Акредитація – 211 Ветеринарна медицина

Спеціальність 211 Ветеринарна медицина

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина

Рівень вищої освіти Доктор філософії
Освітня програма Переглянути
Звіт про самооцінювання Переглянути
Навчальний план Денна переглянути
Робочі програми навчальних дисциплін Філософія
Педагогічна практика
Методологія
Методи мікробіологічних та вірусологічних досліджень
Інфікційні хвороби тварин
Іноземна мова
Організація навчального процесу
Рецензії Переглянути
Розклад роботи експертної групи Переглянути
Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми Переглянути
Висновок роботи галузевої експертної ради Переглянути
Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Переглянути
Таблиця обговорень Витяг
English EN Ukrainian UK
Догори