Шановна спільнота!

На черговому засіданні Ради з якості Луганського національного аграрного університету, яке проходило у змішаному форматі, розглянуто та ухвалено рішення з п’яти питань. У засіданні взяли участь: Голова Ради з якості ‒  Ростислав Подольський, заступник голови ради ‒ Лілія Мартинець та члени Ради: проректори, декани факультетів, директор інституту, завідувачі кафедр, завідувач аспірантури, начальники відділів, голови експертних комісій факультетів/інституту, викладачі та здобувачі вищої освіти.

Якісному проведенню засідання Ради з якості сприяло обладнання від USAID.

Ірина Кирпичова, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи ознайомила членів ради з Дорожньою картою обговорення та затвердження освітньої програми у 2021 році.

Підсумовуючи результати питання, Лілія Мартинець наголосила, що  пріоритетним та важливим завданням є якісна підготовка освітніх програм не тільки в Університеті, але й у коледжах. А тому запропонувала провести спільний семінар-нараду для відповідальних осіб коледжів з розробки освітніх програм і розробити Дорожню карту обговорення та затвердження освітніх програм для відокремлених структурних підрозділів Університету. За результатами обговорення, Радою з якості було ухвалено Дорожню карту обговорення та затвердження освітньої  програми у 2021 році.

Ірина Кирпичова доповіла про забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення плагіату в наукових дослідженнях здобувачів вищої освіти, результати перевірки робіт. Ростислав Подольський наголосив, що питання академічної доброчесності як в Університеті, так і у відокремлених структурних підрозділах є надзвичайно актуальним, спрямовано на поліпшення якості освіти та освітньої діяльності загалом. Це впливатиме на імідж як коледжів, так і Університету.

Дмитро Горбачук провів аналіз вкладки на сайті Університету «Якість освіти». Запропонував оновити структуру розділу «Якість освіти» на сайті ЛугНАУ відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Луганському національному аграрному університеті. За результатами  аудиту,  Радою з якості прийнято рішення ухвалити оновлену структуру розділу «Якість освіти на сайті» та активізувати роботу з оновлення матеріалів до цього розділу.

Не менш важливе й актуальне питання підняв Руслан Дубін, завідувач кафедри епізоотології, внутрішніх хвороб тварин і ветеринарно-санітарної експертизи щодо розвитку soft skills у контексті навчання здобувачів вищої освіти Університету. Руслан Анатолійович зазначив, що вирішальними рисами сучасного фахівця сьогодні стають: знання: професійні, практичні, міждисциплінарні; уміння і здатності здобувати знання самостійно протягом усього життя; системність і стратегічність мислення в умовах широкого розповсюдження глобалізаційних процесів, вміння працювати із зарубіжними партнерами тощо. Доповідач надав порівняльну характеристику hard skills и soft skills. Було підкреслено, що ЛугНАУ продовжує роботу в напрямку формування таких якостей у здобувачів вищої освіти. Зокрема, було визначено форми роботи, які започатковано та впроваджуються Університетом.

Лілія Мартинець запропонувала коледжам поділитися досвідом у цьому питанні на спільних зустрічах з факультетами/ННІ Університету.

Радою з якості погоджено Положення про порядок та умови вибору здобувачами вищої освіти Луганського національного аграрного університету дисциплін за вибором та ухвалено Дорожню карту формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти на 2021-2022 навчальний рік.

На засіданні в обговоренні також взяли участь Олена Воронцова, в.о. директора відокремленого структурного підрозділу «Донбаський аграрний фаховий коледж Луганського національного аграрного університету»; Максим Казаков, завідувач навчальним відділом; Олексій Овчаренко, в.о. завідувача кафедри будівництва, архітектури, геодезії та землеустрою; Сергій Мічківський, в.о. декана економічного факультету; Геннадій Гонтар, заступник директора з навчальної роботи відокремленого структурного підрозділу «Донецький фаховий коледж Луганського національного аграрного університету»; Лідія Назарова, заступник директора з навчально-методичної роботи відокремленого структурного підрозділу «Донбаський аграрний фаховий коледж Луганського національного аграрного університету».

Ми переїжджаємо на новий сайт 😃

Ми переходимо на новий сайт! Робимо його більш зрозумілим і зручними у використанні. Цей процес не швидкий і може зайнятий багато часу. Актуальна інформація вже знаходится на нашому новому порталі. lgnau.edu.ua

English EN Ukrainian UK
Догори