Акредитація – 073 Менеджмент

Спеціальність 073 Менеджмент

Освітньо-професійна програма Менеджмент

Рівень вищої освіти Бакалавр
Освітня програма Переглянути
Звіт про самооцінювання Переглянути
Навчальний план Денна переглянути

Заочна переглянути

Робочі програми навчальних дисциплін
Переглянути

Українська мова
Історія України та української культури
Іноземна мова
Філософія
Безпека життєдіяльності
Вища математика
Інформатика та інформаційні технології
Економічна теорія
Інформаційні системи та інформаційні технології
Мікроекономіка та макроекономіка
Історія економіки та економічної думки
Теорія ймовірності і математична статистика
Економетрика
Оптимізаційні методи та моделі
Економіка
Менеджмент
Маркетинг
Фінанси_грощі і кредит
Бухгалтерський облік
Економіка праці і соціальнотрудові відносини
Міжнародна економіка
Статистика
Економічний аналіз
Правознавство
Організація Виробництва в АПК
Основи формування проф.комп
Системи і методи прийняття рішень
Державне та регіональне управління
Теорія організації та управління інноваціями
Самоменеджмент
Операційний менеджмент
 Управління персоналом з основами психології
Стратегічне управління та адміністрування
Аналіз господарської діяльності та управління витритами
Право
Логістика
Зовнішньо-економічна діяльність
Робоча программа виробничої практики

Рецензії
Переглянути
Розклад роботи експертної групи Переглянути
Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми Переглянути
Висновок роботи галузевої експертної ради Переглянути
Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Переглянути
Таблиця обговорень Переглянути
Рівень вищої освіти Магістр
Освітня програма Переглянути
Звіт про самооцінювання Переглянути
Навчальний план Денна переглянути

Заочна переглянути

Робочі програми навчальних дисциплін Переглянути
Рецензії Переглянути
Розклад роботи експертної групи Переглянути
Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми Переглянути
Висновок роботи галузевої експертної ради Переглянути
Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Переглянути
Рівень вищої освіти Доктор філософії
Освітня програма Переглянути
Звіт про самооцінювання Переглянути
Навчальний план Денна переглянути

Заочна переглянути

Робочі програми навчальних дисциплін Переглянути
Рецензії Переглянути
Розклад роботи експертної групи Переглянути
Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми Переглянути
Висновок роботи галузевої експертної ради Переглянути
Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Переглянути
English EN Ukrainian UK