Громадське обговорення проєктів ОПП 2020

Шановні здобувачі, партнери, стейкхолдери, випускники!

Своєю думкою Ви можете позитивно вплинути на якість викладання в Луганському національному аграрному університеті. Думка кожного з Вас важлива для майбутнього Вашого університету. Шляхом участі в on-line опитуваннях, Ви маєте реальну можливість підвищити якість навчальних курсів, запропонувати бажані зміни та виразити власні враження від курсів у відповідях на відкриті питання. Система збору відповідей є анонімною, а свобода висловлювання і конструктивна критика належать до пріоритетів розвитку нашого університету, відтак кожна думка є важливою і буде почутою.

 

Назва освітньої програми Термін навчання за освітньою програмою Посилання на анкети Зауваження респондентів (оприлюднюються після завершення опитування)
Освітні програми освітнього ступеня доктор філософії
Терміни проведення опитування 13.04. – 13.05.2020 р.
Респонденти здобувачі 1-4 курсів аспірантских програм, стейкхолдери, випускники
Менеджмент

завантажити ОП

 

4 роки 1. Анкета для здобувачів

 

2. Анкета для стейкхолдерів

 

3. Анкета для випускників

 

Звіт опитування
Ветеринарна медицина

завантажити ОП

 

4 роки 1. Анкета для здобувачів

 

2. Анкета для стейкхолдерів

 

3. Анкета для випускників

 

Звіт опитування

Рецензія 1

Рецензія 2

Рецензія 3

Звіт опитування роботодавців(1-2)

Звіт опитування випускників ННІ ветеринарної медицини зі спеціальності 211 «Ветерина(1-8)

Звіт опитування здобувачів вищої освіти навчально-наукового інституту ветеринарної медицини(1-3)

Галузеве машинобудування 4 роки 1. Анкета для здобувачів

 

2. Анкета для стейкхолдерів

 

3. Анкета для випускників

 

Звіт опитування
Освітні програми освітнього ступеня бакалавр
Терміни проведення опитування 13.04. – 13.05.2020 р.
Респонденти здобувачі 1-4 курсів бакалаврських програм, стейкхолдери, випускники
Агрономія 3 р. 10 м.

завантажити ОП

 

1. Анкета для здобувачів

2. Анкета для стейкхолдерів

3. Анкета для випускників

 

Звіт опитування

рецензия_201_ФГ_Чернов_3рок_10міс

2 р. 10 м.

завантажити ОП

 

1. Анкета для здобувачів

2. Анкета для стейкхолдерів

3. Анкета для випускників

 

Звіт опитування

рецензия_201_ФГ_Чернов_2рок_10міс

3 р. 4 м.

завантажити ОП

 

1. Анкета для здобувачів

2. Анкета для стейкхолдерів

3. Анкета для випускників

 

Звіт опитування

рецензия_201_ФГ_Чернов_3рок_4міс

Лісове господарство 3 р. 10 м.

завантажити ОП

 

1. Анкета для здобувачів

2. Анкета для стейкхолдерів

3. Анкета для випускників

 

Звіт опитування

 

Рецензія_бак_205_3роки_10міс_перша

Рецензія_бак_205_3роки_10міс_друга

2 р. 10 м.

завантажити ОП

 

1. Анкета для здобувачів

2. Анкета для стейкхолдерів

3. Анкета для випускників

 

Звіт опитування

 

Рецензія_бак_205_2роки_10міс_перша

Рецензія_бак_205_2роки_10міс_друга

3 р. 4 м.

завантажити ОП

 

1. Анкета для здобувачів

2. Анкета для стейкхолдерів

3. Анкета для випускників

 

Звіт опитування

Рецензія_бак_205_3роки_4міс_перша

Рецензія_бак_205_3роки_4міс_друга

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 3 р. 10 м.

завантажити ОП

 

1. Анкета для здобувачів

2. Анкета для стейкхолдерів

3. Анкета для випускників

 

Звіт опитування

Рецензія 1

Рецензія 2

Рецензія 3

Рецензія 4

Рецензія 5

Рецензія 6

Рецензія 7

Рецензія 8

Рецензія 9

Рецензія 10

2 р. 10 м.

завантажити ОП

 

1. Анкета для здобувачів

2. Анкета для стейкхолдерів

3. Анкета для випускників

 

Звіт опитування
Харчові технології 3 р. 10 м.

завантажити ОП

 

1. Анкета для здобувачів

2. Анкета для стейкхолдерів

3. Анкета для випускників

 

Звіт опитування

 

1 р. 10 м.

завантажити ОП

 

1. Анкета для здобувачів

2. Анкета для стейкхолдерів

3. Анкета для випускників

 

Звіт опитування
Ветеринарна медицина 1 р. 10 м.

завантажити ОП

1. Анкета для здобувачів

2. Анкета для стейкхолдерів

3. Анкета для випускників

 

Звіт опитування

Рецензія

Звіт опитування випускників ННІ ветеринарної медицини зі спеціальності 211 Ветеринарна медицина(1-12) 

 

Звіт щодо оцінки викладачів ЛНАУ(1-31)

 

 

Агроінженерія

 

3 р. 10 м.

завантажити ОП

1. Анкета для здобувачів

2. Анкета для стейкхолдерів

3. Анкета для випускників

 

Звіт опитування
2 р. 10 м.

завантажити ОП

1. Анкета для здобувачів

2. Анкета для стейкхолдерів

3. Анкета для випускників

 

Звіт опитування
3 р. 4 м.

 

1. Анкета для здобувачів

2. Анкета для стейкхолдерів

3. Анкета для випускників

 

Звіт опитування
Будівництво та цивільна інженерія

 

 

3 р. 10 м.

завантажити ОП

 

1. Анкета для здобувачів

2. Анкета для стейкхолдерів

3. Анкета для випускників

 

Звіт опитування

 

Результати анкетування здобувачів освіти

Результати анкетування для працедавців

Бак_3роки_10_міс_ПП РЕСУРС

Рецензія 3р 10 м_бак_норм_ОКВІН-5_192

Рецензія _192 (3 роки 10 місяців)_бак_АБІЄ

1 р. 10 м.

завантажити ОП

1. Анкета для здобувачів

2. Анкета для стейкхолдерів

3. Анкета для випускників

 

Звіт опитування

Бак_1рік_10_міс_ПП РЕСУРС

Рецензія 1р 10 м_бак_ск_ОКВІН-5_192

Рецензія _192 (1 рік 10 місяців)_бак_АБІЄ

 

Геодезія та землеустрій 3 р. 10 м.

завантажити ОП

 

1. Анкета для здобувачів

2. Анкета для стейкхолдерів

3. Анкета для випускників

 

Звіт опитування

 

Для здобувачів освіти

Для працедавців

рецензия_СХІДГЕОЛЕНД
_193_бак_норм_
3 роки_10_міс

рецензия_ДП_інститут
землеустрою_193_бак_
ск_3роки_10_міс

1 р. 10 м.

завантажити ОП

 

1. Анкета для здобувачів

2. Анкета для стейкхолдерів

3. Анкета для випускників

 

Звіт опитування

рецензия_СХІДГЕОЛЕНД
_193_бак_ск_1рік_10_міс

рецензия_ДП_інститут
землеустрою_193_бак_ск_
1рік_10_міс

Екологія 3 р. 10 м.

завантажити ОП

 

1. Анкета для здобувачів

2. Анкета для стейкхолдерів

3. Анкета для випускників

 

Звіт опитування
1 р. 10 м.

 

1. Анкета для здобувачів

2. Анкета для стейкхолдерів

3. Анкета для випускників

 

Звіт опитування
Облік і оподаткування

 

 

3 р. 10 м.

завантажити ОП

 

 

1. Анкета для здобувачів

2. Анкета для стейкхолдерів

3. Анкета для випускників

 

Звіт опитування
1 р. 10 м.

завантажити ОП

1. Анкета для здобувачів

2. Анкета для стейкхолдерів

3. Анкета для випускників

 

Звіт опитування
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 3 р. 10 м.

завантажити ОП

 

1. Анкета для здобувачів

2. Анкета для стейкхолдерів

3. Анкета для випускників

 

Звіт опитування
1 р. 10 м.

завантажити ОП

 

1. Анкета для здобувачів

2. Анкета для стейкхолдерів

3. Анкета для випускників

 

Звіт опитування
Менеджмент 3 р. 10 м.

завантажити ОП

 

1. Анкета для здобувачів

2. Анкета для стейкхолдерів

3. Анкета для випускників

 

Звіт опитування
1 р. 10 м.

завантажити ОП

 

1. Анкета для здобувачів

2. Анкета для стейкхолдерів

3. Анкета для випускників

 

Звіт опитування
Економіка 3 р. 10 м.

завантажити ОП

 

1. Анкета для здобувачів

2. Анкета для стейкхолдерів

3. Анкета для випускників

 

Звіт опитування
1 р. 10 м.

завантажити ОП

 

1. Анкета для здобувачів

2. Анкета для стейкхолдерів

3. Анкета для випускників

 

Звіт опитування
Маркетинг 3 р. 10 м.

завантажити ОП

 

1. Анкета для здобувачів

2. Анкета для стейкхолдерів

3. Анкета для випускників

 

Звіт опитування
Рец_075_б_Мікрюков
 
1 р. 10 м.

завантажити ОП

 

1. Анкета для здобувачів

2. Анкета для стейкхолдерів

3. Анкета для випускників

 

Звіт опитування
Фінанси, банківська справа та біржова діяльність 3 р. 10 м.

завантажити ОП

 

1. Анкета для здобувачів

2. Анкета для стейкхолдерів

3. Анкета для випускників

 

Звіт опитування
1 р. 10 м.

завантажити ОП

 

1. Анкета для здобувачів

2. Анкета для стейкхолдерів

3. Анкета для випускників

 

Звіт опитування
Освітні програми освітнього ступеня магістр
Терміни проведення опитування 13.04. – 13.05.2020 р.
Респонденти здобувачі 1-2 курсів магістерських програм, стейкхолдери, випускники
Агрономія

завантажити ОП

1. Анкета для здобувачів

2. Анкета для стейкхолдерів

3. Анкета для випускників

 

Звіт опитування

рецензия_201_ФГ_Чернов_1рік_4міс

Будівництво та цивільна інженерія

завантажити ОП

1. Анкета для здобувачів

2. Анкета для стейкхолдерів

3. Анкета для випускників

 

Звіт опитування

Маг_1рік_4_міс_ПП РЕСУРС

Рецензія магістр 1р 4м_маг_ОКВІН-5_192

Рецензія_192 (1 рік 4 місяці)_маг_АБІЄ

Екологія

завантажити ОП

1. Анкета для здобувачів

2. Анкета для стейкхолдерів

3. Анкета для випускників

 

Звіт опитування
Агроінженерія

завантажити ОП

1. Анкета для здобувачів

2. Анкета для стейкхолдерів

3. Анкета для випускників

 

Звіт опитування
Облік і оподаткування

завантажити ОП

1. Анкета для здобувачів

2. Анкета для стейкхолдерів

3. Анкета для випускників

 

Звіт опитування
Менеджмент

завантажити ОП

1. Анкета для здобувачів

2. Анкета для стейкхолдерів

3. Анкета для випускників

 

Звіт опитування
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 1. Анкета для здобувачів

2. Анкета для стейкхолдерів

3. Анкета для випускників

 

Звіт опитування
Лісове господарство

завантажити ОП

1. Анкета для здобувачів

2. Анкета для стейкхолдерів

3. Анкета для випускників

 

Звіт опитування

Рецензія_маг_205_1рік_4міс_перша

Рецензія_маг_205_1рік_4міс_друга

Ветеринарна медицина   5 р. 10 м.

завантажити ОП

 

1. Анкета для здобувачів

2. Анкета для стейкхолдерів

3. Анкета для випускників

 

Звіт опитування

Рецензія

Звіт опитування роботодавців

Звіт здобувачів вищої освіти навчально-наукового інституту ветеринарної медицини(1-21) 

Ветеринарна медицина    1 р. 4 м.

завантажити ОП

 

1. Анкета для здобувачів

2. Анкета для стейкхолдерів

3. Анкета для випускників

 

Звіт опитування

Рецензія

Звіт опитування випускників ННІ ветеринарної медицини зі спеціальності 211 Ветеринарна медицина магістр

Звіт опитування здобувачів вищої освіти навчально-наукового інституту ветеринарної медицини (1-11)

Звіт опитування роботодавців(1-3)

Маркетинг

завантажити ОП

1. Анкета для здобувачів

2. Анкета для стейкхолдерів

3. Анкета для випускників

 

Звіт опитування

Рец_075_м_Мікрюков

 

 

Ми переїжджаємо на новий сайт 😃

Ми переходимо на новий сайт! Робимо його більш зрозумілим і зручними у використанні. Цей процес не швидкий і може зайнятий багато часу. Актуальна інформація вже знаходится на нашому новому порталі. lgnau.edu.ua

English EN Ukrainian UK
Догори