Офіційна інформація

 1. Статут Луганського національного аграрного університету
 2. Положення про організацію навчального процесу в луганському національному аграрному університеті
 3. Положення про Вчену раду Луганського національного аграрного університету
 4. Положення про науково-методичну комісію Луганського національного аграрного університету
 5. Ліцензія надання вищої освіти
 6. Сертифікати про акредитацію
 7. Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України (Акредитаційна експертиза підготовки бакалаврів, спеціалістів з напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій», спеціальності 7.08010103 «Землеустрій та кадастр»)
 8. Наказ Мінагрополітики №408 від 20.10.14 р. «Щодо організації освітнього процесу Луганського НАУ»

 

 1. Положення про приймальну комісію ЛНАУ-2016
 2. Положення про комісії для проведення вступних випробувань при вступі на навчання до ЛНАУ-2016
 3. Положення про апеляційну комісію ЛНАУ-2016
 4. Наказ про затвердження складу приймальної комісії-2016
 5. Зміни до Наказу про затвердження складу приймальної комісії-2016
 6. Наказ про створення функціональних підрозділів приймальної комісії-2016
 7. Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення у Луганському національному аграрному університеті
 8. Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці
 9. Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів у Луганському національному аграрному університеті
 10. Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін
 11. Положення про стипендіальну комісію ЛНАУ
 12. Порядок формування рейтингу успішності студентів ЛНАУ
 13. Тимчасове положення про правила призначення і виплати стипендій студентам ЛНАУ
 14. Положення про аспірантуру та докторантуру
 15. Положення про деканат по роботі з іноземними студентами Луганського НАУ
 16. Положення адміністративно-господарського відділу Луганського НАУ
 17. Типове положення про факультет
 18. Положення про деканат Луганського НАУ
 19. Положення про кафедри Луганського НАУ
 20. Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників Луганського НАУ
 21. Положення про навчальний відділ
 22. Положення про бухгалтерську службу Луганського НАУ
 23. Положення про юридичний відділ Луганського НАУ
 24. Положення про ректорат Луганського НАУ
 25. Положення про відділ кадрів Луганського НАУ
 26. Колективний договір Луганського НАУ
 27. Зміни та доповнення до Колективного договору Луганського НАУ
 28. Правила внутрішнього розпорядку Луганського НАУ
 29. Положення про наукове товариство студентів Луганського НАУ
 30. Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії в Луганському НАУ
 31. Положення про порядок обрання директора відокремленого підрозділу Луганського національного аграрного університету