Шановна спільнота!

18 лютого 2021 року у Луганському національному аграрному університеті відбулося чергове засідання Ради з якості вищої освіти у змішаному форматі. Засідання Ради відбулося під керівництвом Голови Ради з якості вищої освіти, в.о. ректора ‒ Ростислава Подольського та заступника голови Ради, першого проректора ‒ Лілії Мартинець за участі членів Ради.

Під час засідання Ради було використано сучасне комп’ютерне та комунікаційне обладнання, що було придбано для Університету за сприянням

(Проєкт USAID).

З доповідями на тему «Створення внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах фахової передвищої освіти» виступили: Олена Воронцова, в.о. директора відокремленого структурного підрозділу «Донбаський аграрний фаховий коледж Луганського національного аграрного університету», Геннадій Гонтар, заступник директора з навчальної роботи відокремленого структурного підрозділу «Донецький фаховий коледж Луганського національного аграрного університету» та Олена Рогозян, заступник директора з навчальної роботи, відокремленого структурного підрозділу «Старобільський фаховий коледж Луганського національного аграрного університету». Під час обговорення доповідей йшлося про важливість надання можливості студентам коледжів обирати вибіркові дисципліни, важливість та особливості професійного розвитку викладачів, залученість до обговорення освітніх програм зацікавлених сторін освітнього процесу (здобувачів вищої освіти, випускників, роботодавців, академічної спільноти). Співробітники Університету поділилися досвідом підготовки до акредитації освітніх програм, що для фахових коледжів Університету буде актуальним на подальше. У підсумку заступник Голови ради з якості освіти Лілія Мартинець рекомендувала включити до складу Рад з якості освіти у фахових коледжах науково-педагогічних працівників Університету, запрошувати на засідання Рад адміністративно-управлінський склад Університету.
 
Дмитро Сопов, в.о. декана факультету агрономії та будівництва й Олексій Овчаренко, в.о. завідувача кафедри будівництва, архітектури, геодезії та землеустрою презентували оновлене «Положення про освітню програму у Луганському національному аграрному університеті». При обговоренні Положення було наголошено на моніторингу та періодичному перегляді освітніх програм.
 
Максим Казаков, завідувач навчальним відділом, представив на затвердження перелік вибіркових навчальних дисциплін здобувачів вищої освіти, під час обговорення виникла жвава дискусія щодо доцільності тих чи інших курсів. Ірина Кирпичова, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи зазначила, що вибіркові дисципліни мають розвивати soft skills (соціальні навички) у здобувачів вищої освіти. У підсумку було винесено на голосування перелік вибіркових дисциплін.
 
Зацікавленість учасників засідання викликала доповідь Олександра Черв’яка, в.о. директора відокремленого структурного підрозділу «Луганський державний обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів АПК Луганського національного аграрного університету» на тему «Сертифікатні освітні програми та програми minor: досвід, цінність, перспективи». Після обговорення доповіді було вирішено оновити існуюче «Положення про сертифікаційні освітні програми ЛНАУ» з урахуванням передового досвіду та додати типову структуру сертифікатних програм. Усі дійшли згоди щодо важливості розвитку надання Університетом додаткових освітніх платних послуг, зокрема через організацію актуальних сертифікованих курсів для різних груп населення.
 
Заслухавши доповідь Олексія Овчаренка про «Актуальне: робоча програма навчальної дисципліни та силабус», було прийнято оновлене Положення про робочу програму навчальної дисципліни та форма силабусу.
 
У питанні «Різне» Рада з якості ухвалила рішення клопотати перед Вченою радою Університету щодо рекомендації до друку колективної монографії «Біоенергетичні фактори підвищення якості паливних брикетів гнучкими та безпечними технологіями» (авторський колектив: С. Полянський, В. Д’яконов, Є. Криштоп, І. Бузіна, А. Бубнікович, О. Дьяконов, Д. Сопов, В. Богомолова, В. Пиріжок, В. Борисова, Н. Скнипа, С. Халін). Рада з якості вищої освіти підтримала ініціативи проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи Ірини Кирпичової та в.о. декана факультету ветеринарної медицини, біологічних і харчових технологій Людмили Пархоменко щодо оновлення складу Ради.
Наприкінці члени Ради з якості вищої освіти обговорили проходження викладачами кафедр Університету курсу «Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах» – результату співпраці експертів з України та Німеччини, викладачів і співробітників ГО «Вище», Саксонського центру викладання та навчання у вищій школі (HDS) (Німеччина) і Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, визначили переваги, цікаві сторони та значимість якості викладання як ключового елементу якості освіти.
 
На завершення засідання виступив голова Ради з якості вищої освіти Ростислав Подольський, який підкреслив пріоритетність діяльності, спрямованої на підвищення внутрішньої системи забезпечення якості освіти в Університеті та коледжах. Голова Ради підкреслив, що 2021 рік є роком Якості освіти та освітньої діяльності. Ростислав Подольський наголосив на важливості розбудови на базі Університету та його коледжів сучасного конкурентоспроможного освітнього середовища, інтегрованого у громади Донецької і Луганської областей. Голова Ради окреслив перспективи розбудови на базі Університету регіонального освітнього агропромислового комплексу.
Члени Ради з якості вищої освіти відмітили високу продуктивність і значимість питань, які були розглянуті на засіданні.
Ми переїжджаємо на новий сайт 😃

Ми переходимо на новий сайт! Робимо його більш зрозумілим і зручними у використанні. Цей процес не швидкий і може зайнятий багато часу. Актуальна інформація вже знаходится на нашому новому порталі. lgnau.edu.ua

English EN Ukrainian UK
Догори