дуальна освіта

Пілотний проєкт дуальної освіти в ЛНАУ

В Луганському національному аграрному університеті реалізується пілотний проект дуальної освіти.

Отже, нагадаємо, що ж це за «дуальна освіта». Дуальна освіта – це спосіб здобуття освіти, що дозволяє студентам поєднувати «класичне» навчання в Університеті та навчання на робочому місці на підприємстві.

Переваги «дуальної освіти»:

  • отримання теорії та закріплення її на практиці;
  • накопичення стажу роботи, ще до закінчення Університету;
  • збереження стипендії, заробітної плати та пільг;
  • налагодження зв’язків із роботодавцями, що дозволить легше працевлаштуватися у майбутньому.

4 прости кроки до «дуальної освіти»:

  1. Звернутися до Вашого деканату/директорату за консультацією.
  2. Обрати підприємство на якому бажаєте працювати і навчатися (якщо, Ви бажаєте обрати інше підприємство можете запропонувати його самі).
  3. Пройти співбесіду з роботодавцем.
  4. Оформити індивідуальний графік.

Проект підготовки магістрів спеціальності “Будівництво та цивільна інженерія” за дуальною системою в ЛНАУ

Стандартна освіта – це коли знання дає університет, вміння та навички здобуваються на підприємствах під час практик. Такий процес навчання має певні мінуси, які скасовує дуальна освіта, передбачаючи одночасність засвоєння знань, умінь та навичок як результат плідного зв'язку між університетом та підприємствами. Луганський національний університет за якісну освіту, тому залучився до проекту Представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні «Розробка та впровадження програм дуальної освіти у вищу школу України».

Пілотний проект дуальної підготовки студентів ЛНАУ розробляється на кафедрі будівництва та архітектури (в. о. зав. каф. Левадна Світлана Іванівна) для студентів спеціальності: “Будівництво та цивільна інженерія”. Базовим підприємством, на якому буде здійснюватись дуальна підготовка, обрано ПрАТ “ХІМПРОЕКТ” (проектний інститут, що здійснює діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах).

Уже у вересні 2017 року в університеті почнеться навчання студентів за дуальною системою в рамках магістерської програми «Будівництво та цивільна інженерія: функції проектувальника». Навчальний план підготовки передбачає: «теоретичне навчання» (на базі Університету, м. Харків) – 40%; «практичне навчання», «виробнича та переддипломна практика» (на базі ПрАТ “ХІМПРОЕКТ”, м. Сєвєродонецьк) – 60%. До навчального плану підготовки магістрів включено практико-орієнтовані навчальні дисципліни, зокрема: «Інформаційне моделювання будівель та споруд», «Організація проектної діяльності в будівництві»; «Науково-технічний супровід будівельних об'єктів», «Методи модернізації будівель і споруд», «Авторський нагляд за будівництвом». Проектні напрацювання університету були презентовані на засіданні Експертної групи проекту «Розробка та впровадження програм дуальної освіти у вищу школу України» проректором з навчально-наукової роботи – к.т.н., доц. Олексієм Анатолійовичем Овчаренком та доцентом кафедри будівництва та архітектури – к.т.н., доц. Тетяною Григорівною Фесенко.

ЛНАУ долучився до ініціативи МОН України щодо розробки Концепції про дуальну освіту

6-7 квітня 2017 у Києві відбулося розширене засідання Робочої групи Міністерства освіти і науки України з питань розробки проекту Концепції підготовки фахівців у вищій освіті за дуальною системою. Головою засідання був перший заступник МОН України Володимир Віталійович Ковтунець, який відзначив нагальність впровадження у вітчизняну освітню практику дуальної освіти. Директор Департаменту вищої освіти МОН України Олег Ігорович Шаров відмітив, що основою для української Концепції про дуальну освіту стане «німецька» модель. Також керівництво МОН України підкреслило особливу роль у розробці Концепції тих ВНЗ, що є учасниками проекту Представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні «Розробка та впровадження програм дуальної освіти у вищу школу України». До участі у засіданні МОН України були запрошені 8 українських вишів, у тому числі Луганський національний аграрний університет.

На теперішній час німецький досвід дуальної освіти фахово опрацьовується на кафедри будівництва та архітектури ЛНАУ. Зокрема, дуальна форма навчання розглядається …

English EN Ukrainian UK