Академічна доброчесність

Університетська система забезпечення академічної доброчесності є однією з ключових складових внутрішньої системи забезпечення якості у закладі вищої освіти.

Починаючи з 2016 року в Університеті використовується система Unichek. Усі кваліфікаційні роботи і проєкти, курсові роботи проходять обов’язкову безкоштовну перевірку на плагіат, яка здійснюється мінімум за 15 робочих днів до початку підсумкової атестації. Електронний варіант кваліфікаційної роботи передається відповідальному за перевірку на кожному факультеті чи ННІ. Після цього автору роботи надається Акт перевірки на наявність текстових збігів, що формується системою Unichek.

У рамках заходів щодо поширення принципів академічної доброчесності в університеті: “Пиши доброчесно!”, був розроблений навчальний онлайн практикум: “Як уникнути плагіату в студентських роботах?”. Автор – Катерина Олександрівна Остапенко. Практикум  створений за матеріалами курсу “Академічна доброчесність в університеті” на платформі ВУМ та присвячений правилам цитування, перефразування та узагальнення.

 

Непідкупність: від навчальної гри до суспільних змін

Напередодні сесії завжди актуальним є нагадати про антикорупційну політику університету, про існування скриньки довіри та інші принципи доброчесного навчання. Тож у рамках антикорупційних заходів університету та плану заходів щодо поширення принципів академічної доброчесності, зі студентськими лідерами факультетів та ННІ ЛНАУ було проведено інтерактивну навчальну гру: «Непідкупність».

Цей захід відбувся на зборах Студентської ради. Ігрова форма дала можливість пройти шлях від студента до керівника підприємства, зануритися в різні життєві обставини та вивчити антикорупційне законодавство, взяти на себе сміливість (головний принцип доброчесності) протидіяти проявам недоброчесності. Студенти були активними, за умовами гри відповідали чесно та досягли відмінного результату – «Антикорупційна карма 32. Зразкове відчуття громадянського обов’язку!».

Крім того під час зустрічі були проглянуті відео, взяті з навчального курсу «Академічна доброчесність» на платформі EdEra, що стали яскравою наочністю до порушених проблем:

  1. «Симулятор студента» (автори та творча група: Черкаська Анастасія, Кухарська Єлизавета, Процюк Захар, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин, спеціальність «Міжнародні комунікації»).
  2. «Він заплатив» (автори та творча група: Юлія Мироненко, Олексій Кузьменко, Олександр Коваль). 
  3. «Знання за гроші не купиш» (автор: Гук Лідія-Марія, Львівський університет «Львівська Політехніка», факультет екології і сталого розвитку).

Тож, шановні студенти, запам’ятайте: куплені знання – це повітряна кулька, яка лусне на першій же співбесіді! Вони нереальні. Єдиний шлях до вашої кваліфікації полягає через доброчесність в університеті: стоп – плагіат, стоп – письмові роботи на замовлення, стоп – хабарництво!

Студентські роботи без плагіату, або Як писати доброчесно (лекція Миколи Карпицького)

Всупереч поширеної думки, що головними причинами проявів академічної недоброчесності в студентських письмових роботах є вибір легшого шляху, «традиція» списування,  ми переконані, що першоосновою студентського плагіату є невміння писати доброчесно. Тому вирішено провести навчальні заходи, лекції та практикуми для студентів, зокрема випускних курсів: «Унікальні роботи – це просто та можливо!».

Зокрема, 14 травня відбувся онлайн вебінар Миколай Миколайовича Карпіцького, на якому було детально розглянуто, якою має бути структура ідеальної кваліфікаційної роботи, як відрізнити зайву інформацію від необхідної, що саме приховано під визначеннями тематика, проблематика та перспективи тощо. На лекції було присутні понад 80 здобувачів вищої освіти (як бачимо, використання технологій у навчальному процесі має позитивні моменти!). Студенти показали активність та зацікавленість у запропонованій темі навчального вебінару, а попереднє опитування виявило прогалини в знаннях принципів академічного письма. Тому чекайте на наступні заходи цієї тематики!

Дякуємо автору вебінару Миколаю Миколайовичу Карпіцькому за корисну інформацію та всім присутнім студентам за небайдужість до розвитку науки, що ґрунтується на принципах академічної доброчесності та поваги до здобутків попередників! 

Доброчесність не на карантині

Шановні студенти! Ми розуміємо: наразі ви зіткнулися з незвичною для вас ситуацією. Знаходячись удома, де звикли займатися власними справами: чи-то хобі, чи-то спілкування з друзями, чи-то інші варіанти дозвілля, зараз ви маєте навчатися: відвідувати лекції, виконувати завдання тощо. До того ж цей процес ускладнений необхідністю самостійного опановування певних технічних програм і сервісів. Зрозуміло, що такий психологічний дискомфорт може штовхати вас до академічної недоброчесності. Проте, знання, переписані з інших джерел, не стають вашими. Вони лише «орендовані» на дуже короткий час, тож є не вартими навіть незначних зусиль з вашого боку. Щиро радимо використати цей час із користю: розвиток навичок самоорганізації, тайм-менеджменту, самоосвіти, ІТ грамотності та ін. 

Отже, дистанційне навчання це не привід забувати про принципи доброчесності, а час, коли ці принципи набувають ще більшого значення: чесність (перед собою та іншими), повага (до себе та викладачів), відповідальність (за своє майбутнє), сміливість (бути собою), справедливість (об’єктивна оцінка себе), довіра. 

Скруті часи – це можливість вийти на боротьбу з власними недоліками на шляху до розвитку та нарешті взяти відповідальність за своє майбутнє, а не шукати винних серед інших чи обставин. Обставини однакові – результат індивідуальний!

Відкрита лекція «Академічна доброчесність – засада навчально-наукового прогресу» 05.03.2020

Ліки від усіх хвороб, або Як бути доброчесним?

5 березня 2020 року для студентів економічного факультету, ННІ механізації, ветеринарії та біологічних і харчових технологій було проведено інтерактивну відкриту лекцію: «Академічна доброчесність – засада навчально-наукового прогресу», лектор Катерина Остапенко.

Під час лекції студентам у легкій, доступній формі пояснили важливі принципи академічної доброчесності та про порушення, які варто викреслити зі студентської практики: академічний плагіат, самоплагіат, фальсифікація, фабрикація, списування, обман, необ’єктивне оцінювання, хабарництво.

Лекція отримала схвальні відгуки студентів. Було наголошено на актуальності цієї теми та висловлена зацікавленість у наступних заходах, які будуть стосуватися порушення цих питань.

 

Шановні здобувачі та викладачі!

 

Ви можете звернутися, з будь яких питань щодо академічної доброчесності (консультації з академічного письма, користування програмним забезпеченням з виявлення плагіату, повідомлення про факти порушення тощо), до координатора на вашому факультеті або навчально-науковому інституті написавши лист на електронну скриньку або повідомлення у корпоративній мережі MS Teams.

Переглянути контакти

Факультет агрономії та будівництва:

Карпіцький Миколай Миколайович, старший викладач кафедри загальноосвітньої підготовки, e-mail: m.karpitskyi@lgnau.edu.ua

Бубнікович Аліна Володимирівна, старший викладач кафедри агрономії та лісівництва, e-mail: a.bubnikovych@lgnau.edu.ua

Сизий Руслан Юрійович, представник студентського самоврядування, здобувач факультету агрономії та будівництва, syzyi.r@lgnau.edu.ua

Овчаренко Олексій Анатолійович, в.о. завідувача кафедри будівництва, архітектури, геодезії та землеустрою, o.ovcharenko@lgnau.edu.ua

Ласковець Олександра Сергіївна, представниця студентського самоврядування, здобувачка факультету агрономії та будівництва, laskovets.o@lgnau.edu.ua

 

Факультет ветеринарної медицини, біологічних і харчових технологій

Берестова Людмила Євгенівна, доцент кафедри тваринництва та харчових технологій, l.berestova@lgnau.edu.ua

Овчаренко Ганна Василівна, старший викладач кафедри епізоотології, внутрішніх хвороб тварин і ветеринарно-санітарної експертизи, h.ovcharenko@lgnau.edu.ua

Моісеєнко Єлизавета Валеріївна, представниця студентського самоврядування, здобувачка ННІ ветеринарної медицини, біологічних і харчових технологій, moiseienko.ye@lgnau.edu.ua

Долгова Карина Володимирівна, представниця студентського самоврядування, здобувачка ННІ ветеринарної медицини, біологічних і харчових технологій, dolhova.k@lgnau.edu.ua

 

Економічний факультет

Кривошеєва Віталіна Віталіївна, старший викладач кафедри обліку, фінансів та інформаційних технологій, v.kryvosheieva@lgnau.edu.ua

Гура Максим Олегович, Голова студентського самоврядування, здобувач економічного факультету, hura.m@lgnau.edu.ua

 

Навчально-науковий інститут механізації сільського господарства

Курлов Вячеслав Ігорович, асистент кафедри ремонту машин, експлуатації енергетичних засобів та охорони праці, v.kurlov@lgnau.edu.ua

Іщенко Владислав Сергійович, представник студентського самоврядування, здобувач ННІ механізації сільського господарства, ishchenko.v@lgnau.edu.ua

 

Положення про комісію з питань академічної доброчесності

Склад Комісії з питань академічної доброчесності Луганського національного аграрного університету

Голова Комісії – Кирпичова Ірина Валентинівна, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи;

Заступник голови КомісіїКривошеєва Віталіна Віталіївна, старший викладач кафедри обліку, фінансів та інформаційних технологій;

Секретар КомісіїДолгова Карина Володимирівна, представниця студентського самоврядування, здобувачка ННІ ветеринарної медицини, біологічних і харчових технологій;

Члени Комісії:

Карпіцький Миколай Миколайович, старший викладач кафедри загальноосвітньої підготовки;

Бубнікович Аліна Володимирівна, старший викладач кафедри агрономії та лісівництва;

Овчаренко Олексій Анатолійович, в.о. завідувача кафедри будівництва, архітектури, геодезії та землеустрою;

Берестова Людмила Євгенівна, доцент кафедри тваринництва та харчових технологій;

Овчаренко Ганна Василівна, старший викладач кафедри епізоотології, внутрішніх хвороб тварин і ветеринарно-санітарної експертизи;

Курлов В’ячеслав Ігорович, асистент кафедри ремонту машин, експлуатації енергетичних засобів та охорони праці;

Гура Максим Олегович, Голова студентського самоврядування, здобувач економічного факультету.

Сизий Руслан Юрійович, представник студентського самоврядування, здобувач факультету агрономії та будівництва;

Іщенко Владислав Сергійович, представник студентського самоврядування, здобувач ННІ механізації сільського господарства;

Моісеєнко Єлизавета Валеріївна, представниця студентського самоврядування, здобувачка ННІ ветеринарної медицини, біологічних і харчових технологій;

Ласковець Олександра Сергіївна, представниця студентського самоврядування, здобувачка факультету агрономії та будівництва.

Навчальний посібник з питань доброчесності та етики (для викладачів)
Посилання на сторінку НАЗЯВО “Академічна доброчесність”
Основи академічного письма. Методичні рекомендації та програма курсу (SAIUP).
Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності (SAIUP)

Як уникнути плагіату та проявів академічної недоброчесності
Як уникнути плагіату та проявів академічної недоброчесності, читайте в Інформаційних бюлетенях Євгена Ніколаєва (цей інформаційний проєкт здійснюється за підтримки SAIUP)
Інфобюлетень 1
Інфобюлетень 2
План заходів щодо поширення засад та цінностей академічної доброчесності в університеті (на січень-вересень 2020 р.) 
Положення про комісію з питань академічної доброчесності ЛугНАУ
Договір сервіси антиплагіат

Ми переїжджаємо на новий сайт 😃

Ми переходимо на новий сайт! Робимо його більш зрозумілим і зручними у використанні. Цей процес не швидкий і може зайнятий багато часу. Актуальна інформація вже знаходится на нашому новому порталі. lgnau.edu.ua

English EN Ukrainian UK
Догори