Харчових технологій

Харчовий факультет

Факультет був утворений 15 вересня 2000 року на базі спеціальностей «Технологія зберігання, консервування та переробки м'яса» і «Технологія зберігання, консервування та переробки молока», які були відкриті у 1997 році на факультеті механізації сільського господарства. З 2004 року на факультеті харчових технологій окрім вище названих спеціальностей здійснюється підготовка студентів ще за фахом «Екологія і охорона навколишнього середовища». Факультет готує фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр»,  «спеціаліст» та «магістр». Навчальний процес факультету забезпечують 3 кафедри: технології молока та молокопродуктів, технології м'яса та м'ясопродуктів, екологічної безпеки та життєдіяльності людини.

В.о. декана факультету харчових технологій – Березенко Катерина Сергіївна, ст. викладач кафедри екологічної безпеки та життєдіяльності людини. За дев'ять років викладачами видано 14 книг, 6 монографій, 126 методичних вказівок, за фахом з німецької мови перекладено 4 книги, отримано 30 патентів. Наші викладачі успішно працюють над створенням нового виду і сортів м'ясних та молочних продуктів, вивчають динаміку екологічних чинників в Україні.

Факультет харчових технологій готує фахівців харчової технології та інженерії з метою їх участі в технологічній, організаційно-технологічній, науково-дослідній та викладацькій діяльності на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності та первинних інженерних посадах, тобто випускники факультету мають  право працювати на підприємствах харчової промисловості, великих, середній та малих державних і приватних цехах по переробці молока і виробництву молочних та м'ясних продуктів, у науково-дослідних і проектних організаціях, системі АПК, вищих навчальних закладах.

Навчання на факультеті здійснюється як за денною, так і заочною формою. Підготовка висококваліфікованих фахівців ведеться за новими навчальними планами і ґрунтується на поетапному засвоєнні загально-наукових, загальнотехнічних, гуманітарних та спеціальних дисциплін.

Навчальним планом передбачено щорічне проходження навчальної і виробничої практик, під час яких студенти набувають практичних навичок роботи інженерно-технічних працівників харчових виробництв.

Студенти випускних курсів займаються науковою роботою, а результати їх праці щорічно обговорюються на науково-практичній конференції студентів. Відмінники навчання щорічно беруть активну участь у Всеукраїнських олімпіадах і науково-практичних конференціях провідних учбових закладів України.

Підготовка фахівців зі спеціальності «Технології зберігання, консервування і переробки м'яса», «Технології зберігання, консервування і переробки молока» дозволяє випускникам отримати такі знання та уміння:

 • проектування підприємств галузі;
 • проводити контроль та керування технологічними процесами виробництва;
 • займатися науково-дослідною роботою;
 • володіти навичками аналізу технологічних ситуацій та оптимізації технологічних процесів;
 • можливість здійснювати маркетингову сегментацію ринку;
 • визначати напрями розвитку підприємства;
 • вирішувати асортиментні задачі.

Харчовий факультет. Харчові технології
Випускники працюють:

 • на підприємствах м'ясопереробної та молокопереробної галузі;
 • в галузевих об’єднаннях та корпораціях;
 • комерційних фірмах;
 • проектних та науково-дослідних організаціях;
 • вищих навчальних закладах.

Можуть обіймати наступні посади:

 • керівник підприємства;
 • головний технолог;
 • головний інженер;
 • інженер-технолог;
 • начальник цеху;
 • майстер;
 • завідувач лабораторією;
 • інженер з контролю якості продуктів.

Десять років наш факультет здійснює підготовку молодих кадрів – бакалаврів, спеціалістів і магістрів за фахом.

 

«Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

Разом з зростанням уваги до екологічних проблем у суспільстві зростає потреба й у фахівцях-екологах. І це обіцяє майбутнім екологам добрі перспективи у працевлаштуванні. Зараз практично жодна компанія в будь-якій області не обходиться без фахівців з екології. Будь-яке починання у сфері будівництва, виробництва, транспорту повинно попередньо пройти незалежну екологічну експертизу.

Напрямки виробничої діяльності випускників:

 • природоохоронне інспектування;
 • екологічний аудит і експертиза;
 • екологічна паспортизація підприємств;
 • екологічний менеджмент;
 • організація природоохоронної діяльності;
 • управління заповідною справою;
 • краєзнавчо-екскурсійна справа;
 • розробка та експертиза ресурсозберігаючих і природоохоронних технологій.

Харчовий факультет. Екологія
Випускники спеціальності можуть працевлаштуватися у державному управлінні охорони навколишнього природного середовища, в відділах екології та раціонального природокористування районних та міських рад, державній екологічній інспекції, державній інспекції з контролю за використанням і охороною земель, відділах та лабораторіях заводів, які контролюють якість довкілля та продукції, санітарно-епідеміологічній службі, управлінні земельних ресурсів та геологічних підприємствах, в управлінні водного господарства, рибінспекції, мисливських та лісових господарствах, екологічних постах при митних службах, в національних парках, зоопарках, ботанічних садах та заповідниках.

Фахівець з екології може обіймати посади:

 • інженер з охорони навколишнього середовища;
 • інспектор з охорони природи;
 • державний та громадський інспектори з використання та охорони земель;
 • державний інспектор з технічного та екологічного нагляду;
 • державний інспектор з охорони природно-заповідного фонду;
 • інспектор з використання водних ресурсів;
 • головний та провідний спеціалісти відділу охорони навколишнього середовища:
 • експерт служби державної екологічної експертизи;
 • інспектор постів екологічного контролю на кордоні;
 • державний службовець в апараті органів державної влади з питань екології

Професію Еколога обирає амбітна, активна, творча, небайдужа до стану свого довкілля та свого життя Особистість, яка вміє мріяти і втілювати свої мрії у реальність.

Контакти:

lnau_tehfak@ukr.net +38(050)527-09-57
+38(066)603-10-82
+38(067)718-14-90
Ми переїжджаємо на новий сайт 😃

Ми переходимо на новий сайт! Робимо його більш зрозумілим і зручними у використанні. Цей процес не швидкий і може зайнятий багато часу. Актуальна інформація вже знаходится на нашому новому порталі. lgnau.edu.ua

English EN Ukrainian UK
Догори