Шановна університетська спільнота!

Запрошуємо усіх бажаючих долучитися до відкритої онлайн-лекції.
Лектор – к с-г н.. с.н.с.. доцент кафедри тваринництва і харчових технологій Факультету ветеринарної медицини, біологічних і харчових технологій Шахової Юлії.
Тема відкритої лекції: “Технологія інкубації яєць сільськогосподарської птиці”

12.10.2020р. об 11-00

Онлайн-лекція за посиланням:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzVmOWRhNDctZjcxOS00MWZkLWE1YmYtNzkwOWQ5ZmMxYTZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220d18dd83-02f1-492e-923a-d2fa5c7cfaa4%22%2c%22Oid%22%3a%2277b7b97f-7964-4b1f-b19b-f13d4880a12a%22%7d

Ми переїжджаємо на новий сайт 😃

Ми переходимо на новий сайт! Робимо його більш зрозумілим і зручними у використанні. Цей процес не швидкий і може зайнятий багато часу. Актуальна інформація вже знаходится на нашому новому порталі. lgnau.edu.ua

English EN Ukrainian UK
Догори