Акредитація – 192 Будівництво та цивільна інженерія

Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія
Освітньо-професійна програма Будівництво та цивільна інженерія

Рівень вищої освіти Бакалавр
Освітня програма Переглянути
Звіт про самооцінювання Переглянути
Навчальний план Денна переглянути

Заочна переглянути

Робочі програми навчальних дисциплін Прогр ВП Виробнича практика
Прогр НП Буд матеріалознавство (практикум)
Прогр НП Інженерна геодезія (практикум)
Прогр НП Інженерна та комп графіка (практикум)
РП Архітектура будівель і споруд
РП Будівельна механіка (ск)
РП Будівельна механіка
РП Будівельна техніка
РП Будівельне матеріалознавство
РП Будівельні конструкції
РП Виробнича база
РП Вища математика
РП Екологія
РП Економіка будівництва
РП Залізобетонні і  кам яні конструкції
РП Зведення і монтаж будівель та споруд 
РП Інженерна геодезія
РП Інженерна геологія
РП Інженерна та комп графіка
РП Інженерні мережі
РП Іноземна мова
РП Інформатика та інформаційні технології
РП Історія України та укр культури
РП Металеві конструкції
РП Метрологія і стандартизація
РП Опір матеріалів
РП Організація_будівництва
РП Основи і фундаменти
РП Планування міст і транспорт
РП Системи автоматизованого проектування
РП Теоретична механіка
РП Технологія будівльного виробництва
РП Українська мова
РП Фізика
РП Філософія
РП Хімія
РП Охорона праці
Рецензії Переглянути
Розклад роботи експертної групи Переглянути
Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми Переглянути
Висновок роботи галузевої експертної ради Переглянути
Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Переглянути
Рівень вищої освіти Магістр
Освітня програма Переглянути
Звіт про самооцінювання Переглянути
Навчальний план Денна переглянути

Заочна переглянути

Робочі програми навчальних дисциплін Переглянути
Рецензії Переглянути
Розклад роботи експертної групи Переглянути
Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми Переглянути
Висновок роботи галузевої експертної ради Переглянути
Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Переглянути
English EN Ukrainian UK