Студентське самоврядування

Студентське самоврядування ЛНАУ – це право студентів університету вирішувати питання навчання і побуту, інструмент для захисту прав та інтересів студентів, а також можливість брати участь в управлінні вищим навчальним закладом.

Студентське самоврядування в ЛНАУ здійснюється студентами університету на громадських засадах.

Органом студентського самоврядування в ЛНАУ – є Студентська рада ЛНАУ.

Студентська Рада ЛНАУ є вільним від втручання політичних партій, громадських об’єднань та релігійних організацій.

Основною метою діяльності Студентської ради є:

 • Створення умов, що сприяють самореалізації студентів у творчій і професійній сфері та вирішення питань в різних областях студентського життя;

 • Забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та захисту їх прав;

 • Сприяння гармонійному розвитку особистості студента, формування у нього навичок майбутнього організатора, керівника;

 • Вдосконалення навчально-виховного процесу, якісного навчання, виховання духовності і культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності та відповідальності за доручену справу.

 

Принципи студентського самоврядування:

 

 1. Принцип усвідомленості. Студенти добровільно визначають ступінь своєї участі.

 2. Принцип формалізації. Діяльність студентського об’єднання визначається єдністю цілей, завдань та організаційної структури, формалізованих в Положенні про студентське самоврядування. Положення про студентське самоврядування є основним документом, на базі якого існує Студентська рада. Положення затверджується Загальними зборами студентів ЛНАУ.

 3. Принцип фокусу уваги. Фокусом уваги Студентського самоврядування є розвиток особистості студента і студентського життя всередині вузу.

 4. Принцип виборності. Керівні органи Студентського самоврядування формуються на виборній основі.

 5. Принцип представництва. Студенти, обрані до керівних органів Студентського самоврядування, виконують свої функції, діючи від імені, за дорученням і в інтересах студентів вузу.

 6. Принцип автономності. Студентське самоврядування самостійно визначає порядок свого функціонування і не залежить у своїх рішеннях від адміністрації вузу, державних органів та інших осіб.

 7. Принцип корпоративності. Студентське самоврядування є частиною корпоративної культури вузу і не може існувати поза вузу.

 8. Принцип партнерства. Стратегічні засади взаємодії Студентського самоврядування та адміністрації вузу носять партнерський характер і закладаються в Статуті вузу і Положенні про Студентське самоврядування.

 9. Принцип Єдності і цілісності. Інші студентські об’єднання, що функціонують у вузі, є суб’єктами Студентського самоврядування та здійснюють свою діяльність у правовому полі Студентського самоврядування відповідно до Положення про Студентське самоврядування.

 10. Принцип ресурсного забезпечення. Студентське самоврядування для здійснення своєї статутної діяльності використовує організаційні, матеріальні, інтелектуальні, інформаційні та інші ресурси вузу відповідно до Статуту університету, Положенню про Студентське Самоврядування і чинного законодавства.

 11. Принцип розвитку. У міру становлення організаційної культури, накопичення досвіду і традицій Студентське самоврядування може в установленому порядку придбати права та прийняти на себе обов’язки громадської організації.

 

Ми завжди відкриті та раді новим обличчям і креативним ідеям. Самовдосконалюйся та навчайся з нами!

 

Положення Про Студентську раду Луганського національного аграрного університету

Угода між адміністрацією та студентською радою

 

У жовтні в Луганському національному аграрному університеті відбулися вибори до органів студентського самоврядування. Усе відбулося відповідно до процедури, прописаної в Положенні. ЦВК була створена в м. Слов’янськ, проте, щоб свій вибір могли зробити й ті здобувачі, які навчаються в інших локальних точках університету, під час виборів широко застосовувалися можливості сучасних технологій.

Кожен кандидат виступив із власними виборчими програмами й поглядами на перспективи розвитку університету. Їх пропозиції вражали. Відчувався лідерський потенціал, рішучість, ініціативність та небайдужість до власного майбутнього, до життя кожного здобувача освіти університету та розвитку навчального закладу в цілому. Проте перемогли найкращі!

Вітаємо новообраних глав органів студентського самоврядування:

– Голова студентського самоврядування: Гура Максим (йому довіра висловлена вдруге!)

– Студентський декан економічного факультету: Муравчик Ірина.

– Студентський декан ННІ механізації сільського господарства: Іщенко Владислав.

– Студентський декан факультету агрономії та будівництва: Ласковець Олександра.

– Студентський декан факультету ветеринарної медицини, біологічних і харчових технологій: Сергеєва Катерина.

Щиро вітаємо переможців! Сподіваємося, що вони виправдають покладені на них очікування та здійснять усі наміри, задуми та плани із своїх передвиборчих програм, а можливо, і перевершать їх! Успіху вам

 

СТРУКТУРА ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Голова студентського самоврядування

Гура Максим

(Студент економічного факультету)

hura.m@lgnau.edu.ua

 

Заступник голови студентського самоврядування

Яценко Данило

(Студент економічного факультету)

yatsenko.d@lgnau.edu.ua

 

Секретар студентської Ради

Хоперскова Оксана

(Студентка факультету ветеринарної медицини, біологічних і харчових технологій)

khoperskova.o@lgnau.edu.ua

Студентський декан економічного факультету Студентський декан

факультету ветеринарної медицини, біологічних і харчових технологій

Студентський декан ННІ механізації с/г Студентський декан факультету агрономії та будівництва
Муравчик Ірина

099-710-03-39

Сергеєва Катерина

099-085-54-52

Іщенко Владислав

066-061-61-89

Ласковець Олександра

066-859-11-89

 

Голова гуртожитку Заступник голови гуртожитку
Кулішенко Андрій

066-931-71-95

Ломанов Євген

066-920-07-38

 

 

Очільник культурно-масового сектору Очільник волонтерського руху Очільник спортивного сектору Очільник науково – дослідного сектору
Первухіна Анастасія

050-017-52-32

Сдиков Данило

098-836-29-35

 

Лабушняк Андрій

097-020-26-99

 

Голова локальної точки м. Харків Голова локальної точки м. Костянтинівка
Гнидюк Наталія

096-392-17-91

Сизий Руслан

095-333-46-22

 

З метою вдосконалення освітньо-виховного процесу, створення умов для захисту здобувачами своїх прав та виконання обов’язків, представники із числа здобувачів вищої освіти входять до складу університетських комісій:

 

КОНФЕРЕНЦІЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ УНІВЕРСИТЕТУ

(6 здобувачів вищої освіти – _15_%)

 1. Гура М.О., голова ради студентського самоврядування, здобувач вищої освіти економічного факультету
 2. Яценко Д.О., здобувач вищої освіти економічного факультету
 3. Андрюхін О.О., здобувач вищої освіти економічного факультету
 4. Іщенко В.С., здобувач вищої освіти навчально-наукового інституту механізації сільського господарства
 5. Сергеєва К.А., здобувачка вищої освіти факультету ветеринарної медицини, біологічних і харчових технологій
 6. Сизий Р.Ю., здобувач вищої освіти факультету агрономії та будівництва

 

ВЧЕНА РАДА УНІВЕРСИТЕТУ

(4 здобувача вищої освіти – _10_%)

 1. Гура М.О., голова ради студентського самоврядування, здобувач вищої освіти економічного факультету
 2. Яценко Д.О., здобувач вищої освіти економічного факультету
 3. Андрюхін О.О., здобувач вищої освіти економічного факультету
 4. Іщенко В.С., здобувач вищої освіти навчально-наукового інституту механізації сільського господарства

 

СТИПЕНДІАЛЬНА КОМІСІЯ УНІВЕРСИТЕТУ

(10 здобувачів вищої освіти – _50_%)

 1. Гура М.О., голова ради студентського самоврядування, здобувач вищої освіти економічного факультету
 2. Яценко Д.О., здобувач вищої освіти економічного факультету
 3. Андрюхін О.О., здобувач вищої освіти економічного факультету
 4. Сахно А.О., здобувач вищої освіти факультету ветеринарної медицини, біологічних і харчових технологій
 5. Сергеєва К.А., здобувачка вищої освіти факультету ветеринарної медицини, біологічних і харчових технологій
 6. Чернишенко В.А., здобувач вищої освіти факультету ветеринарної медицини, біологічних і харчових технологій
 7. Сизий Р.Ю., здобувач вищої освіти факультету агрономії та будівництва
 8. Бублик Я.В., здобувач вищої освіти факультету агрономії та будівництва
 9. Іщенко В.С., здобувач вищої освіти навчально-наукового інституту механізації сільського господарства
 10. Герман Д.С., здобувач вищої освіти навчально-наукового інституту механізації сільського господарства

 

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ

(6 здобувачів вищої освіти – __37,5__%)

 1. Гура М.О., голова ради студентського самоврядування, здобувач вищої освіти економічного факультету
 2. Долгова К.В., здобувачка вищої освіти факультету ветеринарної медицини, біологічних і харчових технологій
 3. Сизий Р.Ю., здобувач вищої освіти факультету агрономії та будівництва
 4. Іщенко В.С., здобувач вищої освіти навчально-наукового інституту механізації сільського господарства
 5. Моісеєнко Є.В., здобувачка вищої освіти факультету ветеринарної медицини, біологічних і харчових технологій
 6. Ласковець О.С., здобувачка вищої освіти факультету агрономії та будівництва

 

РАДА З ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УНІВЕРСИТЕТУ

(4 здобувача вищої освіти – __10__%)

 1. Сидоренко А.Ю., здобувачка вищої освіти факультету ветеринарної медицини, біологічних і харчових технологій
 2. Веріх В.В., здобувачка вищої освіти факультету агрономії та будівництва
 3. Трушенко О.О., здобувач вищої освіти навчально-наукового інституту механізації сільського господарства
 4. Ісаєнко А.Я., здобувач вищої освіти економічного факультету (має дорадчий голос)

 

РОБОЧА ГРУППА ПРЕДСТАВНИКІВ ОСС ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ПРОЄКТІВ

(8 здобувачів вищої освіти)

 1. Гура М. О., здобувач вищої освіти економічного факультету
 2. Первухіна А.В., здобувачка вищої освіти факультету ветеринарної медицини, біологічних і харчових технологій
 3. Хоперскова О.О., здобувачка вищої освіти факультету ветеринарної медицини, біологічних і харчових технологій
 4. Гнидюк Н.О., здобувачка вищої освіти факультету агрономії та будівництва
 5. Муравчик І.О., здобувачка вищої освіти економічного факультету
 6. Герасименко С.С., здобувачка вищої освіти факультету ветеринарної медицини, біологічних і харчових технологій
 7. Лобок Д.В., здобувачка вищої освіти факультету агрономії та будівництва
 8. Яценко Д.О., здобувач вищої освіти економічного факультету

Здобувачі вищої освіти Університету не просто є присутніми на цих засіданнях, а є активними ініціаторами ідей заради покращення освітньо-виховного процесу.

Залученість здобувачів вищої освіти до університетських комісій зображені на рисунку 1.

 

 

English EN Ukrainian UK