EU

Семінар-тренінг з управління проектами в рамках програми підтримки ЄС для переміщених університетів на Сході України

ПРЯМУЄМО РАЗОМ З ЄС

10-12 лютого у Києві відбувся семінар-тренінг з управління проектами в рамках програми підтримки ЄС для переміщених університетів на Сході України. ЛНАУ, як апліканта проекту «Оновлення переміщених університетів: підвищення конкурентоспроможності, надання послуг громадам», на цій зустрічі представляла Світлана Цвяткова.

Тренером семінару була пані Наташа Господіначкі. Перша сесія була присвячена підготовчому етапу проектної діяльності – етапу планування, як першого, так і наступних двох років процесу імплементації проекту, зокрема: розглянуті правила підписання грантового контракту, методики формування робочих груп, зроблено огляд можливих ризиків та шляхів їх подолання або зменшення наслідків.

Кожна сесія передбачала презентаційні виступи, що наочно проясняли можливі питання та проблемні моменти. Зокрема, начальник відділу міжнародних освітніх проектів МОНу Сергій Шкабко  детально ознайомив із правилами реєстрації міжнародного проекту,  реєстраційною карткою. Світлана Шитикова та Жанна Таланова розповіли про можливості модернізації навчання в Україні з використанням можливостей програми Erasmus+.

 Друга сесія була присвячена фінансовому плануванню: тендери на закупівлю, витрати тощо. Корисним досвідом найкращих практик країн ЄС поділився Ян Пейржил.

Третя сесія була присвячена моніторингові та оцінці проектів, перевірці звітності, витрат тощо. Увага приділялася не лише фінальній звітності, а й оцінці проміжних етапів. Відбулося обговорення питань із представниками бухгалтерії програми підтримки ЄС для переміщених університетів на Сході України. Із доповіддю про комунікацію та наочність виступив Марті Луцар, менеджер із комунікації представництва ЄС.

Вкрай важливою була доповідь «Перспективи розвитку переміщених ЗВО в контексті реформ» Олега Шарова, генерального директора директорату вищої освіти та освіти для дорослих МОНу.

Тренінг було побудовано таким чином, що значна увага приділялася розвитку практичних навичок, виконанню вправ у групах. Форма групової роботи сприяла розвитку практичних вмінь та ефективному обміну досвідом між представниками різних груп.

Дуже корисним було знайомство з командою провідного заявника Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, спілкування із соаплікантами проекту «Оновлення переміщених університетів: підвищення конкурентоспроможності, надання послуг громадам» та обговорення деяких моментів під час очної зустрічі. Завдяки злагодженій та досвідченій команді проекту навчання було продуктивнішим та ефективнішим.

Одним словом, семінар-тренінг був плідним та інформативним. Безліч питань, які виникли в присутніх на початку тренінгу, наприкінці були вирішені та з’ясовані. Дякуємо організаторам за важливі інсайти!

Про надання гранту в рамках програми «Підтримка ЄС переміщеним вищим навчальним закладам Сходу України»

Незважаючи на усі труднощі, які виникають у процесі становлення Університету у Луганській та Донецькій областях, ми впевнено крокуємо до своєї мети – створення мережевого інноваційного закладу вищої освіти!

23 серпня 2019 року виступаючи у якості соапліканта грантової програми, що фінансується Європейською комісією, Луганський національний аграрний університет отримав фінальне підтвердження про надання гранту в рамках програми «Підтримка ЄС переміщеним вищим навчальним закладам Сходу України».

Загальна сума гранту для консорціуму – 1 487 429 євро. Луганський національний аграрний університет отримає п’яту  частину від загальної суми – приблизно 300 000 євро.

У консорціумі з головним аплікантом – Інститутом вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, ЛНАУ починає реалізовувати заходів за проектом «Reinventing displaced universities: enhancing competitiveness, serving communities» («Оновлення переміщених університетів: підвищення конкурентоспроможності, надання послуг громадам») з кінця 2019 – початку 2020 рр. Тривалість проекту – 3 роки.

Проектом передбачається разом з партнерами з України та Великої Британії:

  • покращити інфраструктуру ЛНАУ для реалізації інноваційних та партнерських підходів в адміністративних та викладацьких практиках (шляхом створення коворкінг-зон);
  • підвищити компетенції адміністративного та науково-педагогічного персоналу ЛНАУ;
  • розробити стратегії інституціонального розвитку та розпочати їх реалізацію на операційному рівні;
  • модернізувати університетські курси відповідно до Болонських принципів;
  • забезпечити активну роль та ефективний вплив студентів та викладачів на належне управління університетом, досконалість процесів викладання та навчання, інтернаціоналізацію освітньої діяльності;
  • зміцнити співпрацю з місцевими громадами, сприяти соціальному та економічному розвитку шляхом обміну ресурсами та результатами проекту та розширенням послуг для різних груп зацікавлених сторін.