Факультет агрономії та будівництва

ПРО ФАКУЛЬТЕТ АГРОНОМІЇ ТА БУДІВНИЦТВА

 

Факультет агрономії та будівництва Луганського національного аграрного університету розташовується в центрі міста Костянтинівка Донецької області на проспекті Ломоносова, 157б.

Тут готують фахівців за чотирма спеціальностями:

1) 192 – «Будівництво та цивільна інженерія»;

2) 193 – «Геодезія та землеустрій»;

3) 201 – «Агрономія»;

4) 205 – «Лісове господарство».

До складу факультету агрономії та будівництва входить 3 кафедри:

– кафедра будівництва, архітектури, геодезії та землеустрою;

– кафедра агрономії та лісівництва;

– кафедра загальноосвітньої підготовки.

Наявність великого практичного досвіду та багаторічна наукова робота дозволяють здійснювати підготовку студентів, яка задовольняє вимогам роботодавців щодо вмінь та знань, якими мають володіти майбутні майстри будівельного виробництва, геодезисти, землевпорядники, агрономи, спеціалісти галузі лісового господарства та інш.

Теоретичні заняття відбуваються у зручних добре обладнаних аудиторіях, де є можливість проводити заняття як у класичній формі, так і з застосуванням мультимедійного обладнання. Практична підготовка студентів базується на тісній співпраці університету із представниками землевпорядних і будівельних організацій, а також організацій аграрного профілю і галузі лісового господарства, що дозволяє студентам ще під час навчання відпрацювати на практиці теоретичні навички здобуті у стінах університету.

 

 

Колектив викладачів факультету із увагою ставиться до кожного студента і робить усе, аби  форма та зміст навчання кожного здобувача вищої освіти у повній мірі відповідали потребам студентів. Разом із тим, навчання на спеціальностях факультету є комплексним, тобто вивчення різних дисциплін тісно пов’язано між собою і дозволяє у повній мірі отримати цілісний погляд на світ інженерних та наукових задач, що стоять перед сучасними землевпорядниками та будівельниками.

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 192 – «БУДІВНИЦТВО ТА  ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ»

 

Спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія» представлена у Луганському національному аграрному університеті двома рівнями  освіти: першим (бакалаврським) та другим (магістерським), освіта на яких відбувається послідовно.

Студенти, які навчаються за програмою підготовки  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти отримують базові навички з організації та технології будівельного виробництва, принципів функціонування будівельних конструкцій та властивостей будівельних матеріалів. Це дозволяє по закінченні бакалаврського курсу отримати комплекс вмінь та навичок, що дозволяють займатися проектуванням будівель та споруд а також безпосереднім керівництвом їх зведення.

Студенти, які навчаються за програмою підготовки  другого (магістерського) рівня вищої освіти отримують поглиблену підготовку у сферах знань, пов’язаних із організацією та технологією будівництва, нормативною базою у цій галузі як українською, так і міжнародною. Така підготовка дозволяє студентам, що отримали ступінь магістра з будівництва не тільки розумітися на сучасних технологіях проектування та зведення будівель та споруд, але і орієнтуватися у експериментальних розробках та основних напрямках наукової думки, пов’язаних із будівництвом.

Чим приваблює студентів будівельна спеціальність?

 • Яку б діяльність не здійснювали люди, їм завжди будуть потрібні приміщення для неї. І інженери-будівельники – це саме ті люди, які вміють забезпечувати усіх інших будівлями та спорудами відповідно до потреб. Отримавши цю спеціальність, люди можуть бути впевненими, що вони не залишаться нікому не потрібними.
 • Відповідно, будівельник – це професія, що була і лишається затребуваною на ринку праці. І мова іде не тільки про прорабів на будівництві чи керівників будівельних бригад. Проектувальники, що креслять плани будинків та інженерних комунікацій у їхньому складі теж виходять з числа студентів-будівельників. І у майстри на виробництві будівельних матеріалів також охоче беруть випускників спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія». Нарешті, є чимало органів місцевої влади, де також необхідні знання та диплом інженера-будівельника. Тому наші випускники не з тих, хто сидить без роботи.
 • Так чи інакше кожен із нас – будівельник власної оселі. Навички, отримані на кафедрі будівництва та архітектури Луганського національного аграрного університету дозволять раціональніше приймати рішення при будівництві власної оселі.
 • Спеціальність інженера-будівельника передбачає застосування знань та навичок з різних областей науки: математика, фізика, хімія, геологія, мінералогія, кліматологія, психологія, державне управління, правознавство, інформаційні технології. У кожній із цих галузей будівельник зможе знайти для себе корисні речі. Будівельник ніколи не залишиться вузьким спеціалістом. Йому завжди є куди рости як особистості.
 • Навчаючись на спеціальності 192 – «Будівництво та цивільна інженерія» студенти отримують можливість вже під час навчання проходити практику на передових підприємствах будівельної галузі. І не тільки в Україні. Для студентів цієї спеціальності відкриті стажування за кордоном, де вони не лише зможуть отримати досвід від закордонних колег але і просто розширити свій досвід відвідинами різних країн.

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 193 – «ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ»

 

Головне завдання кафедри будівництва, архітектури, геодезії та землеустрою – теоретична та практична підготовка висококваліфікованих землевпорядників, яка тісно поєднується з навчальними та виробничими практиками. Під час навчання студенти освоюють знання з земельного законодавства, основ землеустрою та кадастру, геодезії та картографії, геоінформаційних технологій. Для студентів проводяться лекції та практичні заняття з гуманітарних, соціально-економічних та фундаментальних дисциплін висококваліфікованими викладачами різних факультетів та навчально-наукових інститутів, що дає змогу отримати класичну університетську освіту.

Співробітники кафедри постійно працюють над вдосконаленням методичного забезпечення головних курсів і спецкурсів, підвищенням ефективності проведення лабораторних і практичних робіт, семінарських занять, навчальних та виробничих практик, виконання курсових та кваліфікаційних робіт.

Актуальна інформація про спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій»

Освіта у сфері землеустрою набирає популярність на тлі неймовірного зростання ринку торгівлі землею і нерухомим майном. Випускник спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» – інженер-землевпорядник – є основним учасником землевпорядної, кадастрової та оціночної діяльності.

Професійна підготовка передбачає формування таких навичок та вмінь, які дозволять фахівцю самостійно вирішувати складні питання організації землекористування, розробки проектів землеустрою та проектування природоохоронних заходів, здійснення моніторингу та державного контролю за раціональним використанням й охороною земель, використовуючи сучасні інформаційні технології обробки інформації про стан земельних ресурсів та їх використання.

Випускники займаються відведенням земель підприємствам, організаціям для суспільних потреб та громадянам під індивідуальне будівництво, здійснюють оформлення та видачу документів на право власності, організують раціональне використання та охорону земель, займаються експертною оцінкою землі та нерухомості.

Можливості, які відкриваються перед студентами:

Професія землевпорядника надзвичайно цікава та творча, і на тлі стрімкого зростання ринку торгівлі землею і нерухомим майном освіта у сфері землеустрою незмінно популярна.

Професійна підготовка на кафедрі навчить майбутніх фахівців вільно володіти комп’ютером, добре знати земельне законодавство, користуватись геодезичними приладами, читати топографічні карти та плани.

Навчаючись за спеціальністю «Геодезія та землеустрій» студент віднайде для себе безліч можливостей для роботи та самореалізації, отримуючи не тільки професійні знання. Майбутній фахівець розкриє свої математичні здібності, інженерний підхід, просторову уяву, здатність бути наполегливим, упевненим у собі, активним, мати добре розвинену інтуїцію та логічно мислити.

Чому? Тому що саме такими якостями має володіти сучасний фахівець із землевпорядкування.

Випускники спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» можуть працювати у науково-дослідних і проектних інститутах землеустрою, Головних управліннях в областях і управліннях (відділах) Держгеокадастру в районах, ДП Центр державного земельного кадастру та його регіональних філіях, Державній інспекції з контролю за використанням і охороною земель, бюро технічної інвентаризації, землевпорядниками сільських, селищних рад та об’єднаних територіальних громад, фермерських господарств та агрофірм, агентствах з оцінки землі та нерухомості, відділах архітектури та містобудування, приватних підприємствах, що виконують землевпорядні та геодезичні роботи, на підприємствах, установах і організаціях, що займаються виконанням землевпорядних, земельно-кадастрових та оціночних робіт.

Перспективи які відкриваються перед студентом який навчається за спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій»:

Можливість стати фахівцем для реалізації політики держави щодо реформування земельних відносин, управління земельними ресурсами, розробки проектів землевпорядкування та ведення державного земельного кадастру, проектування природоохоронних заходів, здійснення моніторингу та державного контролю за раціональним використанням і охороною земель.

Землевпорядник – професія важлива і необхідна як у селі, так і в місті, її рейтинг залишається незмінно високим впродовж багатьох років: землевпорядні, топографо-геодезичні та оціночні підприємства в Україні сукупно створюють близько 16–18 тисяч робочих місць! Випускник зможе стати конкурентоспроможним фахівцем у багатьох сферах.

Адже землевпорядники є основними учасниками землевпорядної, кадастрової та оціночної діяльності, працевлаштовуються на посадах землевпорядників об’єднаних територіальних громад, в галузях економіки, що потребують вирішення земельно-майнових питань, геодезичного і геоінформаційного забезпечення, зокрема, підприємствах агробізнесу, будівельної галузі, енергетики, телекомунікації, видобутку корисних копалин, транспорту тощо.

Чому саме абітурієнту потрібно вибрати ту чи іншу спеціальність?

Визначати вартість угідь і межі ділянок у будь-які часи мали право тільки спеціально підготовлені люди. У всі часи таких професіоналів поважали, а їх працю добре оплачували, тому що земля була і буде основним багатством людства:

Земля – це ресурс, який робить країну багатою, це генетичний код українців, наша цінність.

Землевпорядник – це менеджер земельних ресурсів.

Землевпорядник – це актуально, престижно, затребувано!

За класифікацією професій, професійна діяльність землевпорядника належить до професій типу “людина-природа”. Якщо ти любиш землю, прагнеш займатися її охороною та відтворенням, тобі небайдуже навколишнє природне середовище, – обирай професію землевпорядника!

Дослідження співробітників кафедри будівництва, архітектури, геодезії та землеустрою та їхні результати знайшли відображення у наступних публікаціях:

 1. Механізована технологія приготування трести коноплі з її перевертанням у процесі вилежи стебел [Текст] / В.О.Гридякін, В.П. Богомолова // Інженерія переробних і харчових виробництв. –2017. – №1(2). – Харків: ТОВ «Планета-Прінт». –  С.41-44.
 2. Використання технології електророзпилювання рідини «електроспрей» з метою активізації сичужного ферменту для виробництва сирів [Текст] /Л.М.Ладика,М.І. Машкін, В.П. Богомолова та інші, всього 4 осіб // Інженерія переробних і харчових виробництв. –2017. – №1(2). – Харків: ТОВ «Планета-Прінт». – С.11-13.
 3. Бакін П.І. Властивості бетону при вогневому впливі / П.І. Бакін // Матеріали звітної науково практичної конференції Луганського національного аграрного університету. – Харків: ЛНАУ, 2017, – С. 58-59.
 4. Бакін П.І. Усадочно-температурні характеристики бетону / П.І. Бакін, А.В. Бутенко // Матеріали звітної науково практичної конференції Луганського національного аграрного університету. – Харків: ЛНАУ, 2019, – С. 53-54.
 5. Бакін П.І. «Ізотермічний метод розрахунку залізобетонних конструкції на вогнестійкість» / Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми інженерної механіки». – Одеса, ОДАБА, 2017 – С. 187-188.

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 201 – «АГРОНОМІЯ»

 

Кафедра  селекції рослинництва та захисту рослин одна з провідних кафедр факультету агрономії і будівництва. Діяльність кафедри спрямована на забезпечення навчального процесу з підготовки  висококваліфікованих фахівців  в рослинницькій галузі за спеціальністю 201 «Агрономія».

Викладачі кафедри забезпечують викладання навчальних дисциплін для освітнього рівня «Бакалавр» :  «Селекція  польових   культур»,  «Насінництво та насіннєзнавство», «Рослинництво», «Технологія переробки та зберігання продукції рослинництва», «Технічні культури», «Кормовиробництво та луківництво», «Бджільництво»,  «Ентомологія», «Фітопатологія», «Агрофармакологія», «Картоплярство», «Баштанництво»;

 для освітнього рівня «Магістр»: «Світові агротехнології», «Системи сучасних інтенсивних технологій»,  «Сучасні світові технології в рослинництві», «Технічні культури»,  «Фітосанітарний моніторинг», «Інтегрований захист рослин», «Насіннєзнавство та методи визначення якості насіння сільськогосподарських культур»,  тощо.

 Крім того кафедра забезпечує викладання дисциплін на інших факультетах  та кафедрах ЛНАУ з навчальної дисципліни «Рослинництво» для екологів;  дисциплін « Лісова селекція», «Основи рослинництва», «Лісова фітопатологія» та «Лісова ентомологія» для спеціалістів лісового господарства; «Технологія виробництва продукції рослинництва» для студентів факультету механізації; «Технологія виробництва продукції рослинництва та стандартизація» для студентів економічного факультету та інш.

На кафедрі працюють  досвідчені викладачі, які завжди готові  передати студентам свої знання. Студенти постійно мають можливість залучитися до  виконання науково-дослідної роботи, проходити практику в кращих сільськогосподарських підприємствах  та наукових установах України, а також за кордоном.

Основними напрямками науково-дослідної діяльності кафедри є:

– зосередження науково-дослідних робіт у напрямках, пов'язаних з сучасними тенденціями в сільськогосподарській галузі;

– пошук шляхів кооперації з провідними вітчизняними академічними інститутами та університетами, для ефективного проведення спільних наукових досліджень;

– удосконалення технологій та технологічних прийомів в кормовиробництві;

– проведення фітосанітарного моніторингу шкідливих організмів на сільськогосподарських культурах;

– визначення ефективності різних технологічних прийомів в органічному землеробстві.

Співробітники кафедри публікують результати досліджень у різних наукових виданнях, активно приймають участь в конференціях.  Так, наприклад, у збірнику матеріалів Звітної науково-практичної конференції Луганського НАУ за 2020 рік представлено 9 тез доповідей. Постійно видаються науково-методичні видання для  здійснення навчального процесу.

Деякі з публікацій кафедри:

 1. Монографія під авторством професора А.В. Боговіна. Відновлення продуктивних, екологічно стійких трав’янистих біогеоценозів на антропотрансформованих едафотопах // Монографія / – Київ.- 2017. – 356 с.
 2. Дроздова О.В., Дроздов С.Є, Василевський М.В., Єлецька Т.О., Халін С.Ф. Перетравність поживних речовин силосів сумісних посівів кукурудзи та сорго. Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН, № 20,2018.,С.39-46.
            3. Дроздов С., Руденко Є, Халін С.Ф. ДСТУ 7961:215 Корма для тварин. Соргові культури для заготівлі сіна. Технічні умови. Київ. 2018., – 14 с.
 3. Боговін А. В., Халін С.Ф., Солошенко В.І. Озима вика – важливий компонент кормових сумішей. Збірник матеріалів Звітної науково-практичної конференції Луганського національного аграрного університету, (м. Харків, 28 лют.- 1 берез. 2019 р.) /Луган. нац. аграр. ун-т. – Х.: ФОП Бровін О.В., 2019. – С. 13-15.
 4. Боговін А. В., Халін С.Ф., Пташник М.М. Визначення ступеня порушення трвянистих екосистем та напрями оптимізації їх використання / збірник матеріалів Звітної науково-практичної конференції Луганського НАУ(26 лют. 2020 р.) .) /Луган. нац. аграр. ун-т. – Х.: ФОП Бровін О.В., 2020. С.45-48.
 5. Тимчук В.М., Чугаєв С.В., Корчашкіна Л.А., Халін С.Ф., Осипова Л.С. Обгрунтування підходів формування та супроводження цілісних технологічних рішень для рослинницької галузі / Збірник наукових праць за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (10 квітня 2020 р.). Дніпро: Юрсервіс, 2020. – С.116 – 120.

В даний час співробітниками кафери  є доктор с.-г. наук, професор Боговін А.В., кандидати с.-г. наук Солошенко В.І., Тимчук В.М., Халін С.Ф.

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 205 – «ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»

 

Кафедра забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю 205 «Лісове господарство» СО «Бакалавр» та «Магістр».

Випускники кафедри мають змогу працювати на наступних посадах:

 • помічник лісничого;
 • старший майстер лісу;
 • старший майстер зеленого господарства;
 • начальник лісорозсадника;
 • технічний керівник дільниці з підсочування лісу;
 • технічний керівник виробничої дільниці;
 • технічний керівник лісобіржі;
 • інспектор з контролю якості та використання лісоматеріалів;
 • інспектор з охорони природи;
 • технік-лісопатолог;
 • технік-мисливствознавець;
 • технік-таксатор.

Кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін: ґрунтознавство, агрохімія, лісові розсадники, лісові культури, лісова політика, регулювання продуктивності лісів, декоративне садівництво та ін.

Колектив кафедри складають Корчашкіна Л.А.,  в.о. завідувача кафедри, к.б.н., Осипова Л.С., доц., к. с.-г. н., Солошенко В.І., доц., к.с.-г. н.,  Коляда О.В., к.с.-г.н, Бубнікович А.В., ст. викл., Скнипа Н.Л., асист., Богатир В.М., ст. лаб.

Науково-дослідна робота викладачів кафедри:

– процеси трансформації поживних речовин ґрунту;

– процеси заплавного ґрунтоутворення;

– особливості створення лісових насаджень у лісостеповій та степовій зонах;

– процеси поновлення лісових насаджень;

– новітні підходи утилізації органічних відходів;

– технології вирощування польових культур в посушливих умовах Степу України;

– дослідження ефективності застосування мікробіологічних препаратів, органічних добрив;

– технології вирощування продукції рослинництва.

Дослідження співробітників кафедри та їхні результати знайшли відображення у наступних публікаціях:

 1. Тимчук В., Єгорова Н., Бондаренко Є., Осипова Л., Халін С. Методологічні підходи оцінки зон трансферу кукурудзи на зерно за показником урожайності. Інженерія природокористування. Журнал, № 3(13)- 2019 р. – С. 6 – 13.
 2. Р.С. Трускавецкий, Л.А. Корчашкина. Особенности азотного пула и его трансформации в алювиально-луговых почвах Левобережной Лесостепи Украины/ Земледелие и защита растений, 2014 – 33-36 c.
 3. Valerii Koliada, Olga Koliada, Serhii Chuhaiev, Liubov Korchashkina. (2019) Comparing an efficiency of eroded soils restoration in north-western Ukrainian Polissya / Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development Vol. 19, Issue 1, 2019 PRINT ISSN 2284-7995, E-ISSN 2285-3952 pp. (WoS)
 4. Коляда О.В., Коляда В.П., Корчашкіна Л.А., Чугаєв С.В. Формування якості овочевих культур за екологічно безпечних систем удобрення. Наука і техніка сьогодення: пріоритетні напрямки розвитку України та Польщі: зб. тез доп. Міжнародної мультидисциплінарної конференції, м. Воломін, 19–20 жовтня, 2018 р. м. Воломін, 2018. С. 84-87
 5. Цигічко Г.О., Корчашкіна Л.А., Чугаєв С.В. Особливості формування мікробоценозу чорноземів типового і опідзоленого за довготривалого ведення органічної системи землеробства. – The development of nature sciences: problems and solutions: Conference Proceedings (міжнародна конференція), April 27-28, 2018. Brno: Baltija, Czech Republic Publishing – С. 220-224
 6. Корчашкіна Л.А. Ферментативна активність і трансформація азотовмісних органічних речовин в осушеному лучно-болотному ґрунті / Агрохімія і ґрунтознавство. – Харків. – 2013 – Вип. 80. – С. 123 – 126
 7. Chechui H.F.,Yarovoy G.I.,Palii A.P., Chuhaiev S.V., Koliada V.P, Koliada O.V.  (2019) Influence of selenium on enzymes of nitrogen metabolism and the phenolic compounds in garlic under oxidative stress Ukrainian Journal of Ecology, 2019. Vol. 9 (2), p. 68-73
 8. Валецька О. В., Коляда О.В, Гаврилюк В. А. Агрохімічна ефективність сучасних систем удобрення сої / Збірник наукових праць Уманського НУС. Випуск №89. Частина 1. 2016. С. 135-143
 9. Повх О.В., Бортнік Т. П., Бортнік А. М. Вплив систем удобрення із застосуванням органічного ферментованого добрива та мікробіологічного препарату на агрохімічні показники темно-сірого опідзоленого ґрунту / Вісник ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. Харків, 2015. № 1. С. 118-123
 10. ТимчукВ.М., ХалінС.Ф., Чугаєв С.В., Солошенко В.І., Корчашкіна Л.А., Осипова Л.С. Використання наукового та ринкового інструментарію при випробуванні та супроводі селекційних і технологічних інновацій. Методичні рекомендації / Харків: ФОП Бровін О.В., 2020. – 20 с.
 11. ТимчукВ.М., СолошенкоВ.І., Чугаєв С.В., Халін С.Ф. Корчашкіна Л.А., ,Бубнікович А.В, Коляда О.В.Овочівництво. Методичні рекомендації /  Харків: ФОП Бровін О.В., 2020. – 28 с.
 12. ТимчукВ.М., ЧугаєвС.В., Солошенко В.І., Халін С.Ф., Корчашкіна Л.А., Ладик О.М., Коляда О.В., Бубнікович А.В. Стартовий глосарій для занять і самостійної роботи з дисципліни «Насіннєзнавство» Методичні рекомендації /  Харків: ФОП Бровін О.В., 2020. – 24 с.

 

 

Кафедра загальноосвітньої підготовки

Кафедра забезпечує викладання для усіх освітніх рівнів та спеціальностей. Основними дисциплінами є філософія, філософія наукової діяльності, філософія господарювання, історія України та української культури, іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська, німецька), українська мова за професійним спрямуванням, етика та естетика, етика ділового спілкування, культурологія та релігієзнавство, педагогіка та методика викладання у вищій школі, риторика, соціологія, політологія, конфліктологія, психологія ділового спілкування, основи паблік рілейшнз.

Колектив кафедри складають: д-р іст. наук, проф. О. В. Борисова, д-р пед. наук, доц. Л. А. Мартинець (внутрішній сумісник), д-р психол. наук, проф. Т. І. Доцевич (зовнішній сумісник), канд. іст. наук, зав. каф. Д. Г. Руднік, канд. філос. наук, доц. В. В. Нікітіна, канд. філос. наук, доц. О. В. Прокопенко, д-р філос. наук, ст. викладач М. М. Карпіцький, канд. філол. наук, ст. викладач Т. М. Лугова.

Теми науково-дослідної роботи кафедри:

– Соціальна робота з вимушеними переселенцями;

– Методологія викладання дисциплін історичного та філософського напряму у аграрному ЗВО.

Основні публікації викладачів кафедри:

1. Борисова О. В. Соціальна антропологія : підруч. для ВНЗ / О. В. Борисова ; Луган. нац. аграр. ун-т. – Київ : Кондор, 2017. – 411 с. (Гриф МОН України, прот. № 1/ 11-544 від 26.01 2017).

2. Борисова О. В. Історіософські аспекти гуманістичної історіографії XV ст. / О. В. Борисова // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Історичні науки. Всесвітня історія. Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. Старобільськ, 2017. – № 8 (305). – С. 4–14.

3. Борисова О. В. Зовнішня політика України: історія і сучасніть : курс лекцій / О. В. Борисова ; Луган. нац. аграр. ун-т. – Київ : Кондор, 2017. – 341 с.

4. Борисова О. В. Повідомлення отця Паїсія Хілендарського про волзьку прабатьківщину болгар та сучасні дослідження / О. В. Борисова // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – №9 (314). – С. 4–14.

5. Борисова О. В. Історія Української державності : підруч. для ВНЗ : у 2 т. / О. В. Борисова, А. О. Климов. – Київ : Кондор, 2018. – Т. 1: (Давні часи, Середньовіччя, Нова доба). – 344 с. Т. 2: (1917–2017 рр.) – 464 с.

6. Борисова О. В. Проблеми генези методології історичного пізнання / О. В. Борисова // Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Історичні науки. – 2019. – № 5 (328), черв. – С. 26–39.

7. Борисова О. В. Пошук шляхів синтези історії і природознавства у ґенезі наукової думки / О. В. Борисова // Вісн. Луган. нац. ун-у ім. Тараса Шевченка. Історичні науки. Всесвітня історія. Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. – Старобільськ, 2019. – №8(331), листопад. – С. 15–26.

8. Соціальна робота з вимушеними переселенцями в сучасній Україні : монографія / Борисова О. В., Знаткова О. М., Кульга О. О., Нікітіна В. В. ; Луган.нац.аграр.ун-т. – Київ : Кондор, 2019. – 468 с.

9. Borysova O. Father Paisii Hilendarski`s Message About the Volga Ancestral Home of the Bulgarians as a Source of Formation of National Historical Consciousness / Olga Borysova, Nikolai Karpitsky // Journal of International Eastern European Studies = Uluslararası Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi. –2019. – Vol. 1, no. 2, Winter. – P. 247–260.

10. Борисова О. В. Філософія науки в освітньому просторі аграрних закладів освіти / [О. В. Борисова, М. М. Карпіцький] // Аграрна освіта і наука: соціально-філософське осмислення : монографія / Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва ; [за заг. ред. О. І. Заздравнової]. – Харків, 2020. – Розд. 8. – С. 247–259.

11. Prospective use of ecological tourism in Ukraine and integrative view of international experience / O. V. Ulyanchenko, O. V. Borysova, O. O. Akhmedova, S. I. Sysoieva, R. M. Sheludko, S. V. Stankevych, T. V. Kovalova, B. D. Khalmuradov, Yu. Ye. Kharlamova // Ukrainian Journal of Ecology. – 2020. – № 10 (1). – P. 37–43. (Web of Science).

12. Borysowa O. W. Die Probleme der agrarischen Hochschulausbildung infolge der Pandemie / O. W. Borysowa, D. H. Rudnik // Соціально-гуманітарні дослідження та інноваційна діяльність : матеріали ІІ Міжнар. наук. конф., 26–27 червня 2020 р., [м. Дніпро] / Близькосх. техн. ун-т, Венеціан. ун-т Ка-Фоскарі, Дніпров. нац. ун-т імені Олеся Гончара [та ін.]. – Дніпро, 2020. – S. 313–314.

13. Problem Space of Modern Society: Philosophical-Communicative and Pedagogical Interpretations : Collective Monograph / Institute of European Integration ; [O. Borysova, N. Karpitskyi et al.]. – Warsaw, 2019. – Part 1. – 672 p.

14. Карпіцький М. М. Проблематизація апріорної смислової структури й сутність трансцендентального передчуття / Карпіцький М. М. // Зб. матеріалів Звіт. наук.-практ. конф. Луган. нац. аграр. ун-ту, (26 лют. 2020 р.). – [Харків], 2020. – С. 159–161.

15. Prokopenko A. Higher Education as an Opportunity for the Development of City’s Economy: a Case Study / Alexey Prokopenko, Aleksander Ostendaa, Tetyana Nestorenko // Ekonomická univerzita v Bratislave. Economic, Political and Legal Issues of International Relations : Volume of Scientific Papers. – 2018. – P. 344–355.

16. Наголюк О. Є. Управління логістичними процесами. Функції та класифікація логістичних потоків / О. Є. Наголюк, С. І. Співак, О. В. Прокопенко // Modern Management: Logistics and Education : Monograf. – Opole, 2018. – C. 177–179.

17. Rudnik D. Боярство Переяславского княжества / D. Rudnik // Slavia Orientalis : Kwartalnik Komitetu Slowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. – 2016. – T. 65, nr. 3. – С. 585–592. (Scopus).

18. уднік Д. Г. Визначення місця боярської садиби у соціально-політичному розвитку Київської Русі періоду XI-XIV ст. / Д. Г. Руднік // Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики : матеріали ІІІ Всеукр. наук. конф. (присвяч. 100-річчю Дніпр. нац. ун-ту імені Олеся Гончара), 25–26 трав. 2018 р. / Ін-т педагогіки НАН України, Ін-т історії України НАН України, Дніпр. нац. ун-т імені Олеся Гончара [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Ч. 1. – С. 208–210.

19. Rudnik D. Lehrstuhl für Geistwissenschaften bei McDonaldisierung der Hochschulausbildung / Rudnik Denis // Матеріали ІХ Регіон. наук.-практ. конф. молодих учених та студентів «Сучасні науково-технічні дослідження у контексті мовного простору» (іноземними мовами), 23–24 квіт. 2020 р. / Дніпровськ. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2020. – S. 44–46.

 

Контактні дані факультету агрономії та будівництва:

Тел. +38 063 410 60 20.

fac.agrobud@lgnau.edu.ua

Пн-Пт 9.00-16.00

Сб-Нд вихідний

 

Ми переїжджаємо на новий сайт 😃

Ми переходимо на новий сайт! Робимо його більш зрозумілим і зручними у використанні. Цей процес не швидкий і може зайнятий багато часу. Актуальна інформація вже знаходится на нашому новому порталі. lgnau.edu.ua

English EN Ukrainian UK
Догори