Інклюзивна освіта для кожного

Інклюзивне навчання, яке вже десятиліттями є невід’ємною складовою європейських та світових освітніх стандартів, успішно запроваджується та розвивається і в Луганському національному аграрному університеті. Ми старанно працюємо над створенням та покрашенням надання освітніх послуг в сфері інклюзивного навчання, які засновані на принципі рівності, відсутності дискримінації, незалежно від віку, громадянства, місця проживання, статі, кольору шкіри, соціального і майнового стану, національності, мови, походження, стану здоров’я, ставлення до релігії,за ради реалізації права кожної людини з особливими освітніми потребами на здобуття якісної вищої освіти з урахуванням потреб та можливостей таких людей.

Лабораторія інклюзивного та дистанційного навчання університету старанно працює над створенням інклюзивного освітнього середовища в університеті,сприятливого соціального та емоційного клімату, спланованого і організованого фізичного простору, в якому учасники інклюзивного навчання незалежно від своїх освітніх потреб здатні навчатися ефективніше, підвищувати свою соціальну компетентність, вдосконалювати комунікативні навички, а також відчувати себе частиною студентської спільноти. 

Колектив Луганського національного аграрного університету з почуттям поваги і толерантним ставленням,надають додаткову підтримку в освітньому процесі, студентам, які через свої особливості, потребують такої підтримки.

В дружній університетській родині раді бачити кожного хто забажає отримати освіту в Луганському національному аграрному університеті.

Ми переїжджаємо на новий сайт 😃

Ми переходимо на новий сайт! Робимо його більш зрозумілим і зручними у використанні. Цей процес не швидкий і може зайнятий багато часу. Актуальна інформація вже знаходится на нашому новому порталі. lgnau.edu.ua

English EN Ukrainian UK
Догори