Вчена рада

 • Положення про Вчену раду Луганського національного аграрного університету (у новій редакції)
 • План роботи Вченої ради Луганського національного аграрного університету на 2019-2020 навчальний рік
 • План роботи Вченої ради Луганського національного аграрного університету на 2 піврічча 2020 року
 • Склад Вченої ради ЛНАУ
   
  ПІП Посада
  1 Подольський Ростислав Юрійович в. о. ректора, канд. екон. наук, доцент
  2 Кирпичова Ірина Валентинівна проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, канд. біол. наук, доцент
  3 Любімов Іван Миколайович проректор з науково-педагогічної та адміністративно- господарської роботи, канд. юрид. наук
  4 Григоренко Олена Валентинівна Учений секретар Вченої ради
  5 Андрюхін Олексій Олександрович студент економічного факультету
  6 Березенко Катерина Сергіївна в. о. директора  навчально-наукового інституту біологічних і харчових технології
  7 Гура Максим Олегович студент економічного факультету
  8 Дубін Руслан Анатолійович в. о. завідувач кафедри інфектології , якості та безпеки продукції агропромислового комплексу , канд.вет.наук
  9 Дрогін Євгеній Олександрович начальник загального відділу
  10 Кіральгазі Іван Іванович старший викладач кафедри механізації виробничих процесів у АПК, відповідальний секретар Приймальної комісії
  11 Кочетков Олексій Васильович завідувач кафедри менеджменту, права, статистики та економічного аналізу, канд. екон. наук, професор
  12 Кукса Ігор Миколайович в.о. завідувача кафедри обліку, фінансів та інформаційних технологій, д-р. екон. наук, професор
  13 Мічківський Сергій Миколайович в. о. декана економічного факультету, канд.екон.наук, доцент, снс
  14 Могутова Валентина Федорівна в.о. завідувача кафедри тваринництва та харчових технологій, канд. с.-г. наук
  15 Пархоменко Людмила Іванівна в. о. завідувача кафедри хірургії, внутрішніх хвороб тварин, акушерства, фізіології та мікробіології канд. вет. наук, доцент
  16 Поляков Анатолій Миколайович в. о. директора навчально-наукового інституту механізації сільського господарства, голова профкому університету, канд. техн. наук, доцент
  17 Прокопенко Олексій Володимирович доцент кафедри загальноосвітньої підготовки, канд. філос. наук
  18 Решетняк Олександр Сергійович студент навчально-наукового інституту механізації сільського господарства
  19 Риндяєв Віктор Іванович доцент кафедри ремонту машин, експлуатації енергетичних засобів та охорони праці
  20 Різниченко Іван Вікторович директор центру сучасних освітніх та інформаційних технологій
  21 Сопов Дмитро Сергійович в. о. декана факультету агрономії та будівництва
  22 Скнипа Надія Леонідівна асистент кафедри наук про землю та лісівництво
  23 Стрижак Тетяна Анатоліївна завідувач аспірантури, канд.сільс-ких.наук, снс
  24 Хорова Олена Олександрівна головний бухгалтер
  25 Шабля Володимир Петрович професор кафедри тваринництва та харчових технологій, д-р. с.-г. наук, с.н.с., професор
  26 Яценко Данило Олександрович студент економічного факультету

   

   

 

 

 

 

English EN Ukrainian UK