Колектив Луганського національного аграрного університету продовжує свою науково-дослідницьку діяльність! (+фото)

24-26 лютого 2015 року в Луганському національному аграрному університеті (функціонує на базі Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка) пройшла звітна науково-практична конференція, у якій брали участь викладачі, аспіранти, наукові співробітники університету та гості з інших вищих навчальних закладів і наукових установ.

24 лютого в.о. ректора Луганського НАУ, доктор технічних наук, професор Брагінець Микола Володимирович відкрив конференцію. На першому пленарному засіданні було заслухано такі доповіді:

  • Кочетков Олексій Васильович, к.е.н., доцент, завідувач кафедри статистики і економічного аналізу: “Питання капіталізації аграрних підприємств”;
  • Ільїн Валерій Юрійович, к.е.н., доцент, завідувач кафедри менеджменту та права: “Конкурентоспроможність аграрних підприємств в умовах глобалізації”;
  • Хаблак Сергій Григорович, к.б.н., доцент кафедри селекції, рослинництва та захисту рослин: “Генетичний контроль розвитку кopeнeвoї системи у Аrabidopsis thaliana (L.) Неynh”;
  • Овчаренко Олексій Анатолійович, к.т.н., доцент кафедри загально-технічних дисциплін: “Об'єктно-орієнтований підхід у моделюванні механічних процесів”;
  • Пархоменко Людмила Іванівна, к.в.н., доцент кафедри фізіології і мікробiології: “Впровадження похідних 1,2,4-триазолу у ветеринарну практику”.