Акредитація – 192 Будівництво та цивільна інженерія

Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія
Освітньо-професійна програма Будівництво та цивільна інженерія

Рівень вищої освіти Бакалавр
Освітня програма Переглянути
Переглянути відео
Звіт про самооцінювання Переглянути
Навчальний план Денна переглянути

Заочна переглянути

Робочі програми навчальних дисциплін Прогр ВП Виробнича практика
Прогр НП Буд матеріалознавство (практикум)
Прогр НП Інженерна геодезія (практикум)
Прогр НП Інженерна та комп графіка (практикум)
РП Архітектура будівель і споруд
РП Будівельна механіка (ск)
РП Будівельна механіка
РП Будівельна техніка
РП Будівельне матеріалознавство
РП Будівельні конструкції
РП Виробнича база
РП Вища математика
РП Екологія
РП Економіка будівництва
РП Залізобетонні і  кам яні конструкції
РП Зведення і монтаж будівель та споруд 
РП Інженерна геодезія
РП Інженерна геологія
РП Інженерна та комп графіка
РП Інженерні мережі
РП Іноземна мова
РП Інформатика та інформаційні технології
РП Історія України та укр культури
РП Металеві конструкції
РП Метрологія і стандартизація
РП Опір матеріалів
РП Організація_будівництва
РП Основи і фундаменти
РП Планування міст і транспорт
РП Системи автоматизованого проектування
РП Теоретична механіка
РП Технологія будівльного виробництва
РП Українська мова
РП Фізика
РП Філософія
РП Хімія
РП Охорона праці
Рецензії Рецензія – 1

Рецензія – 2

Рецензія -3

Розклад роботи експертної групи Переглянути
Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми Переглянути
Висновок роботи галузевої експертної ради Переглянути
Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Переглянути
Результати обговорень Витяг з протоколу
Таблиця обговорень
 План розвитку викладачів Переглянути
Відео матеріали
Рівень вищої освіти Магістр
Освітня програма Переглянути
Переглянути відео
Звіт про самооцінювання Переглянути
Навчальний план Денна переглянути

Заочна переглянути

Робочі програми навчальних дисциплін Цивільний захист
Фундаменти в особливих умовах
Управління інвестиційно-будівельними та девелоперськими проектами
Сучасні технології в будівництві
Сейсмостойкість та вогнестойкість будинків та споруд
Реконструкція будівель і споруд
Міжнародні стандарти з проектування
Методологія наукових досліджень
Кошторисна-договірна документація
Інформаційне моделювання будівель і споруд
Евристика та етика професійної дільності
Ділова іноземна мова
Геодезичне забезпечення будівництва
Виробнича практика
Рецензії Переглянути

Рецензія – 1
Рецензія – 2
Рецензія – 3

Розклад роботи експертної групи Переглянути
Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми Переглянути
Висновок роботи галузевої експертної ради Переглянути
Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Переглянути
Відео матеріали
Результати обговорень
Виконання ліцензійних умов викладачами за ОП Наукова та професійна активність викладачів
Документи, що підтверджують залучення роботодавців до перегляду ОП Таблиця анкетування роботодавців 192 магістр
Звіти з виробничої практики Звіт – 1
Звіт – 2
Курсові проекти Переглянути
Наказ про склад ЕК Переглянути
Наказ ректора, щодо групи забезпечення Наказ група забезпечення
Зміни до наказу про групу забезпечення
Інформація щодо анкетування здобувачів Переглянути
Інформація щодо програмного забезпечення Ліцензія ЛІРА-САПР
Програмне забезпечення ОП
Накази про про призначення гаранта Наказ зміни гаранта 21.10.2020
Наказ проект.гр.гар 12.06.2020
Накази про фахові атестаційні комісії для вступу Наказ Про створення комісій з прийому вступних випробувань 2020
Наказ Про створення комісій з прийому вступних випробувань 2021
ОП, які діяли до 2020 р ОП 192 магістри 2018
ОП 192 магістри 2019
Паспорт лабораторій Комп'ютерна лабораторія Іллінівка
Комп'ютерна лабораторія Костянтинівка
Комп'ютерна лабораторія Слов'янськ
Лабораторія комп'ютерного моделювання динамічних систем
Лабораторія матеріалознавства
Будівельна лабораторія
Геодезична лабораторія
Перелік баз практик та договорів Міжнародні договори
Перелік баз практик
Перелік договорів про створення філій кафедри
Перелік наукових публікацій студентів Переглянути
Правила прийому до закладу Переглянути
Програма фахових вступних випробувань Переглянути
Робочі програми дисциплін за вибором РПНД Психологія ділового спілкування
РПНД Органічне землеробство
РПНД Облік в агроформуваннях
РПНД Енергоаудит будівельних об єктів
РПНД Будівельні матеріали та вироби
РПНД Архітектура будівель і споруд
РПНД Агроекологія
РПНД Ціноутворення
РПНД Інвестування
РПНД Деревяні конструкції
РНПД Технологія проектування і адміністрування баз даних і сховищ даних
РНПД Регіональна економіка
Розклад занять на 2020-2021 н.р Денна форма весняний семестр 2020-2021 БУД501м
Денна форма осінній семестр 2020-2021 БУД501м
Заочна форма весняний семестр 2020-2021 настановча сесія БУД501зм
Заочна форма осінній семестр 2020-2021 БУД501зм
Сканкопії протоколів студентського самоврядування Переглянути
Накази про затвердження тем кваліфікаційних робіт Заочна форма
Денна форма
Інформація щодо вибору дисциплін Індивідуальні навчальні плани студентів
Приклади формування груп вибіркових дисциплін
Навантаження науково-педагогічних працівників Переглянути
Інформації про програми підвищення кваліфікації Сертифікатні освітні програми
Навчання Moodle
Курси підготовки до дист. навчання
Курси іноземної мови
Інформація щодо анкетування викладачів Анкета з оцінювання ННП структурних підрозділів
Ми переїжджаємо на новий сайт 😃

Ми переходимо на новий сайт! Робимо його більш зрозумілим і зручними у використанні. Цей процес не швидкий і може зайнятий багато часу. Актуальна інформація вже знаходится на нашому новому порталі. lgnau.edu.ua

English EN Ukrainian UK
Догори