Шановна університетська спільнота!

Переміщення ЛНАУ в Луганську область є стратегічним та пріоритетним завданням для всіх структурних підрозділів університету та є таким, що відповідає державній політиці у сфері освіти щодо функціонування тимчасово переміщених вищих навчальних закладів на території Луганської та Донецької областей.

Переміщення університету відбувається відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 925 від 20.08.2018 року «Про організацію освітнього процесу у Луганському національному аграрному університеті» та має на своїй меті відновлення функціонування державної освітньої інституції – аграрного навчального закладу, як осередку проведення виховної, патріотичної, освітньої, наукової діяльності.

Відновлення функціонування Університету після переміщення до Луганської області (м. Старобільськ Луганська область, вул. Слобожанська 68) буде мати свої особливості, а саме:

  • створення Університету як мережевої структури на базі відокремлених структурних підрозділів Університету в Луганській та Донецькій областях;
  • створення дублюючих структур (окремих їхніх елементів) управління Університетом для забезпечення навчального та управлінського процесів у м. Харків, м. Старобільськ та інших можливих географічних точках дислокації Університету;
  • створення організаційної структури управління Університетом у обсягах достатніх для забезпечення динамічного розвитку установи після переміщення до м. Старобільськ;
  • створення нових сервісних підрозділів у організаційній структурі управління для забезпечення додаткових джерел фінансування діяльності Університету після переміщення: центрів із надання додаткових освітніх послуг у сферах доуніверситетської та післядипломної Е-освіти; центрів із проведення фандрайзінгової діяльності, реалізації міжнародних проектів, грантової діяльності, тощо;
  • за допомогою інвесторів та меценатів, державних інституцій, вирішення низки питань щодо приведення у відповідність до стандартів навчального та житлового фонду для розміщення студентів, співробітників та викладачів університету;
  • відновлення навчальної та лабораторної бази функціонування університету, як освітньої та наукової інституції.

Усі студенти, які вступили до вищого навчального закладу в період 2015-2018 років, за їхнім бажанням, закінчують своє навчання у м. Харків (у тому числі й іноземні громадяни, які навчаються) на базі відокремленого структурного підрозділу, який буде створено після зміни юридичної адреси університету та його фактичного переміщення до м. Старобільськ Луганської області, де буде знаходитися Центр адміністративно-господарського управління університетом.

Професорсько-викладацький склад університету буде проводити роботу із забезпечення освітньої та наукової діяльності університету як у м. Харків, так і в містах Донецької та Луганської областей, куди буде переміщено факультети та його навчально-наукові інститути.

Тільки разом із Вами ми зможемо побудувати інноваційний університет нового типу.

В. о. ректора

Р. Ю. Подольський

Ми переїжджаємо на новий сайт 😃

Ми переходимо на новий сайт! Робимо його більш зрозумілим і зручними у використанні. Цей процес не швидкий і може зайнятий багато часу. Актуальна інформація вже знаходится на нашому новому порталі. lgnau.edu.ua

English EN Ukrainian UK
Догори