Шановна спільнота

17 червня у Луганському національному аграрному університеті відбулось засідання Ради з якості, на якому розглянуто та ухвалено рішення з низки питань. Участь у засіданні взяли Голова Ради з якості ‒ в.о. ректора Університету, заступник голови Ради ‒ перший проректор та члени Ради: проректори, декани факультетів, директор ННІ, голови та експерти експертних комісій з якості вищої освіти факультетів/ННІ, керівники відокремлених структурних підрозділів, завідувач аспірантури, начальники відділів та здобувачі вищої освіти.

Рада заслухала проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи щодо результатів акредитації освітніх програм у 2020-2021 н.р. Було проведено аналіз та окреслено шляхи покращення освітнього процесу. В.о. ректора Університету підкреслив значущість кожної акредитаційної справи для Університету. Звернув увагу членів Ради з якості вищої освіти на рекомендації, що надаються експертами Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з удосконалення якості освітнього процесу та якості вищої освіти загалом.

Про підсумки опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання навчальних дисциплін у закладах фахової передвищої освіти за результатами 2020-2021 н.р. заслухали керівників відокремлених структурних підрозділів.

Проректор з науково-педагогічної та адміністративно-господарської роботи висвітлив стан та перспективи розвитку академічної мобільності у Луганському національному аграрному університеті.

Заступник голови Ради з якості перший проректор доповіла про результати моніторингу KPI викладача, факультету, якісного складу кафедр Університету. Наголошено, що проблема збереження науково-педагогічного персоналу університетів як умова виживання системи вищої освіти є гострою проблемою українських ЗВО. В таких обставинах виживання, університети намагаються створити системи стимулювання праці персоналу, які безпосередньо сприяли б досягненню стратегічних цілей ЗВО та забезпечували справедливість винагороди за працю. Одним з найбільш вдалих рішень є впровадження системи мотивації на основі KPIs.

Результати рейтингування діяльності викладачів, кафедр, факультетів за 2020 рік висвітлено проректором з науково-педагогічної та навчальної роботи. В.о. ректора підкреслив, що варто переглянути систему показників рейтингу, оскільки багато показників вказують саме на види адміністративно-організаційної роботи, що виконуються керівниками структурних підрозділів. Необхідно формалізувати методики, що дозволяють кількісно оцінювати роботу НПП за всіма напрямами та створювати комп’ютерну базу даних.

На розгляд Ради з якості винесено та схвалено освітні програми та навчальні плани щодо підготовки фахівців першого (бакалаврського), другого (магістерського), третього (освітньо-наукового) рівнів.

Розглянуто Положення про порядок та умови обрання здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Затверджено Каталог вибіркових дисциплін для здобувачів освітньо-наукового рівня «доктор філософії».

На засіданні затверджено Порядок планування й обліку навчальної та інших видів робіт науково-педагогічних працівників на 2021-2022 навчальний рік.

Прийнято рішення клопотати перед Вченою радою про результати міжнародного наукового стажування першого проректора «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід» (Польща-Україна), про рекомендацію до друку збірника матеріалів І міжнародної науково-практичної конференції «Аграрна галузь сучасної України: проблеми та перспективи розвитку».

Наприкінці засідання перший проректор підвела підсумки роботи Ради з якості у 2020-2021 н.р. та визначила перспективи на 2021-2022 н.р. Членами Ради з якості зроблено висновки, що Рада дійсно працювала плідно, піднімались та обговорювались дуже актуальні питання, які допомогли розуміти як акредитаційні процеси освітніх програм, так й аспекти, над якими треба працювати та удосконалювати якість освітнього процесу.

Керівництво Університету подякувало усім членам Ради з якості за плідну співпрацю та ґрунтовну підготовку питань й побажало гарного відпочинку!

Ми переїжджаємо на новий сайт 😃

Ми переходимо на новий сайт! Робимо його більш зрозумілим і зручними у використанні. Цей процес не швидкий і може зайнятий багато часу. Актуальна інформація вже знаходится на нашому новому порталі. lgnau.edu.ua

English EN Ukrainian UK
Догори