Інформація ВП «КТ ЛНАУ» про оголошення конкурсу по відбору учасників спільної обробки землі з вирощування сільськогосподарських культур

Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс:
ЛНАУ, м. Харків, вул. Алчевських, 44 (к.108)

Характеристика та зміст конкурсної пропозиції:
Процедура конкурсного відбору учасників спільної обробки землі з вирощування сільськогосподарських культур на земельних ділянках Іллічівської сільської ради Костянтинівського району Донецької області визначена Порядком укладання Луганським національним аграрним університетом, Відокремленим підрозділом «Костянтинівський технікум Луганського національного аграрного університету» договорів спільної обробки землі з вирощування сільськогосподарських культур. Земельні ділянки орієнтовною площею 369,3 га, яку можливо використати для вирощування сільськогосподарських культур розташована у Донецькій області, а саме:

Костянтинівський р-н, м. Костянтинівка, вул. Учбова, 1;

Учасники конкурсу для участі в конкурсі надсилають (або подають особисто) до комісії конкурсну пропозицію в запечатаному конверті з написом «На конкурс» з описом документів, що в ньому містяться (На конверті повинно бути зазначено — повне найменування і місцезнаходження замовника, повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів). Копії установчих документів, що подаються у складі конкурсної пропозиції мають бути нотаріально засвідчені, копії документів (для юридичних осіб) завіряються відміткою «Згідно з оригіналом» із зазначенням назви посади, ініціалів та прізвища особи, яка завіряє копію, її особистого підпису, дати завірення копії, засвідченої печаткою (за наявності) (для фізичних осіб).

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

 1. наявність у власності новітнього (сучасного) сільськогосподарського обладнання та матеріально-технічної бази достатньої для обробітку земель орієнтовною площею 369,3 га;
 2. наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (агроном);
 3. прибуткова діяльність понад три роки;
 4. досвід вирощування сільськогосподарських культур та обробіток земельних ділянок сільськогосподарського призначення останні 3 роки;
 5. надійність учасника, як ділового партнера (відсутність простроченої заборгованості платежів до бюджету всіх рівнів в тому числі і державного, відсутність простроченої заборгованості перед діловими партнерами, відсутність простроченої заборгованості по заробітній платі перед своїми працівниками);
 6. репутація учасника, на сільськогосподарському ринку (відсутність або найменша кількість судових рішень про стягнення боргу, відсутність порушених справ про банкрутство, відсутність кримінальних проваджень відносно керівника, відсутність або найменша кількість судових спорів, щодо невиплати коштів пайовикам, орендодавцям, інших судових та досудових спорів, що виходять або пов'язані із здійсненням учасника сільськогосподарської діяльності, наданню послуг, оренди с/г ділянок, земель їх обробіток);

Вимоги щодо використання земельної ділянки:

 1. використання земельної ділянки у відповідності до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 22338482 від 31.10.2016р.:
  – вирощування зернових кyльтур (кpiм рису), бобових культyр i насiння олiйних культyр — 01.11. Обов'язкове погодження культур, що планується вирощувати з ВП «КТЛНАУ»;
 2. забезпечення покращення якості земельної ділянки шляхом внесення добрив та інших робіт, підвищення родючості ґрунту, раціональне використання земель, ефективна експлуатація земельної ділянки (використання найбільш доцільно та з найбільшою віддачею, підвищення родючості ґрунту, проведення рекультивації земель (комплекс організаційних, технічних, біотехнологічних заходів спрямованих на відновлення ґрунтового покриву, поліпшення стану та продуктивності земель);
 3. допомога та сприяння ВП «КТ ЛНАУ» у виготовленні технічної документацій з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів Іллічівської сільської ради Костянтинівського району Донецької області;
 4. обов'язкове дотримання та виконання норм чинного законодавства України;
 5. збереження межових знаків.

Дата та місце проведення конкурсу:

Подання конкурсних пропозицій:
Місце: 61002, місто Харків, вул. Алчевських, буд.44, кабінет 118.
Cтрок: до 1700 04.05.2017р. 

Розмір стартової плати не менше 4% від стартової оцінки землі.

Відомості щодо строку оскарження результатів конкурсу

У разі незгоди з результатами конкурсу його учасник може подати у п’ятиденний строк з моменту отримання інформації про результати конкурсу до конкурсної комісії скаргу.

Перелік документів, які подаються на розгляд комісії:

 1. заява про участь у конкурсі із зазначенням найменування юридичної особи, прізвища та ініціалів її керівника, форми власності (для фізичної особи — прізвища та ініціалів), реквізитів (адреси, номера телефону, телефаксу);
 2. документ, що підтверджує реєстрацію юридичної особи в країні її місцезнаходження;
 3. нотаріально засвідчені копії установчих документів (для юридичних осіб);
 4. копію паспорта фізичної особи та реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);
 5. копії документів фінансової звітності за минулий рік та останній квартал (для юридичних осіб та фізичних осіб);
 6. документ, що посвідчує особу представника юридичної особи та її повноваження;
 7. довідку щодо відсутності розпочатої процедури банкрутства стосовно юридичних осіб та фізичних осіб.
 8. оригінал або нотаріально завірена копія довідки, виданої уповноваженим органом, про відсутність заборгованості щодо сплати податків і зборів перед бюджетами всіх рівнів. Довідка має бути чинною на дату подання Учасником;
 9. оригінал або нотаріально засвідчена копія витягу з реєстру Управління інформаційного забезпечення ГУНП, або іншого уповноваженого органу, який має право надавати відповідні витяги з реєстру, про те, що службова (посадова) особа учасника, яка підписала конкурсну пропозицію, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку, виданий не більше місячної давнини відносно дати оприлюднення на веб-сайті МОУ;
 10. конкурсна пропозиція;
 11. програма щодо використання земельної ділянки виключно за цільовим призначенням та найбільш ефективний спосіб.
 12. документи, що підтверджують наявність новітнього (сучасного) сільськогосподарського обладнання та матеріально-технічної бази достатньої для обробітку земель орієнтовною площею
 13. документи, що підтверджують наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід роботи (агроном).

Інша інформація

Конкурсна пропозиція подається юридичною, або фізичною особою (уповноваженими ними особами) і реєструється секретарем конкурсної комісії в момент її подання шляхом проставлення на ній номера, дати та часу реєстрації.

Конкурсна пропозиція та документи, оформлені та подані юридичними особами та фізичними особами, або уповноваженими ними особами з порушенням вимог, не розглядаються.

Конкурсна пропозиція та документи можуть бути відкликані юридичними особами та фізичними особами не пізніше останнього дня прийняття конкурсної документації.

Відомості про земельні ділянки ВП «Костянтинівський технікум ЛНАУ»

№ п/п № ділянки Кадастровий номер Площа ділянки Призначення
1 1 1422482700:19:000:0017 131,0664 рілля
2 2 1422482700:23:000:0032 54,0378 рілля
3 3 1422482700:19:000:0020 9,9180 рілля
4 4 1422482700:20:000:0029 11,1053 рілля
5 5 1422482700:20:000:0027 10,0876 рілля
6 6 1422482700:20:000:0031 10,6319 рілля
7 7 1422482700:20:000:0028 5,2136 рілля
8 9 1422482700:20:000:0033 15,0221 рілля
9 10 1422482700:20:000:0034 12,7289 рілля
10 11 1422482700:24:000:0125 21,2091 рілля
11 12 1422482700:23:000:0033 57,9884 рілля
12 13 1422482700:24:000:0130 13,5207 рілля
13 14 1422482700:20:000:0035 4,1580 рілля
14 15 1422482700:20:000:0030 5,9768 рілля
15 16 1422482700:20:000:0036 6,6606 рілля
    всього 369,3252 рілля
Ми переїжджаємо на новий сайт 😃

Ми переходимо на новий сайт! Робимо його більш зрозумілим і зручними у використанні. Цей процес не швидкий і може зайнятий багато часу. Актуальна інформація вже знаходится на нашому новому порталі. lgnau.edu.ua

English EN Ukrainian UK
Догори