Студентське самоврядування

Студентське самоврядування ЛНАУ – це право студентів університету вирішувати питання навчання і побуту, інструмент для захисту прав та інтересів студентів, а також можливість брати участь в управлінні вищим навчальним закладом.

Студентське самоврядування в ЛНАУ здійснюється студентами університету на громадських засадах.

Органом студентського самоврядування в ЛНАУ – є Студентська рада ЛНАУ.

Студентська Рада ЛНАУ є вільним від втручання політичних партій, громадських об’єднань та релігійних організацій.

Основною метою діяльності Студентської ради є:

 

 • Створення умов, що сприяють самореалізації студентів у творчій і професійній сфері та вирішення питань в різних областях студентського життя;

 • Забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та захисту їх прав;

 • Сприяння гармонійному розвитку особистості студента, формування у нього навичок майбутнього організатора, керівника;

 • Вдосконалення навчально-виховного процесу, якісного навчання, виховання духовності і культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності та відповідальності за доручену справу.

 

Принципи студентського самоврядування:

 

 1. Принцип усвідомленості. Студенти добровільно визначають ступінь своєї участі.

 2. Принцип формалізації. Діяльність студентського об’єднання визначається єдністю цілей, завдань та організаційної структури, формалізованих в Положенні про студентське самоврядування. Положення про студентське самоврядування є основним документом, на базі якого існує Студентська рада. Положення затверджується Загальними зборами студентів ЛНАУ.

 3. Принцип фокусу уваги. Фокусом уваги Студентського самоврядування є розвиток особистості студента і студентського життя всередині вузу.

 4. Принцип виборності. Керівні органи Студентського самоврядування формуються на виборній основі.

 5. Принцип представництва. Студенти, обрані до керівних органів Студентського самоврядування, виконують свої функції, діючи від імені, за дорученням і в інтересах студентів вузу.

 6. Принцип автономності. Студентське самоврядування самостійно визначає порядок свого функціонування і не залежить у своїх рішеннях від адміністрації вузу, державних органів та інших осіб.

 7. Принцип корпоративності. Студентське самоврядування є частиною корпоративної культури вузу і не може існувати поза вузу.

 8. Принцип партнерства. Стратегічні засади взаємодії Студентського самоврядування та адміністрації вузу носять партнерський характер і закладаються в Статуті вузу і Положенні про Студентське самоврядування.

 9. Принцип Єдності і цілісності. Інші студентські об’єднання, що функціонують у вузі, є суб’єктами Студентського самоврядування та здійснюють свою діяльність у правовому полі Студентського самоврядування відповідно до Положення про Студентське самоврядування.

 10. Принцип ресурсного забезпечення. Студентське самоврядування для здійснення своєї статутної діяльності використовує організаційні, матеріальні, інтелектуальні, інформаційні та інші ресурси вузу відповідно до Статуту університету, Положенню про Студентське Самоврядування і чинного законодавства.

 11. Принцип розвитку. У міру становлення організаційної культури, накопичення досвіду і традицій Студентське самоврядування може в установленому порядку придбати права та прийняти на себе обов’язки громадської організації.

 

Ми завжди відкриті та раді новим обличчям і креативним ідеям. Самовдосконалюйся та навчайся з нами!

 

Так, як з цього навчального року Луганський національний аграрний університет здійснює свою діяльність у кількох географічних локаціях. Така мережева структура вимагає певної реорганізації у системі студентського самоврядування. Отже, з метою досягнення ефективності, враховуючи особливості функціонування студентського самоврядування, були внесені зміни до Положення про студентське самоврядування ЛНАУ.

29 жовтня 2019 року це Положення у новій редакції було затверджено на загальних зборах студентського самоврядування. Варто зазначити, що відтепер збори Студентської ради ЛНАУ відбуваються із використанням сучасних інформаційних технологій, що дозволяє брати участь у зборах усім охочим не зважаючи на географічну віддаленість один від одного з дотриманням необхідних норм.

Ось так в Луганському національному аграрному університеті поєднуються традиції та інновації! Попереду на нас чекають вибори до органів Студентської ради!

Положення Про Студентську раду Луганського національного аграрного університету

Склад студентської ради Луганського національного аграрного університету

Голова студентської ради, студентка факультету

Шепель Ольга
тел.:
+38 (099) 51 62 571

Заступник голови студентської ради самоврядування

Чечеренкова Владислава
тел.:
+38 (095) 59 30 402

Голова  економічного факультету

Будник Олександр

Голова факультету біологічних та харчових технологій

Усенко Валерія

Студентський декан агрономічного ННІ

Богатир Віра

Студентський декан будівельного ННІ

Юркова Софія

Студентський декан ННІ механізації сільського господарства.

Кордон Єгор

Студентський декан ННІ ветеринарної медицини

Пішоха Вікторія

Голова культурно-масового сектору

Дроздова Вікторія

Голова спортивного сектору

Чепілуха Владислав

Голова волонтерського руху

Балашов Ілля