Акредитація – 201 Агрономія

Спеціальність 201 Агрономія

Освітньо-професійна програма Агрономія

Рівень вищої освіти Бакалавр
Освітня програма Переглянути
Звіт про самооцінювання Переглянути
Навчальний план Денна переглянути

Заочна переглянути

Робочі програми навчальних дисциплін
Рецензії Переглянути
Розклад роботи експертної групи Переглянути
Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми Переглянути
Висновок роботи галузевої експертної ради Переглянути
Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Переглянути
Таблиця обговорень
Моніторинг кар'єрного шляху випускниів Працевлаштування
Заяви здобувачів про вільний вибір дисциплін

Форми анкет опитування

Заява Багієв
Заява Іванова
Форми анкет опитування Анкета для випускників

Анкета для здобувачів

Результати опитування Випускники
Здобувачі
Роботодавці
Участь здобувачів у конференціях, стажувань, та інш. програм Академічної мобільності
Участь НПП у конференціях, стажувань, та інш. програм Академічної мобільності
Участь НПП у НДР Перелік участі НПП у НДР
Публікації НПП за 5 років
Підвищення кваліфікації НПП за 5 років
Перелік вітчизняних освітньо-наукових установ та підприємств
Перелік зарубіжних освітно-наукових установ та підприємств
Презентації Про університет
Презентация агро
Сертифікат про акредитацію 201 Агрономія перший (бакалаврський) рівень
Рівень вищої освіти Магістр
Освітня програма Переглянути
Звіт про самооцінювання Переглянути
Навчальний план Денна переглянути

Заочна переглянути

Робочі програми навчальних дисциплін
Рецензії Рецензія - 1
Рецензія - 2
Рецензія - 3
Рецензія - 4
Рецензія - 5
Розклад роботи експертної групи Переглянути
Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми Переглянути
Висновок роботи галузевої експертної ради Переглянути
Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Переглянути
Таблиця обговорень
Ми переїжджаємо на новий сайт 😃

Ми переходимо на новий сайт! Робимо його більш зрозумілим і зручними у використанні. Цей процес не швидкий і може зайнятий багато часу. Актуальна інформація вже знаходится на нашому новому порталі. lgnau.edu.ua

English EN Ukrainian UK
Догори