Історія

Луганський національний аграрний університет – це один із найбільших університетів України, що заснований ще в 1921 році. За цей час він перетворився у відомий багатопрофільний навчальний заклад вищого – IV – рівня акредитації з підготовки фахівців аграрної галузі: агрономів, економістів, інженерів-механіків, інженерів із виробництва та переробки продукції тваринництва, будівельників, ветеринарних лікарів, інженерів-технологів зі зберігання, консервування та переробки м’яса і м’ясопродуктів, інженерів-технологів зі зберігання, консервування та переробки молока і молокопродуктів.

Становлення Університету в ХХ сторіччі

Історичне коріння Луганського національного аграрного університету закладено відкриттям у 1826 році Луганської зразкової сільськогосподарської ферми в Донбаському регіоні – першого науково-методичного центру в аграрній галузі, що відповідав європейським нововведенням того часу по впровадженню передових методів сільськогосподарського виробництва.

У період 1840-1935 рр. ЛНАУ був єдиним вищим аграрним навчальним закладом Донбасу, що активно розвивався та пройшов шлях становлення від Луганської зразкової сільськогосподарської ферми до Ворошиловградського сільськогосподарського інституту народного комітету землеробства УРСР.

 

У 1941-1943 рр. університет переживає евакуацію до Таджицького сільськогосподарського інституту (м. Худжанд) та Іванівського сільськогосподарського технікуму (м. Саратов).

У вересні 1945 року в урочистій атмосфері проходить перший післявоєнний випуск агрономів. ЛНАУ починає відновлюватися після жахливої війни. Відкривається заочне відділення для підготовки спеціалістів.

Уже в 1958 році було утворено Луганський сільськогосподарський інститут Міністерства сільського господарства СРСР,

 

а пізніше, у 1998 році – Луганський державний аграрний університет.

У 2002 році за наказом Президента України № 178/2002 від 26.02.2002 р. «ураховуючи загальнодержавне і міжнародне визнання результатів діяльності Луганського державного аграрного університету та його вагомий внесок у розвиток національної освіти і науки», постановили присудити Луганському державному аграрному університету статус національного.

Сучасне переміщення Університету

У зв’язку зі складною політичною ситуацією, що склалася на території Луганської та Донецької областей, яка становила загрозу для життя студентів та викладачів, наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України № 408 від 20.10.2014 р. Луганський національний аграрний університет був переміщений до м. Харків, де з 3 листопада 2014 року проводив освітню діяльність на базі Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка та ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. Згодом було організовано повноцінний навчальний процес на базі відокремленого структурного підрозділу «Старобільський коледж ЛНАУ». Процес відновлення навчального процесу та роботи університету ускладнювала відсутність усієї науково-методичної та фінансової документації, статистичних звітів, архівів, особових справ студентів та співробітників тощо, тому університет починав «жити з чистого аркушу».

Проте, уже за декілька місяців були відновлені навчальні плани, розроблені наново навчально-методичні комплекси за 1200 дисциплінами університету, відновлена робота 7 факультетів і 23 кафедр. До роботи стало 70 науково-педагогічних працівників та допоміжного персоналу, а вже до кінця року ця цифра зросла до 115 осіб.

За роки перебування в м. Харків був відновлений контингент студентів завдяки набору на загальних засадах та через Освітній центр «Донбас-Україна», який допоміг вступити до університету студентам із непідконтрольної Україні території. Були налагоджені плідні взаємозв’язки з понад 172 підприємствами України, де студенти мали можливість та проходили практику.

Нові випробування

Однак, у 2014 році був не останній переїзд університету. Наказом Міністерства освіти і науки України, під юрисдикцію якого перейшов Університет, № 925 від 20.08.2018 р. «Про організацію освітнього процесу у Луганському національному аграрному університеті» навчальний заклад переміщується до Луганської та Донецької областей, на підконтрольну Україні території. Було запропоновано декілька варіантів новому виконувачу обов’язків ректора ЛНАУ Ростиславу Подольському: м. Старобільськ, або с. Веселе, або м. Слов’янськ, або с. Іллінівка, де розміщені відокремлені структурні підрозділи університету. Проте, жоден із підрозділів не в змозі повноцінно розмістити ЗВО на своїй базі, тому були обрані усі варіанти одночасно.

Керівництво університету з Міністерством освіти і науки України пішли на ризик – реорганізувати ЛНАУ в інноваційний мережевий заклад вищої освіти. Такої моделі організації навчального закладу в Україні ще не було. Розміщення структурних підрозділів університету на територіях власних коледжів обумовлене низкою факторів, таких як:

  • фактичне розташування єдиного закладу вищої аграрної освіти на територіях Луганської та Донецької областей;
  • наявність аграрних ліцеїв та коледжів на цих територіях, як передумови відновлення потенціалу університету;
  • перетворення ЗВО на соціальний інститут для осіб, які проживають на Донбасі (у тому числі й на тимчасово окупованих територіях);
  • зручне географічне розташування для випускників коледжів та технікумів у Луганській та Донецькій областях.

Отже, зараз структурні підрозділи університету знаходяться в наступних містах Луганської та Донецької областей:

  1. м. Cлов'янськ – факультет ветеринарної медицини і біологічних та харчових технологій, економічний факультет та навчально-науковий інститут механізації сільського господарства.
  2. с. Константинівка – факультет агрономії та будівництва.

Проте, для ЛНАУ приміщення та будівлі – не ключове. Найголовніше – студенти. Адже, саме вони роблять із звичайного навчального закладу потужний багатовіковий освітній кластер. Студентське життя – це ж не тільки пари, заліки та іспити. Це найяскравіша й незабутня пора в житті кожного! Роки навчання в ЛНАУ проходять у вирі різноманітних подій – тут кипить життя творчих колективів, панує дух спортивних перемог і азарту наукових змагань. Студенти щодня доводять своїми звершеннями й досягненнями, що вони гідні називатися Студентами Луганського національного аграрного університету!

Ми переїжджаємо на новий сайт 😃

Ми переходимо на новий сайт! Робимо його більш зрозумілим і зручними у використанні. Цей процес не швидкий і може зайнятий багато часу. Актуальна інформація вже знаходится на нашому новому порталі. lgnau.edu.ua

English EN Ukrainian UK
Догори