ПЕРЕЛІК НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ «МЕХАНІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА»

Поляков Анатолій Миколайович

Директор навчально-наукового інституту механізації сільського господарства, кандидат технічних наук, доцент кафедри ремонту машин, експлуатації енергетичних засобів та охорони праці

Досвід роботи: більше 10 років, в ЛНАУ з жовтня 2014 року.

Дисципліни, що викладаються: Аграрний сервіс та інформаційне забезпечення;

 

Відомості про освіту, науковий ступінь, підвищення кваліфікації:

Луганський сільськогосподарський інститут, 1996 р., «механізація сільського господарства», «інженер-механік»

Кандидат технічних наук, 05.05.11 – машини і засоби механізації сільського господарства, тема «Повышение эффективности процесса механизированного внесения подстилки на фермах КРС» (диплом ДК № 008792, 2012 р.)

Доцент кафедри ремонту машин, експлуатації машинно-тракторного парку та охорони праці (атестат доцента 12ДЦ № 046587, 2016 р.)

ВП «Луганський державний обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів АПК ЛНАУ», посвідчення № 05-06-137-10-19

 

Інформація про наукову діяльність:

1) O. Dzyuba, A. Dzyuba, A. Polyakov, V. Volokh, R. Antoshchenkov, A. Mykhailov (2019). Studying the influence of structural-mode parameters on energy efficiency of the plough PLN-3-35. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3/1(99)2019, р. 55-65. ISSN 1729-3774, UDC 631.312.44 DOI: 10.15587/1729-4061.2019.169903

2) A. Nanka, I. Morozov, V. Morozov, M. Krekot, A. Poliakov, I. Kiralhazi, M. Lohvynenko, K. Sharai, A. Babiy, M. Stashkiv (2019). Improving the efficiency of a sowing technology based on the improved structural parameters for colters. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4/1 ( 100 ) – 2019 – 33-45. UDC 631.331; 631.53.04; 005.336.1 DOI: 10.15587/1729-4061.2019.174445.

3) A. Petryshchev, N. Braginec, V. Borysov, V. Bratishko, O. Torubara, B. Tsymbal, S. Borysova, S. Lupinovich, A. Poliakov, V. Kuzmenko (2019). Study into the structural-phase transformations accompanying the resource-saving technology of metallurgical waste processing. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4/12(100)-2019, р. 37-42. ISSN 1729-3774, UDC 669.15′28-198 DOI: 10.15587/1729-4061.2019.175914

4) V. Borysov, A. Lytvynov, N. Braginets, A. Petryshchev, S. Artemev, B . Tsymbal, A. Poliakov, V. Bratishko, V. Kuzmenko (2020) Features of the phase and structural transformations in the processing of industrial waste from the production of high-alloyed steels. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3/10 ( 105 ) 2020 р. 48-54. ISSN 1729-3774, UDC 669.15′28-198 DOI: 10.15587/1729-4061.2020.205779

5) K. Kasabova, S. Sabadash, V. Mohutova, V. Volokh, A. Poliakov, T. Lazarieva, O. Blahyi, O. Radchuk, V. Lavruk (2020). Improvement of a scraper heat exchanger for preheating plant-based raw materials before concentration. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3/11 ( 105 ) 2020 р. 6-12. ISSN 1729-3774, UDC 664.8.036.001.76 DOI: 10.15587/1729-4061.2020.202501

 

 

КАФЕДРА «РЕМОНТ МАШИН, ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ»

 

Риндяєв Віктор Іванович

Завідувач кафедри ремонту машин, експлуатації енергетичних засобів та охорони праці, кандидат технічних наук

Досвід роботи: стаж науково-педагогічної роботи 9 років; стаж наукової роботи 14 років, в ЛНАУ з вересня 2019 року.

Дисципліни, що викладаються: Матеріалознавство і ТКМ; Ремонт машин та обладнання; Основи технічної творчості; Паливно-мастильні та інші експлуетаційні матеріали; Організація ремонту машин в агропромисловому комплексі.

 

Відомості про освіту, науковий ступінь, підвищення кваліфікації:

Український заочний політехнічний інститут (1970-1980 р.р.) м. Харків, спеціальність машини та апарати хімічних виробництв, кваліфікація інженер – механік

Кандидат технічних наук,  05.03.05 – Процессы и машины обработки давлением, диплом №005358, 1994р.,  тема дисертації Совершенствование технологических режимов и конструктивных параметров механического оборудования непрерывных правильно-растяжных машин.

Донбаський державний педагогічний університет (технологічний факультет), 2016 рік, за тематикою Технологія машинобудування

 

Інформація про наукову діяльність:

 1. Патент 142001 UA, МПК А01В 35/20 (2006.01) А01В 39/20 (2006.01) Робочий орган культиватора / Риндяєв В. І., Поляков А. М., Волох В. О. – № u 2019 09886 ; заявл. 19.09.2019, бюл. № 9, 2020.
 2. Патент 141515 UA, МПК А01В 21/04 (2006.01) А01В 39/22 (2006.01) Голчасте ротаційне ґрунтооброблювальне знаряддя / Риндяєв В. І., Поляков А. М. – № u 2019 10446 ; заявл. 18.10.2019, бюл. № 7, 2020.
 3. Патент на корисну модель № 110377, Україна, МПК А23 N 12/00 А23 N 12/02 Машина для миття плодоовочевої про-дукції/Риндяєв В. І.- Заявл. 22.03.2016, опубл. 10.10.2016, Бюл. № 19. -4 с.
 4. Патент на корисну модель № 106393, Україна, МПК В02С 4/00 Валкова зубчаста дробарка для шматкових матеріалів /Риндяєв В. І. – Заявл. 23.10.2015, опубл. 25.04.2016, Бюл. № 8. -4 с.
 5. Риндяєв В. І. Направления в создании транс-миссий приводов коксових машин. «Вісник національного технічного університету «ХПІ». – Харків, 2016. – № 17(1189). – С. 80-82. Фахове видання.

 

Кім Єн Дар

професор кафедри «Ремонт машин, експлуатація енергетичних засобів та охорони праці»

Досвід роботи: наукової роботи 29 років, науково-педагогічної 11 років.

Дисципліни, що викладаються: Теорія і технологія наукових досліджень; Теорія і технологія наукових досліджень; Виробнича практика (для ЗОС «Магістр»).

 

Відомості про освіту, науковий ступінь, підвищення кваліфікації:

Ленінградський політехнічний інститут, 1973, спеціальнісь “інженерна електрофізика”

Доктор технічних наук з 2003 р. за спеціальністю  05.09.13 – Техніка сильних електричних і магнітних полів. Тема дисертації «Методологічні основи вдосконалення високовольтних лінійних ізоляторів і методів їх випробувань». Диплом ДД №003275.

Доцент  по кафедрі загальноінженерних дисциплін, атестат 12 дц № 040333 від 31.10.2014.

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, каф. інтелектуальні системи електропостачання 2018р.

 

Інформація про наукову діяльність:

– Пути оптимизации внутреннего электрического поля проходных полимерных изоляторов/ Є.Д. Кім, Д.Г. Карюк// Вісник НТУ «ХПІ». – №56(1098). – Харків. – 2014. – С. 61–69.

– Перспективы применения стеклянных изоляторов с гидрофобным покрытием / Е.Д. Ким, М.В. Шеленберг, В.З. Трифонов // Электроэнергия. Передача и распределение. Журнал для электросетевого комплекса. – 2016.

– Влияние спиральных зажимов на тепловое состояние провода / Е.Д. Ким, Б.М. Жуков // Энергия единой сети, 2016. – №5. – С. 36-42.

– Исследование электрического поля высоковольтных тарельчатых изоляторов / Е.Д. Ким // Електрифікація транспорту. – 2016. – №11. –   С. 22–28.

– Применение дугозащитных и полевыравнивающих устройств для высоковольтных линейных изоляторов / Е.Д. Ким // Руководящие материалы по проектированию и эксплуатации электрических сетей (РУМ). – №2 (580). – 2018. – С. 45-49.

– Эффективность использования линейных полимерных изоляторов в комбинации со стеклянными / Е.Д. Ким, К.Л. Чрзан  // Електрифікація транспорту. Науковий журнал: Д.:  ДНУЗТ. – №15, 2018. – С.109-116.

– Онлайн диагностика внутренней изоляции линейных полимерных изоляторов / Є.Д. Кім, В.М. Таран, Г.В. Залужна // Вісник Національного технічного університету “”ХПІ””. Сер. : Енергетика: надійність та енергоефективність : зб. наук. пр. – Харків : НТУ “”ХПІ””, 2019. – № 29 (1354). – С. 81-86.

– Расчет электромагнитных потерь в спиральных зажимах для высоковольтных воздушных линий электропередачи / Е.Д. Ким // Безопасность и электромагнитная совместимость на железнодорожном транспорте: материалы VIII Междунар. науч.-практ. конф., 1–3 февраля 2017 г., Черновцы. – 2017.

– Усовершенствование внутренней изоляции  в  силовых трансформаторах / Є.Д. Кім, Б.В. Козуб, Д.С. Карпушин // Сучасні технології в енергетиці, електромеханіці, системах управління та машинобудуванні : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Бахмут, 19-21 листопада 2018 р.) – Бахмут: ННППІ УІПА, 2018. – С. 68–69.

–  Создание  высоковольтной  испытательной  лаборатории  на предприятиях – изготовителях ОПН / Є.Д. Кім, Б.В. Козуб, К.С. Лисенко // Сучасні технології в енергетиці, електромеханіці, системах управління та машинобудуванні : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Бахмут, 19-21 листопада 2018 р.) – Бахмут: ННППІ УІПА, 2018. – С. 69–70.

– Эффективность  замены  вентильных  разрядников  на оксидоцинковые ограничители перенапряжений / Є.Д. Кім, В.Н. Таран, С.С. Трижон // Сучасні технології в енергетиці, електромеханіці, системах управління та машинобудуванні : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Бахмут, 19-21 листопада 2018 р.) – Бахмут: ННППІ УІПА, 2018. – С. 72–73.

– Слаботочный  высоковольтный  разрядник  –  индикатор  предельных напряжений / Є.Д. Кім // Новітні технології в освіті, науці та виробництві: матеріали І Міжнар. наук.-техн. інтернет-конф. (м. Покровськ, 18 квітня 2019 р.). –Покровськ, 2019. – С. 46-50.

– Використання трифазного автономного інвертора для електроприводу як засобу енергозбереження / Є.Д. Кім, В.В. Пшеничний // Сучасні технології в енергетиці, електромеханіці, системах управління та машинобудуванні : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Бахмут, 18-20 листопада 2019 р.) – Бахмут: ННППІ УІПА, 2019. – С. 61–62.

– Обоснование основных параметров детектора пиковых электромагнитных излучений / Є.Д. Кім // Новітні технологій в освіті, науці та виробництві : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції, 16 квітня 2020 р. – Покровськ: ДВНЗ «ДонНТУ», 2020. – С. 38-39.

 

Фесенко Григорій Васильович

Кандидат технічних наук, доцент кафедри ремонту машин, експлуатації енергетичних засобів та охорони праці

Досвід роботи: 38 років, в ЛНАУ з грудня 2014

Дисципліни, що викладаються: Система машина-поле; Машиновикористання у рослинництві; Передові механізовані технології; Проектування технологічних процесів.

 

Відомості про освіту, науковий ступінь, підвищення кваліфікації:

Харківський інститут механізації та електрифікації сільського господарства, 1971 р., «Механізація сільського господарства», «Інженер-механік сільського господарства»

Кандидат технічних наук, 05.20.01 -Механізація сільськогосподарського виробництва. Тема: «Дослідження і обґрунтування робочих органів пневмоструменевої тукорозсіваючої машини з верхнім розташуванням подавального транспортера в кузові», (диплом ТН № 070727, 1984 р.)

Доцент за кафедрою експлуатації машинно-тракторного парку, (атестат доцента ДЦ № 088732, 1986 р.)

ННІПО ХНТУСГ імені Петра Василенка, свідоцтво 00498741/115/16, 08.06.2016 р.

 

Інформація про наукову діяльність:

 1. Харченко С.О. Удосконалення робочих органів культиватора для обробітку забур’янених грунтів / С.О. Харченко, І.С. Тіщенко, Г.В. Фесенко Вісник ХНТУСГ, Технічні науки. Харків, 2018. Вип.190, с.15-21.
 2. Брагінець М.В. Удосконалення технологічних властивостей сільськогосподарського агрегату. М.В. Брагінець, Б.А. Поляков, Г.В. Фесенко, А.М. Поляков // Інженерія природокористування, №1 (11), Х.: 2019. – С. 97-102.
 3. Фесенко Г.В. Аналіз відцентрових робочих органів тукових машин і підвищення ефективності їх застосування / Г.В. Фесенко, К.В. Шарай // Інженерія природокористування, №1 (11), Х.: 2019. – С. 83-87.
 4. Фесенко Г.В. Обґрунтування кузовної машини для внесення мінеральних добрив та інших сипких матеріалів із верхнім подавальним пристроєм/ Г.В. Фесенко // Зб. н. пр. / Механізація та електрифікація с. г-ва. Вип. 9 (108), Глеваха: 2019. – С. 37-43.
 5. Патент на винахід України: пат. 116401 Україна, МПК А01В 15/00 А01В 15/10, А01В 3/00 № а2016 04514 зая. 22.04.2016  опубл. 12.03.18, Бюл.  № 4.- 4 с..Плуг начіпний, Дзюба О.А., Мерінець Н.А. .Фесенко Г.В.,Дзюба А.І.

 

 

Стрельніков Володимир Іванович

Старший викладач кафедри ремонту машин, експлуатації енергетичних засобів та охорони праці

Досвід роботи: більше 40 років із них науково-педагогічний – більше 20 років, в ЛНАУ з листопада 2020 року.

Дисципліни, що викладаються: Охорона праці, Безпека виробничих процесів.

 

Відомості про освіту, науковий ступінь, підвищення кваліфікації:

Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут, за спеціальністю «технологія кераміки та вогнетривів», кваліфікація інженер хімік-технолог, 1980р.

Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут, 05.17.11 Технология силикатных и тугоплавких неметаллических материалов, 1985рік

ДП Головний навчально-методичний центр ДержПраці, квітень 2021 рік

 

Інформація про наукову діяльність:

 1. Ryndiaiev, O. Kholodiuk, V. Khmelovskyi, A. Petryshchev, A. Yushchenko, G. Fesenko, Y. Chaplyhin, V. Strelnikov, A. Andreev, V. Matukhno (2021). Establishing patterns of the structural-phase transformations during the reduction of tungsten-containing ore concentrate with carbon. Eastern-european journal of enterprise technologies, 1/12 (109) – 2021 –р. 16–21. ISSN 1729-3774, UDC 669.15′28-198, DOI: 10.15587/1729-4061.2021.225389

 

Курлов В'ячеслав Ігорович

ассистент кафедри ремонту машин, експлуатації енергетичних засобів та охорони праці

Досвід роботи: більше 3 років

Дисципліни, що викладаються: – – –

 

Відомості про освіту, науковий ступінь, підвищення кваліфікації:

Луганський національний аграрний університет,  ступінь вищої освіти магістр, спеціальність 208 Агроінженерія, професійна кваліфікація інженер-дослідник із механізації сільського господарства, 2018р.

 

Інформація про наукову діяльність:

 1. Патент №121085 Машина для внесення мінеральних добрив та інших сипучих матеріалів /Фесенко Г.В., Поляков А.М., Курлов В.І. -Заявка № а 2018 11229 , дата подачі 15.11.2018 Бюл. № 6, 25.03.2020.
 2. Курлов В.І. Конструктивний аналіз тукових машин із шнековим робочим органом і їх удосконалення/ В.І. Курлов, Г.В. Фесенко, А.М. Поляков// Механізація сільськогосподарського виробництва, Вісник ХНТУСГ імені Петра Василенка, Випуск 198,2019 с. 62-68
 3. Курлов В.І. Технічні засоби для внесення сипучих мінеральних добрив та їх конструктивні особливості /Актуальні проблеми та наукові звершення молоді на початку третього тисячоліття: збірник матеріалів ІІІ Науково-практичної конференції студентів, магістрів та аспірантів (Харків, 28-29 листопада 2018 р.) // Луганський національний аграрний університет. – Харків: Видавництво «Міськдрук», 2018. – 243 с.

4.Курлов В.І., Фесенко Г.В., Поляков А.М. Аналіз і вдосконалення тукової машини із шнековим робочим органом. Збірник матеріалів Звітної науково-практичної конференції Луганського національного аграрного університету, (м. Харків, 28 лют. – 1 берез. 2019 р.) / Луган. нац. аграр. ун-т. – Харків, 2019. – С. 250-251

 

Кіральгазі Марія Миколаївна

лаборант кафедри “Ремонт машин, експлуатація енергетичних засобів та охорони праці”

Досвід роботи: більше 5 років, в ЛНАУ з березня 2016 року.

Дисципліни, що викладаються: – – –

 

Відомості про освіту, науковий ступінь, підвищення кваліфікації:

Луганський національний аграрний університет,  ступінь вищої освіти «бакалавр», спеціальність «Харчові технології та інженерія», кваліфікація інженер-технолог, 2014р.

Луганський національний аграрний університет,  ступінь вищої освіти «спеціаліст», спеціальність «Технології зберігання, консервування та переробки молока», кваліфікація спеціаліст з технологій зберігання, консервування та переробки молока» інженера-технолога, 2016р.

 

Інформація про наукову діяльність:

– – –

 

КАФЕДРА «МЕХАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ
У АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ»

 

Волох Вадим Олександрович

Завідувач кафедри механізації виробничих процесів у АПК, кандидат технічних наук

Досвід роботи: більше 5 років, в ЛНАУ з грудня 2014

Дисципліни, що викладаються: Теплотехніка; Гідравліка; Формування технологічних систем в агропромисловому компле.

 

Відомості про освіту, науковий ступінь, підвищення кваліфікації:

Харківський інститут механізації та електрифікації сільського господарства, 1992 р. «механізація сільського господарства», «інженер механік»

Кандидат технічних наук, 05.20.01 – Механізація сільського господарства, 05.22.02 – Автомобілі і трактори. Тема дисертаційної роботи «Підвищення функціональної стабільності гідроприводу коробки передач трактора з переключенням на ходу при виконанні основних технологічних операцій»

Доцент кафедри механізації виробничих процесів у агропромисловому комплексі, АД 004926, 2020р.

Академія управління і адміністрування, Ополе, Польша, 2018 р. (The Academy of Management and Administration in Opole, Poland), «Керування процесами в механізації виробничих процесів та інноваційних технологій в сільському господарстві» (Process management in the mechanization of production processes and innovative technologies in agriculture, Certificate of training №033) з 1.06.2018.-31.08.2018

Науково-методичний центр «Агроосвіта», Міністерство освіти і науки України. Семінар-тренінг «Сучасне інноваційне технічне обладнання тваринницьких ферм і методики викладання дисциплін» для завідувачів кафедр (провідних викладачів). Загальний обсяг 16 годин. м. Харків 25-26 квітня 2018 р. Сертифікат №1296-18.

 

Інформація про наукову діяльність:

 1. M. Piven, V. Volokh, A. Piven, S. Kharchenko (2018). Research into the process of loading the surface of a vibrosieve when a loose mixture is fed unevenly. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6/1(96)-2018, р.62-70.
 2. O. Dzyuba, A. Dzyuba, A. Polyakov, V. Volokh, R. Antoshchenkov (2019). Studying the influence of structural-mode parameters on energy efficiency of the plough PLN-3-35. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3/1(99)2019, р. 55-65.
 3. Волох .В.О., Логвиненко М.В., Поляков Б.А. Пристрій для усунення зависання сипкого матеріалу або руйнування його своду/ В.О. Волох, М.В. Логвиненко, Б.А. Поляков // Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка, Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів, № 16 –Х.;ХНТУСГ ім П. Василенка, 2019р, С. 102-109
 4. Волох В.О., Фоменко О.В. Дзюба О.А. Передумови підвищення ефективності використання подрібнювачів при переробці вторинної харчової сировини / В.О. Волох, О.В. Фоменко, О.А. Дзюба// Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка, Інноваційні проекти у галузі технічного сервісу машин,випуск 201. –Х.;ХНТУСГ ім П. Василенка, 2019 р. С. 209-216.
 5. Волох В.О., Логвиненко М.В., Могутова В. Ф. Технологічний процес температурної підготовки кормової суміші в холодну пору року / В.О. Волох, М.В. Логвиненко, В. Ф. Могутова // Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН №122. – Нац. акад. аграр. наук України, Інститут тваринництва. Харків, 2019. – С.74-83.

 

Дзюба Анатолій Іванович

Кандидат технічних наук, доцент кафедри механізації виробничих процесів у АПК

Досвід роботи: 39 років, в ЛНАУ з грудня 2014.

Дисципліни, що викладаються: Машини і обладнання  для тваринництва; Машиновикористання та монтаж обладнання в тваринництві; Передові механізовані технології; Проектування технологічних процесів.

 

Відомості про освіту, науковий ступінь, підвищення кваліфікації:

Харківський інститут механізації електрифікації сільського господарства, 1975р., «механізація сільського господарства», «інженер-механік»

Кандидат технічних наук, 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва.), тема: «Розробка та створення пристрою для викопування коренеплодів кормового буряка із ґрунту», (диплом ТП № 113901, 1988р.)

Доцент кафедри механізації тваринницьких ферм, (атестат доцента ДЦ № 042272, 1991 р.)

Підвищення кваліфікації: ННІПО ХНТУСГ ім. П. Василенка, свідоцтво №00498741/116/16, 08.05.2016 р.

 

Інформація про наукову діяльність:

 1. Dzyuba O. Studying the influence of structural-mode parameters on energy efficiency of the plough PLN-3-35/ O. Dzyuba, A. Dzyuba, A. Polyakov, V. Volokh, R. Antoshchenkov, A. Mykhailov //EASTERN- EUROPEAN JOURNAL JF ENTERPRISE TECHNLOGIES. 3/1 (99), 2019, S. 52-65

2.Огляд існуючих пристроїв для зрізання забрусу з бджолиних рамок / Дзюба А.І //Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексу. – Харків:ХНТКСГ, 2016 – Вип. 4. – С. 125-131.

 1. Поляков А.М., Дзюба А.І. Удосконалення пристрою для післязбирального сортування бульб картоплі / Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Технічні науки. – Київ: Видавництво НУБіП, 2015. №226. – С. 141-146. Фахове видання.
 2. – Пат. 118637 Україна, МПК А01В 15/10, А01В 3/24, А01В 3/26, А01В 61/00 Корпус плуга/ Дзюба О.А., Дзюба А.І., Фесенко Г.В., Мерінець Н.А. № а 2018 02704; заявл 16.02.2018; опубл. 11.02.2019, Бюл.  № 3 – 5 с. 
 3. Пат. 121011 Україна, МПК А01В 15/08, А01В 15/20, А01В 3/24, А01В 3/36, А01В 61/00 Корпус плуга/ Дзюба О.А., Дзюба А.І., Мерінець Н.А. № а 2019 04940; заявл 10.05.2019; опубл. 10.03.2020, Бюл. № 5 – 6 с.
 4. – Мерінець Н.А. Дзюба А.І. Фесенко Г.В. Дзюба О.А. Електроніж/ Дата подання 25.12.2015 Патент № 113475 Бюл. №9, 25.01.2017.

 

Чаплигін Євген Миколайович

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри механізації виробничих процесів у АПК

Досвід роботи: 20 років, у ЛНАУ з вересня 2016 року

Дисципліни, що викладаються: Аналіз технологічних систем; Машини, обладнання для переробки с.-г. продукції.

 

Відомості про освіту, науковий ступінь, підвищення кваліфікації:

 Харківський державний технічний університет сільського господарства,  за спеціальністю експлуатація і ремонт сільськогосподарської техніки, інженер-механік, 1996 р.;

Національний лісотехнічний університет України м.Львів,  за спеціальністю технології деревообробки,2012 р.

Кандидат сільськогосподарських наук,  06.02.04 Технологія виробництва продуктів тваринництва, тема «Ресурсозберігаючі природоохоронні прийоми і режими створення мікроклімату при вирощуванні та утриманні курей» (диплом ДК №018258, від 09.04.2003).

Доцент кафедри обладнання лісового комплексу,  12ДЦ №018389, 24.10.2007р.

 

Інформація про наукову діяльність:

 1. Чаплигін Є.М., Поляков Б.А. Аналіз технологічного процесу та режимів роботи обладнання з подрібнення лісової фітомаси. Вісник ХНТУСГ ім. П.Василенка., «Дерево-оброблювальні технології та системотехніка лісового комплексу» (25-26 жовтня). Вип.197. -Харків: ХНТУСГ, 2018. С.96-106.
 2. Чаплигін Є. М., Волох В.О., Мельник В.О., Рябініна О.В. Вплив світлодіодного освітлення на ріст і продуктивні показники індиків батьківського стада. Вісник ХНТУСГ ім. П.Василенка., «Інноваційні проекти у галузі технічного сервісу машин». Вип.201. -Харків: ХНТУСГ, 2018. С.246-253. (стаття).
 3. Ресурсозберігаючі, екологічно безпечні технології вирощуван-ня, утримання та годівлі яєчних і м’ясо-яєчних курей: /Мельник В.О., Пудов В.Я., Івко І.І., Мельник О.В., Рябініна О.В., Чаплигін Є.М., Тимофеєв В.М /Видання 2-е, перероблене та доповнене. ІП НААН України, Бірки, 2014.- 182 с.
 4. Ресурсозберігаючі екологічно безпечні технології виробництва м’яса індиків. /Мельник В.О., Пудов В.Я., Івко І.І., Мельник О.В., Рябініна О.В., Чаплигін Є.М., Тимофеєв В.М:/ Видання 2-е, перероблене і доповне-не. ІП НААН України, Бірки, 2014. – 169 с.
 5. Чаплигін Є.М., Вакуленко К.В. Аналіз складових частин деревинно-полімерних композитів виготовлених методом екструзії. Вісник ХНТУСГ, «Інноваційні технології деревообробної промисловості та механізації про-цесів у лісовому комплексі» , Вип. 155, – Харків, 2014.- С. 180-184 (стаття)

 

Кіральгазі Іван Іванович

Старший виккладач  кафедри механізації виробничих процесів у АПК

Досвід роботи: стаж науково-педагогічної роботи більше 4 років

Дисципліни, що викладаються: Сільськогосподарські машини; Механізація ЛГ робіт; Сільськогосподарські машини, механізація технологічних процесів рослинництва.

 

Відомості про освіту, науковий ступінь, підвищення кваліфікації:

Луганський національний аграрний університет, 2016 рік, ОКР «спеціаліст», напрям підготовки 7.10010203 «Механізація сільського господарства»,

 

Інформація про наукову діяльність:

 1. A. Nanka, I. Morozov, V. Morozov, M. Krekot, A. Poliakov, I. Kiralhazi, M. Lohvynenko, K. Sharai, A. Babiy, M. Stashkiv (2019). Improving the efficiency of a sowing technology based on the improved structural parameters for colters. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4/1 ( 100 ) – 2019 – 33-45.
 2. Патент на корисну модель № 123606 Бюл. № 4, 26.02.2018. Механізм навіски робочих органів посівних машин./Брагінець М.В.. Фесенко Г.В., Поляков А.М., Кіральгазі І.І. – Бюл. № 4, 26.02.2018.
 3. Морозов І.В., Морозов В.І. Кіральгазі І.І., Курлов В.І. Підвищення ефективності роботи сівалок за рахунок удосконалення їх робочих органів./ ВІСНИК Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, «Технічні науки» Випуск 180 «Механізація сільськогосподарського виробництва», Харків. 2017.– С. 54–59.
 4. Кіральгазі І.І. Удосконалення механізму навіски робочих органів посівних машин./Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка», Випуск 198 «Механізація сільськогосподарського виробництва».21 – 22 березня 2019 року.
 5. Морозов І.В., Морозов В.І., Кіральгазі І.І. «Перспективні сошники і рекомендації ефективного їх використання» Матеріали XІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки» Кропивницький, 1-3 листопада 2017 р. С. 213–215.

 

Логвиненко Михайло Вікторович

Старший виккладач  кафедри механізації виробничих процесів у АПК

Досвід роботи: більше 10 років, в ЛНАУ з грудня 2014

Дисципліни, що викладаються: Мехатроніка с.г. техніки; Електротехніка та електроніка; Трактори і автомобілі; Мехатроніка (спец. курс).

 

Відомості про освіту, науковий ступінь, підвищення кваліфікації:

Таврійський державний агротехнологічний університет (2009 рік, спеціальність «Енергетика аграрного виробництва», кваліфікація магістра інженера-енергетика)

Луганський національний аграрний університет,  ступінь вищої освіти магістр, спеціальність 208 Агроінженерія, професійна кваліфікація інженер-дослідник із механізації сільського господарства, 2019р.

Науково-методичний центр «Агроосвіта», Міністерство освіти і науки України. Семінар-тренінг «Сучасне інноваційне технічне обладнання тваринницьких ферм і методики викладання дисциплін» для завідувачів кафедр (провідних викладачів). Загальний обсяг 16 годин. м. Харків 25-26 квітня 2018 р. Сертифікат №1298-18.

 

Інформація про наукову діяльність:

 1. A. Nanka, I. Morozov, V. Morozov, M. Krekot, A. Poliakov, I. Kiralhazi, M. Lohvynenko, K. Sharai, A. Babiy, M. Stashkiv (2019). Improving the efficiency of a sowing technology based on the improved structural parameters for colters. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4/1 ( 100 ) – 2019 – 33-45.
 2. Волох В.О., Логвиненко М.В., Поляков Б.А. Пристрій для усунення зависання сипкого матеріалу або руйнування його своду/ В.О. Волох, М.В. Логвиненко, Б.А. Поляков // Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка, Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів, № 16 –Х.;ХНТУСГ ім П. Василенка, 2019р, С. 102-109.
 3. Волох В.О., Логвиненко М.В., Могутова В. Ф. Технологічний процес температурної підготовки кормової суміші в холодну пору року / В.О. Волох, М.В. Логвиненко, В. Ф. Могутова // Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН №122. – Нац. акад. аграр. наук України, Інститут тваринництва. Харків, 2019. – С.74-83.
 4. Брагінець М.В., Логвиненко М.В., Фесенко Г.В. Кормушка з підігрівом корму / Патентн на корисну модель : UA 128486 U, 25.09.2018, Бюл.№ 18,
 5. Коротов Ю. Ю.; Брагінець М.В.; Логвиненко М.В.; Чугаєв С.В. Універсальна малогабаритна молоткова кормодробарка для сільськогос-подарських кормів/Патент на корисну модель: : UA 130331, u201804620, 10.12.2018, Бюл. № 23/2018

 

Колієва Діна Валентинівна

лаборант кафедри “Механізація  виробничих процесів у АПК”

Досвід роботи: більше 3 років,в ЛНАУ з грудня 2020 року.

Дисципліни, що викладаються: – – –

 

Відомості про освіту, науковий ступінь, підвищення кваліфікації:

Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет», спеціальність «Початкова освіта», кваліфікація: організатор початкової освіти, вчитель початкової школи, вчитель інформатики початкової школи., липень 2015 року.

 

Інформація про наукову діяльність:

– – –

Ми переїжджаємо на новий сайт 😃

Ми переходимо на новий сайт! Робимо його більш зрозумілим і зручними у використанні. Цей процес не швидкий і може зайнятий багато часу. Актуальна інформація вже знаходится на нашому новому порталі. lgnau.edu.ua

English EN Ukrainian UK
Догори