круглий стіл

Круглий стіл «Зустріч зі стейкхолдерами освітніх програм»

Днями на економічному факультеті Луганського національного аграрного університету (ЛНАУ) була організована та проведений в дистанційному режимі науково-комунікативний захід «Зустріч зі стейкхолдерами освітніх програм» (у форматі круглого столу).

Метою заходу було залучення до продуктивної та конструктивної дискусії стейкхолдерів освітньо-професійних програм спеціальностей економічного факультету Луганського національного аграрного університету, за якими відбувається підготовка здобувачів вищої освіти, галузей знань 05 “Соціальні та поведінкові науки” та 07 “Управління та адміністрування”, зокрема за спеціальностями:

 • 051 «Економіка»
 • 071 «Облік і оподаткування»
 • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
 • 073 «Менеджмент»
 • 075 «Маркетинг»
 • 076 «Підприємство, торгівля і біржова діяльність»

В заході прийняли участь науково-педагогічні працівники факультету, розробники освітньо-професійних програм, випускники, здобувачі вищої освіти, роботодавці. Серед запрошених гостей були присутні зовнішні стейкхолдери:  

 • Марков Руслан Валентинович, к.е.н., експерт Проект USAID “Економічна підтримка Східної України”, випускник ЛНАУ; 
 • Зинченко Альберт Миколайович, директор Агентства регіонального розвитку Луганської області;
 • Літовченко Сергій Володимирович, директор ТОВ «КОРУМ СОРС»;
 • Голуб'ева Тетяна Миколаївна, заступник директора СТОВ “Агро-Танюшівське”.
 • Самойлов Павло Ігоревич, Менеджер управління логістикою готової продукції ТОВ «КОРУМ ГРУП».
У ході виступів та обговорення освітніх програм зазначалося про досить високий потенціал освітніх програм, про різноманіття та цільову спрямованість відповідно до галузі, про те що освітні програми дозволяють підготувати як спеціаліста з універсальними базовими знаннями так і те що випускники економічного факультету отримують спеціалізовані знання з агро-промислового комплексу, також відзначалась необхідність поглиблення знань в застосуванні сучасних інформаційних технологій. Окремо було наголошено про посилення вивчення сучасних інформаційних технологій, їх застосування, як у автоматизації рутинних процесів, так і для аналітичної обробки фінансово-господарських даних.   

Зібрана інформація під час обговорення (відгуки, пропозиції від учасників) слугуватимуть основою для удосконалення змісту та якості підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-професійними програмами економічного факультету Луганського національного аграрного університету. 

Луганський національний аграрний університет відкритий до співпраці

30 липня 2019 року у м. Слов'янськ на базі Відокремленого структурного підрозділу “Слов'янський коледж ЛНАУ” за підтримки USAID Ukraine – USAID Україна проекту “Економічна підтримка Східної України” відбувся круглий стіл на тему: “Напрямки розвитку аграрної освіти у регіоні”.

Метою заходу було створення умов для активної співпраці між аграрними навчальними закладами Донецької області, проектами міжнародної технічної допомоги, та профільними органами державної влади щодо розвитку аграрної освіти у регіоні.

В.о. ректора ЛНАУ, Подольський Ростислав Юрійович зазначив, про необхідність відновлення зв'язків та готовність налагоджувати співпрацю між університетом та аграрними закладами професійно-технічної освіти І-ІІ рівнів акредитації, які були втрачені із переміщенням університету у 2014 році до міста Харків.

На заході також були присутні представники Донецької обласної державної адміністрації, в особі в.о. директора департаменту агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Костиць Марії!
Вона підкреслила, що дана співпраця позитивно впливатиме на розвиток аграрних закладів освіти та аграрного сектору економіки Донецької області.

Наприкінці, менеджером з економічного розвитку проекту USAID “Економічна підтримка Східної України” Брайан Мілаковським зауважив про підтримку співпраці університету та профільних закладів професійно-технічного рівня освіти.

Переміщені вищі навчальні заклади – новий феномен української освіти

27 квітня у рамках XVII Міжнародного наукового конгресу «Публічне управління XXI ст.:традиції та інновації» на базі Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України відбулося засідання Круглого столу «Переміщені вищі навчальні заклади – новий феномен української освіти». Для Луганського національного аграрного університету, організатора цього заходу, це стало можливістю зібрати «за одним столом» представників влади, стаціонарних університетів, громадських організацій та співробітників і студентів переміщеного ВНЗ щодо обговорення проблем і перспектив внутрішньо переміщених університетів та формування наукового погляду на цей феномен у суспільствознавстві.

Під час Круглого столу обговорювалися питання, що стосуються соціальних аспектів адаптації студентів та викладачів переміщених ВНЗ в умовах відсутності визначеності можливостей розвитку (дилема повернення), конкуренція переміщених ВНЗ із «континентальними», їхня роль в «інфраструктурі миру», особливості взаємодії з органами влади, зокрема функціонування освітніх центрів «Крим Україна», «Донбас Україна» тощо. Завідувач сектору переміщених вищих навчальних закладів Міністерства освіти і науки України Світлана Сергіївна Кретович відмітила, що тема засідання Круглого столу є актуальної та пріоритетною.

Круглий стіл надав відповіді на запитання: …

English EN Ukrainian UK