Акредитація – 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Освітньо-професійна програма Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Рівень вищої освіти Бакалавр

 

Освітня програма Преглянути
Звіт про самооцінювання Переглянути
Навчальний план Денна переглянути

Заочна переглянути

Робочі програми навчальних дисциплін
Переглянути

Українська мова
Історія України та Української культури
Іноземна мова
Філософія
Безпека життєдіяльності
Вища математика
Інформатика та інформаційні технології
Економічна теорія
Інформаційні системи та інформаційні технології
Мікроекономіка та макроекономіка
Історія економіки та економічної думки
Теорія ймовірності і математична статистика
Економетрика
Оптимізаційні методи та моделі
Економіка
Менеджмент
Маркетинг
Фінанси грощі і кредит
Бухгалтерський облік
Економіка праці і соціально трудові відносини
Міжнародна Економіка
Статистика
Економічний аналіз
Правознавство
Організація виробництва в АПК
Основи формування професійних компетенцій
Системи і методи прийняття рішень
Підприємництво – Власна справа
Торгівельна діяльність
Біржовий ринок
Кон'юктура ринку
Інновації та бізнес-планування підприємства в АПК
Розвиток підприємства. Потенціал господарські рішення та ризики.
Робоча программа виробничої практики

Рецензії  Рецензія – 1

 Рецензія -2

Розклад роботи експертної групи Переглянути
Звіт про результати акредитаційної експертизи Переглянути
Таблиця обговорень Переглянути
Висновок роботи галузевої експертної ради Переглянути
Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Переглянути
Ми переїжджаємо на новий сайт 😃

Ми переходимо на новий сайт! Робимо його більш зрозумілим і зручними у використанні. Цей процес не швидкий і може зайнятий багато часу. Актуальна інформація вже знаходится на нашому новому порталі. lgnau.edu.ua

English EN Ukrainian UK
Догори