ННІ біологічних та харчових технологій

ННІ біологічних та харчових технологій

Т.в.о. директора ННІ – Березенко Катерина Сергіївна

Телефон – +38050  527 09 57

E-mail – bkht_fak@lnau.in.ua

Вчений секретар – Могутова Валентина Федорівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Телефон – + 38066 031 10 82

E-mail – vf.mogutova@gmail.com

 

Кафедра технології виробництва і переробки продукції тваринництва

 

В. о. завідувача кафедри Шабля Володимир Петрович, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник – 066-170-22-14
Доценти кафедри: Берестова Людмила Євгенівна, кандидат сільськогосподарських наук

 

Василець Валентина Григорівна, кандидат сільськогосподарських наук

 

Шахова Юлія Юріївна, кандидат сільськогосподарських наук
Асистенти кафедри: Шпота Наталія Олександрівна

 

Дрогін Євгеній Олександрович
Лаборант кафедри  

 

 

Кафедра здійснює підготовку фахівців

за освітньо-професійною програмою «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство».

Підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється за денною та заочною формами навчання.

Навчання за ступенями (освітніми рівнями) вищої освіти:

«Бакалавр» – термін навчання 4 роки (на базі повної загальної середньої освіти ) та 2 роки 10 місяців (зі скороченим терміном навчання на базі диплома «молодшого спеціаліста», «бакалавра», «спеціаліста», «магістра»).

Випускники одержують кваліфікацію «Технік-технолог з виробництва і переробки продукції тваринництва».

«Магістр» – термін навчання 1,5 року (на базі диплома «бакалавра», «спеціаліста», «магістра»)

Ліцензійний обсяг на першому (бакалаврському) рівні 180 осіб, на другому (магістерському) – 115 осіб.

Випускники одержують кваліфікацію «Технолог-дослідник з технології виробництва і переробки продукції тваринництва».

Основні дисципліни циклу професійної підготовки:

Інноваційні технології виробництва продукції тваринництва
Годівля тварин і технологія кормів
Технологія виробництва молока і яловичини
Розведення тварин
Біотехнологія
Технології виробництва продуції свинарства, вівчарства, птахівництва, конярства, кролівництва, звірівництва, аквакультури, бджільництва та інші
Генетика
Інноваційні технології переробки продукції тваринництва
Гігієна тварин
Технологія відтворення тварин
Аграрна політика та біоекономіка
Відходи тваринництва та їх переробка

Здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» отримують кваліфікацію технік-технолог з виробництва і переробки продукції тваринництва, повністю підготовлені до виконання функціональних, професійних, організаційних обов’язків у сфері виробництва і переробки продукції тваринництва.

Здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» отримують кваліфікацію технолога-дослідника з технології виробництва і переробки продукції тваринництва та мають професійну, наукову і педагогічну підготовку, яка дає можливість здійснювати науково-виробничу, проектну, організаційну та управлінську діяльність в сфері виробництва і переробки продукції тваринництва.

Випускники, що демонструють високий рівень наукової діяльності, мають можливість продовжити своє навчання в аспірантурі.

Випускники працюють:

У сфері виробництва тваринницької продукції і його забезпечення: фахівець-консультант, менеджер з розведення, утримання і годівлі сільськогосподарських тварин, птиці; менеджер, головний технолог, технолог кінного заводу, іподрому; менеджер, головний технолог, технолог з виробництва молока, яловичини, свинини і інших видів продукції тваринництва; головний зоотехнік, зоотехнік відділення, зоотехнік селекціонер сільськогосподарських підприємства, фермерського господарства; менеджер, головний технолог, технолог із годівлі і технології кормів; керівник і заступник керівника сільськогосподарського підприємства по кормовиробництву, годівлі тварин; завідувач відділом, менеджер, керівник департаменту годівлі тварин і технології кормів аграрних корпорацій, холдингів; менеджер, головний технолог, технолог комбікормового заводу, кормоцеху, цеху по виробництву кормових добавок с.-г. підприємств менеджер, супервайзер, мерчандайзер, торговий агент по реалізації кормів і кормових добавок; зав. відділу, технолог, науковий співробітник, завідуючий лабораторією аналізу хімічного складу і поживної цінності кормів; менеджер, головний технолог, технолог, начальник цеху птахофабрики і цеху з виробництва яєць або м’яса птиці; менеджер, головний технолог, технолог інкубаторної станції; менеджер, головний технолог, технолог племінного підприємства, філій племінних підприємств  тощо; маркетолог, менеджер, керівник реалізації племінних тварин; менеджер, головний технолог, технолог по племінній роботі, оцінці племінних тварин племзавода, племрепродуктора; контроль-асистент з племінної роботи, експерт-бонітувальник з племінної роботи; єгер, зоолог, завідуючий віварієм, орнітолог заповідників, заказників і так далі; технолог рибного господарства, рибовод, рибінспектор, кінолог; головний фахівець, фахівець зоопарку, зоосаду і так далі.

У сфері освіти, науки, переробки та реалізації продукції: менеджер, головний фахівець, фахівець відділу організації виробництва і маркетингу продукції тваринництва, управління агропромислового розвитку районних, обласних державних адміністрацій і інших структур державного управління і місцевого самоврядування; менеджер, старший інспектор, інспектор із якості і формування ресурсів с.-г. продуктів районних, обласних державних адміністрацій; менеджер, головний фахівець, фахівець агентства з ідентифікації і реєстрації с.-г. тварин; менеджер, технолог, головний технолог по первинній переробці молока, м’яса, шерсті і інших видів продукції тваринництва; менеджер цеху реалізації, маркетолог тваринницької продукції супермаркетів і інших торгових центрів тощо; начальник цеху постачання сировини, менеджер по постачанню сировини на молокопереробні, м’ясопереробні і інші переробні підприємства; менеджер, головний технолог, технолог по переробці сировини і продукції хутрових виробів; молодший, старший науковий співробітник, керівник відділу науково-дослідних установ Національної академії аграрних наук України; експерт із дослідження якості кормів і продукції тваринництва відділень таможні, карантинних служб.

Кафедра екології та безпеки життєдіяльності

  1. В. о. завідувача кафедри – кандидат географічних наук Коробкова Ганна Володимирівна – 050-084-12-24
  2. Доктор біологічних наук, професор Чечєнева Тетяна Миколаївна
  3. Кандидат біологічних наук, доцент Кирпичова Ірина Валентинівна
  4. Кандидат технічних наук, доцент Гончаренко Яна Миколаївна
  5. Старший викладач Березенко Катерина Сергіївна

Спеціальність 101 Екологія

Підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється за освітніми рівнями:

За ступенем вищої освіти «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти з терміном підготовки 3 роки 10 місяців

Нормативні навчальні дисципліни циклу професійної підготовки:

Загальна екологія та неоекологія
Біологія
Геологія з основами геоморфології
Ґрунтознавство
Екологічна експертиза
Екологічний аудит та інспектування
Екологія людини
Економіка природокористування
Загальна екологія та неоекологія
Заповідна справа
Інформатика і системологія
Ландшафтна екологія
Моделювання та прогнозування стану довкілля
Моніторинг довкілля
Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище
Організація управління в екологічній діяльності
Природоохоронне законодавство  та екологічне право
Техноекологія
Урбоекологія
Хімія з основами біогеохімії

За ступенем вищої освіти «бакалавр» на базі диплома «молодшого спеціаліста» або («бакалавра», «спеціаліста», «магістра») з терміном підготовки 1 рік десять місяців;

Нормативні навчальні дисципліни циклу професійної підготовки:

Ландшафтна екологія
Екологічна безпека
Екологічна експертиза
Екологічна паспортизація територій і підприємств
Екологія людини
Економіка природокористування
Заповідна справа
Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища
Моделювання та прогнозування стану довкілля
Моніторинг довкілля
Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище
Організація та управління в природоохоронній діяльності
Природоохоронне законодавство та екологічне право
Техноекологія
Урбоекологія

 

За ступенем вищої освіти «магістр» на базі диплома «бакалавра», «спеціаліста», «магістра» з терміном підготовки 1 рік чотири місяці.

Разом зі зростанням уваги до стану навколишнього середовища, у суспільстві збільшується потреба й у фахівцях-екологах. Це обіцяє майбутнім випускникам цієї спеціальності широкі перспективи у працевлаштуванні.

Зараз практично жодне підприємство не може проводити свою діяльність без допомоги фахівців з екології. Будь-яке починання у сфері виробництва, будівництва,  транспорту повинно попередньо пройти незалежну екологічну експертизу.

Напрямки виробничої діяльності випускників: природоохоронне інспектування; екологічний аудит і експертиза; екологічна паспортизація підприємств; екологічний менеджмент; організація природоохоронної діяльності; управління заповідною справою; краєзнавчо-екскурсійна справа; розробка та експертиза ресурсозберігаючих і природоохоронних технологій.

Випускники спеціальності можуть працевлаштуватися у державному управлінні охорони навколишнього природного середовища, в відділах екології та раціонального природокористування районних та міських рад, державній екологічній інспекції, державній інспекції з контролю за використанням і охороною земель, відділах та лабораторіях заводів, які контролюють якість довкілля та продукції, санітарно-епідеміологічній службі, управлінні земельних ресурсів та геологічних підприємствах, в управлінні водного господарства, рибінспекції, мисливських та лісових господарствах, екологічних постах при митних службах, в національних парках, зоопарках, ботанічних садах та заповідниках.

Фахівець з екології може обіймати посади: інженер з охорони навколишнього середовища; інспектор з охорони природи; державний та громадський інспектори з використання та охорони земель; державний інспектор з технічного та екологічного нагляду; державний інспектор з охорони природно-заповідного фонду; інспектор з використання водних ресурсів; головний та провідний спеціалісти відділу охорони навколишнього середовища: експерт служби державної екологічної експертизи; інспектор постів екологічного контролю на кордоні; державний службовець в апараті органів державної влади з питань екології

Професію Еколога обирає амбітна, активна, творча, небайдужа до стану свого довкілля та свого життя Особистість, яка вміє мріяти і втілювати свої мрії у реальність.

 

Кафедра технологій харчових виробництв

Могутова Валентина Федорівна, кандидат сільськогосподарських наук, зав.кафедри

Постнов Геннадій Михайлович, кандидат технічних наук, професор

Афукова Наталія Олександрівна, кандидат технічних наук, доцент

Сільченко Катерина Петрівна, старший викладач

Мозгова Тетяна Юріївна, асистент кафедри

Лойко Юлія Сергіївна, старший лаборант

181 Харчові технології

Підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється за освітніми рівнями:

–                     За ступенем вищої освіти «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти з терміном підготовки 3 роки 10 місяців;

–                     За ступенем вищої освіти «бакалавр» на базі диплома «молодшого спеціаліста» або («бакалавра», «спеціаліста», «магістра») з терміном підготовки 1 рік 10 місяців.

Кафедра готує фахівців харчових технологій з метою їх участі в технологічній, організаційно-технологічній, науково-дослідній та викладацькій діяльності на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності та первинних інженерних посадах, тобто випускники факультету мають  право працювати на підприємствах харчової промисловості, великих, середній та малих державних і приватних цехах по переробці молока і м’яса, зерна, виробництву молочних та м’ясних продуктів, хлібозаводах, виробництвах овочевих, рибних, м’ясних консервів, у науково-дослідних і проектних організаціях, системі АПК, вищих навчальних закладах.

Навчання на здійснюється як за денною, так і заочною формою. Підготовка висококваліфікованих фахівців ведеться за новими навчальними планами і ґрунтується на поетапному засвоєнні загально-наукових, загальнотехнічних, гуманітарних та спеціальних дисциплін.

Навчальним планом передбачено щорічне проходження навчальної і виробничої практик, під час яких студенти набувають практичних навичок роботи інженерно-технічних працівників харчових виробництв.

Студенти випускних курсів займаються науковою роботою, а результати їх праці щорічно обговорюються на науково-практичній конференції студентів. Відмінники навчання щорічно беруть активну участь у Всеукраїнських олімпіадах і науково-практичних конференціях провідних учбових закладів України.

Випускники працюють: на підприємствах харчової промисловості закладах громадського харчування; готельно-ресторанному бізнесі в галузевих об’єднаннях та корпораціях; комерційних фірмах; проектних та науково-дослідних організаціях; вищих навчальних закладах.

Можуть обіймати наступні посади: керівник підприємства; менеджер з громадського харчування; головний технолог; головний інженер; інженер-технолог; начальник цеху; майстер; завідувач лабораторією; інженер з контролю якості продуктів