Чергове засідання Ради з якості вищої освіти у змішаному форматі

У Луганському національному аграрному університеті відбулося чергове засідання Ради з якості вищої освіти у змішаному форматі. Під час засідання Ради було використано сучасне комп’ютерне та комунікаційне обладнання, що було придбано для Університету за сприянням Проєкту USAID «Економічна підтримка Східної України» (Проєкт USAID).

Порядок денний Ради з якості вищої освіти ЛНАУ включав низку важливих і актуальних питань, що стосуються забезпечення якості освіти в Університеті: результати моніторингу та затвердження складу проєктних груп, груп забезпечення спеціальностей; розвиток системи неформальної освіти та порядок визнання отриманих здобувачами вищої освіти результатів навчання; залучення роботодавців, випускників, студентського самоврядування до процесу розробки та моніторингу освітніх програм; інтеграція освітніх програм, навчальних планів коледжів та Університету.

Рада з якості ухвалила рішення клопотати перед Вченою радою Університету щодо затвердження «Положення про центр патріотичного та культурно-естетичного розвитку студентів ЛНАУ», «Положення про професійний розвиток науково-педагогічних і педагогічних працівників у ЛНАУ», «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у ЛНАУ».

Підкреслимо, що на засіданнях Ради з якості вищої освіти нашого Університету послідовно розглядаються та приймаються важливі рішення, що сприяють забезпеченню якості освіти та створюють умови для успішного проходження акредитації освітніх програм у 2021 році.

Ми переїжджаємо на новий сайт 😃

Ми переходимо на новий сайт! Робимо його більш зрозумілим і зручними у використанні. Цей процес не швидкий і може зайнятий багато часу. Актуальна інформація вже знаходится на нашому новому порталі. lgnau.edu.ua

English EN Ukrainian UK
Догори