Brandbook

Цінності корпоративної культури Університету втілюються у таких символах, як гімн, прапор, емблема, логотип Університету, корпоративні кольори, що створюють зовнішньо-інформаційне поле корпоративної культури. Ці символи формують у свідомості співробітників і студентів цілісний образ Університету, створюють єдиний культурний простір, формують почуття гордості за належність до університетського співтовариства.