90-60-90 або Ідеальні параметри великої рогатої худоби

3 жовтня 2018 року в групі БТ72ск біолого-технологічного факультету відбулося відкрите практичне заняття з дисципліни: «Технологія виробництва молока і яловичини» на тему: «Оцінювання росту, розвитку і будови тіла великої рогатої худоби». Свої знання та практичний досвід студентам передавав Володимир Петрович Шабля (зав. кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва, д-р. с.-г. наук, проф.).

Структура заняття передбачала набуття теоретичних знань щодо методів оцінювання екстер'єрних та інтер'єрних показників ВРХ з одночасним закріпленням їх практично, що й було зроблено на базі ВП «Старобільський технікум ЛНАУ».

Одразу ж був поставлений акцент на актуальність обраної теми, на зв'язок із сучасними потребами агропромислового виробництва та розвитком професійної компетенції майбутніх спеціалістів, що сприяло пожвавленню інтересу та активності студентів під час заняття.

Варто зазначити, що обрана тема зацікавила не лише майбутніх біолого-технологів, серед присутніх були студенти й викладачі інших факультетів університету, зокрема представники факультету ветеринарної медицини та механізації сільського господарства.

Педагогічна майстерність Володимира Петровича Шаблі, і відкрите практичне заняття в цілому, отримало схвальні відгуки, як студентів, так і професорсько-викладацького складу.

Ми переїжджаємо на новий сайт 😃

Ми переходимо на новий сайт! Робимо його більш зрозумілим і зручними у використанні. Цей процес не швидкий і може зайнятий багато часу. Актуальна інформація вже знаходится на нашому новому порталі. lgnau.edu.ua

English EN Ukrainian UK
Догори