Аспірантура

Аспірантура і докторантура

Адреса: Донецька область, місто Слов’янськ, вулиця Свободи, 23

тел.: +38 (095) 205-94-39

Microsoft Teams horbachuk.d@lgnau.edu.ua

 e-mail: asp.dep@lgnau.edu.ua

Завідувач аспірантури і докторантури

Горбачук Дмитро Васильович

Буклет

Луганський національний аграрний університет
ОГОЛОШУЄ
набір на навчання здобувачів вищої освіти
 ступеня доктора філософії до аспірантури за спеціальностями

Код Найменування галузі знань Шифр спеціальності Найменування спеціальності Освітньо-наукова програма
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент Менеджмент
21 Ветеринарна медицина 211 Ветеринарна медицина Ветеринарна медицина

 

Термін проведення вступної кампанії в аспірантуру в 2021 р. для громадян України

 

Етапи вступної кампанії Строки проведення

Етапи (за державним замовленням і за кошти фізичних та юридичних осіб)

Початок прийому заяв та оригіналів документів 14 червня 2021 р.
Закінчення прийому заяв та документів 16 липня 2021 р.
Проведення вступних випробувань до аспірантури 19 – 30 липня 2021 р.
Оприлюднення рейтингового списку вступників до аспірантури із зазначенням рекомендованих до зарахування, не пізніше 2 серпня 2021 р.
Термін зарахування вступників за кошти державного бюджету не пізніше 10 серпня 2021 р.
Термін зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 27 серпня 2021 р.
Початок навчання в аспірантурі 10 вересня 2021 р.

 

1. Строк навчання в аспірантурі для здобуття ступеня доктора філософії ЛНАУ – 4 роки.

Вступні випробування:

 • додаткове фахове випробування для осіб, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в їхньому дипломі магістра (спеціаліста),
 • іспит з іноземної мови,
 • іспит з філософії,
 • іспит зі спеціальності.

2. Правила прийому до аспірантури

3. Програми вступних іспитів

4. Критерії вступних іспитів

5. Документи для вступу в аспірантуру

 • Заява (пишеться на ім’я ректора, візується передбачуваним науковим керівником, завідувачем випускової кафедри та директором/деканом інституту/факультету, у заяві вступники  вказують спеціальність, освітньо-наукову програму підготовки, форму навчання)
 • Згода на збір та обробку персональних даних
 • Особовий листок з обліку кадрів, засвідчений у відділі кадрів за місцем роботи або навчання, з вклеєною фотокарткою розміром 4х6 см
 • Автобіографія
 • Копії диплома державного зразка і додатка до диплома про раніше здобутий ступінь магістра (спеціаліста) із зазначенням одержаної кваліфікації (для осіб, які отримали відповідну освіту за кордоном – копія нострифікованого диплома)
 • Копія паспорта, копія довідки з податкової інспекції про присвоєння індивідуального податкового номера
 • Копія документа про зміну прізвища, за наявності
 • Копія військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних
 • Три фотографії розміром 3 × 4 см
 • Подання від навчального закладу, наукової установи, організації в аспірантуру (для зовнішніх вступників), за наявності;
 • Витяг з протоколу засідання вченої ради інституту/факультету (для осіб, які мають рекомендацію до аспірантури після закінчення навчання в магістратурі Університету), за наявності;
 • Копії нагород, отриманих за підсумками міжнародних, всеукраїнських студентських конкурсів НДР, олімпіад та наукових конференцій, за наявності;
 • Список і копії опублікованих наукових праць і винаходів, за наявності;
 • Громадяни України, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів – не менше ніж дві статті у фахових виданнях, затверджених ВАК України – надають наукову доповідь-реферат з обраної наукової спеціальності (25-30 сторінок комп’ютерного тексту) з рецензією передбачуваного наукового керівника і оцінкою (з протоколом співбесіди до реферату)
 • Висновок передбачуваного наукового керівника за співбесідою
 • Міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівень В2, за наявності
 • Завірена копія трудової книжки, за наявності

 

 

6. Порядок нарахування додаткових балів за навчальні/наукові досягнення

Порядок нарахування додаткових балів за навчальні/наукові досягнення

Навчальні та наукові досягнення Код Кількість балів
Зарахування сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови за професійним спрямуванням, що підтверджує рівні В2 – С2**, замість вступного іспиту до аспірантури.(IELTS, TOEFL та інші тести за рішенням Приймальної комісії) ДБ1  

«відмінно» 95

Диплом переможця та призера міжнародної студентської олімпіади з фаху* ДБ2 30
Диплом переможця та призера всеукраїнської студентської олімпіади МОН України з фаху* ДБ3 перше місце – 15, друге місце– 10, третє місце – 5
Диплом переможця та призера конкурсу наукових студентських робіт МОН України з фаху* ДБ4 перше місце – 20, друге місце – 15, третє місце – 10
Диплом переможця університетської олімпіади з іноземної мови, який підтверджує рівні В2 – С2*(за умови участі міжнародних експертів) ДБ5 В2 – 5, СІ – 10,С2 – 15
Наукова стаття у вітчизняному фаховому виданні ** ДБ6 20 (кожна стаття)
Наукова стаття у виданні, яке входить до міжнародних науковометричних баз (Scopus, WebofScience)** ДБ7 30 (кожна стаття)
Наукова стаття у вітчизняному нефаховому виданні ДБ8 5 (кожна стаття)
Наукова стаття у іноземному виданні ДБ9 25 (кожна стаття)
Участь у науковій міжнародній  конференції(за умови опублікування тез доповідей)** ДБ10 10 (кожні тези)
Участь у науковій конференції за межами України(за умови опублікування тез доповідей та наявності сертифікату про участь )** ДБ11 15 (кожні тези)
Участь у науковій всеукраїнській конференції(за умови опублікування тез доповідей)** ДБ12 5 (кожні тези)
Участь у науковій регіональній або вузівській  конференції (за умови опублікування тез доповідей)** ДБ13 2 (кожні тези)
Патент або авторське свідоцтво** ДБ14 30
Рекомендація вченої ради інституту/факультету до вступу в аспірантуру(за наявності) ДБ15 5
Диплом магістра/спеціаліста з відзнакою ДБ16 10
Оцінка за реферат   До 5 балів

 *  диплом, отриманий під час навчання в магістратурі;

**  за період не більше трьох років до моменту вступу.

7. Рейтинговий список ( 2021).

8. Обсяг підготовки докторів філософії в Луганському національному аграрному університеті на 2020 рік

9. Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук

10. Освітньо-наукові програми, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії в Луганському національному аграрному університеті:

11. Реквізити для оплати навчання в аспірантурі ЛНАУ

Р/р UA808201720313251001201005073
МФО 820172 у ДКСУ в м. Київ
код ЄДРПОУ  00493669

При оплаті обов’язково вказувати прізвище та рік навчання в аспірантурі.

Про сплату повідомляти скан-копією квитанції за електронною адресою:

asp.dep@lgnau.edu.ua

12. Розмір плати за навчання в аспірантурі ЛНАУ

Код Найменування галузі знань Шифр спеціальності Найменування спеціальності Вартість навчання в аспірантурі
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент 15 тисяч гривень
21 Ветеринарна медицина 211 Ветеринарна медицина 15 тисяч гривень

Ми переїжджаємо на новий сайт 😃

Ми переходимо на новий сайт! Робимо його більш зрозумілим і зручними у використанні. Цей процес не швидкий і може зайнятий багато часу. Актуальна інформація вже знаходится на нашому новому порталі. lgnau.edu.ua

English EN Ukrainian UK
Догори