. – 40 с.
 • Методичні рекомендації до вивчення курсу «Історія української літератури першої половини ХІХ століття» для студентів денного відділення 2 курсу напряму підготовки 6.020303. Філологія* Українська мова і література / Уклад. к. філол. н., доцент Лугова Т. М. – Горлівка, 2014. – 73 с.
 • Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Ділова іноземна мова» для студентів денної та заочної форми навчання освітнього рівня «Магістр» денної та заочної форми навчання / Укл. Лугова Т.М. – Старобільськ: ЛНАУ, 2020. – 48 с.
 • Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова» для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форми навчання за освітнім рівнем «бакалавр» / Укл. Лугова Т.М. – Старобільськ: ЛНАУ, 2020 – 40 с.
 • Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Наукова іноземна мова» для аспірантів денної та заочної форми навчання / Укл. Лугова Т.М. – Старобільськ: ЛНАУ, 2020. – 120 с.

ЛУ п.30 пп.15

 • Дискурс сучасних концепцій історії літератури // Міжнародна наукова Інтернет-конференція «Сучасний літературний процес в Україні: пряма трансляція» (19 жовтня – 19 листопада 2012). – Горлівка, 2012.
 • Концепт національної історії в художньому осмисленні Михайла Грушевського та Андріана Кащенка: порівняльний аспект // Всеукраїнська наукова конференція «Інтертекстуальність / інтерсуб’єктивність у літературознавчому і художньому дискурсах» (22 квітня 2013 р.). – Донецьк, 2013.
 • Концепт віри в літературознавчому доробку М.С. Грушевського // Міжнародна наукова конференція «Християнство як складова формування професійних та життєвих компетенцій молоді» (23-24 квітня 2014 р.). – Горлівка, 2014.
 • Сучасна організація дистанційного навчання в закладах вищої освіти України // Міжнародна науково-практична конференція (4-6 квітня 2021). – Мадрид, Іспанія, 2021.

ЛУ п.30 пп.17

 • з серпня 1997 р. по теперішній час (ВНЗ) із перервами

 

Підвищення кваліфікації

 • Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК 870021, «Особливості дистанційного навчання іноземним мовам в аграрних вишах», 180 годин, 11.12.2020 р.

ОВЧАРЕНКО ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

 

Дисципліни, що викладаються:

Нарисна геометрія та комп`ютерна графіка; Деталі машин; Опір матеріалів; Теоретична механіка; Теорія механізмів і машин; Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання

Академічна кваліфікація:

 • Луганський сільськогосподарський інститут, 1997, спеціальність – механізація сільського господарства, кваліфікація – інженер-механік, ЦВ 684039 від 27 червня 1997 року;
 • Луганський національний аграрний університет, 2016, Промислове і цивільне будівництво, спеціальність – промислове і цивільне будівництво, кваліфікація – спеціаліст з промислового і цивільного будівництва, С16 122620 від 02 грудня 2016 року.
 • Кандидат технічних наук, 05.05.11 – Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва, «Обґрунтування параметрів робочого органу глибокорозпушувателя для об’ємного смугового обробітку ґрунту», ДК №033858 від 13 квітня 2006 року.
 • Доцент кафедри опору матеріалів і теоретичної механіки (атестат 12ДЦ № 019666, від 03.07.2008 року).

 

Відповідність ліцензійним вимогам

ЛУ п.30 пп.1

 • Petrov, And. Paliy, M., M. Pavliuchenkov, H. Tsyhanenko , N. Khobot, I. Vysochin , O. Yurchenko, О. Ovcharenko, D. Sopov, A. Paliy. Construction of an Algorithm for the selection of rigid stops in steelconcrete beams under the action of a distributed load // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Vol 3, No 7 (105), 2020. – p. 27-35. DOI: 10.15587/1729-4061.2020.204251 (Scopus)

ЛУ п.30 пп.3

 • Valeriia Tupchenko, Oleksii Ovcharenko. Modern pedagogical technologies as psychological and pedagogical problem // Modern Technologies of Society Development. Collective Scientific Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2019, P. 346-356

ЛУ п.30 пп.8

 • Керівництво науковою темою “Розробка методу оцінки роботи ґрунтообробних робочих органів на основі використання сучасних моделей ґрунтового середовища” (2014-2018 рр.)

ЛУ п.30 пп.10

 • на посаді заступника керівника закладу освіти – проректора з навчально-наукової роботи ЛНАУ (2016-2018рр.),
 • на посаді керівника факультету – декана будівельного факультету ЛНАУ (2014-2016рр.)

ЛУ п.30 пп.13

 • Овчаренко О. А., Платков В. Я. Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання» зі студентами спеціальності 208 «Агроінженерія» за освітнім рівнем «бакалавр» / О. А. Овчаренко, В. Я. Платков– Старобільськ: ЛНАУ, 2019. – 58 с.
 • Овчаренко О. А., Платков В. Я. Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Деталі машин. Розробка передаточного механізму, що складається з плоскопасової передачі та одноступінчастого редуктора» зі студентами спеціальності 208 «Агроінженерія» на бакалаврському освітньому рівні / В. Я. Платков, О. А. Овчаренко – Старобільськ: ЛНАУ, 2019. – 61 с.
 • . Овчаренко О. А. Конспект лекцій з дисципліни “Теорія механізмів і машин” / О. А. Овчаренко. – Харків: ЛНАУ, 2018. – 57 с.
 • Овчаренко О. А. Методичні рекомендації для практичних зайняти та самостійної роботи з дисципліни «Теорія механізмів і машин» зі студентами спеціальності 208 «Агроінженерія» за освітнім рівнем «бакалавр» / О. А. Овчаренко – Старобільськ: ЛНАУ, 2019. – 31 с.
 • Овчаренко О. А. Конспект лекцій з дисципліни “Опір матеріалів”/ О. А. Овчаренко. – Харків: ЛНАУ, 2018. – 125 с.
 • Овчаренко О. А. Методичні матеріали до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Опір матеріалів» / О. А. Овчаренко – Старобільськ: ЛНАУ, 2019. – 30 с.

ЛУ п.30 пп.15

 • Овчаренко О. А. Моделювання суцільного середовища системою стрижнів // Тези доповідей ІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Динаміка, міцність, та моделювання в машинобудуванні» (Харків 05-08 жовтня 2020 р.). – Харків: Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України, 2020. – с. 255-258.
 • Овчаренко О. А., Ращупкіна Л. Л. Узагальнення і впровадження у виробництво метода оцінки роботи ґрунтообробних робочих органів / О. А. Овчаренко, Л. Л. Ращупкіна // Збірник матеріалів науково-практичної конференції Луганського національного аграрного університету (м. Харків, 28 лют. – 1 берез. 2019 р.) / Луганський національний аграрний університет. – Х.: ФОП Бровін В. П., 2019. – c. 30-32.
 • Овчарено О.А. Метод оцінки роботи ґрунтообробних робочих органів / О. А. Овчаренко // Збірник матеріалів звітної науково-практичної конференції Луганського національного аграрного університету (м.Харків. 20-23 лютого 2018 р.).- Х.: Видавництво «Стильна типографія», 2018. – с. 65-67.
 • Овчарено О.А. Визначення складових розрахункової схеми для отримання ефективних результатів теоретичного дослідження взаємодії робочого органу з ґрунтом / О. А. Овчаренко // Збірник матеріалів звітної науково-практичної конференції Луганського національного аграрного університету (м.Харків. 21-23 лютого 2017 р.).- Х.: Видавництво «Стильна типографія», 2017. – с. 65-66.
 • Овчарено О.А. Создание и классификация расчетных схем взаимодействия грунтообробных рабочих органов с грунтами/ О. А. Овчаренко, Л. Л. Ращупкіна // Збірник матеріалів звітної науково-практичної конференції Луганського національного аграрного університету (м.Харків. 29 січня 2016 р.).- Х.: Видавництво «Стильна типографія», 2017. – с. 45-47.

Підвищення кваліфікації

 • Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 102857, Використання віртуального середовища Unity 3D у викладанні дисциплін спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія», 10.05-10.06.2017 року;
 • Харківський національний аграрний університет. Свідоцтво про підвищення кваліфікації ХН №0026. Тема роботи “Викладання дисципліни “Будівельне інформаційне моделювання” для студентів спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія”, 02.11- 11.12.2020 року.
 • Certificate of Attainment in Modern English Languages B2 ECL Authorised Centre “Universal test”, City: Kyiv, Candidate №:000099293, Date: 20.06.2018 4) Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс “Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти” (2,6 кредитів ЄКТС). Сертифікат виданий 16.02.2021 року. Перевірка автентичності сертифікату https://courses.prometheus.or g.ua:18090/cert/0aa6c8ddab1 54b09b36cafc69148fc41.
 • Certificate of Attainment in Modern English Languages B2 ECL Authorised Centre “Universal test”, City: Kyiv, Candidate №:000099293, Date: 20.06.2018
 • Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс “Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах”. Сертифікат виданий 17.01.2021 року. Перевірка автентичності сертифікату https://courses.prometheus.or g.ua:18090/cert/047e06a1bbf4 4ad7be22da3b77a35ee0. 2. Досвід практичної роботи 20 років

 

 

ПРОКОПЕНКО ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Дисципліни, що викладаються:

Українська мова; Етика ділового спілкування

Відповідність ліцензійним вимогам

ЛУ п.30 пп.1

 • Prokopenko A. Higher Education as an Opportunity for the Development of City’s Economy: a Case Study / Alexey Prokopenko, Aleksander Ostendaa, Tetyana Nestorenko // Ekonomická univerzita v Bratislave. Economic, Political and Legal Issues of International Relations : Volume of Scientific Papers. – 2018. – P. 344–355

ЛУ п.30 пп.3

 • Прокопенко О. В. Управління логістичними процесами. Функції та класифікація логістичних потоків / О. Є. Наголюк, С. І. Співак, О. В. Прокопенко // Modern Management: Logistics and Education : Monograph. – Opole, 2018. – C. 177–179. http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui.

ЛУ п.30 пп.10

 • Заступник відповідального секретаря приймальної коміссії ЛНАУ 2016 – 2018р.

ЛУ п.30 пп.13

 • http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui.
 • Прокопенко О. В. Методичні рекомендації для практичних та самостійних занять з дисципліни «Педагогіка та психологія» зі студентами спеціальності 201 «Агрономія» за освітнім рівнем «бакалавр». – Харків: КП «Міська друкарня», 2020. 29 с.
 • Прокопенко О. В. Методичні рекомендації для практичних та самостійних занять з дисципліни «Риторика» зі студентами спеціальності 201 «Агрономія» за освітнім рівнем «бакалавр». – Харків: КП «Міська друкарня», 2020. 54 с.
 • Прокопенко О. В. Методичні рекомендації для практичних та самостійних занять з дисципліни «Політологія» зі студентами спеціальності 201 «Агрономія» за освітнім рівнем «бакалавр» денної форми навчання. – Харків: «Влавке», 2015. 39 с.
 • 4)Прокопенко О. В. Методичні рекомендації для практичних та самостійних занять з дисципліни «Політологія» зі студентами спеціальності 201 «Агрономія» за освітнім рівнем «бакалавр» заочної форми навчання. – Харків: «Влавке», 2015. 39 с.

ЛУ п.30 пп.17

 • Досвід практичної роботи за спеціальністю – з 2007 р.

Підвищення кваліфікації

 • Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва, тема «Онтологічні та аксіологічні аспекти розуміння соціальних проблем України. Інноваційні методи викладання філософських проблем». Свідоцтво 12СПК 870023, від 11.12.2020 р.
 • Див. теку «Прокопенко»

 

РАЩУПКІНА ЛЮДМИЛА ЛЕОНІДІВНА

 

Дисципліни, що викладаються:

Вища математика; Фізика

Відповідність ліцензійним вимогам

ЛУ п.30 пп.8

 • Відповідальний виконавець наукової теми “Розробка методу оцінки роботи ґрунтообробних робочих органів на основі використання сучасних моделей ґрунтового середовища”

ЛУ п.30 пп.10

 • Голова циклової комісії природничо-математичного циклу Луганського коледжу будівництва економіки та права

ЛУ п.30 пп.13

 • Вища математика : метод. рек. для проведення практ. занять та смост. роботи студентів / Луган. нац. аграр. ун-т. ; [уклад.: Філліпова І. Г., Ращупкіна Л. Л.]. – Харків, 2017. – Розд.: Інтегральне числення функції однієї змінної. – 51 с.
 • http://176.101.220.8:8080/xmlui/handle/123456789/1687?show=full
 • Вища математика : метод. рек. для проведення практ. занять та смост. роботи студентів / Луган. нац. аграр. ун-т. ; [уклад.: Філліпова І. Г., Ращупкіна Л. Л.]. – Харків, 2017. – Розд.: Звичайні диференціальні рівняння. – 60 с.
 • http://176.101.220.8:8080/xmlui/handle/123456789/1684?show=full
 • Вища математика : метод. рек. для проведення практ. занять та смост. роботи студентів / Луган. нац. аграр. ун-т. ; [уклад.: Філліпова І. Г., Ращупкіна Л. Л.]. – Харків, 2017. – Розд.: Лінійна алгебра та аналітичні геометрія. – 17 с.
 • http://176.101.220.8:8080/xmlui/handle/123456789/1686?show=full
 • Вища математика : інд. завдання для самост. роботи студентів / Луган. нац. аграр. ун-т. ; [уклад.: Філліпова І. Г., Ращупкіна Л. Л.]. – Харків, 2017. – Розд.: Звичайні диференціальні рівняння. – 8 с.
 • http://176.101.220.8:8080/xmlui/handle/123456789/1685?show=full
 • Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Вища математика» зі студентами спеціальності 208 «Агроінженерія», 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 193 «Геодезія та картографія» за освітнім рівнем «бакалавр» / Луган. нац. агар. ун-т ; [уклад.: Филиппова І. Г., Ращупкіна Л. Л.]. – Старобільськ, 2018. – 29 с.
 • http://176.101.220.8:8080/xmlui/handle/123456789/1712?show=full
 • Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Вища математика» для студентів економічних спеціальностей за освітнім рівнем «бакалавр» / Луган. нац. агар. ун-т ; [уклад.: Филиппова І. Г., Ращупкіна Л. Л.] – Старобільськ, 2018. – 10 с.
 • http://176.101.220.8:8080/xmlui/handle/123456789/1713?show=full
 • Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Вища математика» для студентів за освітнім рівнем «бакалавр» / Луган. нац. агар. ун-т ; [уклад. Ращупкіна Л. Л.]. – Старобільськ, 2021 . – 34 с.
 • http://176.101.220.8:8080/xmlui/handle/123456789/1714?show=full

ЛУ п.30 пп.14

 • Постійно діючий студентський науковий гурток «Сучасне будівництво»

ЛУ п.30 пп.17

 • досвід практичної роботи за спеціальністю 24 роки

Підвищення кваліфікації

 • Харківській Національний аграрній університет ім. Докучаєва, Тема « Інноваційні підході до методики викладання фізики студентам інженерних спеціальностей», Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК 891413, 16.05.2016р. – 16.06.2016р.
 • Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва ХН №0030, Тема “Алгоритм розрахунків тепловологісного стану огороджувальних конструкцій”, 05.11- 17.12.2020 року.
 • Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс “Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти” (2,6 кредитів ЄКТС). Сертифікат виданий 15.02.2021 року. Перевірка автентичності сертифікату https://courses.prometheus.or g.ua:18090/cert/5bd8771c8ba 6405e876b0aa122b1d5ac.
 • Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс “Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах”. Сертифікат виданий 15.02.2021 року. Перевірка автентичності сертифікату https://courses.prometheus.or g.ua:18090/cert/8c9790887c4 f435fb1067915a4057ac3.

 

РУДНІК ДЕНИС ГЕННАДІЙОВИЧ

Дисципліни, що викладаються:

Історія України та української культури

Відповідність ліцензійним вимогам

ЛУ п.30 пп.1

 • Rudnik D. Боярство Переяславского княжества // Slavia Orientalis : Kwartalnik Komitetu Slowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. 2016. T. 65, nr. 3. С. 585–592. https://journals.pan.pl/dlibra/publication/96850/edition/83597/content

ЛУ п.30 пп.2

 • 1) Сідашова С. О., Стрижак Т. А., Руднік Д. Г., Стрижак А. В. Сіра українська порода великої рогатої худоби : історія становлення (частина 1) // Zaporizhzhia Historical Review. 2020. Вип. 2 (54). С. 189–200. http://176.101.220.8:8080/xmlui/handle/123456789/1614
 • 2) Руднік Д. Г. Письмові та матеріальні джерела з історії бояр Київської Русі XI–XIV ст. // Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. нац. ун-ту. Запоріжжя, 2015. Вип. 44, т.1. С. 29–33.
 • 3) Руднік Д. Г. Походження бояр у Київській Русі: етнічний аспект // Історичні і політичні дослідження : наук. журн. / Донецьк. нац. ун-т. Вінниця, 2014. № 3–4 (57–58). С. 23– 31.
 • 4) Руднік Д. Г. Роль боярства в різних землях Київської Русі: порівняльний аналіз // Гуржіївські історичні читання : [зб. наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького [та ін.]. Черкаси, 2014. Вип. 7. С. 91–93.
 • 5) Руднік Д. Вплив боярських верств Галичини й Волині на державотворчі процеси // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту імені Володимира Гнатюка. Серія Історія. – 2014. – Вип. 2, ч. 2. – С. 3–7.

ЛУ п.30 пп.13

 • Соціологія : плани семінар. занять для студентів денної та заочної форми навчання освітнього рівня «бакалавр», які навчаються за спец. 073 Менеджмент / Луган. нац. аграр. ун-т ; [уклад. Руднік Д. Г.]. – Старобільськ, 2019. – 17 с.
 • http://176.101.220.8:8080/xmlui/handle/123456789/1637?show=full
 • Політологія : плани семінар. занять для студентів денної та заочної форми навчання освітнього рівня «бакалавр», які навчаються за спец. 073 Менеджмент / Луган. нац. аграр. ун-т ; [уклад. Руднік Д. Г.]. – Старобільськ, 2019. – 21 с.
 • http://176.101.220.8:8080/xmlui/handle/123456789/1636?show=full

ЛУ п.30 пп.14

 • Голова Ради молодих учених 2020–2021 навчальний рік

Підвищення кваліфікації

 • Диплом кандидата наук, Львівський національний університет ім.І.Франка, дисертація за спеціальністю «Історія України», науковий ступінь кандидата історичних наук. Диплом ДК№052089 від 23 квітня 2019р.
 • Диплом магістра, Луганський національний університет ім.Т.Шевченка, магістр спеціальності «Філологія». Диплом М20№043898 від 31 січня 2020р
 • Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва, тема «Інноваційні методи викладання соціально- політичних дисциплін у закладах вищої освіти» Свідоцтво 12СПК 870024, від11.12.2020р.

 

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ,
БІОЛОГІЧНИХ І ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

БЕРЕЗЕНКО КАТЕРИНА СЕРГІЇВНА

Дисципліни, що викладаються:

Хімія; Безпека життєдіяльності

Відповідність ліцензійним вимогам

ЛУ п.30 пп.1

 • The influence of environmental factors on the structure and formation of inflorescences of the representatives of the genera Matthiola W.T. Aiton, Hesperis L., Lunaria L. and Lobularia Desv. of the Brassicaceae Burnett family under conditions of natural and artificial biocenoses / K.S. Berezenko, A.P. Palii, S.V. Chuhaiev, O.I. Shkromada, I.V. Yatsenko/ Ukrainian journal of ecology. – № 9 (1) – 2019. – С. 144-152. (Web of Science Core Collection)

ЛУ п.30 пп.10

 • заступник начальника департаменту міжнародного співробітництва та ринку праці Луганського національного аграрного університету 2011 р. – 2014 р.);
 • виконуючий обов’язки декана факультету харчових технологій (2015 – 2019 р.)
 • виконуючий обов’язки декана факультету біологічних і харчових технологій (травень 2019 – січень 2020)
 • виконуючий обов’язки директора навчально-наукового інституту біологічних і харчових технологій (січень 2020 вересень 2020)

ЛУ п.30 пп.13

 • Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Цивільний захист» для студентів спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія ступеня вищої освіти магістр/ Кирпичова І. В., Березенко К. С.- Слов’янськ: ЛНАУ, 2021. – 75 с.
 • Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Безпека життєдіяльності» для студентів спеціальності 208 Агроінженерія ступеня вищої освіти бакалавр/ Кирпичова І. В., Березенко К. С.- Слов’янськ: ЛНАУ, 2021. – 45 с.
 • Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Екобіобезпека» для студентів усіх спеціальностей/ Кирпичова І. В., Березенко К. С.- Слов’янськ: ЛНАУ, 2021. – 50 с.
 • Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Безпека життєдіяльності» для студентів спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / Кирпичова І. В., Березенко К. С.- Слов’янськ: ЛНАУ, 2021. – 45 с.
 • Методичні вказівки до педагогічної (асистентської) практики для студентів за спеціальністю 101 «Екологія» за освітнім рівнем магістр / І. В. Кирпичова., К.
 • С. Березенко, Я. А. Малихіна, Т. М. Чеченєва – Харків: ЛНАУ, 2016. – 44 с.

ЛУ п.30 пп.16

 • Член громадської організації «Збалансований розвиток – Схід».

ЛУ п.30 пп.17

 • Досвід практичної роботи за спеціальністю 15 років

Підвищення кваліфікації

 • Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва. Тема: «Неорганічна Хімія. Органічна хімія» (180 годин). Свідоцтво про Підвищення кваліфікації ХН №0015 від 30.10.2020 року.
 • Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар) наукових, науково- педагогічних працівників ЗВО та працівників закладів середньої освіти на тему: «Онлайн навчання як нетрадиційна форма сучасної освіти на прикладі платформи Moodle», з дисциплін «Неорганічна та органічна хімія», «Біохімія з основами фізичної та колоїдної хімії», «Загальна екологія та неоекологія», 09.11- 16.11.2020 р. (м. Люблін, Республіка Польща). 45 годин. Сертифікат: ES № 2379/2020 від 16.11.2020

 

КОРОБКОВА ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА

 

Дисципліни, що викладаються:

Інженерна екологія

Відповідність ліцензійним вимогам

ЛУ п.30 пп.2

 • Гриценко А.В., Зінченко І.В., Бабіч О.В., Коробкова Г.В., Гончаренко Я.М. Аналіз ступеня виконання природоохоронних заходів у сфері охорони вод від антропогенного забруднення за стратегією державної екологічної політики України на період до 2020 року. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 2020, № 34, С. 90-99. https://doi.org/10.26565/1992-4224-2020-34-09
 • Уніфікована оцінка впливу об’єктів господарської діяльності на довкілля / О.Г. Васенко, Д.Ю. Верниченко-Цветков, Г.В. Коробкова, О.В. Поддашкін // ГП «УХИН», «Углехимический журнал», 2019. № 1. – С. 25 – 32.
 • Коробкова Г. В. Використання макрофітних індексів для оцінки екологічного стану поверхневих вод України. Людина та довкілля. Проблеми неоекології. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, – 2017. – Вип. 1-2 (27). – С. 62 – 70.
 • Коробкова Г. В. Гідробіологічна оцінка як складова екологічної оцінки якості поверхневих вод. Людина та довкілля. Проблеми неоекології. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, – 2016. – Вип. 1-2 (25). – С. 31-36.
 • Васенко А. Г. Экологическое нормирование качества поверхностных вод с учетом региональных особенностей / А.Г. Васенко, А.В. Коробкова, О.В. Рыбалова // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – 2017. – Т.1 (44). – C. 21-33.

ЛУ п.30 пп.8

 • 2018 рік (Наукове обґрунтування переліку водних екосистем, які забезпечують основні екосистемні послуги, та порядок здійснення оцінки вартісної цінності їх біорізноманіття та розроблення рекомендацій щодо відновлення і збереження цих екосистем (ІІ етап). Розроблення методики уніфікованої оцінки рівня екологічної безпеки територій та інтегрального показника негативного впливу об’єкта на навколишнє природне середовище. Транскордонний екологічний моніторинг української частини дельти Дунаю та розроблення у його складі геоінформаційної системи.)
 • 2017 рік (Наукове обґрунтування переліку водних екосистем, які забезпечують основні екосистемні послуги та порядок здійснення оцінки вартісної цінності їх біорізноманіття та розроблення рекомендацій щодо відновлення і збереження цих екосистем. Науковий супровід реалізації українсько-румунсько-молдавської програми екологічного моніторингу дельти Дунаю.)
 • 2016 рік Екологічні наслідки реалізації водоохоронних заходів на малих річках України (0116U006630), Аналіз ефективності реалізації водоохоронних заходів у басейнах річок Дніпро, Дністер та Дунай на території України (0116U006634).
 • Виконання функцій наукового керівника наукової теми «Охорона біорізноманіття та забезпечення сталого розвитку природного середовища Східного регіону України» 2019-2020 рр.

ЛУ п.30 пп.10

 • Робота на посаді виконуючого обов’язки кафедри екології та безпеки життєдіяльності Луганського національного аграрного університету січень 2019 р. – по теперішній час

ЛУ п.30 пп.11

 • Член Спеціалізованої вченої ради Д 64.051.04 Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна МОН України спеціальність 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів. наказ Міністерства освіти та науки України від 04.03.2020 № 387

ЛУ п.30 пп.13

 • Дипломна робота бакалавра. Методичні рекомендації для студентів спеціальності 101 Екологія / І. В. Кирпичова., Т. М. Чеченєва, Г. В. Коробкова, Д. В. Горбачук, В. П. Ляшенко,. – Слов’янськ: ЛНАУ, 2020. – 40 с.
 • Дипломна робота магістра. Методичні рекомендації для студентів спеціальності 101 Екологія / І. В. Кирпичова., Т. М. Чеченєва, Г. В. Коробкова, В. П. Ляшенко, Д. В. Горбачук. – Слов’янськ: ЛНАУ, 2020. – 44 с.
 • Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Екологічна експертиза» зі студентами спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» за освітнім рівнем «бакалавр» / О.А. Проскурнін, Г.В. Коробкова, Кирпичова І.В. – Харків: ЛНАУ, 2018. – 44 с.

ЛУ п.30 пп.14

 • Перемога у 1 етапі конкурсу наукових проектів від МОН України, які фінансуються з державного бюджету (Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук за спеціальністю «Екологія», м. Полтава, березень 2019) Шепель Ольга ст. 3-го курсу. Робота : Оцінка екологічного стану основни малих річок басейну р. Свіверський Донець за адміністративним та басейновим принципом.
 • Перемога у 1 етапі конкурсу наукових проектів від МОН України, які фінансуються з державного бюджету (Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук за спеціальністю «Екологія», м.Полтава, березень 2020) Чечеренкова Владислава, ст. 3-го курсу. Робота : Попередження біологічного забруднення транскордонних водних об’єктів баластними водами

ЛУ п.30 пп.16

 • Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю: 2016-2017 рр. – член Гідроекологічного товариства, член громадської організації «Збалансований розвиток – Схід».

ЛУ п.30 пп.17

 • Досвід практичної роботи за спеціальністю – Науково-дослідна установа «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» 14 років (2004-2018 рр.)

Підвищення кваліфікації

 • Збалансоване використання, прогноз і стале управління грунтовими ресурсами, обсяг навчального плану 2 ЄКТС , 20.05.2019- 24.05.2019, Свідоцтво про підвищення кваліфікації №00497058/000035- 19 від 24.05.19 (Національна академія наук України Національний науковий центр “Інститут грунтознавства та аграрної хімії імені О.М.Соколовського” ) Васенко О. Г.

 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІЧНИЙ

 

МІНАКОВА ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Дисципліни, що викладаються:

Бізнес-планування та управління проектами в АПК

Відповідність ліцензійним вимогам

 • Google Scholar
 • https://scholar.google.com.ua/citations?user=jujK-_YAAAAJ&hl=uk
 • Publons
 • .https://publons.com/researcher/3638323/viktoriia-minakova
 • ORCID https://orcid.org/0000-0002-4602-3449

ЛУ п.30 пп.8

 • Виконання функцій відповідального виконавця наукової теми «Управлінські аспекти модернізації аграрного виробництва в умовах інтеграції України до Європейського економічного простору» 3. 01.18, 12.18, 91, Моделювання систем взаємодії та інтеграційних структур аграрного виробництва Україна-ЄС

ЛУ п.30 пп.13

 • Мінакова В. О. Методичні рекомендації для практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Менеджмент і адміністрування (Управління персоналом)»: для студентів спеціальності 073 Менеджмент за освітнім рівнем «бакалавр» / укл. Мінакова В. О. – Харків: ЛНАУ, 2018. – 72 с.
 • Мінакова В. О. Методичні рекомендації для практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Соціальна відповідальність»: для студентів спеціальності 071 Облік і оподаткування, 075 Маркетинг за освітнім рівнем «магістр» / укл. Мінакова В. О. – Харків: ЛНАУ, 2017. – 44 с.
 • Мінакова В. О. Методичні рекомендації для практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Ділове адміністрування (Управління проектами)»: для студентів спеціальності 073 Менеджмент за освітнім рівнем «магістр» / укл. Мінакова В. О. – Харків: ЛНАУ, 2018. – 61 с.

ЛУ п.30 пп.14

 • Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком кафедри економіки підприємства, маркетингу та економічної теорії «Сучасний маркетинг»

ЛУ п.30 пп.15

 • http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui
 • Мінакова В. О. Корпоративна соціальна відповідальність як складова сучасного маркетингу. Сучасний маркетинг: стратегічне управління та інноваційний розвиток : матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. до 90-річ. заснув. ХНТУСГ, м. Харків, 30 квітня 2020 р. Харків : ХНТУСГ, 2020. – С. 148-151.
 • Кейс МХП – соціально відповідальний камуфляж, Звітна наукова-практична конференція Луганського національного аграрного університету, м. Харків, 28 лютого – 01 березня 2019 року). – Х.: ФОП Бровін О. В., 2019. – С. 214-216.
 • Мінакова В. О. Аналіз стану ринку освітніх послуг Луганської області за економічними спеціальностями [Електронний ресурс] / В. О. Мінакова // Економіка та суспільство : електронне наукове фахове видання. – Електронні дані. – [Мукачево : Мукачівський державний університет, 2018]. – № 19. – Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/ (дата звернення 13.06.2020 р.). – Назва з екрана.
 • Збалансована система показників соціальної відповідальності аграрного підприємства, Актуальні проблеми та наукові звершення молоді на початку третього тисячоліття: збірник наукових праць ІІ Науково-практичної конференції бакалаврів, магістрантів та аспірантів, 7-8 листопада 2017 р. /Орг. комітет О.А. Овчаренко та ін. – Х. «Міськдрук»: ЛНАУ, 2017. – С. 171-173.
 • Соціально-екологічна відповідальність аграрних підприємств України: національні та галузеві особливості, Тези доповідей щорічної науково-практичної конференції Луганського національного аграрного університету.– м. Харків, 29 січня 2016 р. / Орг. комітет М. В. Брагінець та ін. – ¬Х.: “Міськдрук”, ЛНАУ, 2016. – С. 119-121

ЛУ п.30 пп.18

 • Надання наукового консультування з питань сучасних методів маркетингу ТОВ Глобинський масло-сирзавод на безоплатній основі з 01.10.2018 року

Підвищення кваліфікації

 • Див. додаткові файли в теці «Мінакова»

 

ТАЛАПОВ ТЄМІР КАДИРОВИЧ

Дисципліни, що викладаються:

Інформатика та інформаційні технології

Відповідність ліцензійним вимогам

ЛУ п.30 пп.8

 • Співвиконавець держбюджетної науково-дослідної роботи Луганського національного аграрного університету на тему: «Організаційно-методологічні засади активізації фінансово-економічного потенціалу національного простору в умовах» (державна реєстрація № 0119U101446.

ЛУ п.30 пп.13

 • http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui
 • Методичні рекомендації для проведення практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Технологія проектування та адміністрування баз даних і сховищ даних» для студентів спеціальності 051 «Економіка» / укл. Т.К. Талапов. – Харків: КП «Міська друкарня», 2018.
 • Методичні рекомендації для проведення практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Комп’ютерна графіка в рекламній діяльності» для студентів спеціальності 051 «Економіка» / укл. Т.К. Талапов. – Харків: КП «Міська друкарня», 2018.
 • Методичні рекомендації для проведення практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Інформатика та ІТ» для студентів спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / укл. Т.К. Талапов. – Харків: КП «Міська друкарня», 2018.
 • Системи та методи прийняття рішень: методичні вказівки / С.М. Мічківський, Р.Ю. Подольський, Т.К. Талапов. Старобільськ, ЛНАУ, 2020, 80 с.

ЛУ п.30 пп.17

 • Завідувач лабораторії електроніки і мікропроцесорної техніки з 01.09.2005 р. по 31.08.2014 р. (9 років) (запис у трудовій).

ЛУ п.30 пп.18

 • наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років.
 • Наукове консультування з питань впровадження інформаційної системи бухгалтерського обліку у ФОП Помазан О.В. (торгова марка «М’яснова») протягом 2016-2018 рр.

Підвищення кваліфікації

 • Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка, 2005 р., спеціальність «Фізика» (спеціаліст), кваліфікація: «Вчитель фізики, основ інформатики, астрономії і безпеки життєдіяльності», АН №27661010 від 30.06.2005 р.
 • Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка, 2005 р., спеціальність «Фізика» (магістр), кваліфікація: «Фізик, викладач фізики», АН №28122702 від 31.08.2005 р.
 • Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка, Інститут післядипломної освіти відділення суміжних і додаткових професій, 2005 р., кваліфікація: «Інструктор-методист фізичного виховання і спорту», №3673 від 19.04.2005 р.
 • Луганський національний аграрний університет, 2017 р., спеціальність «Економіка» (спеціаліст), кваліфікація «Професіонал з економіки», С17 №094119 від 30.06.2017 р.
 • Сертифікат GoIt Front-End Development Course (HTML + CSS, JavaScript) Soft Skills Course, Сертифікат GoForIT_02059, 03.06.2016
 • Сертифікат BrainBasket PHP PROGRAMMING, Сертифікат №CFF-0051 May 2016

 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
МЕХАНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

 

ВОЛОХ ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

 

Дисципліни, що викладаються:

Гідравліка; Теплотехніка

Академічна кваліфікація:

 • Закінчив Харківський інститут механізації і електрифікації сільського господарства, кваліфікація інженер-механік, спеціальність механізація с.-г., 1992.
 • Кандидат технічних наук, 05.20.01 – Механізація сільського господарства, 05.22.02 – Автомобілі і трактори. Тема дисертаційної роботи «Підвищення функціональної стабільності гідроприводу коробки передач трактора з переключенням на ходу при виконанні основних технологічних операцій»
 • Доцент кафедри механізації виробничих процесів у агропромисловому комплексі, АД 004926, 2020р.
 •  

Відповідність ліцензійним вимогам

ЛУ п.30 пп.1

 • Piven, V. Volokh, A. Piven, S. Kharchenko (2018). Research into the process of loading the surface of a vibrosieve when a loose mixture is fed unevenly. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6/1(96)-2018, р.62-70. Scopus
 • Dzyuba, A. Dzyuba, A. Polyakov, V. Volokh, R. Antoshchenkov, A. Mykhailov (2019). Studying the influence of structural-mode parameters on energy efficiency of the plough PLN-3-35. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3/1(99)2019, р. 55-65.
 • Kasabova, S. Sabadash, V. Mohutova, V. Volokh, A. Poliakov, T. Lazarieva, O. Blahyi, O. Radchuk, V. Lavruk (2020). Improvement of a scraper heat exchanger for preheating plant-based raw materials before concentration. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3/11 ( 105 ) 2020 р. 6-12. ISSN 1729-3774, UDC 664.8.036.001.76 DOI: 10.15587/1729-4061.2020.202501
 • Volokh, E. Kim, T. Fesenko, A. Petryshchev, S. Artemev, B. Tsymbal , L. Makarenko, A. Hedzyk, V. Slabko, V. Khmelovskyi (2020). Identifying the features of structural and phase transformations in processing the waste of metallurgical products doped with refractory elements. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5/12 ( 107 ) 2020 р. 82-88. ISSN 1729-3774, UDC 669.15′28-198, DOI: 10.15587/1729-4061.2020.214826.
 • Pertsevoi, E. Koshel, S. Sabadash, M. Mashkin, V. Mohutova, V. Volokh (2020). Development of technology for preparing the thermostable milkcontaining filling and study of infrared spectra of its components. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5/11 (107) 2020 р. 25-31. ISSN 1729-3774, UDC 664.665.94, DOI: 10.15587/1729-4061.2020.214903

ЛУ п.30 пп.2

 • Волох В.О., Фоменко О.В. Дзюба О.А. Передумови підвищення ефективності використання подрібнювачів при переробці вторинної харчової сировини / В.О. Волох, О.В. Фоменко, О.А. Дзюба// Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка, Інноваційні проекти у галузі технічного сервісу машин, випуск 201. –Х.;ХНТУСГ ім П. Василенка, 2019 р. С. 209-216.
 • Волох В.О., Логвиненко М.В., Поляков Б.А. Пристрій для усунення зависання сипкого матеріалу або руйнування його своду/ В.О. Волох, М.В. Логвиненко, Б.А. Поляков // Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка, Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів, № 16 –Х.;ХНТУСГ ім П. Василенка, 2019р, С. 102-109.
 • Чаплигін Є. М., Волох В.О. Вплив світлодіодного освітлення на ріст і продуктивні показники індиків батьківського стада/ Є. М. Чаплигін, В.О. Волох, В.О. Мельник, О.В. Рябініна // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка, Інноваційні проекти у галузі технічного сервісу машин,випуск 201. –Х.;ХНТУСГ ім П. Василенка, 2019 р. С. 246-252.
 • Волох В.О., Логвиненко М.В., Могутова В. Ф. Технологічний процес температурної підготовки кормової суміші в холодну пору року / В.О. Волох, М.В. Логвиненко, В. Ф. Могутова // Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН №122. – Нац. акад. аграр. наук України, Інститут тваринництва. Харків, 2019. – С.74-83.
 • Koshel, F. Pertsevoy, S. Sabadash, M. Mashkin, V. Mohutova, V. Volokh (2020). Research of rheological properties of components of the developed milk-containing thermostable fillings. «Eureka: Life Sciences» Number 5 р. 59-66.

ЛУ п.30 пп.8

 • відповідальний виконавець теми АПК Луганського національного аграрного університету «Розробка перспективних технологій, технологічних процесів і засобів механізації в агропромислових комплексах держави» (номер державної реєстрації 0117U005023, 2017–2021 р.р.).

ЛУ п.30 пп.10

 • Завідувач кафедри «Механізація виробничих процесів у АПК»

ЛУ п.30 пп.13

 • Волох В.О., Дзюба А.І. Чаплигін Є.М Навчально-методичні рекомендації для лабораторних- практичних занять, для здобувачів вищої освіти ОР «бакалавр» з дисципліни «Машини та обладнання для тваринництва». Затверджені на засіданні науково-методичної комісії навчально-наукового інституту механізації сільського господарства ЛНАУ (протокол № 13 від 05.11.2019 р.). Старобільськ, 2019. 73с.
 • Волох В.О., Дзюба А.І. Чаплигін Є.М. Методичні рекомендації для лабораторних робіт здобувачів вищої освіти ОР «бакалавр» з дисципліни «Машини, обладнання та їх використання при переробці сільськогосподарської продукції». Затверджені на засіданні науково-методичної комісії навчально-наукового інституту механізації сільського господарства ЛНАУ (протокол № 13 від 05.11.2019 р.). Старобільськ, 2019. 65с.
 • Волох В.О., Дзюба А.І. Чаплигін Є.М. Конспект лекцій, для здобувачів вищої освіти ОР «бакалавр» з дисципліни «Машини і обладнання для тваринництва» Затверджені на засіданні науково-методичної комісії навчально-наукового інституту механізації сільського господарства ЛНАУ (протокол № 13 від 05.11.2019 р.). Старобільськ, 2019. 141с.

ЛУ п.30 пп.14

 • диплом третього ступеню всеукраїнського конкурсу наукових робіт за напрямом підготовки фахівців «Іноваційні розробки з технічного оснащення процесів тваринництва», Курлов В’ячеслав Ігорович,2018

ЛУ п.30 пп.15

 • Волох В.О., Логвиненко М.В. Оцінка визначального функціонального параметра гідроприводу КПП з перемиканням під навантаженням. / Щорічна науково-практична конференція Луганського національного агарного університету. м. Харків. 29 січня 2016 р.- С. 140-141.
 • Волох В.О. До питання функціональної стабільності трактора в критичних умовах експлуатації./ Матеріали конференції, присвяченої 95-річному юбілею Луганського національного аграрного університету – Х.: ЛНАУ, 2016. – С. 136- 138
 • Волох В.О., Жмуренко М.А. До питання впливу критичних умов експлуатації на навантажувальні характеристики гідропіджимних муфт/ Тези доповідей звітної науково-практичної конференції Луганського національного аграрного університету. – м. Харків, 21-23 лютого 2017 р.– Х.: “Міськдрук”, ЛНАУ, 2017. – С.180-182.
 • Волох В.О. До питання підвищення функціональної стабільності гідросистем машино-тракторного агрегату. / Збірник матеріалів звітної науково-практичної конференції Луганського національного аграрного університету (Харків, 20-23 лютого 2018 р.) / Луганський національний аграрний університет. – Харків: ” Видавництво “Стильна типографія”, 2018. – С.190-192
 • Волох В.О., Фоменко О.В. Передумови підвищення ефективності використання подрібнювачів при переробці вторинної харчової сировини. / Збірник матеріалів звітної науково-практичної конференції Луганського національного аграрного університету (Харків, 28 лютого – 01 березня 2019 р.) / Луганський національний аграрний університет. – Харків: ФОП Бровін О.В., 2019 – С.263-264

ЛУ п.30 пп.17

 • Досвід практичної роботи за спеціальністю – більше 5 років

Підвищення кваліфікації

 • Академія управління і адміністрування, Ополе, Польша, 2018 р. (The Academy of Management and Administration in Opole, Poland), «Керування процесами в механізації виробничих процесів та інноваційних технологій в сільському господарстві» (“Process management in the mechanization of production processes and innovative technologies in agriculture”, Certificate of training №033) 150 годин, з 1.06.2018.-31.08.2018
 • Науково-методичний центр «Агроосвіта», Міністерство освіти і науки України. Семінар-тренінг «Сучасне інноваційне технічне обладнання тваринницьких ферм і методики викладання дисциплін» для завідувачів кафедр (провідних викладачів). Загальний обсяг 16 годин. м. Харків 25-26 квітня 2018 р. Сертифікат №1296-18.

 

ДЗЮБА АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

 

Дисципліни, що викладаються:

Машини і обладнання для тваринництва; Машиновикористання та монтаж обладнання в тваринництві

Відповідність ліцензійним вимогам

ЛУ п.30 пп.1

 • Dzyuba О., Dzyuba А. Studying the influence of structural-mode pa-rameters on energy efficiency of the plough PLN-3-35/O. Dzyuba, A. Dzyuba, A. Polyakov, V. Volokh, R. Antoshchenkov, A. Mykhailov // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies , (№3/1(99)2019), р. 55-65

ЛУ п.30 пп.12

 • Дзюба О.А., Мерінець Н.А. .Фесенко Г.В.,Дзюба А.І. Плуг начіпний/ Патент на винахід України: пат. 116401 Україна, МПК А01В 15/00 А01В 15/10, А01В 3/00 №  а2016 04514 зая. 22.04.2016  опубл. 12.03.18, Бюл.  № 4.- 4 с..
 • Дзюба О.А., Мерінець Н.А. .Фесенко Г.В.,Дзюба А.І. Корпус плу-га/ Патент на винахід України: пат. 116278 Україна, МПК А01В 15/08,  А01В 17/00 № а2016 04 515 зая. 22.04.2016 опубл. 26.02.18, Бюл. № 4.- 4 с..
 • Мерінець Н.А. Дзюба А.І. Фесенко Г.В. Дзюба О.А. Електроніж/ Дата подання 25.12.2015 Патент № 113475 Бюл. №9, 25.01.2017.

ЛУ п.30 пп.13

 • Волох В.О., Дзюба А.І. Чаплигін Є.М Навчально-методичні рекомендації для лабораторних- практичних занять, для здобувачів вищої освіти ОР «бакалавр» з дисципліни «Машини та обладнання для тваринництва». Затверджені на засіданні науково-методичної комісії навчально-наукового інституту механізації сільського господарства ЛНАУ (протокол № 13 від 05.11.2019 р.). Старобільськ, 2019. 73с.
 • Волох В.О., Дзюба А.І. Чаплигін Є.М. Методичні рекомендації для лабораторних робіт здобувачів вищої освіти ОР «бакалавр» з дисципліни «Машини, обладнання та їх використання при переробці сільськогосподарської продукції». Затверджені на засіданні науково-методичної комісії навчально-наукового інституту механізації сільського господарства ЛНАУ (протокол № 13 від 05.11.2019 р.). Старобільськ, 2019. 65с.
 • Волох В.О., Дзюба А.І. Чаплигін Є.М. Конспект лекцій, для здобувачів вищої освіти ОР «бакалавр» з дисципліни «Машини і обладнання для тваринництва» Затверджені на засіданні науково-методичної комісії навчально-наукового інституту механізації сільського господарства ЛНАУ (протокол № 13 від 05.11.2019 р.). Старобільськ, 2019. 141с.

ЛУ п.30 пп.15

 • Мерінець Н. А., Дзюба А. І. Огляд існуючих пристроїв для зрізання забрусу з бджолиних рамок. / Щорічна науково-практична конференція Луганського національного агарного університету. м. Харків. 29 січня 2016 р.- С. 136-137.
 • Дзюба А. І. Пристрій для підвищення ефективності орного агрегату і його особливості./ Матеріали конференції, присвяченої 95-річному юбілею Луганського національного аграрного університету – Х.: ЛНАУ, 2016. – С. 138- 139
 • Дзюба А. І., Дзюба О. А., Мерінець Н. А. Технологія приготування гомогенної кормової суміші із зерна на ферментативному рівні /Тези доповідей звітної науково-практичної конференції Луганського національного аграрного університету. – м. Харків, 21-23 лютого 2017 р.– Х.: “Міськдрук”, ЛНАУ, 2017. – С.182-183.
 • Дзюба А. І. Збільшення поживності концентрованих кормів за рахунок їх фізико-механічних перетворень . / Збірник матеріалів звітної науково-практичної конференції Луганського національного аграрного університету (Харків, 20-23 лютого 2018 р.) / Луганський національний аграрний університет. – Харків: ” Видавництво “Стильна типографія”, 2018. – С.192-193
 • Дзюба О. А., Дзюба А. І. Удосконалення стандартної польової дошки начіпного плуга ПЛН-3-35 у вигляді плоско-округлого елемента. / Збірник матеріалів звітної науково-практичної конференції Луганського національного аграрного університету (Харків, 28 лютого – 01 березня 2019 р.) / Луганський національний аграрний університет. – Харків: ФОП Бровін О.В., 2019 – С.250-251

ЛУ п.30 пп.17

 • Досвід практичної роботи за спеціальністю більше п’яти років

Підвищення кваліфікації

 • Дзюба Анатолій Іванович, доцент кафедри механізації виробничих процесів у АПК. Пройшов стажування в Харківському національному аграрному університеті ім. В. В. Докучаєва з 12 листопада 2020р. по 24 грудня 2020р. за темою “Енергоефективне технологічне обладнання агропромислового виробництва та інноваційні методики викладання дисциплін”. Свідоцтво про підвищення кваліфікації Серія ХН № 0033 від 24 грудня 2020р.

 

КІРАЛЬГАЗІ ІВАН ІВАНОВИЧ

Дисципліни, що викладаються:

Сільськогосподарські машини

Відповідність ліцензійним вимогам

ЛУ п.30 пп.1

 • Nanka, I. Morozov, V. Morozov, M. Krekot, A. Poliakov, I. Kiralhazi, M. Lohvynenko, K. Sharai, A. Babiy, M. Stashkiv (2019). Improving the efficiency of a sowing technology based on the improved structural parameters for colters. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4/1 ( 100 ) – 2019 – 33-45.

ЛУ п.30 пп.10

 • Відповідальний секретар приймальної комісії Луганського національного аграрного університету

ЛУ п.30 пп.13

 • Кіральгазі І.І., Логвиненко М.В., Курлов В.І., Методичні рекомендації для лабораторних- практичних занять, для здобувачів вищої освіти ОР «бакалавр» з дисципліни «Трактори і автомобілі». // електронний ресурс moodle, ЛНАУ
 • Кіральгазі І.І., Логвиненко М.В., Курлов В.І., Конспект лекцій, для здобувачів вищої освіти ОР «бакалавр» з дисципліни «Трактори і автомобілі» // електронний ресурс moodle, ЛНАУ
 • Морозов І.В., Кіральгазі І.І., Логвиненко М.В., Курлов В.І., Конспект лекцій, для здобувачів вищої освіти ОР «бакалавр» з дисципліни «Сільськогосподарські машини» // електронний ресурс moodle, ЛНАУ

ЛУ п.30 пп.15

 • Морозов І.В. , Кіральгазі І.І. «Совершенствование сошников сеялок как фактор повышения эффективности технологического процесса» Матеріали конференції, присвяченої 95-річному ювілею Луганського національного аграрного університету, м. Харків, 11 листопада, 2016 р. / Орг. комітет М.В. Брагінець та ін. – Харків: ЛНАУ, 2016. – С. 142-143.
 • Морозов І.В., Морозов В.І., Кіральгазі І.І. «Путь повышения эффективности использования зерновых сеялок» Тези доповідей звітної науково-практичної конференції Луганського національного аграрного університету, 21–23 лютого 2017 р. / Орг. комітет М.В. Брагінець та ін. – Харків: «Міськдрук», ЛНАУ, 2017. – С. 190–192.
 • Кіральгазі І.І. «Точний посів» Матеріали міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Молодь і технічний прогрес в АПК» Харків: ХНТУСГ ім.. П. Василенка, 2017. – С. 37.
 • Морозов І.В., Морозов В.І., Курлов В.І., Кіральгазі І.І. «Підвищення ефективності роботи сівалок за рахунок удосконалення їх робочих органів» ВІСНИК Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, «Технічні науки» Випуск 180 «Механізація сільськогосподарського виробництва», Харків. 2017.–С. 54–59.
 • Морозов І.В. ,Морозов В.І., Кіральгазі І.І. «Перспективні сошники і рекомендації ефективного їх використання» Матеріали XІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки» Кропивницький, 1-3 листопада 2017 р. С. 213–215.

ЛУ п.30 пп.17

 • Досвід практичної роботи за спеціальністю більше п’яти років

Підвищення кваліфікації

 • Кіральгазі Іван Іванович, старший викладач кафедри механізації виробничих процесів у АПК. Пройшов стажування в Харківському національному аграрному університеті ім. В. В. Докучаєва з 12 листопада 2020р. по 24 грудня 2020р. за темою “Методичний досвід інноваційних технологій навчання та нових досліджень науки і техніки у галузі сільськогосподарського машинобудування”. Свідоцтво про підвищення кваліфікації Серія ХН № 0034 від 24 грудня 2020р.

 

 

ЛОГВИНЕНКО МИХАЙЛО ВІКТОРОВИЧ

Дисципліни, що викладаються:

Мехатроніка; Електротехніка та електроніка; Трактори і автомобілі

Відповідність ліцензійним вимогам

ЛУ п.30 пп.1

 • Nanka, I. Morozov, V. Morozov, M. Krekot, A. Poliakov, I. Kiralhazi, M. Lohvynenko, K. Sharai, A. Babiy, M. Stashkiv (2019). Improving the efficiency of a sowing technology based on the improved structural parameters for colters. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4/1 ( 100 ) – 2019 – 33-45.

ЛУ п.30 пп.10

 • Заступник приймального секретаря приймальної комісії

ЛУ п.30 пп.12

 • Брагінець М.В., Логвиненко М.В., Фесенко Г.В. Кормушка з підігрівом корму / Патентн на корисну модель : UA 128486 U, 25.09.2018, Бюл.№ 18,
 • Коротов Ю. Ю.; Брагінець М.В.; Логвиненко М.В.; Чугаєв С.В. Універсальна малогабаритна молоткова кормодробарка для сільськогос-подарських кормів/Патент на корисну модель: : UA 130331, u201804620, 10.12.2018, Бюл. № 23/2018

ЛУ п.30 пп.13

 • Логвиненко М.В. Електропостачання в АПК / Методичні вказівки до практичних робіт – для спеціальності 208 «Агроінжнерія»// електрон-ний ресурс moodle, ЛНАУ
 • Логвиненко М.В. Мехатроніка / Методичні вказівки до практичних робіт – для спеціальності 208 «Агроінжнерія»// електронний ресурс moodle, ЛНАУ

ЛУ п.30 пп.15

 • Волох В.О., Логвиненко М.В. Оцінка визначального функціонального параметра гідроприводу КПП з перемиканням під навантаженням. / Щорічна науково-практична конференція Луганського національного агарного університету. м. Харків. 29 січня 2016 р.- С. 140-141.
 • Волох В.О., Логвиненко М.В. До питання функціональної стабільності трактора в критичних умовах експлуатації./ Матеріали конференції, присвяченої 95-річному юбілею Луганського національного аграрного університету – Х.: ЛНАУ, 2016. – С. 136- 138
 • Брагінець М. В., Логвиненко М. В. Оцінка енергоємності електропідігріву кормового столу на фермах ВРХ / Тези доповідей звітної науково-практичної конференції Луганського національного аграрного університету. – м. Харків, 21-23 лютого 2017 р.– Х.: “Міськдрук”, ЛНАУ, 2017. – С.175-176.
 • Брагінець М. В., Логвиненко М. В. Спосіб підігріву кормів при підготовці до згодовування та пристрій для його здійснення. / Збірник матеріалів звітної науково-практичної конференції Луганського національного аграрного університету (Харків, 20-23 лютого 2018 р.) / Луганський національний аграрний університет. – Харків: ” Видавництво “Стильна типографія”, 2018. – С. 203- 206
 • Логвиненко М.В. Щодо використання мікропроцесорних пристроїв у системах керування електронагрівальними елемнтами в тваринництві. / Збірник матеріалів звітної науково-практичної конференції Луганського національного аграрного університету (Харків, 28 лютого – 01 березня 2019 р.) / Луганський національний аграрний університет. – Харків: ФОП Бровін О.В., 2019 – С.259-260

ЛУ п.30 пп.17

 • Досвід практичної роботи за спеціальністю більше десяти років

Підвищення кваліфікації

 • Логвиненко Михайло Вікторович, старший викладач кафедри механізації виробничих процесів у АПК. Пройшов стажування в Харківському національному аграрному університеті ім. В. В. Докучаєва з 12 листопада 2020р. по 24 грудня 2020р. за темою “ Енергоефективне технологічне обладнання агропромислового виробництва та інноваційні методики викладання дисциплін ”. Свідоцтво про підвищення кваліфікації Серія ХН № 0038 від 24 грудня 2020р.

 

РИНДЯЄВ ВІКТОР ІВАНОВИЧ

Дисципліни, що викладаються:

Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали; Ремонт машин та обладнання; Матеріалознавство і ТКМ; Основи технічної творчості

Академічна кваліфікація:

 • Український заочний політехнічний інститут (1970-1980 р.р.) м. Харків, спеціальність машини та апарати хімічних виробництв, кваліфікація інженер – механік
 • Кандидат технічних наук, 03.05 – Процессы и машины обработки давлением, диплом №005358, 1994р.,  тема дисертації “Совершенствование технологических режимов и конструктивных параметров механического оборудования непрерывных правильно-растяжных машин”.

Відповідність ліцензійним вимогам

ЛУ п.30 пп.1

 • Ryndiaiev, O. Kholodiuk, V. Khmelovskyi, A. Petryshchev, A. Yushchenko, G. Fesenko, Y. Chaplyhin, V. Strelnikov, A. Andreev, V. Matukhno (2021). Establishing patterns of the structural-phase transformations during the reduction of tungsten-containing ore concentrate with carbon. Eastern-european journal of enterprise technologies, 1/12 (109) – 2021 –р. 16–21. ISSN 1729-3774, UDC 669.15′28-198, DOI: 10.15587/1729-4061.2021.225389

ЛУ п.30 пп.3

 • Риндяєв В.І. Обладнання для переробки плодоовочевої продукції /Навчальний посібник для студентів денної форми навчання спеціальності 6.010104 «Професійна освіта. Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування”//: – Х.: УІПА, 2012.-С. 53

ЛУ п.30 пп.10

 • В.о. завідувача кафедри

ЛУ п.30 пп.12

 • Патент 142001 UA, МПК А01В 35/20 (2006.01) А01В 39/20 (2006.01) Робочий орган культиватора / Риндяєв В. І., Поляков А. М., Волох В. О. – № u 2019 09886 ; заявл. 19.09.2019, бюл. № 9, 2020.
 • Патент 141515 UA, МПК А01В 21/04 (2006.01) А01В 39/22 (2006.01) Голчасте ротаційне ґрунтооброблювальне знаряддя / Риндяєв В. І., Поляков А. М. – № u 2019 10446 ; заявл. 18.10.2019, бюл. № 7, 2020.

ЛУ п.30 пп.13

 • Поляков А.М., Риндяєв В.І. Відновлення деталей машин електролітичним нарощуванням металів (Методичні рекомендації та завдання щодо виконання лабораторної роботи з дисципліни “Ремонт машин та об-ладнання”(для студентів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 208- Агроінженерія), Старобільськ: ЛНАУ, 2019. – 16 с.
 • Поляков А.М., Риндяєв В.І. Випробування дизельного паливного насоса (Методичні рекомендації та завдання щодо виконання лабораторної роботи з дисципліни “Ремонт машин та обладнання” (для студентів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 208- Агроінженерія), Старобільськ: ЛНАУ, 2019. – 16 с.
 • Поляков А.М., Риндяєв В.І. Розбирання та складання двигунів при ремонті (Методичні рекомендації та завдання щодо виконання лабораторної роботи з дисципліни “Ремонт машин та обладнання” (для студентів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 208- Агроінженерія), Старобільськ: ЛНАУ, 2019. – 16 с.
 • Поляков А.М., Риндяєв В.І. Ручне дугове зварювання при ремонті сільськогосподарськ. техніки (Методичні рекомендації та завдання щодо виконання лабораторної роботи з дисципліни “Ремонт машин та облад-нання” (для студентів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 208- Агроінженерія″), Старобільськ: ЛНАУ, 2019. – 16 с.
 • Поляков А.М. Аграрний сервіс та інформаційне забеспечення/ Кон-спект лекцій – для спеціальності 208-«Агроінженерія»// електронний ресурс moodle, ЛНАУ

ЛУ п.30 пп.17

 • досвід практичної роботи не менше п’яти років

Підвищення кваліфікації

 • Риндяєв Віктор Іванович, В.о. завідувача кафедри ремонту машин, експлуатації енергетичних засобів та охорони праці. Пройшов стажування в Харківському національному аграрному університеті ім. В. В. Докучаєва з 12 листопада 2020р. по 24 грудня 2020р. за темою “Методичний досвід інноваційних технологій навчання та нових досліджень науки і техніки у галузі сільськогосподарського машинобудування”. Свідоцтво про підвищення кваліфікації Серія ХН № 0037 від 24 грудня 2020р.

 

СТРЕЛЬНІКОВ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Дисципліни, що викладаються:

Охорони праці

Відповідність ліцензійним вимогам

ЛУ п.30 пп.1

 • Ryndiaiev, O. Kholodiuk, V. Khmelovskyi, A. Petryshchev, A. Yushchenko , H. Fesenko, Y.Chaplyhin, V. Strelnikov, A. Andreev, V. Matukhno (2021). Establishing patterns of the structural-phase transformations during the reduction of tungsten-containing ore concentrate with carbon. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1 (12 (109), 16–21. Https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.225389.

ЛУ п.30 пп.13

 • Стрельніков В.І. Процеси та апарати хімічних виробництв. Гідродинаміка і гідродинамічні процеси. (Навч. посібник для студ. денної та заоч. форм навч.напрям підготовки 6.051301- Хімічна технологія) /Укр. інж.-пед. акад.- Харків, 2013.- 125 с. : табл.
 • Брагінець Т.М., Стрельніков В.І. «Мікроклімат виробничих приміщень. Нормування.» Методичні рекомендації до практичних занять та самостійного вивчення з дисципліни «Охорона праці» , для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 201 – Агрономія, за освітнім рівнем «бакалавр» – Слов’янськ: ЛНАУ, 2021. – 32с.
 • Брагінець Т.М., Стрельніков В.І. «Запиленість повітря на виробництві. Нормування. Заходи боротьби з запиленістю» . Методичні рекомендації до практичних занять та самостійного вивчення з дисципліни «Охорона праці» , для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 201 –Агрономія, за освітнім рівнем «бакалавр» – Слов’янськ: ЛНАУ, 2021. – 36 с
 • Брагінець Т.М., Стрельніков В.І. «Шкідливі гази у повітрі виробничих приміщень. Нормування. Заходи боротьби із загазованістю». Методичні рекомендації до практичних занять та самостійного вивчення з дисципліни «Охорона праці» для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 201 – Агрономія, за освітнім рівнем «бакалавр» – Слов’янськ: ЛНАУ, 2021. – 32 с

ЛУ п.30 пп.17

 • Досвід практичної роботи за спеціальністю –більше 5 років

ЛУ п.30 пп.18

 • Наукове консультування ПП Саєнко М.В. (м. Слов’янськ) з питань раціонального вибору джерел сировинного забезпечення та новітніх технологічних рішень у виробництві фарфорових високовольтних ізоляторів (2018-2020 рр.) – договір про співпрацю

Підвищення кваліфікації

 • Головний навчально-методичний центр Держпраці», Навчання та перевірка знань законодавчих актів з охорони праці за програмою для викладачів з охорони праці вищих навчальних закладів, квітень 2021 року.

 

ФЕСЕНКО ГРИГОРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Дисципліни, що викладаються:

Вступ до спеціальності; Система “машина-поле”; Машиновикористання у рослинництві

Відповідність ліцензійним вимогам

ЛУ п.30 пп.1

 • Ryndiaiev, O. Kholodiuk, V. Khmelovskyi, A. Petryshchev, A. Yushchenko, G. Fesenko, Y. Chaplyhin, V. Strelnikov, A. Andreev, V. Matukhno (2021). Establishing patterns of the structural-phase transformations during the reduction of tungsten-containing ore concentrate with carbon. Eastern-european journal of enterprise technologies, 1/12 (109) – 2021 –р. 16–21. ISSN 1729-3774, UDC 669.15′28-198, DOI: 10.15587/1729-4061.2021.225389

ЛУ п.30 пп.2

 • Курлов В.І. Конструктивний аналіз тукових машин із шнековим робочим органом і їх удосконалення/ В.І. Курлов, Г.В. Фесенко, А.М. Поляков// Механізація сільськогосподарського виробництва, Вісник ХНТУСГ імені Петра Василенка, Випуск 198,2019 с. 62-68’
 • Брагінець М.В., Поляков Б.А.,  Фесенко Г.В.,  Поляков А.М. Удосконалення технологічних властивостей сільськогосподарського агрегату  // Інженерія природокористування, №1 (11),  Х.: 2019. – С. 97-102.
 • Фесенко Г.В., Шарай К.В.Аналіз відцентрових робочих органів тукових машин і підвищення ефективності їх застосування // Інженерія природокористування, №1 (11), Х.: 2019. – С. 83-87.
 • Поляков А.М., Фесенко Г.В., Брюховецький В.В. Аналіз і обґрунтування технічних засобів поверхневого обробітку грунту з підвищеною грудкуватістю // Інженерія природокористування, 2019, №4 (14), с. 41 – 46.
 • Романашенко О.А., Фесенко Г.В. Удосконалення роторного розкидача органічних добрив/ О.А. Романашенко, Г.В. Фесенко, В.І. Мельник О.І. Анікеєв// ХНТУСГ ННІ МСМ //Інженерія природокористування№ 2(10). 2018. С.59-62.
 • Харченко С.О., Фесенко Г.В. Удосконалення робочих органів культиватора для обробітку забур’янених ґрунтів/ С.О. Харченко, Г.В. Фесенко, І.С. Тіщенко //Вісник ХНТУСГ, Технічні науки.Харків, 2018. Вип.190, С. 15-21.

ЛУ п.30 пп.12

 • Брагінець М.В., Поляков Б.А. Фесенко Г.В. Поляков А.М. Сільсько-господарський агрегат/ Заявка № а 2016 12657 Патент № 117866, Бюл.№19, 10.10.2018
 • Брагінець М.В., Фесенко Г.В. Поляков А.М. Шарай К.В. Відцентровий робочий орган для розсіювання сипучих матеріалів/ Дата подання заявки 21.09.2017, Патент № 117438, Бюл. № 14, 25.07.2018

ЛУ п.30 пп.14

 • Керівництво студентським гуртком «Механізатор»

ЛУ п.30 пп.15

 • Фесенко Г.В. Підвищення ефективності використання начіпного сільськогосподарського агрегату. /Зб.тез доповідей науково-практичної конференції ЛНАУ.2016. с.146-147.
 • Шарай К.В.,Фесенко Г.В., Жмуренко М.А. Аналіз робочих органів машин для внесення мінеральних добрив та інших сипучих матеріалів. / Зб. матеріалів звітної науково-практичної конференції ЛНАУ, 20-23.02.2018, стр.223-224.
 • Фесенко Г.В. Аналіз і обґрунтування шнекової машини в технологічному процесі внесення мінеральних добрив. / Зб. матеріалів звітної науково-практичної конференції ЛНАУ, 20-23.02.2018, стр.212-214.
 • Брюховецький В.В., Фесенко Г.В., Поляков А.М. Аналіз технічних засобів для поверхневого обробітку грунту. / Зб. матеріалів звітної науково-практичної конференції ЛНАУ, 26.02.2020, стр.296-298.
 • Курлов В.І., Фесенко Г.В., Поляков А.М. Обгрунтування раціонального складу технічних засобів для внесення мінеральних добрив з підвищеною рівномірністю. / Зб. матеріалів звітної науково-практичної конференції ЛНАУ. 26.02.2020, стр.292-293.

ЛУ п.30 пп.17

 • Досвід практичної роботи за спеціальністю більше п’яти років

Підвищення кваліфікації

 • Фесенко Григорій Васильович, доцент кафедри ремонту машин, експлуатації енергетичних засобів та охорони праці. Пройшов стажування в Харківському національному аграрному університеті ім. В. В. Докучаєва з 12 листопада 2020р. по 24 грудня 2020р. за темою “Методичний досвід інноваційних технологій навчання та нових досліджень науки і техніки у галузі сільськогосподарського машинобудування”. Свідоцтво про підвищення кваліфікації Серія ХН № 0035 від 24 грудня 2020р.

 

ЧАПЛИГІН ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ

Дисципліни, що викладаються:

Машини, обладнання для переробки с.-г. продукції; Аналіз технологічних систем

Академічна кваліфікація:

 • Харківський державний технічний університет сільського господарства, за спеціальністю експлуатація і ремонт сільськогосподарської техніки, інженер-механік, 1996 р.;
 • друга вища – Національний лісотехнічний університет України м.Львів, за спеціальністю технології деревообробки,2012 р.
 • Кандидат сільськогосподарських наук, 02.04 Технологія виробництва продуктів тваринництва, тема «Ресурсозберігаючі природоохоронні прийоми і режими створення мікроклімату при вирощуванні та утриманні курей» (диплом ДК №018258, від 09.04.2003).
 • Доцент кафедри обладнання лісового комплексу, 12ДЦ №018389, 24.10.2007 р.

Відповідність ліцензійним вимогам

ЛУ п.30 пп.1

 • Ryndiaiev, O. Kholodiuk, V. Khmelovskyi, A. Petryshchev, A. Yushchenko, G. Fesenko, Y. Chaplyhin, V. Strelnikov, A. Andreev, V. Matukhno (2021). Establishing patterns of the structural-phase transformations during the reduction of tungsten-containing ore concentrate with carbon. Eastern-european journal of enterprise technologies, 1/12 (109) – 2021 –р. 16–21. ISSN 1729-3774, UDC 669.15′28-198, DOI: 10.15587/1729-4061.2021.225389

ЛУ п.30 пп.2

 • Драчук І. В., Рябініна О. В., Мельник В.О., Руда С. В., Чаплигін Є. М. Вплив плавної зміни спектру світла у пташнику впродовж періоду вирощування курчат-бройлерів на їх ріст і розвиток. /Науково-технічний бюлетень ІТ НААН./ -2020. №124. С. 71-79.
 • Чаплигін Є. М., Мельник В.О. Компостування птиці, що загинула. / Є. М. Чаплигін, В.О. Мельник, О.В. Рябініна, О.В. Гавілей //Сучасне птахівництво/. 2020. № 5,6. С.18-25.
 • Чаплигін Є.М., Поляков Б.А. Аналіз технологічного процесу та режимів роботи обладнання з подрібнення лісової фітомаси- Вісник ХНТУСГ ім. П.Василенка., «Дерево-оброблювальні технології та системо-техніка лісового комплексу-Харків: ХНТУСГ 2018, Випуск 197,С. 96-106.
 • Чаплигін Є. М., Волох В.О. Вплив світлодіодного освітлення на ріст і продуктивні показники індиків батьківського стада/ Є. М. Чаплигін, В.О. Волох, В.О. Мельник, О.В. Рябініна // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка, Інноваційні проекти у галузі технічного сервісу машин,випуск 201. –Х.;ХНТУСГ ім П. Василенка, 2019 р. С. 246-252.

ЛУ п.30 пп.13

 • Волох В.О., Дзюба А.І. Чаплигін Є.М Навчально-методичні рекомендації для лабораторних- практичних занять, для здобувачів вищої освіти ОР «бакалавр» з дисципліни «Машини та обладнання для тваринництва». Затверджені на засіданні науково-методичної комісії навчально-наукового інституту механізації сільського господарства ЛНАУ (протокол № 13 від 05.11.2019 р.). Старобільськ, 2019. 73с.
 • Волох В.О., Дзюба А.І. Чаплигін Є.М. Методичні рекомендації для лабораторних робіт здобувачів вищої освіти ОР «бакалавр» з дисципліни «Машини, обладнання та їх використання при переробці сільськогосподарської продукції». Затверджені на засіданні науково-методичної комісії навчально-наукового інституту механізації сільського господарства ЛНАУ (протокол № 13 від 05.11.2019 р.). Старобільськ, 2019. 65с.
 • Волох В.О., Дзюба А.І. Чаплигін Є.М. Конспект лекцій, для здобувачів вищої освіти ОР «бакалавр» з дисципліни «Машини і обладнання для тваринництва» Затверджені на засіданні науково-методичної комісії навчально-наукового інституту механізації сільського господарства ЛНАУ (протокол № 13 від 05.11.2019 р.). Старобільськ, 2019. 141с.

ЛУ п.30 пп.14

 • Робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Обладнання лісового комплексу» 2006-2016 роках.

ЛУ п.30 пп.15

 • Чаплигін Є. М. Енергозберігаючі природоохоронні системи створення мікроклімату пташників. /Тези доповідей звітної науково-практичної конференції Луганського національного аграрного університету. – м. Харків, 21-23 лютого 2017 р.– Х.: “Міськдрук”, ЛНАУ, 2017. – С.200-201.
 • Чаплигін Є. М., Поляков Б. А., Онопрієнко С. С. Основні показники подрібнення стеблевої маси хвойних порід. /Тези доповідей звітної науково-практичної конференції Луганського національного аграрного університету. – м. Харків, 21-23 лютого 2017 р.– Х.: “Міськдрук”, ЛНАУ, 2017. – С.202-203.
 • Чаплигін Є. М., Градиський Ю. О. Полімери – перспективні матеріали для поточного ремонту сільськогосподарських машин. / Збірник матеріалів звітної науково-практичної конференції Луганського національного аграрного університету (Харків, 20-23 лютого 2018 р.) / Луганський національний аграрний університет. – Харків: ” Видавництво “Стильна типографія”, 2018. – С.215-217
 • Чаплигін Є. М. Обгрунтування напрямків удосконалення систем створення мікроклімату у пташниках. / Збірник матеріалів звітної науково-практичної конференції Луганського національного аграрного університету (Харків, 20-23 лютого 2018 р.) / Луганський національний аграрний університет. – Харків: ” Видавництво “Стильна типографія”, 2018. – С.218-219
 • Чаплигін Є. М. Вплив конструктивних параметрів пресового обладнання на процес гранулювання кормів. / Збірник матеріалів звітної науково-практичної конференції Луганського національного аграрного університету (Харків, 28 лютого – 01 березня 2019 р.) / Луганський національний аграрний університет. – Харків: ФОП Бровін О.В., 2019 – С.250-251

ЛУ п.30 пп.17

 • Досвід практичної роботи за спеціальністю – більше 5 років

Підвищення кваліфікації

Чаплигін Євгеній Миколайович, доцент кафедри механізації виробничих процесів у АПК.  Пройшов стажування в Харківському національному аграрному університеті ім. В. В. Докучаєва з 12 листопада 2020р. по 24 грудня 2020р. за темою “ Енергоефективне технологічне обладнання агропромислового виробництва та інноваційні методики викладання дисциплін”. Свідоцтво про підвищення кваліфікації Серія ХН № 0040 від 24 грудня 2020р.

Ми переїжджаємо на новий сайт 😃

Ми переходимо на новий сайт! Робимо його більш зрозумілим і зручними у використанні. Цей процес не швидкий і може зайнятий багато часу. Актуальна інформація вже знаходится на нашому новому порталі. lgnau.edu.ua

English EN Ukrainian UK
Догори