зустріч

Зустріч представників ННІ ветеринарної медицини ЛНАУ та ВСП ЛНАУ

Луганський національний аграрний університет прагне, щоб його випускники мали весь необхідний арсенал знань, вмінь та навичок, щоб успішно реалізуватися та бути конкурентоспроможним у будь-якому куточку України та світу. Тобто наші випускники мають бути професіоналами широкого профілю, яких можуть обмежувати лише власні зацікавлення-незацікавлення!

Зокрема, саме задля цього 17 червня відбулася зустріч представників ННІ ветеринарної медицини ЛНАУ (Родіонової К.О., канд. вет. наук, доц., в.о. директора; Пархоменко Л.І., канд. вет. наук, доц., завідувач кафедри) та представників ВСП ЛНАУ (Жмуренко Н.В., Рогозян О.В., Шпота Н.О., Гонтар Г.А., Леонова О.О., Рибак Т.П.) Зустріч була присвячена узгодженню освітніх програм із ветеринарної медицини коледжів та університету.

Наразі було проаналізовано, які дисципліни викладаються у коледжах, а які в університеті, кількість годин, вимоги до практичної підготовки тощо, а також обговоренні можливості для внесення змін задля кращої інтеграції цих програм. Це, у свою чергу, сприятиме легшій адаптації молодших лікарів ветеринарної медицини, випускників коледжів, до університетських освітніх дисциплін, у разі їхнього рішення здобувати вищу освіту. А головне, такий підхід забезпечить вивчення усього курсу ветеринарних дисциплін без втрати часу, з урахуванням зацікавлень студентів та потреб ринку праці. Як бачимо, викладачі та адміністрація ЛНАУ постійно шукає нові освітні методики, форми та підходи, об’єднуючи різні освітні рівні, щоб забезпечити комплексну підготовку майбутніх кадрів АПК.

Круглий стіл «Зустріч зі стейкхолдерами освітніх програм»

Днями на економічному факультеті Луганського національного аграрного університету (ЛНАУ) була організована та проведений в дистанційному режимі науково-комунікативний захід «Зустріч зі стейкхолдерами освітніх програм» (у форматі круглого столу).

Метою заходу було залучення до продуктивної та конструктивної дискусії стейкхолдерів освітньо-професійних програм спеціальностей економічного факультету Луганського національного аграрного університету, за якими відбувається підготовка здобувачів вищої освіти, галузей знань 05 “Соціальні та поведінкові науки” та 07 “Управління та адміністрування”, зокрема за спеціальностями:

 • 051 «Економіка»
 • 071 «Облік і оподаткування»
 • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
 • 073 «Менеджмент»
 • 075 «Маркетинг»
 • 076 «Підприємство, торгівля і біржова діяльність»

В заході прийняли участь науково-педагогічні працівники факультету, розробники освітньо-професійних програм, випускники, здобувачі вищої освіти, роботодавці. Серед запрошених гостей були присутні зовнішні стейкхолдери:  

 • Марков Руслан Валентинович, к.е.н., експерт Проект USAID “Економічна підтримка Східної України”, випускник ЛНАУ; 
 • Зинченко Альберт Миколайович, директор Агентства регіонального розвитку Луганської області;
 • Літовченко Сергій Володимирович, директор ТОВ «КОРУМ СОРС»;
 • Голуб'ева Тетяна Миколаївна, заступник директора СТОВ “Агро-Танюшівське”.
 • Самойлов Павло Ігоревич, Менеджер управління логістикою готової продукції ТОВ «КОРУМ ГРУП».
У ході виступів та обговорення освітніх програм зазначалося про досить високий потенціал освітніх програм, про різноманіття та цільову спрямованість відповідно до галузі, про те що освітні програми дозволяють підготувати як спеціаліста з універсальними базовими знаннями так і те що випускники економічного факультету отримують спеціалізовані знання з агро-промислового комплексу, також відзначалась необхідність поглиблення знань в застосуванні сучасних інформаційних технологій. Окремо було наголошено про посилення вивчення сучасних інформаційних технологій, їх застосування, як у автоматизації рутинних процесів, так і для аналітичної обробки фінансово-господарських даних.   

Зібрана інформація під час обговорення (відгуки, пропозиції від учасників) слугуватимуть основою для удосконалення змісту та якості підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-професійними програмами економічного факультету Луганського національного аграрного університету. 

Зустріч з представниками Норвезької ради у справах біженців

У рамках проведення Всеукраїнського тижня правових знань, приуроченого до Міжнародного дня прав людини (з чим нас і вітаємо!),  9-10 грудня відбулася зустріч студентів та викладачів ЛНАУ з представниками Норвезької ради у справах біженців.

Під час зустрічі присутні дізналися про напрямки діяльності ради, ознайомилися з процедурою отримання субсидій для оплати житлово-комунальних послуг. Гості  проконсультували з приводу інших актуальних правових питань усіх охочих.

Подібні зустрічі цікаві, пізнавальні й дуже потрібні, бо, як говорять, «втрата людських прав одразу ж збігається з перетворенням людини на біологічну істоту». Тож треба знати свої права і, звісно, обов'язки!

English EN Ukrainian UK