Акредитація – 208 Агроінженерія

Спеціальність 208 Агроінженерія
Освітньо-професійна програма Агроінженерія

Рівень вищої освіти Бакалавр
Освітня програма Переглянути
Звіт про самооцінювання Переглянути
Навчальний план Денна переглянути

Заочна переглянути

Робочі програми навчальних дисциплін
Переглянути

РП 208 Аналiз технологічних систем
РП 208 БЖД
РП 208 Бізнес Планування
РП 208 Взаємозамінність
РП 208 Виробнича практика
РП 208 Виробнича практика переддипломна
РП 208 Вища математика
РП 208 Вступ до спеціальності
РП 208 Гідравліка
РП 208 Деталі машин
РП 208 Електротехніка
РП 208 Етика ділового спілкування
РП 208 Інженерна екологія
РП 208 Іноземна мова
РП 208 Інформатика
РП 208 Історія України
РП 208 Матеріалознавство і ТКМ
РП 208 Машини і обладнання для тваринництва
РП 208 Машиновикористання та монтаж
РП 208 Машиновикористання у рослинництві
РП 208 Мехатроніка
РП 208 МОПСГП
РП 208 Нарисна геометрія та КГ
РП 208 Опір матеріалів
РП 208 Основи технічної творчості
РП 208 Охорона праці
РП 208 Паливно-мастильні матеріали
РП 208 Ремонт машин та обладнання
РП 208 СГМ
РП 208 Система М-П
РП 208 Теоретична механіка
РП 208 Теорія механізмів і машин
РП 208 Теплотехніка
РП 208 Трактори і авто
РП 208 Українська мова
РП 208 Фізика
РП 208 Філософія
РП 208 Хімія
РП 208 Навчальна практика
МВ 208 Дипломування 

Рецензії Рецензія - 1
Рецензія - 2
Рецензія - 3
Рецензія - 4
Розклад роботи експертної групи Переглянути
Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми Переглянути
Висновок роботи галузевої експертної ради Переглянути
Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Переглянути
Таблиця обговорення Витяг з протоколу
Рівень вищої освіти Магістр
Освітня програма Переглянути
Звіт про самооцінювання Переглянути
Навчальний план Денна переглянути

Заочна переглянути

Робочі програми навчальних дисциплін ОК1 РП Проект техн проц 208
ОК2 РП Теор Техн наук досл 208
ОК3 РП Перед мех техно 208
ОК4 РП Філософія 208
ОК5 РП Педагог та метод викл у ВШ
ОК6 РП Безпека вир проц 208
ОК7 РП Геоінф сист 208
ОК8 РП Аграрний сервіс 208
ОК9 РП Маркетинг в інж діял 208
ОК10 РП Мехатроніка СК 208
ОК11 РП Ділова ін мов 208
ОК12 Форм тех систем 208
ОК13 РП Орг рем маш 208
ОК14 РП Виробнича практика 208
ОК15 МВ Дипломування 208
Рецензії Рецензія – 1
Рецензія – 2
Рецензія – 3
Розклад роботи експертної групи Переглянути
Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми Переглянути
Висновок роботи галузевої експертної ради Переглянути
Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Переглянути
Ми переїжджаємо на новий сайт 😃

Ми переходимо на новий сайт! Робимо його більш зрозумілим і зручними у використанні. Цей процес не швидкий і може зайнятий багато часу. Актуальна інформація вже знаходится на нашому новому порталі. lgnau.edu.ua

English EN Ukrainian UK
Догори